Safonau Masnach

Mae Prynu Gyda Hyder yn bwriadu cydnabod y rheiny sy’n cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth ac yn darparu gwasanaeth cwsmeriaid o safon uchel.
Gweld y reoliadau sy'n atal gweithgynhyrchwyr rhag defnyddio labeli bwyd sy'n gamarweiniol.
Gweld sut mae'r Cyngor yn ymdrin â masnachu anghyfreithlon ac annymunol.
Gweld y rheoliadau sy'n ceisio sicrhau pwysau a mesurau cywir mewn pecynnau.
Gweld y gyfraith gwerthiannau dan oed sy'n bodoli i ddiogelu iechyd a lles pobl ifainc.
Gweld cofrestr o fasnachwyr sydd wedi eu herlyn.
Gweld cod rheoleiddwyr a'r hyn mae'n ceisio ei gyflawni.