Skip to main content
Hafan>Busnesau>Safonau Masnach

Safonau Masnach

Safonau Masnach - cyngor i fusnesau
Gweld gwybodaeth a chanllawiau ar gyfer busnesau.
Gweld y reoliadau sy'n atal gweithgynhyrchwyr rhag defnyddio labeli bwyd sy'n gamarweiniol.
Diogelu cynnyrch
Gweld sut mae'r Cyngor yn syrthio'n drwm ar gynhyrchion anniogel a masnachwyr diegwyddor.
Gweld y rheoliadau sy'n ceisio sicrhau pwysau a mesurau cywir mewn pecynnau.
Gweld y gyfraith gwerthiannau dan oed sy'n bodoli i ddiogelu iechyd a lles pobl ifainc.
Gweld cofrestr o fasnachwyr sydd wedi eu herlyn.
Gweld sut mae'r Cyngor yn ymdrin â masnachu anghyfreithlon ac annymunol.
Gweld cod rheoleiddwyr a'r hyn mae'n ceisio ei gyflawni.
Alffa i Omega o'n Gwasanaethau