Skip to main content

Llwybr Teithio Llesol Rhondda Fach – Cam 4

Mae Llwybr Teithio Llesol Rhondda Fach (y Llwybr) yn llwybr cerdded a beicio newydd rhwng y Maerdy a Stanleytown yng Nghwm Rhondda Fach. Bydd y Llwybr yn dilyn aliniad yr hen reilffordd ar hyd llawr y dyffryn a bydd yn cynnwys cysylltiadau â chymunedau lleol, siopau, ysgolion a chyfleusterau hamdden.

Cafodd y Llwybr ei rannu yn bum Cam. Bydd Cam 1 yn cael ei gwblhau ym mis Ionawr 2024 a Cham 2 yn ystod Gwanwyn 2024. Yn dibynnu ar argaeledd cyllid, bydd Cam 3 a 4 yn cael eu cwblhau yn ystod Gwanwyn 2025 a Cham 5 yn ystod Gwanwyn 2026, unwaith eto, yn dibynnu ar argaeledd cyllid. 

Bydd Cam 4 y Llwybr yn darparu llwybr a rennir newydd ar hyd yr hen reilffordd rhwng y Maerdy a Tylorstown, gyda ffordd gyswllt i Stryd yr Afon, Glynrhedynog. Bydd yn dechrau ym mhen deheuol Cam 2, sydd i fod i gael ei gwblhau'r gwanwyn yma, ac yn dod i ben wrth y bont droed sy'n arwain at Ganolfan Hamdden Rhondda Fach.

Mae'r ddogfennau ymgynghori a'r deunydd ategol i'w gweld isod.

Mae modd i chi hefyd gysylltu â ni:

Bost  -  Rhadbost RSBU-HJUK-LSSS, Carfan Materion Ymchwil ac Ymgynghori, Cysylltiadau Cyhoeddus a Strategaeth, Y Pafiliynau, Cwm Clydach, Tonypandy, CF40 2XX

E-bost  -  YmgynghoriadTeithioLlesol@rctcbc.gov.uk

Dylai'r holl ohebiaeth ddod i law erbyn 7 Chwefror 2024 fan bellaf.

Adroddiadau 

P187-S4-DAS-01

Datganiad Dylunio a Mynediad

1.5mb

Dyluniadau

 

P187-S4-71-01

Cam 4 – Cynllun y Lleoliad a Ffin Cynllunio

2mb

P187-S4-71-02 i 05

Cam 4 – Trefniant Cyffredinol

2.2mb

P187-S4-71-06

Cam 4 – Trawstoriadau

1.7mb

P187-S4-71-07 i 10

Cam 4 – Strategaeth Ddraenio

2mb

P187-S4-71-11

Cam 4 – Manylion yr Arwyneb Hydraidd ar Hyd Rhan Lethrog y Llwybr

0.5mb

P187-S4-71-12

Amnewid Pont Droed De Blaenllechau  
Adroddiadau Technegol Atodol 

 

Ffurflen Gais Cynllunio DRAFFT - Cam 4

0.3mb

GC4140-RED-61-XX-DR-Z-0100

Amnewid Pont Droed Gogledd Blaenllechau

1mb

GC3569-RED-74-ATR-RP-D-0005

Adroddiad Ymchwiliad Tir (Camau 3, 4 a 5)

8mb

WWE19003 PEA Rev B

Gwerthusiad Ecolegol Rhagarweiniol

3mb

WWE22181

Asesiad Effaith Ecolegol

5mb

R Fach 1 V3

Sustrans

4mb

G43011                                                                    

Adroddiad Ffeithiol Ymchwiliad Tir Rev1*

*  Nodwch: Oherwydd maint y ffeil, mae'r adroddiad yma ar gael trwy gais ar e-bost yn unig

377mb