Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bore yma y bydd pob ysgol a choleg yng Nghymru yn parhau i ddysgu ar-lein tan o leiaf dydd Gwener, 29 Ionawr – mae'n bosibl y bydd hyn yn cael ei ymestyn hyd at hanner tymor mis Chwefror os na fydd gostyniad sylweddol yn nifer yr achosion o'r Coronafeirws. 

Mae'r datganiad i'w weld ar wefan Llywodraeth Cymru yma.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 8th Ionawr 2021

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.