newly-elected-councillers

Yr wythnos hon mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn croesawu dau aelod newydd eu hethol yn dilyn isetholiadau a gynhaliwyd ym Mhenrhiw-ceibr ac yn Llanilltud Faerdref ddydd Iau, 6 Mai.

Mae'r ddau Aelod newydd yn gweithio yn y diwydiant hedfan yn Rhondda Cynon Taf ac yn edrych ymlaen at gynrychioli'r trigolion yn eu cymunedau.

Ross Williams (Plaid Lafur Cymru) a enillodd y sedd ar gyfer Penrhiw-ceibr gyda 954 o bleidleisiau. Mae Ross, sydd wedi'i eni a'i fagu yng nghymuned Penrhiw-ceibr, yn byw yn yr ardal gyda'i wraig a'i ddau o blant.

Mae'n gweithio fel peiriannydd awyrennau yn GE Aviation ac mae hefyd yn stiward sioe a chynrychiolydd cydraddoldeb cangen ar gyfer undeb Unite.

Dywedodd y Cynghorydd Ross Williams: “Rwy’n falch iawn bod trigolion Penrhiw-ceibr, Perthcelyn a Meisgyn wedi rhoi eu ffydd ynof i’w cynrychioli ar Gyngor Rhondda Cynon Taf.”

Mae'r Cynghorydd Williams hefyd yn Wirfoddolwr Llysgennad gyda Llamau, yr elusen ddigartrefedd i bobl ifanc a menywod, ac roedd yn wirfoddolwr gyda Banc Bwyd Cwm Cynon ac yn Wirfoddolwr Cymunedol yn ystod pandemig COVID-19. Mae hefyd yn hoff o gefnogi Apêl Siôn Corn flynyddol y Cyngor.

Enillodd Sam Trask (Plaid Geidwadol Cymru) y sedd ar gyfer Llanilltud Faerdref, gyda 1,011 o bleidleisiau. Bu'r tad i ddau yn byw yn yr ardal am fwy nag 20 mlynedd ac mae'n angerddol am ei gymuned.

Mae hefyd yn cael ei gyflogi fel peiriannydd awyrennau yn GE Aviation, ar ôl gweithio yn ffatri Nantgarw ers pan oedd yn 16 oed. Mae hefyd yn aelod o undeb Unite ac wedi bod yn gynghorydd Cymunedol ar gyfer Beddau ers 2017, yn ogystal â bod yn Gadeirydd Ffederasiwn Ceidwadol RhCT.

Dywedodd y Cynghorydd Sam Trask: “Mae’n anrhydedd mawr i mi gael fy ethol yn Gynghorydd Bwrdeistref Sirol newydd Llanilltud Faerdref. Fe wnaf fy ngorau i wasanaethu'r bobl mewn modd gonest a ffyddlon. Diolch i chi am roi eich ffydd ynof fi. ”

Dywedodd y Cynghorydd Steve Powderhill, Llywydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf: “Hoffwn achub ar y cyfle hwn i groesawu Ross Williams a Sam Trask fel aelodau newydd eu hethol o'r Cyngor hwn yn dilyn y ddau isetholiad a gynhaliwyd yn Rhondda Cynon Taf.

“Edrychaf ymlaen at weithio gyda’r ddau ohonyn nhw wrth i’r Cyngor hwn barhau â’i waith pwysig o gyflawni ei flaenoriaethau i bobl y Fwrdeistref Sirol hon yn yr wythnosau, y misoedd a’r blynyddoedd i ddod.”

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 13th Mai 2021