Skip to main content

Y Cyngor yn cyhoeddi Cyfleuster Cae 3G rhif 14

There are currently 13 3G sports pitches in Rhondda Cynon Taf - and a new facility will be built in Treherbert

Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi cynlluniau ar gyfer adeiladu cyfleuster 3G arall yn ardal gogledd Cwm Rhondda Fawr, ar safle Cae Baglan ym Mhenyrenglyn, Treherbert.

Wedi cwblhau'r gwaith, bydd 14 o gyfleusterau 3G gyda Rhondda Cynon Taf ar hyd a lled y Fwrdeistref Sirol sy'n golygu bydd y Cyngor wedi gwireddu'r uchelgais o sicrhau bod cyfleuster o'r fath o fewn 3 milltir i gartref pob trigolyn.

Bydd y cyfleuster yn gyfagos i Ysgol Gynradd Penyrenglyn a bydd yn darparu cae pêl-droed 3G maint llawn yn ogystal â 3 chae 5-bob-ochr. Bydd y cae maint llawn yn cyrraedd Haen 3 sy'n golygu bydd modd chwarae pêl-droed Cynghrair Undebol De Cymru, Cynghrair Cymru South a Chynghrair Adran yno. Bydd hefyd gyfleuster pad trawiad Rygbi fel bod modd i dimau rygbi hefyd hyfforddi yno. Yn ogystal â chael ei ddefnyddio gan y gymuned, bydd y cyfleuster hefyd yn gaeau chwarae i Ysgol Gynradd Penyrenglyn.

Mae'r gwaith dichonoldeb a chynllunio wedi'u cwblhau ac mae gan y Cyngor ymgynghorydd yn gweithio i ddarparu'r cynllun. Cam nesaf y prosiect bydd ei dendro a bydd dechrau'r gwaith ymarferol ar y safle yn ddibynnol ar argaeledd contractwr.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf: "Rwy'n falch o gyhoeddi cynlluniau'r Cyngor i ddarparu'i gae 3G rhif 14 yn Rhondda Cynon Taf.

"Bydd datblygu'r cyfleuster yma yng Nghae Baglan, Treherbert yn gwireddu addewid y Cyngor i sicrhau bod cyfleuster 3G o fewn 3 milltir i gartref pob trigolyn yn Rhondda Cynon Taf.

"Dyma brosiect blaenllaw fydd yn darparu 3 chae 5-bob-ochr, yn ogystal â chae pêl-droed maint llawn Haen 3 sy'n golygu bydd modd cynnal gemau'r Gynghrair Undebol a'r cynghreiriau uchod yno.

"Yn ddiweddar es i i gwrdd â chynrychiolwyr o Gymdeithas Bêl-droed Cymru a chael trafodaethau cadarnhaol ynglŷn â gweledigaethau strategol ar gyfer dyfodol pêl-droed llawr gwlad yng Nghymru. Rwy'n falch iawn bod y Cyngor yn gwireddu ein hymrwymiad i ddarparu cyfleusterau chwaraeon awyr agored o'r radd flaenaf er mwyn annog trigolion i gymryd rhan mewn chwaraeon yn lleol." 
Wedi ei bostio ar 10/11/21