Skip to main content

Raffl Elusennau'r Maer

Mae llawer o wobrau gwych i'w hennill yn Raffl Elusennau Maer Rhondda Cynon Taf. Prynwch eich tocynnau ar-lein am gyfle i ennill y gwobrau. 

Bydd pob ceiniog a godir yn mynd tuag at Apêl Flynyddol Elusennau Maer Rhondda Cynon Taf. Yr elusennau y bydd yn eu cefnogi eleni yw Ambiwlans Awyr Cymru, y Gymdeithas Strôc a Green Meadow Riding for the Disabled. 

Meddai'r Cynghorydd Wendy Treeby, Maer Rhondda Cynon Taf: "Cefnogwch fy raffl os oes modd i chi wneud hynny. Byddwch chi'n helpu i gefnogi'r elusennau o'm dewis yn ystod fy mlwyddyn i yn y swydd, a fydd o fudd i lawer o bobl. 

"Hoffwn i ddiolch i'r holl unigolion a busnesau lleol sydd wedi bod yn hael iawn ac wedi cyfrannu gwobrau. Hoffwn i hefyd ddiolch ymlaen llaw i'r holl bobl hynny sy'n prynu eu tocynnau ar-lein.” 

Mae modd i chi brynu tocynnau Raffl Elusennau'r Maer ar-lein, heddiw  

Bydd y raffl yn cael ei chynnal ddydd Mawrth, 9 Mai, a bydd pob enillydd yn cael ei gyhoeddi. Dyma rai o'r gwobrau gwych bydd modd eu hennill: 

  • Talebau i ymweld â Gwesty a Chlwb Iechyd Miskin Manor 
  • Profiad gwneud jin i ddau berson yn Nistyllfa Castell Hensol, gan gynnwys taith, sesiwn blasu jin a'r profiad unigryw i ddistyllu'ch potel o jin unigryw eich hun i fynd â hi gartref gyda chi 
  • Tocyn teulu i Tower Zip World: Tower Climber i ddau oedolyn a dau blentyn – bydd cyfyngiadau'n berthnasol 
  • Taith dywys i hyd at bedwar person i Grochendy Nantgarw, gan gynnwys te prynhawn 
  • Talebau i’w gwario yn Chocolate House, Caffè Bracchi yn Nhaith Pyllau Glo Cymru, Parc Treftadaeth Cwm Rhondda 
  • Talebau i'w gwario yn ystod ymweliad â'r Welsh Cheese Company 
  • Pêl droed i blentyn wedi'i llofnodi gan reolwr tîm pêl-droed Cymru, Rob Page 

Mae tocynnau'r raffl yn costio £1 yr un. Rhaid i chi fod yn 16 oed neu'n hŷn i brynu tocyn a does dim modd eu trosglwyddo. Cofrestrwyd â Chyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf. Rhif cofrestru 437457.

Wedi ei bostio ar 13/04/2023