Skip to main content

Goleuadau traffig dros dro ar y Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm yn Aberpennar

Miskin Road near the Mountain Ash Cross Valley Link

Nodwch – bydd angen mesurau rheoli traffig ar Bont Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm #Aberpennar er mwyn atgyweirio gorchuddion dau dwll archwilio.

Bydd angen goleuadau traffig tair ffordd dros dro ar ochr Heol Meisgyn y bont o ddydd Iau, 23 Chwefror. Bydd y goleuadau parhaol yn cael eu defnyddio eto nos Sul, 26 Chwefror.

Bydd contractwr y Cyngor yn ailosod gorchuddion y tyllau archwilio gyda choncrit, gan adael iddyn nhw galedu cyn i draffig yrru drostyn nhw.

Fydd dim cost i'r Cyngor gan y bydd y contractwyr yn talu am y gwaith atgyweirio, sydd wedi’i drefnu yn ystod gwyliau'r ysgol er mwyn achosi cyn lleied o aflonyddwch â phosibl.

Diolch am eich cydweithrediad.

Wedi ei bostio ar 20/02/2023