Skip to main content

Mesurau rhagweithiol yn sgil y Rhybudd Tywydd diweddaraf

Drain image

Bydd Rhybudd Tywydd Melyn arall mewn grym ar gyfer glaw dros nos (10pm nos Wener, 13 Ionawr tan 12pm ddydd Sadwrn, 14 Ionawr). Rydyn ni'n cynghori trigolion i gymryd mesurau amddiffynnol ble mae modd, gan gynnwys gosod llifddorau ble maen nhw wedi’u darparu gan yr Awdurdod Lleol.

Mae'r Rhybudd Tywydd diweddaraf yn dilyn cyfnod gwlyb iawn dros y dyddiau a’r wythnosau diwethaf, ble mae wedi bwrw glaw yn gyson. Mae hyn wedi golygu bod y tir wedi bod yn wlyb dros ben, sy wedi arwain at broblemau dros y 24 awr ddiwethaf. Rydyn ni'n disgwyl i'r rhan fwyaf o'r glaw gwympo yn ystod y nos.

Rydyn ni'n cynghori gyrwyr i yrru yn unol â'r amodau ac i ganiatáu amser ychwanegol ar gyfer eu taith. 

Mae adrannau Priffyrdd a Gofal y Strydoedd y Cyngor eisoes wedi cymryd camau rhagweithiol drwy wirio ceuffosydd penodol. Bydd staff hefyd yn monitro lefelau dŵr ym mhob cwlfert ar hyd a lled y Fwrdeistref Sirol a bydd staff yn y ganolfan rheoli brys unwaith eto yn ystod cyfnod y Rhybudd Tywydd. Mae criwiau wedi bod yn gweithio'n ddiflino heddiw a ddoe er mwyn lliniaru problemau a chymryd ystod o fesurau rhagweithiol. Bydd criwiau unwaith eto'n gweithio drwy gydol y nos.

Lle bo'n bosibl ac yn ddiogel i wneud, gofynnir hefyd i drigolion a busnesau helpu i leihau'r perygl o lifogydd mewn mannau lleol. Gofynnir iddyn nhw wneud y pethau bychain, megis cael gwared ar ddail sydd wedi cwympo a chlirio malurion eraill o ddraeniau preifat ac eiddo, gan fod y rhain, gan amlaf, yn arwain at rwystro draeniau a rhigolau. 

Os oes gyda chi unrhyw broblemau, ffoniwch rif argyfwng tu allan i oriau y Cyngor ar 01443 425011. Hefyd, dilynwch gyfrifon cyfryngau cymdeithasol swyddogol Twitter a Facebook y Cyngor i gael y newyddion diweddaraf yn rheolaidd.

Wedi ei bostio ar 13/01/23