Skip to main content

Gwaith gwella cilfach y cwlfert i ddechrau yn Ynys-hir

Llanwonno Road culvert upgrade

Byddwn ni'n cynnal gwaith gwella draenio yn Heol Llanwynno yn Ynys-hir, gan ddechrau wythnos nesaf (dydd Llun, 3 Ebrill).

Bydd y cynllun yn gwella strwythur cilfach y cwlfert er mwyn cynyddu capasiti'r system pan fydd glaw trwm. Bydd hyn yn lleihau'r risg o lifogydd ac yn gwneud y seilwaith yn haws i'w gynnal a'i gadw.

Bydd y gwaith ger Ysgol Gynradd Ynys-hir, ac mae rhan fawr ohono wedi'i amserlennu yn ystod gwyliau'r Pasg er mwyn peidio â tharfu gormod.

Bydd goleuadau traffig dwy ffordd dros dro yn cael eu defnyddio er diogelwch, a fydd dim hawl gan geir i barcio'n agos atyn nhw.

Mae'r Cyngor wedi penodi cwmni Hammond ECS Ltd yn gontractwr i gyflawni'r gwaith, a fydd yn para tua phedair wythnos.

Diolch ymlaen llaw am eich cydweithrediad.

Wedi ei bostio ar 30/03/2023