Teleofal yw'r enw sy'n cael ei ddefnyddio ar gyfer offer all gael eu cysylltu ag uned Gwifren Achub Bywyd er mwyn helpu pobl i fyw yn annibynnol ac yn ddiogel yn eu cartrefi eu hunain.  

Mae'r Cyngor yn darparu ystod eang o offer Teleofal sydd ar gael naill ai yn dilyn asesiad o'ch anghenion neu drwy ofyn am Becyn Diogelwch yn y Cartref Gwifren Achub Bywyd.

 Mae'r offer Teleofal sydd ar gael yn cynnwys synwyryddion cwympo, synwyryddion epilepsi, synwyryddion mwg, synwyryddion nwy, synwyryddion carbon monocsid a rhagor.

Dyma'r offer sydd ar gael all helpu gydag amrywiaeth o anghenion:

Drwy edrych ar y tudalennau cysylltiedig, bydd modd i chi weld rhagor o fanylion am osod larymau a'u cynnal.

Gwneud cais am Larymau Argyfwng Teleofal

Bydd modd i chi wneud cais am larwm cymunedol Teleofal drwy gysylltu â;

Gwasanaethau Teleofal
E-bost: GwasanaethauCymdeithasol@rhondda-cynon-taf.gov.uk 
Ffôn: 01443 425003