Form-with-Pen

Mae gan nifer o sefydliadau gyfrifoldebau statudol dros reoli perygl llifogydd. Gelwir y rhain yn Awdurdodau Rheoli Risg a manylir eu cyfrifoldebau amrywiol yma.

River-by-House
Cynlluniau Lliniaru Llifogydd

Manylion Cynlluniau Lliniaru Llifogydd y Cyngor sydd wedi'u cwblhau ac sydd ar y gweill ar draws Rhondda Cynon Taf

Report

Mae gennym ddyletswydd i ymchwilio a chyhoeddi adroddiadau ar lifogydd sy'n digwydd yn Rhondda Cynon Taf i'r graddau yr ydym yn ei ystyried yn angenrheidiol neu'n briodol

Report-Ticks

Gwelir Strategaeth a Chynllun Gwithredu y Cyngor ar sut yr ydym yn gweithio i leihau'r perygl o lifogydd o ffynonellau lleol yn Rhondda Cynon Taf

Water

Gwybodaeth am y gwahanol fathau o lifogydd a phwy sy'n gyfrifol am ei reoli

Landscape

Gwybodaeth ddefnyddiol am gyfrifoldebau draenio tir, pwerau gorfodi cysylltiedig a chyngor defnyddiol ar hawliau a chyfrifoldebau tirffeddianwyr glannau afon

Form-with-Pen

O dan Adran 21 o Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010, mae'n ofynnol i ni gadw cofrestr a chofnod o'r holl strwythurau a nodweddion sy'n debygol o gael effaith sylweddol ar berygl llifogydd yn yr ardal