Skip to main content

Adroddiadau Archwilio Llifogydd

Dan Adran 19 o Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010, mae'n ddyletswydd ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yn ei rôl fel yr Awdurdod Llifogydd Lleol Arweiniol (LLFA), i ymchwilio a chyhoeddi adroddiadau ar ddigwyddiadau llifogydd sy'n digwydd yn ei ardal i’r graddau y mae’n ystyried bod hynny’n angenrheidiol neu’n briodol.

Mae adran 19 Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 yn darparu bod:

1. On becoming aware of a flood in its area, a lead local flood authority must, to the extent that it considers it necessary or appropriate, investigate:

(a) which risk management authorities have relevant flood risk management functions, and

(b) whether each of those risk management authorities (RMAs) has exercised, or is proposing to exercise, those functions in response to the flood.

2. Where an authority carries out an investigation under subsection (1) it must:

(a) publish the results of its investigation, and

(b) notify any relevant risk management authorities

Mae'r adroddiadau ymchwilio i lifogydd yn cynnwys:

  • Gwybodaeth gefndir am leoliad llifogydd
  • Crynodeb o ddigwyddiad y glawiad
  • Gwybodaeth ar faint y llifogydd
  • Canlyniadau'r Archwiliad
  • Rolau a chyfrifoldebau pob Awdurdod Rheoli Risg a'r camau oedd wedi'u cymryd neu eu cynnig gan yr Awdurdodau hynny
  • Camau gweithredu cafodd eu hargymell yn dilyn yr archwiliad

Mae’r adroddiadau ymchwilio i lifogydd canlynol wedi’u cynnal o dan adran 19 ac felly yn unol â adran 19 para 2. (a) wedi’u cyhoeddi.

Lawrlwythiadau Archwiliadau Llifogydd

Lawrlwythiadau Archwiliadau Llifogydd
DocumentStorm NameStorm DateDate Published
Stryd y Nant, Aberaman - Adroddiad Archwilio Llifogydd Storm Callum 12 - 13 Hydref 2018 Hydref 2019
Storm Dennis – Adroddiad Trosolwg Storm Dennis C15 - 16 Chwefror 2020 Gorffennaf 2021
RCT25 (Pentre) – Adroddiad Archwilio Llifogydd Storm Dennis 15 - 16 Chwefror 2020 Gorffennaf 2021
RCT10 (Cilfynydd) – Adroddiad Archwylio Llifogydd Storm Dennis 15-16 Chwefror 2020 Medi 2021
RCT27 (Treherbert) – Adroddiad Archwylio Llifogydd Storm Dennis 15-16 Chwefror 2020 Tachwedd 2021
RCT12 (Treforest) – Addroddiad Archwylio Llifogydd Storm Dennis 15-16 Chwefror 2020 Ionawr 2022
RCT14 (Glyntaf & Hawthorn) – Addroddiad Archwylio Llifogydd Storm Dennis 15-16 Chwefror 2020 Ionawr 2022
RCT17 (Taffs Well) – Addroddiad Archwylio Llifogydd Storm Dennis 15-16 Chwefror 2020 Ionawr 2022
RCT01 (Hirwaun) – Addroddiad Archwylio Llifogydd Storm Dennis 15-16 Chwefror 2020 Ionawr 2022
RCT11 (Pontypridd) – Addroddiad Archwylio Llifogydd Storm Dennis 15-16 Chwefror 2020 Ionawr 2022
RCT16 (Upper Boat & Nantgarw) – Addroddiad Archwylio Llifogydd Storm Dennis 15-16 Chwefror 2020 Mawrth 2024

RCT26 (Treorchy) – Adroddiad Archwylio Llifogydd

Storm Dennis

15-16 Chwefror 2020

Chwefror 2022

RCT20 (Ynyshir) – Adroddiad Archwylio Llifogydd

Storm Dennis

15-16 Chwefror 2020

Mawrth 2022

RCT18 (Trehafod) - Adroddiad Archwylio Llifogydd

Storm Dennis

15-16 Chwefror 2020

Ebrill 2022

RCT03 (Cwmbach) – Adroddiad Archwylio Llifogydd

Storm Dennis

15-16 Chwefror 2020

Ebrill 2022

RCT05 (Abercwmboi & Fernhill) – Adroddiad Archwylio Llifogydd

Storm Dennis

15-16 Chwefror 2020

Mehefin 2022

RCT19 (Porth) – Adroddiad Archwylio Llifogydd Storm Dennis 15-16 Chwefror 2020 Mehefin 2022
RCT02 (Aberdare & Aberaman) – Adroddiad Archwylio Llifogydd Storm Dennis 15-16 Chwefror 2020 Gorffennaf 2022
RCT15 (Rhydyfelin & Hawthorn) – Adroddiad Archwylio Llifogydd Storm Dennis 15-16 Chwefror 2020 Gorffennaf 2022
RCT06 (Mountain Ash) - Adroddiad Archwylio Llifogydd Storm Dennis 15-16 Chwefror 2020 Hydref 2022
RCT21 (Blaenllechau & Ferndale) - Adroddiad Archwylio Llifogydd Storm Dennis 15-16 Chwefror 2020 Hydref 2022
Storm Ddi-enw 04/10/2021 Rhydyfelin - Adroddiad Archwylio Llifogydd Storm Ddi-enw 4ydd Hydref 2021 Chwefror 2023