Presenoldeb Ysgol, Lles a Diogelu

Absence-during-term-times

Beth i'w wneud os bydd eich plentyn yn absennol o'r ysgol yn ystod tymor yr ysgol.

School-non-attendance-fines
Talu hysbysiad cosb benodedig am beidio â mynychu'r ysgol ar-lein  
A-a

Mae angen trwydded ar blant i weithio a pherfformio er mwyn eu hatal rhag ecsbloetiaeth.

Absence-during-term-times

Beth i'w wneud os ydych chi'n tybio bod plentyn rhwng 5 ac 16 oed ddim yn mynychu'r ysgol, neu ddim yn derbyn addysg addas.