Skip to main content
Hafan>Busnesau>Planning, Property and Building Control

Cynllunio, Eiddo a Rheoli Adeiladu

Cyngor ar sut i wneud cais cynllunio ar gyfer eich busnes.
Chwilio’r gofrestr a gweld y cynlluniau arfaethedig yn eich ardal chi.

Gweld sut bydd y Fwrdeistref Sirol yn cael ei datblygu yn y dyfodol.

Defnyddio’r Gwasanaeth Dod o Hyd i Dir ac Eiddo Masnachol.
Gweld canllawiau ynghylch rheoli adeiladu ar gyfer eich eiddo busnes.
Gwybodaeth am yr Ardoll, sy’n gofyn i ddatblygwyr sy’n ymgymryd â phrosiectau adeiladau yn yr ardal leol, i gyfrannu’n ariannol.
Alffa i Omega o'n Gwasanaethau