O 7 Ionawr 2019 bydd yn rhaid i ddraenio dŵr wyneb ar gyfer datblygiadau newydd gydymffurfio â safonau cenedlaethol gorfodol newydd ar gyfer draenio cynaliadwy (SuDs) yng Nghymru. Dewch i wybod mwy.

Cynllunio, Eiddo a Rheoli Adeiladu

Cyngor ar sut i wneud cais cynllunio ar gyfer eich busnes.
Chwilio’r gofrestr a gweld y cynlluniau arfaethedig yn eich ardal chi.

Gweld sut bydd y Fwrdeistref Sirol yn cael ei datblygu yn y dyfodol.

Defnyddio’r Gwasanaeth Dod o Hyd i Dir ac Eiddo Masnachol.
Gweld canllawiau ynghylch rheoli adeiladu ar gyfer eich eiddo busnes.
Gwybodaeth am yr Ardoll, sy’n gofyn i ddatblygwyr sy’n ymgymryd â phrosiectau adeiladau yn yr ardal leol, i gyfrannu’n ariannol.
Gweld canllawiau dylunio ar gyfer datblygu priffyrdd ar ystadau preswyl, diwydiannol a masnachol newydd.
Mae'r Cyngor yn berchen ar ystod amrywiol o asedau tir ac eiddo sy'n gwneud cyfraniad pwysig a chadarnhaol i gyflawni amcanion corfforaethol.