RCTTogether

Cymorth â Chyllido ac Adnoddau

Bwriwch olwg dros yr ystod o gymorth sydd ar gael yn gysylltiedig â chyllido ac adnoddau
Hand-and-Key

Cronfa yw hon ar gyfer sefydliadau sy'n gweithio gyda Chyngor RhCT ar Drosglwyddo Asedau Cymunedol

Family-in-Hands

Mae grantiau bychain ar gael i grwpiau cymunedol sy'n aelodau o'r Rhwydwaith Cymdogaeth.

Info

Mae'r Cyngor yn dosbarthu cynhyrchion mislif i leoliadau cymunedol lleol, â'r nod yw cael cynhyrchion mislif am ddim i'r rheini y mae eu hangen fwyaf arnyn nhw.

Spoon-and-Fork

Mae'r Gronfa Cymorth Bwyd wedi'i sefydlu i roi adnoddau i fanciau bwyd a phrosiectau cymorth â bwyd yn Rhondda Cynon Taf.

Poound-and-Tick

Diben y gronfa yw annog trigolion i ymfalchïo yn eu cymunedau lleol a chynnig cyfleoedd bywyd gwell i bobl ledled y DU trwy fuddsoddi mewn cymunedau a chefnogi busnesau, pobl a sgiliau.

Hands-Shaking

Diben y gronfa yw annog trigolion i ymfalchïo yn eu cymunedau lleol a chynnig cyfleoedd bywyd gwell i bobl ledled y DU trwy fuddsoddi mewn cymunedau a chefnogi busnesau, pobl a sgiliau.

Cysylltwch â'r garfan

Cysylltwch â'r garfan Cymorth Cyllid ac Adnoddau am ragor o wybodaeth.