Skip to main content

Cefnogi gwasanaeth coffáu 'Cofio Srebrenica'

Remembering Srebrenica commemoration

Mae Carfan Cymunedau Diogel Rhondda Cynon Taf yn cefnogi achlysur coffa ‘Cofio Srebrenica', sy'n nodi 28 mlynedd ers yr hil-laddiad.

Bydd Theatr y Colisëwm yn Aberdar a Theatr y Parc a'r Dâr yn Treorci yn cael eu goleuo'n wyrdd i gofio am y dioddefwyr a myfyrio ar sut y mae modd i ni annog heddwch ac undod.

Mae arddangosfa hefyd yn cael ei harddangos yn Llys Cadwyn yn Pontypridd, sy'n manylu ar ryfel Bosnia ac yn tynnu sylw at hil-laddiad Srebrenica. Bydd yr arddangosfa yma'n cael ei harddangos tan ddydd Gwener (14 Gorffennaf).

Mae heddiw'n nodi'r diwrnod y dechreuodd yr hil-laddiad (11 Gorffennaf, 1995), a bydd bwrdd Cymru 'Cofio Srebrenica' yn arwain Taith Gerdded Heddwch o amgylch canol dinas Caerdydd.

Bydd yn dechrau am 6.30pm yng Nghastell Caerdydd o dan faner Srebrenica, a fydd yn cael ei chwifio.

Bydd y daith gerdded yn ymweld ag eglwys, synagog a mosg. Bydd taith fer a chyfle i fyfyrio ym mhob lleoliad.

Bydd y daith gerdded yn dychwelyd i Gastell Caerdydd tua 9.30pm i weld y castell wedi'i oleuo'n wyrdd. Bydd rhai geiriau i gofio i orffen.

Wedi ei bostio ar 11/07/23