Skip to main content

Bydd mân waith cynnal a chadw a thorri gwair yn parhau trwy gydol yr wythnos yma.

Mae rhaid gwisgo gorchuddion wyneb yn Amlosgfa Llwydcoed ac Amlosgfa Glyn-taf.  Mae Llywodraeth Cymru yn cynghori'r rhai nad ydyn nhw'n gallu gwisgo gorchudd wyneb i lawrlwytho cerdyn                     

AMLOSGFEYDD GLYN-TAF A LLWYDCOED

Oherwydd y sefyllfa bresennol mewn perthynas â Covid 19, rydyn ni'n gofyn i aelodau o'r cyhoedd beidio â dod i swyddfa'r amlosgfeydd yn ystod y cyfnod yma. Mae modd gwneud taliadau dros y ffôn ac mae modd i ni ddelio â'ch ymholiadau dros y ffon neu drwy e-bost. Mae'r manylion yma isod:

Rydyn ni'n ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra.

Marwolaeth

Deaths

Gwybodaeth ynglŷn â phryd mae modd cynnal gwasanaeth claddu.

Cemetery-locations-and-opening-hours

Oriau agor yn ystod misoedd yr haf a misoedd y gaeaf. 

Cremations

Gwybodaeth ynglŷn â phryd mae modd cynnal gwasanaeth amlosgi. 

Registering-a-birth

Gwybodaeth ynglŷn â phryd a sut i gofrestru marwolaeth. 

Funeral-expenses

Ffïoedd a phrisiau.

Ordering-a-memorial

Gwybodaeth ynglŷn â sut i archebu cofeb a'r prisiau. 

Help-with-bereavement

Mae cymorth ar gael os ydych chi eisiau siarad am eich profedigaeth. 

Scattering-of-cremated-remains

Lleoliadau ac ardaloedd lle mae modd gwasgaru gweddillion.

Alffa i Omega o'n Gwasanaethau