Bydd mân waith cynnal a chadw a thorri gwair yn parhau trwy gydol yr wythnos yma.

Mae rhaid gwisgo gorchuddion wyneb yn Amlosgfa Llwydcoed ac Amlosgfa Glyn-taf.  Mae Llywodraeth Cymru yn cynghori'r rhai nad ydyn nhw'n gallu gwisgo gorchudd wyneb i lawrlwytho cerdyn                     

AMLOSGFEYDD GLYN-TAF A LLWYDCOED

O ddydd Llun 9 Awst 2021 yn unol â chyngor diweddaraf Llywodraeth Cymru, mae modd i ni gynyddu nifer y mynychwyr sy’n gallu eistedd yn ddiogel yn Amlosgfeydd Glyn-taf a Llwydcoed i 60 o fynychwyr yn y ddau gapel.

Rydyn ni'n ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra.

Marwolaeth

Deaths

Gwybodaeth ynglŷn â phryd mae modd cynnal gwasanaeth claddu.

Cemetery-locations-and-opening-hours

Oriau agor yn ystod misoedd yr haf a misoedd y gaeaf. 

Cremations

Gwybodaeth ynglŷn â phryd mae modd cynnal gwasanaeth amlosgi. 

Registering-a-birth

Gwybodaeth ynglŷn â phryd a sut i gofrestru marwolaeth. 

Funeral-expenses

Ffïoedd a phrisiau.

Ordering-a-memorial

Gwybodaeth ynglŷn â sut i archebu cofeb a'r prisiau. 

Help-with-bereavement

Mae cymorth ar gael os ydych chi eisiau siarad am eich profedigaeth. 

Scattering-of-cremated-remains

Lleoliadau ac ardaloedd lle mae modd gwasgaru gweddillion.

Astudiaeth Prifysgol Warwick - Ataliad y Galon

Mae Prifysgol Warwick yn gweithio ar y cyd â gwasanaeth ambiwlans yr ardal er mwyn ceisio deall beth yw'r ffordd orau o roi moddion sy'n achub bywydau i bobl pan mae eu calonnau’n stopio'n sydyn.

Os oes aelod o'ch teulu wedi dioddef o ataliad y galon ac wedi'i drin gan y gwasanaeth yma, mae'n bosib bydd yr aelod hwnnw wedi'i gynnwys yn yr astudiaeth yma.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am yr astudiaeth yma, cysylltwch â ni:

NHS Ambulance