Skip to main content
 

Ymgynghoriadau traffig a gwblhawyd

Mae'r Garfan Rheoli Traffig yn ymgynghori'n aml â'r rheiny sydd â diddordeb ynghylch cynllunio a gweithredu cynlluniau newydd ar gyfer materion traffig a diogelwch ar y ffyrdd.

Mae'r broses ymgynghori fel arfer yn para tair wythnos ac yn rhoi cyfle i chi wneud sylw am y cynllun a chyfrannu tuag ato. 

Mae'r canlynol yn rhestr o ymgynghoriadau sydd bellach wedi'u cwblhau - cliciwch ar gynllun i weld manylion a chynlluniau'r cynnig.

IF215 - Trallwn - Cynllun 1 - Llythyr 1 Cynllun 2 - Llythyr 2 - Cwetiynau cyffredin

IF225 - Heol Ystrad, Pentre - Cynllun - Llythyr

IF062 - Strydoedd amrywiol, Y Porth - Cynllun - Llythyr 1 Llythyr 2 Cwestiynau cyffredin

IF900-008 - Hwb Trafnidiaeth Y Porth - Cynllun - Llythyr - Hysbysiad 

IF205 - Strydoedd Amrywiol, Cwm Clydach - Cynllun 1 - Cynllun 2 - Cynllun 3 - Cynllun 4 - Cynllun 5

Llythyr 1 - Llythyr 2 Llythyr 3 - Hysbysiad - Gwybodaeth

 P325 - Maesybryn - Bryn y Goron, Llanilltud Faerdref  - Cynllun 1 - Cynllun 2 - Hysbysiad - Llythyr - Gwybodaeth

Mannau Parcio Unigol i Ddeiliaid Trwydded 2022-23

Hysbysiad - Gwybodaeth

26 Stryd y Coed

Cilfynydd

Cynllun

11 Teras Masarn

Abercwmboi

Cynllun

5 Heol Penrhys

Ystrad

Cynllun

8 Teras Rhondda

Glynrhedynog

Cynllun

77 Brynhyfryd 

Glynrhedynog

Cynllun

335 Heol Brithweunydd 

Trealaw

Cynllun

111 Y Strd Ganol

Pontypridd

Cynllun

90 Stryd y Llyn

Glynrhedynog

Cynllun

9 Stryd y Ddôl 

Hendreforgan

Cynllun

20 Stryd Adam

Cwm Clydach

Cynllun

64 Stryd y Ganrif Newydd

Trealaw

Cynllun

IF195 - Ffordd Llantrisant, Tonyrefail - Cynllun - Hysbysiad - Llythyr - Gwybodaeth

P325 - Maesybryn - Bryn y Goron, Llanilltud Faerdref - Cynllun - Llythyr

P325 - Ffordd Llantrisant, Llanilltud Faerdref - Cynllun - Hysbysiad - Llythyr - Gwybodaeth

IF206 - Heol Hensol, Meisgyn - Cynllun - Llythyr - Hysbysiad

IF213 - Ffordd Ystad Ddiwydiannol Abergorci, Treorci - Cynllun - Hysbysiad

IF157 – Stryd Taf, Pontypridd – Cynllun – Llythyr - Hysbysiad

P219 - Ffordd Llantrisant, Tonyrefail - Cynllun - Hysbysiad - Llythyr - Gwybodaeth

IF217 – Heol Castellau, Beddau, Hysbysiad Cyhoeddus -  Cynllun - Llythyr – Hysbysiad

P219 - Ffordd Llantrisant, Tonyrefail - Cynllun - Llythyr

IF190 - HEOL ABERNANT A HEOL-Y-PARC, ABERDÂR - Cynllun - Hysbysiad - Gwybodaeth

IF219 - Stryd Edmondes a Heol y Dwyrain, Tylorstown - Cynllun - Hysbysiad - Gwybodaeth

IF192 - Stryd y Clwb, Aberaman - Cynllun - Hysbysiad - Gwybodaeth

IF186 - GWAHARDDIAD ARBROFOL O YRRU A THERFYN CYFLYMDER - Hysbysiad

P290 - Tynant Road, Beddau - Cynllun 1 - Cynllun 2 - Llythyr - Profforma

Mannau Parcio Unigol i Ddeiliaid Trwydded 2021-22 

Hysbysiad - Gwybodaeth

   
25 Teras Troed-y-rhiw, Treorci Cynllun
35 Stryd Robert Pentre Cynllun
45 Y Poplys Aberpennar Cynllun
13 Brynhyfryd Tylorstown Cynllun
10 Heol y Coed Trefforest Cynllun
41 Cae Glas Penrhiw-fer Cynllun
30 Stryd Kenry Tonypandy Cynllun
2 Stryd Marjorie Trealaw Cynllun
51 Stryd Thomas, Hendreforgan Y Gilfach Goch Cynllun
9 Stryd Adams Clydach Cynllun
2 Teras Brynteg Trealaw Cynllun
49 Stryd y Gwirfoddolwr Pentre Cynllun
38 Stryd Llewellyn,  Pont-y-gwaith Cynllun

 

IF203 - Heol y Dyffryn a Chwrt y Gamlas, Rhydfelen -  - Cynllun - Hysbysiad - Gwybodaeth

IF211 - Y Deri a Ffordd Llantrisant, Llanilltud Faerdref - Cynllun - Llythyr - Hysbysiad - Gwybodaeth

IF222 - Ffordd y Fynwent, Ffynnon Taf - Cynllun 1 Cynllun 2 - Llythyr - Hysbysiad - Gwybodaeth

IF157 - Stryd Taff, Pontypridd - Cynllun - Llythyr

P260 - Stryd Rhydychen, Nantgarw - Cynllun - Llythyr - Hysbysiad - Gwybodaeth

P278 - Tonpentre - Llwybrau Diogel mewn Cymunedau - Cynllun - Llythyr - Hysbysiad - Gwybodaeth

IF210 - Cae'r Faerdref, Pentre'r Eglwys - Cynllun - Llythyr - Hysbysiad

IF178 - Strydoedd Amrywiol, Abercynon - Hysbysiad - Gwybodaeth

P255 - A473 Heol Pen-y-bont, Llanharan - Cynllun - Llythyr - Hysbysiad - Gwybodaeth

IF188 - Ffyrdd amrywiol, Rhigos - Cynllun 1 - Cynllun 2 - Cynllun 3 - Llythyr - Profforma

IF217 - Heol Castellau, Beddau - Cynllun - Llythyr - Profforma

IF204 - Stryd Rheola, Penrhiwceiber - Cynllun - Llythyr - Hysbysiad - Gwybodaeth

IF182 - RHODFA ILAN, Rhydfelen - Cynllun - Hysbysiad - Gwybodaeth

IF169 - Teras yr Eglwys, Tylorstown - Cynllun - Llythyr - Hysbysiad

P256 - Y Parc/A4119, Groesfaen - Cynllun 1 - Cynllun 2 - Hysbysiad - Llythyr - Gwybodaeth - Crynodeb

IF173 - Heol Crochendy a'r Goedlan Fawr, Trefforest - Cynllun - Hysbysiad - Gwybodaeth

IF203 - Heol y Dyffryn a Chwrt y Gamlas, Rhydfelen - Cynllun - Hysbysiad - Gwybodaeth - Llythyr

IF192 - Stryd y Clwb, Aberaman - Cynllun 1 - Cynllun 2 - Profforma - Llythyr

P278 - Tonpentre - Llwybrau Diogel mewn Cymunedau - Cynllun 1 - Cynllun 2 - Llythyr

IF216 - Tresalem, Aberdâr - Cynllun - Hysbysiad - Gwybodaeth - Llythyr

IF212 - Stryd Conybeare, Aberpennar  - Cynllun - Hysbysiad - Gwybodaeth - Llythyr

IF098 - Maes Parcio, YGG Abercynon - Cynllun - Hysbysiad - Gwybodaeth

IF165 - Ffordd y Fynwent a Theras Cledwyn, Aberdar - Cynllun - Hysbysiad - Gwybodaeth - Llythyr

IF196 - Stryd Bailey, Stryd Glyngwyn, Aberpennar  - Cynllun - Hysbysiad - Gwybodaeth - Llythyr

IF203 - Heol y Dyffryn a Chwrt y Gamlas, Rhydfelen - Cynllun - Profforma - Llythyr

P256 - A4119, Groesfaen - Cynllun 1 - Cynllun 2 - Llythyr

IF198 - B4595 Ffordd Llantrisant, Llanilltud Faerdref - Croesfan i Gerddwyr - Cynllun - Hysbysiad - Datganiad o'r rhesymau

H003 - A4059 Aberdar - Croesfan i Gerddwyr - Cynllun - Hysbysiad - Gwybodaeth

IF211 - Y Deri a Ffordd Llantrisant, Llanilltud Faerdref - Cynllun - Profforma - Llythyr

IF166 - Ffyrdd Amrywiol, Rhondda Cynon Taf - Hysbysiad - Gwybodaeth

IF209 - Stryd Caerdydd, Aberdar - Cynllun - HysbysiadGwybodaeth - Gorchymyn

IF210 - Cae Fardre, Pentre'r Eglwys - Cynllun - Profforma - Llythyr

IF174 - Coedlan y Betrisen, Trealaw - Cynllun - Manylion - Llythyr

IF117 – Stryd Rhydychen a Stryd Pryce, Aberpennar – Hysbysiad – Gwybodaeth

IF204 – Rheola Street, Penrhiwceiber – LlythyrCynllun

P221 - Heol Aberhonddu, Hirwaun - Hysbysiad - Gwybodaeth

IF185 - Canolfannau Tref Amrywiol yn Rhondda Cynon Taf - Gorchymyn (Terfyn Cyflymder Abrofol) 2021 - Hysbysiad - Gwybodaeth

IF181 - Lleoliadau amrwyiol yn Rhondda Cynon Taf - Gorchymyn Terfyn Cyflymder Arbrofol 2021 - Hysbysiad - Gwybodaeth

IF191 - Ffordd Ddienw rhwng Heol Cwm Elai a Theras Tylcha Fach, Coed-Elai - Cynllun - Hysbysiad - Gwybodaeth

IF184 - Heol Cross Inn a Chwrt Tafarn, Llantrisant - Cynllun - Llythyr - Gwybodaeth - Hysbysiad

IF170 - FFyrdd Amrywiol, Ystrad - Cynllun1 - Cynllun2 - Hysbysiad - Gwybodaeth

IF171 - Ffordd Llanerch a Tylacoch, Llanhari - Cynllun - Hysbysiad - Gwybodaeth

IF172 - Clos Tyn-y-cymmer, Y Porth - Cynllun - Hysbysiad - Gwybodaeth

Yr A4119 a'r A4093 Cylchfan Tretomos - Cynllun - Hysbysiad - Gwybodaeth

IF111 -  Llwybrau Mwy Diogel Yn Y Gymuned - Llantrisant  - Cynllun1 - Cynllun 2 - Llythyr Gwybodaeth1 -  Gwybodaeth2 - Hysbysiad

P237 - Llwybrau Mwy Diogel Yn Y Gymuned - Cilfynydd - Cynllun1 - Cynllun3 - Cynllun4 - Cynllun5 - Llythyr - Hysbysiad - Gwybodaeth

IF179 - Ffordd Graigwen a Heol Tyfica, Pontypridd -  Cynllun - Hysbysiad

IF196 - Stryd Glyngwyn, Aberpennar - Cynllun - Llythyr

IF165 - Ffordd y Fynwent, Aberdar - Cynllun - Llythyr

 

 

Mannau Parcio Unigol i Ddeiliaid Trwydded 2020 - Hybysiad

 

22

Styrd Richard

Y Maerdy

Cynllun

36

Heol Llanwynno

Aberpennar

Cynllun

17

Ffordd y Fynwent

Treorci

Cynllun

1

Stryd David

Trecynon

Cynllun

8

Stryd y Duffryn

Glynrhedynog

Cynllun

3

Teras Tanybryn

Pont-y-gwaith

Cynllun

5

Stryd Siarl

Tonypandy

Cynllun

31

Stryd Llundain

Mountain Ash

Cynllun

24

Stryd yr Undeb

Ferndale

Cynllun

86

Stryd Tynybedw

Treorchy

Cynllun

21

Teras Dan-y-wern

Ystrad

Cynllun

 

IF062 - Stryd Edward, Porth - Cynllun - Hysbysiad - Manylion

IF149 - Stryd y Celyn, Rhydfelen - Cynllun 1 - Cynllun 2 - Llythyr

IF170 - Ffordd Ddienw, Ystrad - Cynllun - Llythyr - Profforma

IF170 - Ffyrdd Amrywiol, Ystrad - Cynllun - Llythyr - Profforma

IF174 - Partridge Avenue, Trealaw - Cynllun - Llythyr

IF161 - Strydoedd Amrywiol, Treforest - Hysbysiad - Manylion

IF163 - Clwb Golff Rhondda - Cynllun - Hysbysiad - Manylion

IF178 - Heol Y Blanhigfa, Abercynon - Cynllun - Llythyr

IF178 - Stryd y Parc, Abercynon - Cynllun - Llythyr

IF177 - Heol Abercynon - Cynllun - Llythyr

IF106 - Tonypandy - Cynllun - Hysbysiad - Llythyr

IF132 - Heol Cwmdar, Aberdar - Cynllun - Hysbysiad

IF155 - Bryntirion, Tyntetown - Cynllun - Llythyr

IF074 - Gelliwastad Grove / Thomas Street - Cynllun - Llythyr

IF074 - Ffyrdd Amrywiol, Maesycoed -  Cynllun - Llythyr 1 - Llythyr 2 - Llythyr 3

IF164 - A4093, Hendreforgan - Cynllun

P190 - B4278, Penrhiwceiber - Cynllun - Llythyr

P141 - New Road, Aberpennar - Cynllun - Hysbysiad

IF067 - Heol Sant Luc, Y Porth - Cynllun - Llythyr

IF094 - River View, Tonypandy - Cynllun - Llythyr

IF153 - Stryd Richard, Cilfynydd - Cynllun - Llythyr

P193 - Llwynypia a Clydach - Terfyn 20mya - Cynllun - Llythyr

Ailosodd Pont Sant Alban - Cynllun - Dargyfeirio - Ddiffyg - Cynllun

IF063 - Canol Tref Abercynon - Hysbysiad Cyhoeddus - Cynllun - Llythyr

IF151 - York Street, Aberpennar - Cynllun - Llythyr

IF144 - Rhodfa Derwendeg, Glyn-coch - Cynllun Llythyr

IF122 - Dreif Tresi Aur (Laburnum Drive), Aberdâr - Cynllun - Llythyr

P193 - Llwynypia a Clydach - Terfyn 20mya - Cynllun - Llythyr

P193 - Strydoedd Amrywiol, Llwynypia - Cyfyngiadau Aros - Cynllun - Llythyr

IF149 - Stryd y Celyn, Rhydfelen - Cynllun 1 - Cynllun 2 - Llythyr

IF135 - Heol Penderyn, Hirwaun - Cynllun - Llythyr

IF137 - Tylagarw, Pont-y-clun - Cynllun 1 Cynllun 2 - Llythyr

IF111 - Llantrisant - Cynllun 1 - Cynllun 2 - Manylion - Poster - Profforma

P019 - Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm yn Aberpennar - Cynllun - Llythyr

IF063 - Canol Tref Abercynon - Cynllun 1 - Cynllun 2 - Cynllun 3 - Llythyr - Profforma

F155 - Bryntirion, Tyntetown - Cynllun - Llythyr

IF136 - Ffordd y Gwaith Glo, Llanharan - Cynllun - Llythyr

IF144 - Rhodfa Derwendeg, Glyn-coch - Cynllun - Llythyr

IF146 - Stryd Fawr, Y Gilfach Goch - Cynllun - Llythyr

IF137 - Tylagarw - Cynllun - Llythyr

P081 - Stryd y Bont, Pontypridd - Manylion

IF101 - Aneurin Bevan Drive, Pentre'r Eglwys - Cynllun - Llythyr

P081 - Stryd y Bont, Pontypridd

IF074 - Aberdar - Adolygiad Parcio Arfaethedig 2019 - Cynlluniau 1 - 2 - 3 - 4 - Llythyrau 1 - 2 - 3 - 4

 IF106 - Strydoedd Amrywiol, Tonypandy - Adolygiad Parcio Arfaethedig 2019 - Cynllun - Llythyr

 IF106 - Chapel Street, Tonypandy - Adolygiad Parcio Arfaethedig 2019 - Cynllun - Llythyr

IF119 - Chapel Street, Treorchy - Cynllun - Llythyr

IF124 - Parc Diwydiannol Cambrian - Cynllun

IF101 - Aneurin Bevan Drive, Pentre'r Eglwys - Hysbysiad Cyhoeddus - Cynllun - Llythyr

P095 - Pont-y-clun - Hysbysiad Cyhoeddus - Cynllun - Llythyr

IF103 - Hendreforgan - Hysbysiad Cyhoeddus - Cynllun - Llythyr

IF108 - Penycoedcae - Hysbysiad Cyhoeddus - Cynllun 1 - Cynllun 2 - Llythyr

IF112 - Park View Terrace, Abercwmboi - Cynllun - Llythyr

P060 - Ffordd Penrhiw-fer, Tonyrefail - Cynllun - Llythyr

P095 Pont-y-clun -  Llwybrau Diogel yn y Gymuned - Cynllun 1 - Cynllun 2 - Llythyr

IF108 – Penycoedcae – Ymgynghoriad Trigolion – Cynllun – Llythyr

IF101 - Aneurin Bevan Drive, Pentre'r Eglwys - Cynllun - Llythyr

P058 - Llwybrau Diogel yn y gymuned - Parc Gellifaelog, Tonypandy - Cynllun 1 - Llythyr