Gwastraff Bagiau Du

A wyddoch chi fod modd ailgylchu dros 80% o'ch gwastraff bob wythnos? Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalennau Beth sy’n mynd yn eich biniau?.

Dim ond 20% o'ch gwastraff ddylai fynd yn eich bagiau du/bin ar olwynion. 

Gweld sut i gael gwared ar y gwastraff yma isod: