Gofal a Glanhau'r Strydoedd

Report-Fly-tipping
Rhoi gwybod i ni ar-lein am achos o adael gwastraff yn anghyfreithlon.
Litter-Enforcement

Dulliau talu cosb gollwng sbwriel.

Litter-Bins
Information how to report graffiti within Rhondda Cynon Taf.
Dog-Fouling
Adrodd am ddigwyddiad baw ci ar-lein.
Litter-Bins

Rhoi gwybod am broblem gyda bin sbwriel.

Graffiti

Gwybodaeth am sut i roi gwybod am graffiti yn Rhondda Cynon Taf.

Street-Furniture-Maintenance
Rhoi gwybod am ddifrod i ddarnau o gelfi stryd neu arwyddion yn Rhondda Cynon Taf.
Litter-Enforcement
Gweld sut mae'r Cyngor yn mynd i'r afael â glanhau strydoedd.