Pont newydd yn Cross Inn yn rhan o'r gwaith cynnal ar y llwybr cymunedol

Bydd y Cyngor yn cychwyn ar gynllun i osod pont newydd yn Heol Cross Inn yn rhan o'r gwaith parhaus o adeiladu Cam 2 Llwybr Cymunedol Llantrisant - sy'n gofyn am gau ffordd leol a bydd newidiadau dros dro i drefniadau bysiau

16 Hydref 2019

Cyngor RhCT yn agor canolfan newydd i gefnogi busnesau lleol

Rhondda Cynon Taf Council has opened the new Staying Well at Work Centre, which will provide small and medium-sized local businesses with support to help their staff back into work after a period of ill-health.

16 Hydref 2019

Disgyblion y Cymoedd yn defnyddio Minecraft yn yr Ystafell Ddosbarth

Minecraft yn yr Ystafell Ddosbarth

15 Hydref 2019

Adborth gwerthfawr o ymgynghoriad Canol Tref Abercynon

Mae'r Cyngor wedi cwblhau ymgynghoriad cyhoeddus ynghylch gwelliannau priffyrdd arfaethedig ledled Abercynon - cafwyd adborth gwerthfawr gan 136 o drigolion mewn arddangosfa gyhoeddus a chan 61 o bobl a gymerodd ran ar wahân

11 Hydref 2019

Maer yn croesawu Ymwelwyr y Gefeilldref

Maer yn croesawu Ymwelwyr y Gefeilldref

11 Hydref 2019

Noson Gwis Elusen y Maer

Rhondda Cynon Taf Mayor, Councillor Linda De Vet, is hosting a Charity Quiz Night

11 Hydref 2019

Aelodau'r Cabinet i dderbyn diweddariad ar y Cynllun Corfforaethol drafft

Bydd y Cabinet yn derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf am y broses o graffu Cynllun Corfforaethol 2020-2024 ('Gwneud Gwahaniaeth') a chynnal ymgynghoriad ar ei gyfer. Mae'r cynllun yn rhoi gweledigaeth ar gyfer RhCT dros y pedair blynedd nesaf.

10 Hydref 2019

Cabinet i ystyried strategaeth ddrafft y Cynllun Datblygu Lleol

Bydd y Cabinet yn ystyried dau adroddiad mewn perthynas â strategaeth ddrafft ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) rhwng 2020 a 2030 - sy'n nodi cynigion sy'n ymwneud â'r adolygiad gofynnol ac amserlenni ar gyfer ei gyflawni

10 Hydref 2019

Ymchwiliadau tir ar gyfer cynllun Ffordd Osgoi Llanharan

Cyn bo hir, bydd ymchwiliadau daear sylweddol yn cychwyn fel rhan bwysig o'r cam dylunio ar gyfer cynllun Ffordd Osgoi Llanharan

10 Hydref 2019

Y Cyngor yn sicrhau cyllid gwerth £2.58miliwn ar gyfer uned busnes fodern Coed-elái

The Council has secured £2.58m of European funding towards the creation of a quality modern business unit on the former Coed Ely colliery site – which was confirmed in an announcement by Welsh Government today

09 Hydref 2019