Skip to main content

Newyddion

Maes Parcio Stryd y Santes Catrin i ailagor fel cyfleuster sy'n cael ei weithredu gan y Cyngor

Mae'r Cyngor wedi cadarnhau y bydd yn cymryd yr awenau'n swyddogol ar Faes Parcio Stryd y Santes Catrin ym Mhontypridd. Bydd hyn yn dechrau pan fydd y maes parcio'n ailagor ddydd Llun, 20 Mawrth

15 Mawrth 2023

Dathlu llwyddiannau ein trefi

Mae canol tref Aberpennar a Phontypridd wedi dod i'r brig yn achlysur gwobrau cenedlaethol 'Let's Celebrate Towns', a gafodd ei gynnal yn Llundain. Mae'r trefi yma ymhlith yr wyth tref orau yn y DU

15 Mawrth 2023

Ceisiadau i Gau'r Ffordd er Mwyn Cynnal Parti Stryd i Ddathlu'r Coroni

Ceisiadau i Gau'r Ffordd er Mwyn Cynnal Parti Stryd i Ddathlu'r Coroni

14 Mawrth 2023

Mae cyflogwyr lleol yn barod i gyflogi yn Ffair Yrfaoedd Cyngor Rhondda Cynon Taf a'i bartneriaid, 2023!

Rydyn ni'n gyffrous i gyhoeddi y bydd ein Ffair Yrfaoedd boblogaidd yn cael ei chynnal ddydd Mercher 22 Mawrth 2023 yng Nghanolfan Hamdden Llantrisant, CF72 8DJ, 10am-2pm. Bydd 'awr dawel' rhwng 1pm a 2pm.

13 Mawrth 2023

Cychwyn cam olaf cynllun atgyweirio'r arglawdd yn ardal Glyn-coch

Mae'r Cyngor wedi cadarnhau y bydd y prif waith i drwsio difrod i'r arglawdd yn ardal Glyn-coch yn dechrau ar 20 Mawrth - bydd y goleuadau traffig dros dro sydd wedi'u gosod ar Heol Ynysybwl yn cael eu symud ar ôl i'r gwaith gael ei gwblhau

10 Mawrth 2023

Mae'n amser prysur o'r flwyddyn yn Nhaith Pyllau Glo Cymru

Mae'r achlysur bythol boblogaidd Ŵy-a-sbri yn ôl!

09 Mawrth 2023

Mae pwyntiau gwefru cerbydau trydan bellach ar gael mewn tri o feysydd parcio eraill y Cyngor

Mae bellach modd defnyddio mannau gwefru cerbydau trydan ar safle Parcio a Theithio Abercynon, Canolfan Cymuned Glyn-coch a safle Parcio a Theithio'r Porth (Cam 2)

07 Mawrth 2023

Ailgylchwch Wastraff Gwyrdd y Gwanwyn yma

Bydd casgliadau ailgylchu gwastraff gwyrdd yn digwydd yn wythnosol o ddydd Llun 13 Mawrth

06 Mawrth 2023

Buddsoddiad pellach ar gyfer meysydd â blaenoriaeth wedi'i gymeradwyo gan y Cabinet

Mae'r Cabinet wedi trafod rhaglen gyfalaf tair blynedd newydd ac wedi cytuno arni. Mae'r rhaglen yn cynnwys buddsoddiad pellach gwerth £7.1 miliwn i'w wario ar feysydd â blaenoriaeth y Cyngor, gan ganolbwyntio'n benodol ar gynnal a chadw...

03 Mawrth 2023

Cefnogi Cerys a fydd yn nofio yng Ngemau Trawsblaniadau'r Byd

Mae'r Cyngor yn cefnogi nofiwr ifanc o Rondda Cynon Taf sydd wedi cael ei dewis i gystadlu yng Ngemau Trawsblaniadau'r Byd yn Awstralia ym mis Ebrill

02 Mawrth 2023

Chwilio Newyddion