Skip to main content

Newyddion

Gwaith celf syfrdanol Aber-fan i aros yn Nhaith Pyllau Glo Cymru yn barhaol

Cadarnhawyd y bydd y gofeb syfrdanol a gafodd ei chreu gan yr arlunydd lleol, Nathan Wyburn, yn aros yn Nhaith Pyllau Glo Cymru, Parc Treftadaeth Cwm Rhondda, yn barhaol.

26 Awst 2022

Gwaith i wella'r system draenio yn Nheras Tanycoed, Abercwmboi

Bydd y Cyngor yn dechrau cynllun lleol i wella'r system draenio yn Nheras Tanycoed yn Abercwmboi. Bydd y gwaith pwysig yma'n uwchraddio'r isadeiledd sydd eisoes yn bodoli, gan ddefnyddio cyllid a sicrhawyd gan Lywodraeth Cymru

26 Awst 2022

DYDY MEYSYDD CHWARAEON DDIM AR GYFER CŴN!

DYDY MEYSYDD CHWARAEON DDIM AR GYFER CŴN!

26 Awst 2022

Gwelliannau i Lyn Cwm Clydach

Bydd gwaith i gynyddu capasiti a gwella bioamrywiaeth yn Llyn Cwm Clydach yn dechrau ddiwedd Awst/dechrau Medi. Bydd gwelliannau yn cynnwys carthu ardaloedd o'r llyn i leihau lefelau silt a gwaith i sefydlogi'r argloddiau.

26 Awst 2022

Diwrnod canlyniadau TGAU 2022

Mae disgyblion blwyddyn 11 Rhondda Cynon Taf wedi bod yn derbyn canlyniadau eu cymwysterau TGAU heddiw (Dydd Iau, 25 Awst)

25 Awst 2022

Rydyn ni'n cydsefyll â phobl Wcráin heddiw a bob dydd

Rydyn ni'n cydsefyll â phobl Wcráin heddiw a bob dydd

24 Awst 2022

Gwaith ail-wynebu ym Maes Parcio Stryd De Winton, Tonypandy

Bydd Maes Parcio Stryd De Winton yn Nhonypandy ar gau am ddau ddiwrnod ddiwedd mis Awst er mwyn i waith i osod wyneb newydd gael ei gynnal. Bydd y maes parcio ar gau ar ddydd Mawrth, 30 Awst, a dydd Mercher, 31 Awst

23 Awst 2022

Y newyddion diweddaraf am gynnydd y cynllun atgyweirio Pont Dramiau Haearn

Mae'r Cyngor wedi rhannu'r wybodaeth ddiweddaraf am y cynllun atgyweirio i'r Bont Dramiau Haearn ger Tresalem, sy'n digwydd oddi ar y safle

19 Awst 2022

Cau'r ffyrdd gyda'r nos am y tro cyntaf ar gyfer gwaith deuoli'r A4119

Bydd ffyrdd ar gau gyda'r nos am y tro cyntaf (rhwng 9pm a 6am) er mwyn cynnal gwaith deuoli'r A4119 yng Nghoed-elái ar 23 a 24 Awst a 5 Medi a 9 Medi. Bydd y ffyrdd ar gau rhwng Coed-elái a chylchfannau Gwasanaeth Tân ac Achub de Cymru

18 Awst 2022

Disgyblion RhCT yn cael eu canlyniadau

Mae disgyblion Rhondda Cynon Taf wedi derbyn eu canlyniadau UG, Safon Uwch, Tystysgrif Her Sgiliau Uwch a chanlyniadau cymhwyster galwedigaethol lefel 3 heddiw.

18 Awst 2022

Chwilio Newyddion