Cynllun atgyweirio ceuffos ar Heol Caerdydd yn Rhydfelen

Cyn bo hir, bydd y Cyngor yn dechrau ar gynllun i drwsio ceuffos yn Rhydfelen er mwyn lleihau'r perygl o lifogydd yn ystod cyfnodau o law trwm. O ganlyniad, bydd angen goleuadau traffig dros dro ar ran o'r A4054 ar Heol Caerdydd

31 Hydref 2019

Cau Taith Cynon yn Hirwaun er mwyn cynnal ymchwil i ddeuoli'r A465

Bydd rhan o Daith Cynon yn Hirwaun yn cau am gyfnod er mwyn galluogi Llywodraeth Cymru i archwilio'r tir yn rhan o'i gynllun i ddeuoli'r A465 yn y dyfodol

31 Hydref 2019

Mae Gwrachod WRTHI!

Halloween is the perfect time to think GREEN and wake up to the scary consequences of not recycling!

31 Hydref 2019

Ailgysegru Cofadail y Gilfach Goch mewn Seremoni

The Cenotaph in Gilfach Goch has been re-dedicated to commemorate those from the local area who have served in the Armed Forces and made the ultimate sacrifice.

31 Hydref 2019

Llawer o hwyl i'w gael yn Ardaloedd Chwarae RhCT dros yr hydref

Summer isn't the only time to have fun in Rhondda Cynon Taf Council's play areas, Autumn is a great time to get outdoors and run around!

30 Hydref 2019

Gwasanaeth a Gorymdaith Sul y Cofio Pontypridd

Rhondda Cynon Taf will remember during a morning of events in Pontypridd on Sunday, November 10.

29 Hydref 2019

Gweinidogion yn ymweld â datblygiad Llys Cadwyn

Daeth Gweinidog a Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol Llywodraeth Cymru i weld y cynnydd yn natblygiad Llys Cadwyn Pontypridd, y cynllun i adfywio hen safle Canolfan Siopa Dyffryn Taf

28 Hydref 2019

Agor Gardd Goffa Cwm Cynon

Hundreds attend the official opening of the new Cynon Valley Memorial Garden

28 Hydref 2019

Prentis RhCT wedi'i ysbrydoli gan ddiweddar dad-cu yn ennill gwobr yng Ngwobrau Prentisiaeth Cymru!

Mae prentis Cyngor Rhondda Cynon Taf, Esta Lewis, wedi ENNILL Gwobr Talent Yfory yng Ngwobrau Prentisiaeth Cymru eleni, y dathliad blynyddol o gyflawniad rhagorol mewn hyfforddiant a phrentisiaethau.

25 Hydref 2019

Dweud eich dweud ar Gynllun Corfforaethol drafft 2020-2024

Mae ymgynghoriad cyhoeddus wedi cychwyn ar Gynllun Drafft Corfforaethol y Cyngor ar gyfer 2020-2024 - ac mae modd i breswylwyr ddweud eu dweud neu dod o hyd i ragor o wybodaeth ar y wefan, yn ogystal â dod i un o blith 15 o achlysuron...

25 Hydref 2019