Ailsefydlu gwasanaethau bws rhwng Tonysguboriau a Phen-y-bont ar Ogwr

Bydd gwasanaethau bws rhwng Tonysguboriau a Phen-y-bont ar Ogwr yn cael eu hailsefydlu o 20 Ebrill, a hynny er mwyn gwasanaethu cymunedau Pont-y-clun, Llanhari, Llanharan a Brynna ddydd Llun i ddydd Sadwrn

17 Ebrill 2020

Canolfan Dosbarthu Bwyd RhCT

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi trawsnewid Canolfan Hamdden Sobell yn Ganolfan Dosbarthu Bwyd yn ystod argyfwng cenedlaethol COVID-19, y Coronafeirws.

17 Ebrill 2020

Cynnydd sylweddol yn nifer y defnyddwyr adnoddau ar-lein Llyfrgelloedd RhCT

Mae cynnydd sylweddol wedi bod yn y nifer y trigolion sydd, yn ddiweddar, wedi bod yn defnyddio cynnwys ar-lein AM DDIM yn Llyfrgelloedd RhCT – fe wnaeth 231 o ddefnyddwyr newydd ymuno ym mis Mawrth, wrth i'r adnodd gael ei ehangu...

16 Ebrill 2020

Dosbarthiadau Addysg i Oedolion yn parhau ar-lein

Mae'r Cyngor yn parhau i gynnig rhaglen eang o ddarpariaeth Addysg i Oedolion yn ystod y cyfnod yma trwy ddefnyddio technoleg ac adnoddau ar-lein. Bydd modd i drigolion gofrestru ar gyfer cyrsiau yr haf cyn bo hir

15 Ebrill 2020

Newidiadau i'r Cabinet - Ailbenodi'r Cynghorydd Geraint Hopkins

Heddiw, mae Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Andrew Morgan, wedi ailbenodi'r Cynghorydd Geraint Hopkins i Gabinet y Cyngor

15 Ebrill 2020

Ein Harwyr Rheng Flaen

Diolch ENFAWR i'n harwyr rheng flaen ymroddgar, sy'n dal i ddarparu gwasanaethau rheng flaen allweddol i drigolion Rhondda Cynon Taf yn ystod y cyfnod heriol yma.

14 Ebrill 2020

Timau pêl-droed yn dod at ei gilydd i ddweud diolch

Two rival football teams, Pontypridd FC and Pontypridd Town Juniors FC, have 'clubbed' together to show their thanks and appreciation to Rhondda Cynon Taf Council's Recycling and Waste crews.

09 Ebrill 2020

Mae archwiliadau priffyrdd wedi'u hatal ond mae ymatebion brys yn parhau

Mae'r Cyngor wedi atal ei archwiliadau rhagweithiol o'r priffyrdd yn dilyn canllawiau iechyd cyhoeddus sy'n ymwneud â chadw pellter cymdeithasol. Er hyn, bydd yn dal i ymateb i faterion brys yn ystod y cyfnod heriol yma

09 Ebrill 2020

Achlysuron wedi'u Canslo yn RhCT

Wrth i'r argyfwng iechyd gwladol barhau, mae'r Cyngor wedi penderfynu canslo'r holl achlysuron sy'n cael eu rhedeg gan yr Awdurdod tan ddiwedd mis Medi.

08 Ebrill 2020

Y Cyngor yn diolch am rodd o 1,000 o Wyau Pasg i bobl ifainc

Mae'r Cyngor wedi diolch i gwmni Wilko am ei rodd hael o 1,000 o Wyau Pasg ddydd Gwener diwethaf, 3 Ebrill.

07 Ebrill 2020