Cau ffordd ar fyr rybudd: Stryd Allen, Aberpennar

Mae angen cau Stryd Allen, Aberpennar, ar fyr rybudd er mwyn cynnal gwaith atgyweirio mewn perthynas â difrod sgwrfa yn dilyn Storm Christoph. Bydd gwelliannau'n cael eu cyflawni ar y lôn sy'n cysylltu â Stryd Phillip cyn i'r lôn gael...

19 Chwefror 2021

Rhybudd Tywydd ar gyfer RhCT

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd tywydd am law trwm fydd yn effeithio ar ardaloedd yn Rhondda Cynon Taf o 09:00 ddydd Gwener (19 Chwefror) tan 12:00 ddydd Sul (21 Chwefror).

18 Chwefror 2021

Y newyddion diweddaraf - Buddsoddiad gwerth £26.8miliwn ar gyfer ysgolion Cwm Cynon

Bydd y Cabinet yn derbyn y newyddion diweddaraf am y buddsoddiad gwerth £26.8 miliwn ar gyfer cyfleusterau Ysgolion yr 21ain Ganrif yn ardal Cwm Cynon. Bydd hyn yn cynnwys newyddion am y cynnydd sydd wedi'i wneud mewn...

18 Chwefror 2021

Penodi contractwr i atgyweirio wal afon Heol Blaen-y-Cwm

Mae'r Cyngor wedi rhannu'r newyddion diweddaraf am y cynllun i atgyweirio'r difrod i wal afon yn Heol Blaen-y-Cwm. Mae rhan sylweddol o'r strwythur eisoes wedi'i hatgyweirio ac mae contractwr ar gyfer cam olaf y gwaith ar fin cael ei benodi

18 Chwefror 2021

Trefniadau dychwelyd i'r ysgol ar gyfer y Cyfnod Sylfaen ar ôl hanner tymor

Mae rhieni a gwarcheidwaid yn Rhondda Cynon Taf wedi derbyn llythyr yn amlinellu trefniadau ar gyfer ysgolion ar ôl hanner tymor. Bydd disgyblion y Cyfnod Sylfaen yn dychwelyd i ddysgu wyneb yn wyneb yn raddol o 22 Chwefror

18 Chwefror 2021

Gyrfa gyda Vision

Mae PUM prentis ifanc yn Vision Products wedi sicrhau swyddi llawn amser a rhan-amser am chwe mis arall, a hynny yn ystod y cyfnod mwyaf heriol yn hanes y cwmni (27 o flynyddoedd).

18 Chwefror 2021

Flwyddyn ers Storm Dennis – y newyddion diweddaraf am gyllid a'r seilwaith

Heddiw mae'r Cyngor wedi croesawu cyllid sylweddol gwerth £4.4 miliwn gan Lywodraeth Cymru a fydd yn helpu â'r gwaith sy'n mynd rhagddo i fynd i'r afael â'r difrod a gafodd ei achosi gan Storm Dennis. Mae'r Cyngor hefyd wedi rhannu...

16 Chwefror 2021

Ar ei ffordd i Brifysgol Harvard

Mae myfyriwr o Rondda Cynon Taf yn gwireddu ei freuddwyd ac yn mynd i Brifysgol Harvard yn America i barhau â'i astudiaethau.

16 Chwefror 2021

Storm Dennis - blwyddyn yn ddiweddarach

Flwyddyn yn ôl i heddiw, roedd rhai o'r llifogydd gwaethaf erioed yn ardal Rhondda Cynon Taf wedi effeithio ar drigolion a busnesau ledled y Sir

15 Chwefror 2021

Ysgol Ragoriaeth

Mae Ysgol Gynradd Pen-y-waun, Aberdâr, wedi'i henwi'n Ysgol Ragoriaeth 'Thrive' gyntaf y DU am ei rôl wrth gefnogi lles ei disgyblion er mwyn mynd i'r afael â materion iechyd meddwl.

15 Chwefror 2021