Skip to main content

Newyddion

Gwelliannau ym Mharc Coffa Ynysangharad

Mae'r Cyngor bellach wedi cwblhau'r holl waith i osod goleuadau stryd newydd a gwella'r llwybr troed ym Mharc Coffa Ynysangharad ym Mhontypridd

19 Gorffennaf 2021

Gwaith atgyweirio hanfodol i Bont Ynysmeurig yn Abercynon i ddechrau

Mae'r Cyngor yn awyddus i atgoffa trigolion o'r gwaith sydd ar ddod yn Abercynon sy'n ei gwneud yn ofynnol i gau'r B4275 ar Bont Ynysmeurig. Bydd trefniadau dros dro ar gyfer llwybrau'r bysiau lleol hefyd yn dod i rym pan fydd y cynllun...

19 Gorffennaf 2021

Gwobr Gofal Aneurin Bevan i Gyn-filwr o Gwm Rhondda

Mae Prif Weithredwr Valley Veterans, Paul Bromwell, wedi cael ei anrhydeddu yng Ngwobrau cyntaf Pobl Aneurin Bevan y GIG.

16 Gorffennaf 2021

Rhowch wybod i'r Cyngor am ddraeniau a chwteri sydd wedi'u blocio

Wrth droi ei sylw at fisoedd y gaeaf, mae'r Cyngor yn gofyn i drigolion "ein helpu ni i'ch helpu chi" trwy roi gwybod i'r Cyngor am ddraeniau a chwteri sydd wedi'u blocio. Mae modd gwneud hynny ar-lein drwy dudalennau 'Rhoi Adroddiad'

16 Gorffennaf 2021

Gwaith gwella cwteri ar yr A4059 rhwng Abercynon ac Aberpennar

Cyn bo hir, bydd y Cyngor yn gwneud gwaith sylweddol i wella tair cwter draenio ar yr A4059 rhwng Aberpennar ac Abercynon. Bydd hyn yn rhoi mwy o wytnwch mewn man isel â hanes o lifogydd, a effeithiwyd yn ddiweddar gan Storm Dennis

16 Gorffennaf 2021

Diweddaru'r Cabinet ar y Cynllun Ariannol Tymor Canolig

Bydd y Cabinet yn cael yr wybodaeth ddiweddaraf am Gynllun Ariannol Tymor Canolig tair blynedd y Cyngor hyd at 2024/25 ddydd Mawrth 20 Gorffennaf. Mae hyn yn seiliedig ar ystod o ragdybiaethau modelu a bydd yn helpu i lywio a chefnogi...

16 Gorffennaf 2021

Cabinet i ystyried Cynnig Gwasanaeth Oriau Dydd i bobl ag anabledd dysgu

Yn y cyfarfod ddydd Mawrth 20 Gorffennaf, bydd y Cabinet yn trafod argymhelliad i'r Cyngor ymgysylltu ymhellach â phobl sydd ag anabledd dysgu, eu teuluoedd a'u cynhalwyr, aelodau o staff a phartneriaid

16 Gorffennaf 2021

Menyw wedi'i Herlyn am werthu Nwyddau Ffug

Mae menyw o Rondda Cynon Taf wedi cael ei herlyn yn llwyddiannus gan Adran Safonau Masnach y Cyngor am weithredu busnes twyllodrus ac am fwriadu gwerthu nwyddau ffug a oedd yn ei meddiant.

16 Gorffennaf 2021

Gwaith yn dechrau ar gynllun £4.5 miliwn yn YGG Aberdâr

Mae'r Cyngor wedi dechrau'r gwaith adeiladu yn Ysgol Gynradd Gymraeg Aberdâr. Bydd y cynllun, sydd werth £4.5 miliwn, yn gweld cyfleusterau o'r radd flaenaf yn yr ysgol ynghyd â lleoliad gofal plant newydd

15 Gorffennaf 2021

Trefniadau'r bws gwennol ar gyfer gwaith draenio sydd ar ddod yn Ynys-hir

Mae'r Cyngor wedi cwblhau trefniadau ar gyfer y cynllun sydd ar ddod i gyflawni gwelliannau draenio yn Nhrem y Faner yn Ynys-hir. Mae hyn yn cynnwys manylion ffordd sydd angen ei chau a gwasanaeth bws gwennol am ddim i breswylwyr

14 Gorffennaf 2021

Chwilio Newyddion