Dyddiad Cau Apêl Siôn Corn 2020 wedi'i ymestyn

Bydd Apêl Siôn Corn y Cyngor 2020 AR AGOR am wythnos ychwanegol wrth i bobl barhau i roi tocynnau rhodd, gan ddod â hwyl yr ŵyl i blant Rhondda Cynon Taf adeg y Nadolig eleni.

26 Tachwedd 2020

Cadw'r ffyrdd i fynd, ddydd a nos

Gyda'r tywydd wedi oeri, mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn gwneud popeth o fewn ei allu i gadw'r prif ffyrdd ar agor a sicrhau bod modd i bawb i deithio.

26 Tachwedd 2020

Diwygio'r opsiwn a ffefrir ar gyfer darpariaeth gofal preswyl y Cyngor

Yn dilyn proses ymgynghori ar gynlluniau'r Cyngor i foderneiddio gofal preswyl, yr wythnos nesaf bydd y Cabinet yn ystyried cynigion a fyddai'n cynyddu nifer y cyfleusterau y mae'r Cyngor yn eu rheoli ac y mae am eu cadw yn rhan o'r...

25 Tachwedd 2020

Cam nesaf y broses ymgysylltu â'r cyhoedd ynglŷn â dyfodol Canolfan Gelf y Miwni

Bydd y Cyngor ac Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn cychwyn ar gamau nesaf yr ymgynghoriad ar gyfer y buddsoddiad arfaethedig o £4.5 miliwn yng Nghanolfan Gelf y Miwni, Pontypridd — a fydd yn cynnwys ymgysylltu (yn rhithwir) â'r...

25 Tachwedd 2020

Cefnogi Diwrnod Rhyngwladol y Rhuban Gwyn

Bydd y Cyngor yn cefnogi Diwrnod Rhyngwladol Diddymu Trais yn erbyn Menywod, sef Diwrnod Rhyngwladol y Rhuban Gwyn unwaith eto eleni, ddydd Mercher 25 Tachwedd.

25 Tachwedd 2020

Teulu yn agor maes chwarae yn Ysgol Gynradd Llanharan i gofio am Cian

Mae man chwarae newydd yn Ysgol Gynradd Llanharan wedi'i neilltuo i gofio cyn-ddisgybl poblogaidd, Cian Case a daeth aelodau o'i deulu i'r ysgol i agor 'Maes Chwarae Cian' yn swyddogol

24 Tachwedd 2020

Lansiad Gwefan Vision Products

Mae Vision Products y Cyngor, sydd wedi ennill gwobrau, wedi lansio ei wefan newydd, gan arddangos yr holl waith rhyfeddol y mae'n ei wneud i weddill y byd.

24 Tachwedd 2020

Cyhoeddi Noddwyr Her Rithwir Nos Galan

Bydd tri sefydliad lleol, sydd wedi noddi'r ras ers sawl blwyddyn, yn parhau i gefnogi'r ras er bod pandemig y coronafeirws yn golygu bod angen cynnal yr achlysur mewn ffordd wahanol iawn eleni

23 Tachwedd 2020

Dirwy i Siop am Wneud Datganiadau Anwir a Chamarweiniol

Rhondda Cynon Taf Council Trading Standards have successfully prosecuted Louise Bunford, trading as Farmersyard Pantry Farm Shop

23 Tachwedd 2020

Cefnogwch Apêl Siôn Corn 2020

Mae hi wedi bod yn flwyddyn heb ei thebyg, ond bydd Siôn Corn yn dal i ddod â hwyl yr ŵyl i blant Rhondda Cynon Taf y Nadolig yma.

19 Tachwedd 2020