Skip to main content

Newyddion

Cychwyn ar waith gwella'r system ddraenio ger Teras y Waun yn Ynys-hir

Mae'r Cyngor wedi dechrau gwaith ar gynllun draenio ger Teras y Waun a Heol Llanwynno yn Ynys-hir. Diben y gwaith yma, sy'n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, yw sicrhau bod modd i geg y geuffos wrthsefyll glaw trwm

29 Tachwedd 2021

Parcio AM DDIM unwaith eto y mis Rhagfyr hwn yn Aberdâr a Phontypridd

Mae'r Cyngor wedi cadarnhau y bydd parcio AM DDIM o 10am bob dydd yn dychwelyd i Aberdâr a Phontypridd ym mis Rhagfyr, wrth i ni annog trigolion i wneud eu Siopa Nadolig yn Lleol eleni i gefnogi masnachwyr ein stryd fawr

29 Tachwedd 2021

Byddwych yn gynghorydd, byddwch y newid yr ydych chi am ei weld

Mae cynghorau yn annog mwy o fenywod a phobl o grwpiau tan-gynrychioledig i ystyried sefyll fel ymgeiswyr yn yr etholiadau lleol nesaf.

29 Tachwedd 2021

Rhybudd Tywydd Melyn oherwydd Gwyntoedd Cryfion

Dyma roi gwybod i drigolion Rhondda Cynon Taf bydd Rhybudd Tywydd Melyn yn ei le o ganlyniad i risg posib effaith gwyntoedd cryfion ar yr ardal. Bydd y rhybudd mewn grym o oriau cynnar dydd Sadwrn, 27 Tachwedd hyd at 6pm yr un diwrnod.

26 Tachwedd 2021

Neges GLIR i Berchnogion Cŵn Anghyfrifol

Mae DWY neges syml yn cael eu paentio ar y llawr mewn lleoliadau allweddol ledled Rhondda Cynon Taf mewn ymgais i atgoffa perchnogion cŵn i fod yn gyfrifol.

25 Tachwedd 2021

Pont droed Rheilffordd Llanharan - ymchwiliadau safle ar y gweill

Bydd ymchwiliadau safle yn cael eu cynnal ar bont droed Rheilffordd Llanharan yr wythnos nesaf. Bydd hyn yn golygu newid i drefniadau cerddwyr am gyfnod byr wrth i'r Cyngor barhau i weithio tuag at ddarparu strwythur newydd

25 Tachwedd 2021

Gwylnos Rhuban Gwyn RhCT

I nodi Diwrnod y Rhuban Gwyn 2021 (dydd Iau, 25 Tachwedd), mae gwylnos yng ngolau cannwyll yn cael ei chynnal yng nghanol tref Pontypridd i gofio pob menyw a merch sydd wedi colli ei bywyd o ganlyniad i drais dan law dyn.

24 Tachwedd 2021

Prosiect ailddatblygu ar gyfer adeilad gwag yng nghanol tref y Porth

Mae'r Cyngor yn symud ymlaen â chynlluniau ar gyfer ailddatblygu adeilad gwag yng nghanol tref y Porth, er mwyn cael gwared ar adeilad amlwg sy'n peri dolur i'r llygad, a darparu cyfleoedd pwysig i fusnesau lleol

24 Tachwedd 2021

Rhyddfraint y Fwrdeistref Sirol i Weithwyr Allweddol ac Arwr y Byd Rygbi

Bydd Cyngor Rhondda Cynon Taf yn trafod argymhellion i roi Rhyddfraint y Fwrdeistref Sirol i bob gweithiwr allweddol yn y sir ac i un o arwyr rygbi Cymru.

23 Tachwedd 2021

Cefnogi Diwrnod y Rhuban Gwyn i Ddiddymu Trais gan Ddynion yn Erbyn Menywod

Bydd y Cyngor yn cefnogi Diwrnod Rhyngwladol Diddymu Trais yn erbyn Menywod, sef Diwrnod Rhyngwladol y Rhuban Gwyn unwaith eto eleni, ddydd Mercher 25 Tachwedd.

23 Tachwedd 2021

Chwilio Newyddion