Skip to main content

Newyddion

Canmol y Cyngor yn Adolygiad Addysg Estyn

Mae Gwasanaethau Addysg Rhondda Cynon Taf wedi'u canmol am osod safonau uchel a darparu arweinyddiaeth glir a phwrpasol mewn adolygiad Estyn newydd

31 Mawrth 2023

Gwaith yn mynd rhagddo yn yr ardd isel, Parc Coffa Ynysangharad

Bydd ymwelwyr i Barc Coffa Ynysangharad ym Mhontypridd yn effro i'r ffaith bod y gwaith gwella parhaus sylweddol bellach wedi symud ymlaen i ardal yr ardd isel

31 Mawrth 2023

Dedfryd o Garchar i Dipiwr Anghyfreithlon

Mae Steven Bouchard wedi derbyn dedfryd o garchar ar ôl iddo gael ei ddal yn tipio sbwriel yn anghyfreithlon yn Rhondda Cynon Taf ar SAITH achlysur gwahanol.

30 Mawrth 2023

Lansiad Ymgyrch Busnesau Cymraeg Gyfeillgar

Mae busnesau yn Nhreorci yn cael eu hannog i gefnogi ymgyrch newydd Gymraeg, sy'n annog cwsmeriaid i ddechrau eu sgyrsiau yn Gymraeg

30 Mawrth 2023

Plac Glas i Jenny Jones

Bydd Plac Glas er cof am y weinyddwraig chwaraeon ac arweinydd cadw'n heini o Gymru, Jenny Jones, yn cael ei ddadorchuddio yn Neuadd Morlais, Glynrhedynog

30 Mawrth 2023

Cyllid mawr wedi'i gytuno i gynnal adeiladau ysgolion y flwyddyn nesaf

Mae'r Cabinet wedi cymeradwyo rhaglen gwerth £5.808 miliwn er mwyn gwneud gwaith cynnal a chadw, gwaith cyffredinol a gwaith atgyweirio i ysgolion lleol y flwyddyn nesaf. Mae'r Cabinet hefyd wedi cymeradwyo gwelliannau ychwanegol...

30 Mawrth 2023

Gwaith gwella cilfach y cwlfert i ddechrau yn Ynys-hir

Byddwn ni'n cynnal gwaith gwella draenio yn Heol Llanwynno yn Ynys-hir, gan ddechrau wythnos nesaf (dydd Llun, 3 Ebrill)

30 Mawrth 2023

Lansio Grŵp i Gyn-aelodau o'r Lluoedd Arfog sy'n LHDTC+

Mae'r Cyngor yn lansio grŵp newydd i gyn-aelodau o'r Lluoedd Arfog sy'n LHDTC+ ddydd Gwener, 31 Mawrth, mewn partneriaeth â'r elusen Fighting With Pride

30 Mawrth 2023

Buddsoddiad mawr mewn cynllun lliniaru llifogydd wedi'i gwblhau yn Abercwmboi

Mae cynllun lliniaru llifogydd mawr bellach wedi'i gwblhau yn Abercwmboi gyda chyllid sylweddol gan Lywodraeth Cymru. Mae'r gwaith wedi lleihau'r risg o lifogydd i eiddo ar hyd y ffordd fawr yn Nheras Bronallt

28 Mawrth 2023

Cyllid sylweddol ar gyfer rhaglen gyfalaf priffyrdd a thrafnidiaeth

Mae Aelodau'r Cabinet wedi cytuno ar raglen gyfalaf gwerth £27.665 miliwn ar gyfer y Priffyrdd, Trafnidiaeth a Chynlluniau Strategol yn y flwyddyn ariannol 2023 i 2024. Mae'r Cyngor yn parhau i fuddsoddi'n sylweddol yn y meysydd â...

28 Mawrth 2023

Chwilio Newyddion