Skip to main content

Newyddion

Y swyddogion cyntaf yn ymuno â charfan newydd y Wardeiniaid Cymunedol

Mae'r Cyngor am benodi 14 o swyddogion i garfan newydd y Wardeiniaid Cymunedol ac mae 4 eisoes wedi dechrau yn eu swyddi yn mynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol. Ar ôl sefydlu'r garfan yn llawn, bydd y Wardeiniaid yn gweithio...

11 Hydref 2022

Wythnos Ddemocratiaeth Leol RhCT - Llywio'r Dyfodol

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn nodi Wythnos Ddemocratiaeth yr wythnos yma drwy dynnu sylw at y broses wleidyddol yn y Fwrdeistref Sirol

11 Hydref 2022

Tymor newydd a chyffrous yn ein theatrau

Mae Theatrau RhCT wedi cyhoeddi eu rhaglen newydd ar gyfer yr hydref a'r gaeaf. Mae cynyrchiadau a ffilmiau newydd cyffrous yn dod i Theatr y Colisëwm a Theatr y Parc a'r Dâr

07 Hydref 2022

Ymweliad â Chylch Meithrin Dyrys yn YGG Ynyswen gan Jeremy Miles AS

Mae'n un o naw prosiect gofal plant ar draws Rhondda Cynon Taf sydd wedi elwa o geisiadau llwyddiannus gan y Cyngor am gyllid cyfalaf.

07 Hydref 2022

Gwobr Hyfforddiant y Dywysoges Frenhinol

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi ennill Gwobr Hyfforddiant y Dywysoges Frenhinol 2022 i gydnabod ei ymrwymiad i hyfforddiant a'r effaith gadarnhaol y mae datblygu staff wedi'i chael ar yr awdurdod lleol

07 Hydref 2022

Cyhoeddi'r ddau adroddiad Adran 19 diweddaraf yn dilyn Storm Dennis

Heddiw cafodd dau adroddiad pellach eu cyhoeddi o dan Adran 19 o Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010, yn ymwneud â Storm Dennis. Maen nhw'n ymdrin ag Aberpennar a Blaenllechau/Glynrhedynog, a dyma yw'r ddau olaf o gyfanswm o 19...

06 Hydref 2022

Arian sylweddol wedi'i sicrhau ar gyfer Cynllun Lliniaru Llifogydd Heol Glenbói

Mae'r Cyngor wedi sicrhau cyllid sylweddol gan Lywodraeth Cymru tuag at gynllun lliniaru llifogydd mawr gwerth £1.4 miliwn yn Heol Glenbói, a fydd yn gwella'r orsaf bwmpio bresennol ac yn lleihau'r perygl llifogydd yn fawr yn y gymuned

06 Hydref 2022

Ngŵyl Goffa Rhondda Cynon Taf

Y flwyddyn yma yng Ngŵyl Goffa Rhondda Cynon Taf bydd perfformiadau gan ddisgyblion talentog ifainc a Cardiff Military Wives Choir.

05 Hydref 2022

Y Cyngor yn cadw Gwobr Aur am ei gefnogaeth i'r Lluoedd Arfog

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi llwyddo i gadw'i wobr Aur Cydnabod Cyflogwyr Cyfamod y Lluoedd Arfog am ei gefnogaeth barhaus i gymuned y Lluoedd Arfog, ddoe a heddiw, a'u teuluoedd

05 Hydref 2022

Yr wybodaeth ddiweddaraf ar y cynnig ar gyfer ysgol arbennig newydd yn Rhondda Cynon Taf

Mae'r Cabinet wedi derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar gynigion i adeiladu ysgol arbennig newydd yn Rhondda Cynon Taf, er mwyn helpu i leddfu'r pwysau presennol ar gapasiti a pharatoi ar gyfer y galw pellach am leoedd ysgol sy'n cael ei...

30 Medi 2022

Chwilio Newyddion