Hwb Cymunedol Canolfan Pennar yn Llwyddiant Ysgubol

Mae dros 37,000 o ymwelwyr wedi galw i weld Canolfan Pennar

17 Medi 2019

Cyflwyno cardiau bws newydd erbyn Rhagfyr 2019

Mae'n bosibl bod trigolion wedi clywed yn barod bydd angen adnewyddu cardiau bws Rhondda Cynon Taf, ac mae'r Cyngor yn cadarnhau bod hyn yn gywir. Serch hynny, does dim angen i drigolion wneud dim byd ar hyn o bryd

13 Medi 2019

Cyhoeddi Cyllid ar gyfer Pyrth Darganfod RhCT

Mae dau o Byrth Darganfod Rhondda Cynon Taf (Parc Gwledig Cwm Dâr a Parc Coffa Ynysangharad) wedi derbyn £1.1 miliwn oddi wrth Lywodraeth Cymru, yn rhan o becyn ehangach i ddatblygu Parc Rhanbarthol y Cymoedd

13 Medi 2019

Gwaith trwsio cwlfer yn Heol Pendarren, Y Rhigos

Bydd y Cyngor yn cychwyn cynllun o waith trwsio sylweddol i gwlfer sydd wedi'i leol o dan Heol Pendarren, Y Rhigos, cyn bo hir

13 Medi 2019

Y Cabinet yn cytuno ar ymgynghoriad pellach ar yr opsiynau ar gyfer gofal preswyl

Mae'r Cabinet wedi cytuno i ymgynghori ymhellach ar gynigion penodol ar gyfer gwasanaethau gofal preswyl ar draws Rhondda Cynon Taf, ar ôl trafod adborth y broses ymgynghori a chraffu eang

12 Medi 2019

Cynllun gosod cwlfert newydd ger Maes Chwaraeon Hirwaun

Bydd y Cyngor yn dechrau gwaith cyn bo hir i osod cwlfert newydd yn Hirwaun. Bydd angen cau'r llwybr troed tu ôl i Faes Chwaraeon Hirwaun dros dro er mwyn cynnal y gwaith

12 Medi 2019

Cyfle i ddweud eich dweud ar gynlluniau i wella llif y traffig yn Abercynon

Bydd y Cyngor yn dechrau ymgynghoriad tair wythnos cyn bo hir lle bydd modd i drigolion ddweud eu dweud ar gynlluniau drafft i wella llif y traffig trwy ganol Abercynon

11 Medi 2019

Y Newyddion Diweddaraf - Cronfa Trawsnewid ar gyfer Gofal Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Bydd cyngion i drawsnewid darpariaeth gofal cymdeithasol yn Rhondda Cynon Taf yn derbyn buddsoddiad ychwanegol gwerth £7.2 miliwn. Bwriad y buddsoddiad ychwanegol yw darparu rhagor o ddewis ac annibyniaeth ar gyfer unigolion...

10 Medi 2019

Gwaith i symud ail graen tŵr o safle Llys Cadwyn

Ymhen ychydig, bydd ail graen tŵr yn cael ei symud o safle datblygu Llys Cadwyn ym Mhontypridd, a fydd yn golygu bydd y dref ar gau drwy'r dydd ddydd Sul 15 Medi

10 Medi 2019

Prentisiaid a Graddedigion 2019 yn cychwyn ar eu taith gyda Chyngor Rhondda Cynon Taf

Mae 46 o bobl ifainc ar fin dechrau eu gyrfa â Chyngor Rhondda Cynon Taf yn rhan o'r cynlluniau diweddaraf i brentisiaid a graddedigion.

09 Medi 2019