Love your Blooming Garden

Love your blooming garden by recycling your green waste.

10 Gorffennaf 2019

Cyhoeddi Rhestr Fer Bro-garwyr Tra Mad

Cyhoeddi Rhestr Fer Bro-garwyr Tra Mad

10 Gorffennaf 2019

Parc Aberdâr yn dathlu 150 blynedd

Bydd Parc Aberdâr yn dathlu ei ben-blwydd yn 150 oed y mis yma gyda diwrnod Fictoraidd hwyl a fydd yn addas i'r holl deulu ac yn llawn hiraeth a chyffro

10 Gorffennaf 2019

Lôn bwrpasol ar gyfer troi i'r chwith ar A473 Cylchfan Gwaunmeisgyn

Bydd y Cyngor yn dechrau ar gynllun i ddarparu lôn bwrpasol er mwyn troi i'r chwith ar gylchfan Gwaunmeisgyn i gyfeiriad y Beddau er mwyn gwella llif traffig ar y rhan yma o'r A473

10 Gorffennaf 2019

Monitro traffig i lywio estyniad Ffordd Osgoi Aberdâr yn y dyfodol

Mae'r Cyngor wedi dechrau ymarfer monitro traffig yng ngogledd Cwm Cynon, i lywio cynllun yn y dyfodol a fydd yn ymestyn Ffordd Osgoi Aberdâr ac yn cysylltu'r A4059 â'r A465, Ffordd Blaenau'r Cymoedd

09 Gorffennaf 2019

Pleidlais Ieuenctid RhCT 2019 i gael ei chynnal yr wythnos yma

Mae Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid y Cyngor yn troi clybiau ieuenctid ac ysgolion yn orsafoedd pleidleisio yr wythnos yma. Bydd modd i bobl ifainc bleidleisio dros un allan o dri phwnc fydd yn destun prosiect gwerth £10,000

08 Gorffennaf 2019

Dweud eich Dweud – Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned y Gelli

Mae preswylwyr yn cael eu gwahodd i ddweud eu dweud ar ddyfodol Canolfan Ailgylchu yn y Gymuned Y Gelli

08 Gorffennaf 2019

Cyhoeddi Enillydd y Gystadleuaeth Ailgylchu Batris i Ysgolion!

Mae disgyblion o bob cwr o Rondda Cynon Taf wedi casglu 1,766kg o hen fatris - mae hyn yn pwyso mwy na char teuluol mawr neu 56 o oergelloedd bach!

05 Gorffennaf 2019

Agoriad Swyddogol y 'Sied Newydd' yn Nhreherbert

Agoriad Swyddogol y 'Sied Newydd' yn Nhreherbert

04 Gorffennaf 2019

Adeiladu pont droed Llys Cadwyn ym Mhontypridd

Bydd gwaith adeiladu'n dechrau cyn bo hir ar bont droed ar gyfer Canol Tref Pontypridd, a fydd yn creu llwybr i gerddwyr o ddatblygiad Llys Cadwyn i Barc Coffa Ynysangharad

03 Gorffennaf 2019