Cyfle i ddweud eich dweud ar gynigion buddsoddi gwerth £8.5 miliwn ar gyfer Ysgol Llyn-y-Forwyn

Mae'r Cyngor wedi cychwyn ymgynghoriad cyhoeddus ar ei gynigion ar gyfer ysgol newydd gwerth £8.5 miliwn ar gyfer Ysgol Gynradd Gymraeg Llyn-y-Forwyn yng Nglynrhedynog.

10 Mawrth 2021

Ailgylchwch Wastraff Gwyrdd y Gwanwyn yma

Ailgylchwch Wastraff Gwyrdd y Gwanwyn yma

10 Mawrth 2021

Rôl Prentis Bethany gyda'r Gwasanaethau Profedigaethau

Mae parodrwydd i ddysgu sgiliau newydd o hyd ac ysgwyddo rhagor o gyfrifoldeb mewn amgylchiadau heriol wedi helpu Bethany Mason i ddatblygu'n "swyddog rhagorol gyda'r Gwasanaethau Profedigaethau"

10 Mawrth 2021

Gwaith cynnal a chadw hanfodol mewn perthynas â'r system dalu - 10 Mawrth 2021

Essential Maintenance

09 Mawrth 2021

Boreau Coffi Rhithwir i Gyn-filwyr

Boreau Coffi Rhithwir i Gyn-filwyr

09 Mawrth 2021

Antholeg Ysgrifennu Creadigol 2021

Mae awduron a beirdd lleol yn cael eu gwahodd i gyflwyno eu gweithiau gwreiddiol i'w cynnwys mewn antholeg newydd sbon o gerddi a straeon byrion.

09 Mawrth 2021

Diweddariad: Gwaith dymchwel yn rhan o gynllun adfywio Sgwâr Rhos yn Aberpennar

Trigolion ac ymwelwyr â Chanol Tref Aberpennar - bydd y gwaith i ddymchwel dau adeilad ar Stryd Rhydychen nawr yn dechrau Ddydd Llun, 15 Mawrth, yn rhan o ddatblygiad Sgwâr Rhos. Nid oes disgwyl y bydd hyn yn tarfu llawer ar ganol y dref

08 Mawrth 2021

 Mae Cyngor RhCT yn Dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod

Mae Cyngor RhCT yn Dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod

08 Mawrth 2021

Arhoswch Gartref' Meddai Evie

Mae disgybl o RCT wedi ennill cystadleuaeth llunio poster 'Arhoswch Gartref' Llywodraeth Cymru

05 Mawrth 2021

Ysgol yn Lansio Prosiect 'Big Bocs Bwyd'

Mae ysgol yn Rhondda Cynon Taf wedi lansio prosiect dosbarthu bwyd cymunedol sydd nid yn unig yn dysgu disgyblion am fwydydd iach, ond sydd hefyd yn darparu man lle mae modd i deuluoedd gael gafael ar nwyddau am ddim neu am bris gostyngol.

05 Mawrth 2021