Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm yn Aberpennar

Mae contractwr y Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm yn Aberpennar wedi darparu diweddariad i'r Cyngor am gynnydd y gwaith parhaus dros y gwyliau haf, gan wneud y mwyaf o gau Heol Penrhiw-ceibr.

20 Awst 2020

Y Diweddaraf gan Arweinydd y Cyngor ynglŷn â Llifogydd Pentre

Mae Arweinydd y Cyngor wedi rhoi'r diweddaraf ar y cynlluniau yn ymwneud â llifogydd sydd wedi'u cynllunio, eu cwblhau neu sydd ar waith ar hyn o bryd ym Mhentre.

20 Awst 2020

Dathliadau TGAU ledled Rhondda Cynon Taf

Mae disgyblion ledled Rhondda Cynon Taf wedi derbyn eu canlyniadau TGAU heddiw yn ystod blwyddyn anodd, heb ei thebyg o'r blaen i faes addysg.

20 Awst 2020

Contractwr wedi'i Benodi i Adeiladu Unedau Busnes Tresalem

Mae'n bleser gan y Cyngor gadarnhau bod cwmni R&M Williams wedi'i benodi'n gontractwr i gyflawni'r datblygiad o 20 o unedau diwydiannol masnachol sydd werth bron i £4miliwn, ger Stryd Wellington yn Nhresalem, Aberdâr.

20 Awst 2020

Holl Lyfrgelloedd RhCT i ailagor yr wythnos yma

Holl Lyfrgelloedd RhCT i ailagor yr wythnos yma

19 Awst 2020

Pont newydd rhwng Llys Cadwyn a Pharc Coffa Ynysangharad i agor

Mae'r Cyngor wedi cadarnhau dyddiad agor y bont newydd yng nghanol tref Pontypridd, a fydd yn darparu cyswllt newydd i gerddwyr rhwng Llys Cadwyn a Pharc Coffa Ynysangharad o ddydd Sadwrn, 15 Awst

14 Awst 2020

Os Fyddwch Chi'n Tipio'n Anghyfreithlon Fe Gewch Chi'ch Dal yn y Weithred!

Os Fyddwch Chi'n Tipio'n Anghyfreithlon Fe Gewch Chi'ch Dal yn y Weithred!

13 Awst 2020

Llongyfarchiadau i'r disgyblion ar Ddiwrnod Canlyniadau Safon Uwch 2020

Heddiw, mae disgyblion ar draws Rhondda Cynon Taf wedi cael eu canlyniadau Safon Uwch, ac mae'n bwysicach nag erioed eu llongyfarch am eu hymdrechion a'u cyflawniadau mewn amgylchiadau heriol iawn eleni

13 Awst 2020

Ardal chwarae Parc Gwledig Cwm Dâr i agor yn dilyn buddsoddiad

Bydd modd i deuluoedd a phlant fwynhau'r ardal chwarae sydd wedi'i huwchraddio'n sylweddol ym Mharc hynod boblogaidd Cwm Dâr o ddydd Sadwrn (15 Awst) – yn dilyn buddsoddiad sylweddol i'r cyfleuster

13 Awst 2020

Y genhedlaeth nesaf o Gynhalwyr

Mae cannoedd o fyfyrwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol ledled Rhondda Cynon Taf wedi cael canlyniadau eu harholiadau heddiw a fydd yn eu galluogi i gael gwaith yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol.

13 Awst 2020