Skip to main content

Newyddion

Y Newyddion Diweddaraf am y Bont Wen

Y Newyddion Diweddaraf am y Bont Wen

11 Awst 2021

Diwrnod Canlyniadau Safon Uwch ac Uwch Gyfrannol ar draws RhCT

Mae disgyblion Rhondda Cynon Taf wedi derbyn eu canlyniadau UG, Safon Uwch, Tystysgrif Her Sgiliau Uwch a chanlyniadau cymhwyster galwedigaethol lefel 3 heddiw.

10 Awst 2021

Grant yn helpu 69 o fusnesau lleol i drawsnewid mannau awyr agored

Mae'r Cyngor wedi helpu 69 busnes lleol i fanteisio ar gyllid dau grant Llywodraeth Cymru, gwerth £366,000, er mwyn datblygu eu mannau awyr agored i gynyddu eu gallu i fasnachu a chynnig hyblygrwydd iddyn nhw yn ystod cyfyngiadau'r...

06 Awst 2021

Ngwobrau Rhagoriaeth mewn Rheoli Pobl 2021

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi cyrraedd rhestr fer yng Ngwobrau Rhagoriaeth mewn Rheoli Pobl 2021 i gydnabod ei waith dyddiol.

06 Awst 2021

Cynyddu capasiti Hamdden am Oes yn dilyn llacio cyfyngiadau Covid.

Bydd cwsmeriaid Hamdden am Oes yn sylwi ar newidiadau i amserlenni a chynydd yn y capasiti yn y campfeydd, pyllau nofio a dosbarthiadau ffitrwydd o ddydd Llun Awst 9.

06 Awst 2021

Dweud eich dweud ar gynigion ar gyfer cyfleuster Gofal Ychwanegol newydd ar gyfer y Porth

Bellach mae modd i breswylwyr gael manylion a chael dweud eu dweud ar gynigion i adeiladu cyfleuster Gofal Ychwanegol 60 gwely newydd sbon ar gyfer y Porth - gyda'r holl adborth sy'n dod i law yn ystod yr ymgynghoriad yn cyfrannu at...

06 Awst 2021

DIRWY o dros £1100 am dipio'n anghyfreithlon

A Tonypandy man has paid a heavy price for his lazy fly-tipping actions!

05 Awst 2021

Barc Beiciau Disgyrchiant

Mae Parc Gwledig Cwm Dâr yn paratoi ar gyfer haf anhygoel, wrth i Barc Beiciau Disgyrchiant ar gyfer Teuluoedd newydd sbon agor ar Awst 7.

04 Awst 2021

Rasys Ffordd Parc Aberdâr

Bydd Rasys Ffordd Parc Aberdâr yn dychwelyd y penwythnos yma, gan ddenu'r beicwyr modur gorau o bob cwr o'r wlad unwaith eto, ac uchafswm o 4,000 o wylwyr fesul diwrnod.

03 Awst 2021

Dewch i Siarad am Newid yn yr Hinsawdd RhCT

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn mynd â'r sgwrs 'Dewch i Siarad am Newid yn yr Hinsawdd RhCT' ar daith, gan ymweld â chymunedau ledled y Fwrdeistref Sirol yn ystod yr wythnosau nesaf i drafod y materion sydd bwysicaf iddyn nhw.

03 Awst 2021

Chwilio Newyddion