Adeiladu wal gynnal newydd yn Stryd Gwawr, Aberaman

Bydd y Cyngor yn adeiladu wal gynnal newydd yn Stryd Gwawr yn Aberaman. Er mwyn bwrw ymlaen â'r cynllun cymhleth yma, bydd raid rhoi system rheoli traffig yn ei lle drwy gydol y gwaith

10 Awst 2020

Datganiad Tywydd

Mae'r Cyngor yn effro i'r perygl y bydd stormydd mellt a tharanau a glaw trwm mewn rhai ardaloedd dros y dyddiau nesaf.

10 Awst 2020

RHYBUDD O DWYLL

Mae'r Cyngor ar ddeall bod neges e-bost wedi'i hanfon at unigolion er mwyn ceisio cael gafael ar eu manylion banc mewn modd anghyfreithlon.

07 Awst 2020

Ailagor Cyfleusterau Hamdden am Oes Rhondda Cynon Taf yn Raddol

Bydd campfeydd, dosbarthiadau ffitrwydd a phyllau nofio Hamdden am Oes yn ailagor o ddydd Llun, 10 Awst yn rhan o ddull graddol

06 Awst 2020

Trefniadau Cyflwyno Cais ar gyfer Cynnig Gofal Plant Llywodraeth Cymru

Yn dilyn cadarnhad Llywodraeth Cymru bod y Cynnig Gofal Plant (Cymru) yn dechrau eto, mae'r Cyngor wedi cyhoeddi'r trefniadau lleol i rieni wneud cais - ac mae modd i'r grŵp cyntaf wneud hynny o 10 Awst

06 Awst 2020

Sialens Ddarllen yr Haf 2020

Mae'r Cyngor yn cefnogi'r Sialens Ddarllen yr Haf flynyddol i'n darllenwyr iau, ac yn gwneud hynny gan gadw at y canllawiau a'r rheoliadau cyfredol

06 Awst 2020

Gwaith i ddechrau ar y cynllun lliniaru llifogydd yn Lôn y Parc yn Nhrecynon

Bydd y Cyngor yn dechrau cynllun lliniaru llifogydd yn Lôn y Parc yn Nhrecynon, gan ddefnyddio cyllid y Cyngor ar y cyd â Llywodraeth Cymru er mwyn lleihau'r perygl o lifogydd ynghyd â chynyddu bioamrywiaeth yr ardal hefyd

05 Awst 2020

Gwaith trwsio waliau cynnal rhwng Ynysybwl a Glyn-coch

Bydd gwaith yn dechrau cyn bo hir i atgyweirio dwy wal gynhaliol rhwng Ynys-y-bwl a Glyn-coch yn dilyn difrod gan Storm Dennis – sy'n gofyn am osod goleuadau traffig dros dro a therfyn cyflymder is ar ran o'r B4273, Heol Ynysybwl

05 Awst 2020

Gwaith atgyweirio i'r cae chwaraeon 3G yn Aberdâr

Bydd gwaith atgyweirio'n mynd rhagddo'n fuan i unioni'r difrod gafodd ei wneud i'r cae chwaraeon 3G yn Aberdâr yn dilyn Storm Dennis – er budd timau chwaraeon lleol, ysgolion a'r gymuned ehangach

03 Awst 2020

Llyfrgelloedd RhCT yn ehangu'r gwasanaeth archebu a chasglu

Mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd y Cyngor yn ehangu ei wasanaeth 'Archebu a Chasglu' i gynnwys tair cangen arall, gan ddechrau ddydd Iau, 6 Awst

03 Awst 2020