Skip to main content

Newyddion

Y diweddaraf am brosiectau adfywio yng nghanol tref Pontypridd

Mae Aelodau'r Cabinet wedi derbyn y diweddaraf am brosiectau adfywio pwysig sy'n cael eu datblygu a'u darparu yng nghanol tref Pontypridd

19 Tachwedd 2021

Arddangosfa Cymru a Brwydr Prydain

Mae 'Arddangosfa Cymru a Brwydr Prydain' swyddogol yr Awyrlu Brenhinol yn cael ei chynnal gan Gyngor Rhondda Cynon Taf yn ei adeilad Llys Cadwyn ym Mhontypridd yr wythnos yma.

18 Tachwedd 2021

Ymweliad Annisgwyl gan yr Uwchgapten Tim Peake

Roedd y staff a'r disgyblion ar ben eu digon pan alwodd y gofodwr, yr Uwchgapten Tim Peake, heibio i Ysgol Gynradd Gwaunmeisgyn.

18 Tachwedd 2021

Tanau Gwastraff wedi'u hachosi gan Fatris

Tanau Gwastraff wedi'u hachosi gan Fatris

17 Tachwedd 2021

DIRWY o dros £3,360 am dipio'n anghyfreithlon

Tipiwch yn anghyfreithlon yn Rhondda Cynon Taf ac fe fyddwch chi'n cael eich dal fel dysgodd y SAITH unigolyn yma'n ddiweddar!

17 Tachwedd 2021

Gwelliannau i dir y cyhoedd yng Nghanol Tref Aberpennar

Mae'r Cyngor wedi cwblhau cyfres o welliannau yn y maes parcio sy gyfagos â Sgwâr Rhos, Aberpennar. Mae'r gwaith wedi cynyddu nifer y lleoedd parcio yng nghanol y dref ac wedi gwella gwedd gyffredinol yr ardal

17 Tachwedd 2021

Cefnogi Wythnos Gwrth-fwlio

Mae'r Cyngor unwaith eto'n cefnogi Wythnos Gwrth-fwlio 2021: Un Gair Caredig (15–19 Tachwedd).

17 Tachwedd 2021

Adroddiad Ymchwilio i Lifogydd ar ôl Storm Dennis – Treherbert

Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi ei bedwerydd Adroddiad Ymchwilio i Lifogydd Adran 19 ar ôl Storm Dennis y llynedd, a hynny er mwyn nodi'r hyn a achosodd y llifogydd, gan ganolbwyntio ar gymuned Treherbert

16 Tachwedd 2021

Cynigion i fuddsoddi yn Ysgol Gyfun Bryn Celynnog – dweud eich dweud

Mae modd i drigolion nawr ddod o hyd i ragor o wybodaeth am gynlluniau i fuddsoddi'n sylweddol yn Ysgol Gyfun Bryn Celynnog. Bydd y cynlluniau'n darparu cyfleusterau gwell i'r chweched dosbarth a chyfleusterau chwaraeon, yn ogystal â...

16 Tachwedd 2021

Mae modd 'Ask for Angela' yn nhafarndai RhCT!

Mae modd 'Ask for Angela' yn nhafarndai RhCT!

15 Tachwedd 2021

Chwilio Newyddion