Skip to main content

Newyddion

Gatto Lounge yn cyhoeddi dyddiad agor yn Llys Cadwyn

Mae'r Cyngor yn falch iawn y bydd cwmni Loungers yn agor ei far a chaffi newydd yn natblygiad Llys Cadwyn ym Mhontypridd yn ddiweddarach y mis yma, gan ddod â brand poblogaidd 'Lounge' i Rondda Cynon Taf am y tro cyntaf

02 Awst 2021

Rhestr Fer Cyflogwr Prentisiaid y Flwyddyn

Mae Cynllun Prentisiaethau'r Cyngor wedi bod ar waith ers mis Medi 2012. Yn ystod y cyfnod yma, mae'r Cyngor wedi cyflogi dros 300 o brentisiaid mewn llawer o wahanol feysydd gwasanaeth.

30 Gorffennaf 2021

Perchennog Ci Anghyfrifol yn cael dirwy o fwy na £370!

Perchennog Ci Anghyfrifol yn cael dirwy o fwy na £370!

29 Gorffennaf 2021

Cyhoeddi Rhybudd am Fatris yn Achosi Tanau Gwastraf

Cyhoeddi Rhybudd am Fatris yn Achosi Tanau Gwastraff

29 Gorffennaf 2021

Rhybudd Tywydd Melyn ar gyfer RhCT

Daw rhybudd tywydd MELYN y Swyddfa Dywydd oherwydd gwyntoedd a allai fod yn gryf, ar gyfer Rhondda Cynon Taf i gyd, i rym o 8pm heno (dydd Iau, 29 Gorffennaf) tan ganol dydd, yfory (dydd Gwener, Gorffennaf 30).

29 Gorffennaf 2021

Cyflwyno cyfleusterau newydd gwerth £12.1 miliwn yn Ysgol Rhydywaun ym Mhen-y-waun

Mae'r gwaith i ddarparu cyfleusterau newydd gwerth £12.1 miliwn i'r ysgol a'r gymuned yn Ysgol Gyfun Rhydywaun wedi dechrau'n swyddogol ac mae'r Aelod o'r Cabinet ar faterion y Gymraeg wedi ymweld â'r safle i nodi'r achlysur

29 Gorffennaf 2021

Cefnogi Elusennau'r Maer

Mae Maer Rhondda Cynon Taf, y Cynghorydd Jill Bonetto, yn apelio at fusnesau ac unigolion yn y Fwrdeistref Sirol i gefnogi'r elusennau y mae hi wedi'u dewis.

29 Gorffennaf 2021

Calum yn ennill Medal Aur yn y Gemau Olympaidd

Mae nofiwr o Rondda Cynon Taf, Calum Jarvis, wedi ennill Medal AUR yng Ngemau Olympaidd Tokyo yn dilyn cystadlu yn y ras nofio gyfnewid dull rhydd 4 x 200m i ddynion.

28 Gorffennaf 2021

Gwobr Pennaeth y Flwyddyn

Mae pennaeth o Rondda Cynon Taf wedi derbyn y Wobr Arian yng nghategori Pennaeth y Flwyddyn y DU (Ysgolion Cynradd ac Uwchradd) yng Ngwobrau Addysgu Cenedlaethol blynyddol Pearson, gan gydnabod ei 'ymroddiad i addysg'.

28 Gorffennaf 2021

Mae cofeb ingol i ddioddefwyr trychineb mwyngloddio Aberfan

Mae cofeb ingol i ddioddefwyr trychineb mwyngloddio Aberfan gan yr arlunydd Nathan Wyburn wedi'i gosod yn Nhaith Pyllau Glo Cymru ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda.

28 Gorffennaf 2021

Chwilio Newyddion