Skip to main content

Newyddion

Dechreuwch ar eich taith i fod yn heini'r Hydref

Dechreuwch ar eich taith i fod yn heini'r Hydref yma, gydag amserlen Hamdden am Oes gyffrous sy'n siŵr o gael pawb yn symud. Ymunwch nawr i gymryd mantais o'r pris gostyngol!

29 Medi 2022

Cynllun Ariannol Tymor Canolig y Cyngor yn amlygu'r heriau cyllidebol sylweddol sydd o'n blaenau

Mae adroddiad sy'n cynnwys y dulliau modelu ariannol diweddaraf wedi cael ei gyflwyno i'r Cabinet ac wedi amlygu y bydd heriau sylweddol wrth bennu cyllideb y Cyngor ar gyfer 2023/24 - yn enwedig os na fydd Llywodraeth y DU yn darparu...

27 Medi 2022

Mae Rasys adnabyddus Nos Galan

Mae Rasys adnabyddus Nos Galan yn dychwelyd i strydoedd Aberpennar yn 2022 am y tro cyntaf ers dwy flynedd.

26 Medi 2022

'Y Sied' newydd yn agor yn swyddogol yn Aberdâr

Dyma newyddion gwych i drigolion Aberdâr wrth i siop ailddefnyddio newydd agor yn swyddogol yn 31/32 Stryd y Canon.

23 Medi 2022

Prosiect gofal plant 'The Hollies' yn Ysgol Gynradd Gwauncelyn yn agor yn swyddogol

Aeth Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol Llywodraeth Cymru, Julie Morgan AS i agor prosiect gofal plant 'The Hollies' yn swyddogol heddiw yn Nhonteg.

23 Medi 2022

Cynllun Ffyrdd Cydnerth ar y gweill mewn dau leoliad yn Nhreherbert

Er mwyn lleihau'r perygl o lifogydd yn effeithio ar eiddo lleol yn ystod glaw trwm, mae'r Cyngor wedi dechrau gwaith gwella pwysig i systemau draenio priffyrdd yn Stryd Abertonllwyd a Stryd Dunraven yn Nhreherbert

21 Medi 2022

Ogof Siôn Corn

Y DIWEDDARAF AR GYFER MIS TACHWEDD! Mae dros 90% o'r holl docynnau ar gyfer Ogof Siôn Corn wedi'u gwerthu! Peidiwch â cholli allan – prynwch eich tocynnau heddiw.

20 Medi 2022

Llyfrau Cydymdeimlo

Ynghyd â gweddill y wlad a'r Gymanwlad, rydyn ni yma yn Rhondda Cynon Taf yn nodi ein galar yn dilyn marwolaeth Ei Mawrhydi, y Frenhines Elizabeth II.

15 Medi 2022

Gwaith i ategwaith y Bont Dramiau Haearn yn safle Tresalem

Mae angen cau'r A4059 ddydd Sul rhwng Tresalem a Threcynon, er mwyn gosod craen ar y briffordd. Mae hyn yn rhan o waith i ategwaith y Bont Dramiau Haearn. Bydd y ffordd ar gau am y tro cyntaf y penwythnos yma (18 Medi)

15 Medi 2022

Gwaith terfynol i gwblhau gwelliannau priffyrdd yn Nhonyrefail

Mae angen cau ffyrdd am ddau ddiwrnod yn Heol Llantrisant yn Nhonyrefail y penwythnos yma (17-18 Medi), er mwyn gosod man croesi wedi'i godi a galluogi'r gwaith terfynol o osod wyneb newydd ar y ffordd ar gyfer gwelliannau priffyrdd yn...

15 Medi 2022

Chwilio Newyddion