Skip to main content

Newyddion

Gwaith adnewyddu'r Bont Wen yn symud ymlaen i'r cam nesaf

Mae'r holl atgyweiriadau angenrheidiol ar ochr isaf y bont restredig wedi'u cwblhau yn ddiweddar, ynghyd â gwaith paentio olaf y strwythur

04 Ionawr 2024

Rhybudd tywydd Rhondda Cynon Taf

Mae Rhybudd Tywydd Oren ar gyfer gwyntoedd cryfion mewn grym ar hyn o bryd tan 20:00 heddiw (dydd Mawrth 2 Ionawr), ynghyd â Rhybudd Tywydd Melyn ar gyfer glaw sydd mewn grym tan 21:00 o ganlyniad i Storm Henk.

02 Ionawr 2024

Treftadaeth yn Rhondda Cynon Taf: Dweud eich dweud.

Mae Carfan Dreftadaeth Cyngor Rhondda Cynon Taf yn gwahodd trigolion i gwblhau arolwg byr er mwyn casglu eich barn am beth mae treftadaeth yn ei olygu i chi a sut hoffech chi ei weld yn cael ei gadw, ei arddangos a'i hyrwyddo.

02 Ionawr 2024

Gareth Thomas o'r byd rygbi a Laura McAllister o'r byd pêl-droed yw'r rhedwyr dirgel enwog ar gyfer achlysur 2023!

Byddwn ni'n dathlu pen-blwydd Rasys eiconig Nos Galan yn 65 oed gyda DAU unigolyn pwysig o fyd chwaraeon Cymru!Gareth Thomas o'r byd rygbi a Laura McAllister o'r byd pêl-droed yw'r rhedwyr dirgel enwog ar gyfer achlysur 2023!

02 Ionawr 2024

Oriau agor y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd 2023

Bydd y Cyngor, gan gynnwys y Ganolfan Alwadau i Gwsmeriaid AR GAU o 4pm ddydd Gwener 22 Rhagfyr tan 9am ddydd Mawrth 2 Ionawr (2024) – mae hyn yn berthnasol i BOB prif wasanaeth heblaw am argyfyngau tu allan i oriau'r swyddfa a rhai...

22 Rhagfyr 2023

Sgiliau gwych ac ysbryd cymdogol yn Ysgol Gymuned y Porth

Aeth Gweinidog Addysg Llywodraeth Cymru, Jeremy Miles, i Ysgol Gymuned y Porth ar 14 Rhagfyr i ymuno â'r disgyblion ar gyfer y diwrnod sgiliau 'Super Skills', gan gwrdd â rhai o'r disgyblion sy'n ymwneud â menter elusennol

22 Rhagfyr 2023

Trefniadau gwasanaethau bws yn ystod cyfnod cau ffordd yn Ystad Ddiwydiannol Abergorchwy

Bydd gwaith uwchraddio i Orsaf Drenau Ynysywen yn digwydd rhwng dydd Sadwrn, 23 Rhagfyr, a dydd Sul, 7 Ionawr (2024). Mae angen cau'r ffordd er mwyn i Trafnidiaeth Cymru gyflawni gwaith

21 Rhagfyr 2023

Strategaeth Canol Tref Aberdâr wedi'i chymeradwyo ar ôl ymgynghoriad cadarnhaol

Mae'r Cabinet wedi cymeradwyo mabwysiadu Strategaeth Canol Tref Aberdâr gan y Cyngor. Mae'r strategaeth yn amlinellu themâu buddsoddi a gweledigaeth ar gyfer y dref yn y dyfodol. Diwygiwyd y fersiwn ddrafft gan ddefnyddio adborth pwysig...

20 Rhagfyr 2023

Datblygu'r llwybr cerdded a beicio newydd drwy Gwm Rhondda Fach

Mae ail gam y gwaith i sefydlu Llwybr Teithio Llesol trwy Gwm Rhondda Fach ar y gweill. Mae cam un, llwybr newydd a rennir rhwng safle'r hen lofa a Chofeb Porth y Maerdy, i'w gwblhau cyn y Nadolig

19 Rhagfyr 2023

Hamdden am Oes gynnig a hanner i chi'r Nadolig yma

Mae gan Hamdden am Oes Rhondda Cynon Taf gynnig a hanner i chi'r Nadolig yma

18 Rhagfyr 2023

Chwilio Newyddion