Trefniadau bysiau a chau ffyrdd ar gyfer gwaith Dŵr Cymru yn Aberdâr

Mae'r Cyngor wedi gwneud trefniadau dros dro ar gyfer y bysiau y penwythnos yma oherwydd gwaith Dŵr Cymru yn Aberdâr, sy'n gofyn am gau ffordd yn Rhiw'r Mynach

14 Tachwedd 2019

RCT wedi parhau i gefnogi Cymuned y Lluoedd Arfog gyda Gŵyl Goffa

Mae Cyngor Taf Rhondda Cynon wedi parhau i gefnogi Cymuned y Lluoedd Arfog gyda Gŵyl Goffa a Gwasanaeth a Gorymdaith Sul y Cofio ym Mhontypridd.

14 Tachwedd 2019

Llwyddiant Ysgub-ol yn Nhaith Pyllau Glo Cymru

Cafodd 2,000 o wŷr a gwrachod amser gwych yn Rhialtwch Calan Gaeaf Taith Pyllau Glo Cymru.

14 Tachwedd 2019

Rhybudd Tywydd ar gyfer

Rhybudd am Law Trwm – byddwch yn barod

13 Tachwedd 2019

Y Cyngor yn Cefnogi Ymgyrch 40,000

Y Cyngor yn Cefnogi Ymgyrch 40,000

12 Tachwedd 2019

Gweithio ar y cyd i amddiffyn plant ac oedolion mewn perygl o gael eu niweidio

Rhondda Cynon Taf Council is supporting Safeguarding Week 2019

12 Tachwedd 2019

Adborth mewn perthynas â'r ymgynghoriad ynghylch cynllun traffig yn Hen Dref Llantrisant

Roedd y Cyngor wedi derbyn nifer fawr o ymatebion yn rhan o'i ymgynghoriad cychwynnol gyda phreswylwyr ynghylch cynllun rheoli traffig posibl ar gyfer hen dref Llantrisant - gyda dros 200 o bobl yn mynychu'r achlysuron cyhoeddus a gafodd...

11 Tachwedd 2019

Helpu Pobl Ddychwelyd i'r Byd Gwaith

Helpu Pobl Ddychwelyd i'r Byd Gwaith

11 Tachwedd 2019

Cymhorthfa Gyngor i Gyn-filwyr yng Nghanolfan Pennar

Mae'r Cyngor yn cynnal Cymhorthfa Gyngor i Gyn-filwyr yn yr Hwb newydd i'r gymuned yn Aberpennar bob prynhawn Llun

11 Tachwedd 2019

Trefniadau rheoli traffig ar yr A4058 yn Y Porth i leihau tagfeydd

Bydd y Cyngor yn treialu cynllun newydd i leihau traffig ar yr A4058 yn Y Porth. Y bwriad yw ymestyn amser y golau gwyrdd ar y goleuadau traffig ger y Gofeb Ryfel a gwahardd troi i'r dde i Ganol y Dref

11 Tachwedd 2019