Adnewyddu llwybr troed Stryd y Bont yn rhan o ddatblygiad Llys Cadwyn

Bydd contractwr y Cyngor ar gyfer datblygiad Llys Cadwyn ym Mhontypridd yn cychwyn gwaith gwella'r llwybr troed o gwmpas Stryd y Bont yr wythnos yma. Bydd angen trefniadau amgen i gerddwyr i wneud hyn

08 Hydref 2019

Sesiwn gyntaf am ddim yng nghampfa newydd Canolfan Hamdden Sobell

Yn dilyn buddsoddiad o £300,000, mae campfa Hamdden am Oes a stiwdio droelli newydd sbon Canolfan Hamdden Sobell bellach ar agor, ac mae modd i chi gael eich sesiwn gyntaf yno AM DDIM!

07 Hydref 2019

Mae Ogof Siôn Corn yn dod yn ei hôl!

Dyma gyfnod mwyaf hudol y flwyddyn ar Daith Pyllau Glo Cymru ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda. Bydd Siôn Corn wrthi'n frwd yn trawsnewid hen Lofa Lewis Merthyr yn groto llawn rhyfeddodau ar gyfer y Nadolig.

07 Hydref 2019

Rasys Nos Galan 2019

Mae bron i 2,000 o bobl o bob rhan o'r DU wedi bachu lle yn rasys arobryn Nos Galan, a fydd yn cael eu cynnal ar Nos Galan yn Aberpennar.

07 Hydref 2019

Taith Pyllau Glo Cymru ar restr gwobr addysg gyda Chastell Windsor

Mae Taith Pyllau Glo Cymru yn sefyll fel teyrnged ddisglair i'n diwydiant glo a oedd wedi ysbrydoli dyfeiswyr blaenllaw Brunel a Stephenson.

07 Hydref 2019

Dathlu Wythnos Llyfrgelloedd ar hyd a lled RhCT

Lots of events are planned across RCT to celebrate Libraries Week

07 Hydref 2019

Helpu trigolion i adnewyddu eu cardiau bws

Cyn bo hir, bydd y Cyngor yn cynnal sesiynau arbennig yn Llyfrgelloedd y Fwrdeistref Sirol lle bydd staff ar gael i helpu trigolion i adnewyddu eu cardiau bws drwy wefan Trafnidiaeth Cymru

04 Hydref 2019

Cynhadledd gyntaf Gofal Plant a Chwarae ar y cyd yn llwyddiant

Mae'r Cyngor wedi cynnal ei gynhadledd Gofal Plant a Chwarae gyntaf ar y cyd i ymgysylltu â darparwyr lleol, ac yn rhan o hynny, lansiodd y cynllun Grantiau Cyfalaf Bach ar gyfer y Cynnig Gofal Plant

04 Hydref 2019

Annog Disgyblion RhCT i Greu Cerddoriaeth

Annog Disgyblion RhCT i Greu Cerddoriaeth

04 Hydref 2019

Gwaith pellach i alluogi gwaith gosod Pont Sant Alban newydd y flwyddyn nesaf

Mae'r Cyngor wedi cychwyn gwaith pellach ar Bont Sant Alban ym Mlaenrhondda, er mwyn galluogi i gynllun sylweddol ddechrau yn gynnar y flwyddyn nesaf

02 Hydref 2019