Skip to main content

Newyddion

Penodi Aelod Annibynnol i'r Pwyllgor Safonau

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf am benodi aelod annibynnol i'w Bwyllgor Safonau.

18 Awst 2022

Y newyddion diweddaraf ar Fynydd Rhigos

Bydd Ffordd Mynydd Rhigos yn parhau i fod AR GAU am gyfnod amhenodol a byddwn ni'n cyhoeddi'r newyddion diweddaraf bob dydd. Mae modd cyrraedd Zip World Tower o ochr Hirwaun y mynydd o hyd.

17 Awst 2022

Gwaith yn dechrau ar gynllun deuoli'r A4119

Dechreuodd y gwaith ar gynllun deuoli'r A4119 yn swyddogol heddiw, gan gyflawni ymrwymiad hirdymor y Cyngor a fydd yn gwella cysylltedd ac yn annog gweithgarwch economaidd yn y cymoedd.

15 Awst 2022

Y newyddion diweddaraf ar ddatblygiad The Big Shed yn Nhonypandy

Mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo cynigion cyffrous i drawsnewid hen safle'r Co-op yn Nhonypandy. Mae RHA Housing, gyda chefnogaeth y Cyngor, yn bwriadu adfywio'r safle trwy gyflawni datblygiad aml-ddefnydd gwerth £13 miliwn

15 Awst 2022

Athletwyr RhCT yn dod adref o Gemau'r Gymanwlad

Mae ein 15 athletwr lleol a gynrychiolodd Rondda Cynon Taf yn rhan o Dîm Cymru yng Ngemau'r Gymanwlad wedi dod adref, gyda Chymru'n ennill cyfanswm o 28 o fedalau – 8 Medal Aur, 6 Medal Arian ac 14 Medal Efydd.

15 Awst 2022

Rhybudd Tywydd – Gwres Eithafol

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd tywydd AMBR o wres eithafol ar gyfer dydd Iau, Awst 11 a dydd Sul, Awst 14. Bydd yn effeithio ar Rondda Cynon Taf a sawl rhan arall o Gymru a'r DU.

12 Awst 2022

Cysylltu cymunedau trwy brosiect Altered Images

A hoffech chi ddatblygu sgiliau newydd a dysgu rhagor am ein treftadaeth trwy gyfres o gyrsiau ac achlysuron?

12 Awst 2022

Dim terfyn i waith elusennau'r Maer

Mae Maer Rhondda Cynon Taf, y Cynghorydd Wendy Treeby, wedi bod i ymweld ag Ambiwlans Awyr Cymru sy'n un o'r elusennau mae hi wedi'i dethol i'w chefnogi eleni.

11 Awst 2022

Sialens Ddarllen yr Haf 2022

Mae gwyliau'r ysgol wedi cyrraedd ac mae'r Cyngor unwaith eto'n cefnogi Sialens Ddarllen yr Haf flynyddol AM DDIM ar gyfer darllenwyr ifainc ledled y Fwrdeistref Sirol.

11 Awst 2022

Gwaith uwchraddio sylweddol i geuffosydd wedi'i gwblhau ar yr A4061 Ffordd y Rhigos

Mae'r Cyngor bellach wedi cwblhau gwaith sylweddol i uwchraddio dwy geuffos ar yr A4061 Ffordd y Rhigos ger safle Glofa'r Tŵr – gan ddefnyddio cyllid Llywodraeth Cymru i wella capasiti'r seilwaith yn ystod glaw trwm yn sylweddol

11 Awst 2022

Chwilio Newyddion