Skip to main content

Newyddion

Gwneud y Pethau Bychain i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi

RMae gwasanaeth Hamdden am Oes Cyngor Rhondda Cynon Taf yn Gwneud y Pethau Bychain i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi.

01 Mawrth 2023

Cymeradwyo Cynllun Teithio AM DDIM ar Fysiau ledled y Fwrdeistref Sirol trwy gydol mis Mawrth

Mae'r Cabinet wedi cymeradwyo cynigion ar gyfer cynllun teithio AM DDIM ar fysiau trwy gydol mis Mawrth 2023. Bydd hyn yn berthnasol i bob taith leol yn Rhondda Cynon Taf a bydd yn dod i rym ddydd Mercher (1 Mawrth)

28 Chwefror 2023

Y Cabinet yn cytuno i greu pedwar llety gofal preswyl newydd sbon

Mae'r Cabinet wedi cytuno ar fuddsoddiad mawr mewn pedwar llety gofal o'r radd flaenaf i foderneiddio gwasanaethau gofal preswyl a diwallu anghenion pobl wrth iddyn nhw newid.

28 Chwefror 2023

Cefnogi Mis LHDTC+

Unwaith yn rhagor, mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cefnogi Mis Hanes LHDTC+. Dyma ddathliad blynyddol mis o hyd i ddathlu hanes pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol, trawsrywiol ac anneuaidd, gan gynnwys hanes eu hawliau nhw a mudiadau...

24 Chwefror 2023

Lansio Eisteddfod Genedlaethol Rhondda Cynon Taf

Bydd Eisteddfod Genedlaethol Rhondda Cynon Taf yn cael ei lansio mewn gŵyl arbennig yn Y Lion, Treorci, ddydd Sadwrn 4 Mawrth

22 Chwefror 2023

Llwyddiant i Garfan Strategaeth Tai Rhondda Cynon Taf yng Ngwobrau Effeithlonrwydd Ynni Cymru 2023

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn falch o gyhoeddi bod ei Charfan Strategaeth Tai wedi ennill gwobr Prosiect Graddfa Fach Ranbarthol (llai na £250,000) y Flwyddyn am eu Cynllun Mân Fesurau sy'n cael ei ddarparu gan y Garfan Gwresogi ac Arbed.

21 Chwefror 2023

Y gymuned yn dod at ei gilydd i helpu Ysgol Gynradd Bodringallt

Mae Aelod o Gabinet y Cyngor ar faterion Addysg wedi ymweld ag Ysgol Gynradd Bodringallt i gynorthwyo â chlirio ei gardd gymunedol. O ganlyniad i ymdrech ardderchog gan wirfoddolwyr, mae hyn wedi helpu i atgyweirio difrod gan fandaliaid

21 Chwefror 2023

Y Cabinet i drafod y gyllideb ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf yn dilyn ymgynghoriad

Bydd y Cabinet yn trafod yr adborth diweddaraf ar yr ymgynghoriad ar y gyllideb a gallai argymell strategaeth derfynol ar gyfer 2023/24 yn y cyfarfod o'r Cyngor Llawn

21 Chwefror 2023

Hamdden am Oes: Nofio am ddim

Nofio am ddim yn ystod gwyliau'r

21 Chwefror 2023

Cysylltu ein Cyn-filwyr

Cysylltu ein Cyn-filwyr

21 Chwefror 2023

Chwilio Newyddion