Y Rhybudd Tywydd Melyn Diweddaraf Ar Gyfer RhCT

Mae rhybudd MELYN wedi'i gyhoeddi gan y Swyddfa Dywydd ar gyfer pob rhan o Rondda Cynon Taf penwythnos yma.

13 Chwefror 2021

Taclo'r Coronafeirws yn ystod Pencampwriaeth y Chwe Gwlad

Mae cefnogwyr rygbi ledled Rhondda Cynon Taf yn cael eu hannog i yfed ac ymddwyn yn gyfrifol ac i barhau i ddilyn cyfyngiadau Lefel Rhybudd 4 Coronafeirws Llywodraeth Cymru.

12 Chwefror 2021

Cau Pont Castell Ifor dros dro yn Nhrehopcyn

Rydyn ni'n cynghori trigolion a defnyddwyr y ffordd y bydd Pont Castell Ifor yn Nhrehopcyn ar gau yr wythnos nesaf o ganlyniad i fân waith cywiro sy'n cael ei gynnal gan gontractwr cynllun atgyweirio diweddar

12 Chwefror 2021

Gwasanaeth bws gwennol am ddim ar gael tra bod gwaith hanfodol Openreach yn cael ei gwblhau ym Mhen-y-Coedcae

Mae gwaith hanfodol gan Openreach yn gofyn am gau Heol Penycoedcae rhwng 13 a 21 Chwefror. Bydd gwasanaeth bws gwennol am ddim ar waith gan fydd dim modd i Wasanaeth 404, cwmni NAT Group, rhwng Pontypridd a Phen-y-bont ar Ogwr ddilyn...

12 Chwefror 2021

Cyflawni gwelliannau diogelwch y ffyrdd ledled ardal Cilfynydd

Bydd gwaith yn dechrau i gyflwyno cynllun Llwybrau Diogel mewn Cymunedau yng Nghilfynydd yr wythnos nesaf – er mwyn symud croesfan i gerddwyr, gwella troedffyrdd mewn sawl lleoliad a chyflwyno terfyn cyflymder o 20mya trwy'r pentref

11 Chwefror 2021

Pont Heol Berw (Y Bont Wen) - y diweddaraf am y gwaith atgyweirio

Mae'r Cyngor yn gwneud cynnydd tuag at gynllun atgyweirio ar gyfer Pont Heol Berw ym Mhontypridd - gyda chais am ganiatâd yn cael ei gyflwyno ar gyfer gwaith cychwynnol i ailagor y bont yn ystod y misoedd nesaf, cyn rhaglen atgyweirio...

03 Chwefror 2021

Mae Cyfrifiad 2021 yn dod: 21/03/2021

Mae Cyfrifiad 2021 yn dod: 21/03/2021

03 Chwefror 2021

Cofiwch Godi Baw Eich Ci!

Cofiwch Godi Baw Eich Ci!

03 Chwefror 2021

Y Byd Gofalu rydyn ni'n byw ynddo

Y pethau syml fel caredigrwydd a gofalu am ein gilydd yw dim ond dwy rinwedd i ddod o bandemig byd-eang COVID-19

03 Chwefror 2021

Llys Cadwyn – gwybodaeth ddiddorol am y prosiect

Gan y bydd Llys Cadwyn dim ond yn agor pan fydd yn ddiogel gwneud hynny oherwydd pandemig COVID-19, dyma ychydig o wybodaeth ddiddorol am ei adeiladu, ei gynaliadwyedd a'r gwaith gwerthfawr a gafodd ei gynnal yn y gymuned gan y...

03 Chwefror 2021