Parcio AM DDIM yn Aberdâr a Phontypridd hyd at Ragfyr 31

Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi heddiw y bydd modd parcio AM DDIM yng nghanol trefi Aberdâr a Phontypridd ar ôl 10am bob dydd o fore Sadwrn (Hydref 24) ymlaen ac am weddill 2020

21 Hydref 2020

Newidiadau 'Cyfnod Atal Byr' i Wasanaethau'r Cyngor

Yn dilyn cyhoeddiad Llyw Cymru am gyflwyno Cyfnod Atal Byw ('toriad tân') i adennill rheolaeth o'r Coronafeirws, mae Cyngor RhCT yn cyhoeddi ei fod, yn unol â chanllawiau Llyw Cymru, yn cau'r gwasanaethau canlynol i'r cyhoedd o 6pm 23 Hyd

20 Hydref 2020

Diweddariad Cronfa Gweithgarwch Cymunedol - 28 grwp lleol yn derbyn cyllid

Mae'r Cyngor wedi cyflwyno diweddariad ynghylch ei Gronfa Gweithgarwch Cymunedol. Bwriad y Gronfa yw helpu grwpiau ac unigolion sy'n mynd i'r ail filltir i helpu eraill - ac mae arian yn dal i fod ar gael i grwpiau newydd sy'n awyddus i...

20 Hydref 2020

Gwaith atgyweirio waliau cynnal ar yr A4054 Heol Caerdydd yn Nhrefforest

Mae'r Cyngor wedi dechrau gwaith i atgyweirio ac ailadeiladu rhannau o'r wal gynnal ar yr A4054 Heol Caerdydd yn Nhrefforest yn dilyn difrod a achoswyd gan Storm Dennis - a bydd y goleuadau traffig presennol yn cael eu symud pan fydd y...

20 Hydref 2020

Gwaith adeiladu datblygiad Llys Cadwyn bellach wedi'i gwblhau'n swyddogol

Mae datblygiad Llys Cadwyn y Cyngor ym Mhontypridd, gwerth £38miliwn, bellach wedi'i gwblhau'n swyddogol ac mae'r adeilad olaf yn cael ei drosglwyddo i'r Cyngor heddiw - a'r allweddi'n cael eu rhoi i Drafnidiaeth Cymru er mwyn i'w staff...

19 Hydref 2020

Datganiad gan Arweinydd y Cyngor – 'cyfnod atal byr'

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd 'cyfnod atal byr' ('circuit breaker') yn cael ei gyflwyno ledled Cymru o 6pm ddydd Gwener, 23 Hydref, tan hanner nos ddydd Llun, 9 Tachwedd

19 Hydref 2020

Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm yn Aberpennar AR AGOR at ddefnydd y cyhoedd

Mae'r Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm yn Aberpennar bellach ar agor at ddefnydd y cyhoedd ar ôl cwblhau'r bont newydd

16 Hydref 2020

Datganiad y Cyngor: Caeau Pêl-droed - Niferoedd

Ar hyn o bryd, Rhondda Cynon Taf sydd â'r gyfradd uchaf o achosion o COVID-19 yng Nghymru, heblaw am un sir arall. Y gyfradd yw bron i 200 o achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth. Yn dilyn y cyhoeddiad y bydd Llywodraeth Cymru yn...

16 Hydref 2020

Pobl yn cymdeithasu ag aelwydydd eraill dan do yn gyrru heintiau feirws

Mae cymdeithasu â phobl sydd ddim yn byw gyda chi, partïon mewn tai a diffyg cadw pellter cymdeithasol yn gyrru cyfraddau trosglwyddo ar draws Bwrdeistrefi Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf.

15 Hydref 2020

Mae RhCT yn Hedfan Baneri Gwyrdd

Mae gan Rondda Cynon Taf rai o'r parciau gorau yng Nghymru - mae'n swyddogol!

15 Hydref 2020