Skip to main content

Newyddion

Cyllid wedi'i gadarnhau a chontractwr wedi'i benodi ar gyfer Hwb Trafnidiaeth Porth

Mae'r Cyngor wedi cadarnhau cyllid allanol o £3.5miliwn tuag at greu'r Hwb Trafnidiaeth Porth newydd a modern - bydd gwaith adeiladu'r prosiect yn dechrau'n fuan yn dilyn penodi contractwr

02 Tachwedd 2021

Lansio Cynllun Casglu Gwastraff Gwyrdd Newydd

As COP26 begins in Glasgow, so does the launch of the new Green Waste Recycling scheme in Rhondda Cynon Taf (1st November).

01 Tachwedd 2021

Rhybuddion Tywydd Melyn ar waith o hyd y penwythnos hwn

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi dau Rybudd Tywydd Melyn ar gyfer Rhondda Cynon Taf, oherwydd rhagor o law trwm.

29 Hydref 2021

Llys Cadwyn yn derbyn cydnabyddiaeth gan wobrau cenedlaethol

Mae datblygiad Llys Cadwyn ym Mhontypridd wedi derbyn Canmoliaeth Fawr yng Ngwobrau Diwydiant Adeiladu Prydain. Cafodd y wobr ei dyfarnu yn seiliedig ar feini prawf amrywiol, o gyflawni'r prosiect i ymgysylltu â'r gymuned a defnyddio...

29 Hydref 2021

Dweud eich dweud ar fuddsoddiad arfaethedig yn Ysgol Gynradd Pont-y-clun

Mae modd i drigolion ddweud eu dweud ar gynigion i ddarparu adeilad newydd sbon ar safle presennol Ysgol Gynradd Pont-y-clun, a hynny trwy ddefnyddio cyllid posibl gan Raglen Ysgolion a Cholegau'r 21ain Ganrif

28 Hydref 2021

Wedi'i Ddiweddaru: Cau Heol Meisgyn a Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm yn Aberpennar yn ystod gwyliau'r Hanner Tymor

Mae'r Cyngor yn rhoi gwybod i drigolion a defnyddwyr y ffordd o'r gwaith adfer yn Heol Meisgyn, Aberpennar, sy hefyd yn gofyn am gau'r Ffordd Gyswllt yn ystod y dydd. Mae'r gwaith wedi'i drefnu ar gyfer gwyliau'r hanner tymor er mwyn...

27 Hydref 2021

Cynlluniau buddsoddi ar gyfer Ysgol Gynradd Llanilltud Faerdref

Mae modd gweld y cynigion cychwynnol i ddefnyddio cyllid Ysgolion yr 21ain Ganrif er mwyn darparu adeilad newydd sbon ar gyfer Ysgol Gynradd Llanilltud Faerdref erbyn Hydref 2023 ar-lein. Bydd modd eu gweld nhw yn y gymuned dros y pedair...

27 Hydref 2021

Cynllun 'Arbed' ym Mhenrhiwceiber sydd â'r nod o fynd i'r afael â Thlodi Tanwydd ac Allyriadau Carbon

Solar panels on buildings in Penrhiwceiber

26 Hydref 2021

Cynnal gwaith ymgysylltu mewn perthynas â chynllun buddsoddi Ysgol Gynradd Pen-y-gawsi

Mae modd gweld gwybodaeth fanwl am y cynlluniau buddsoddi mewn perthynas ag Ysgol Gynradd Pen-y-gawsi, sy'n cynnwys darparu adeilad sy'n addas ar gyfer y 21ain Ganrif, ar-lein ac yn y gymuned. Mae modd i drigolion gyflwyno'u hadborth...

26 Hydref 2021

Cyn-filwr Rhyfel Ynysoedd Falkland yn Canmol Cymorth y Cyngor

Mae Gwasanaeth i Gyn-filwyr y Cyngor ar gael i gynnig help a chymorth i'r sawl sydd eu hangen fwyaf. Dyma'r pwynt cyswllt cyntaf i lawer o gyn-filwyr a'u teuluoedd sy'n byw yn Rhondda Cynon Taf.

26 Hydref 2021

Chwilio Newyddion