Cyflwyno technoleg ddigidol er mwyn i deuluoedd gadw mewn cysylltiad â phreswylwyr ein cartrefi preswyl

Bydd llechi digidol (tablets) yn cael eu darparu i gartrefi preswyl y Cyngor i sicrhau bod modd i breswylwyr gadw mewn cysylltiad â'u ffrindiau a'u teuluoedd ar-lein

03 Ebrill 2020

Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid yn cefnogi pobl ifainc yn ystod pandemig y Coronafeirws

Mae Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogi Ieuenctid y Cyngor (YEPS) yn parhau â'i waith hanfodol i gefnogi pobl ifainc yn ystod y cyfnod yma, a hynny trwy gyflwyno nodweddion newydd fel negeseuon gwib, gweithdai a chlybiau ieuenctid ar-lein...

03 Ebrill 2020

Y Cyngor yn gweithio'n agos gyda'r heddlu i gosbi'n llym y rhai sy'n gadael gwastraff yn anghyfreithlon

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn gweithio'n agos gyda Heddlu De Cymru i atal y rhai sy'n bwriadu gadael gwastraff yn anghyfreithlon yn ystod cyfnod cyfyngiadau symud y Coronafeirws

03 Ebrill 2020

Adeilad y Cyngor I'w Ddefnyddio fel Ysbyty Maes

Bydd swyddfa'r Cyngor yn Abercynon yn cael ei defnyddio fel ysbyty maes, gan ddarparu 150 o welyau newydd er mwyn helpu'r bwrdd iechyd ymateb i COVID19

02 Ebrill 2020

Defnyddio Gwasanaeth Llyfrgelloedd RhCT o'ch cartref

O lawrlwytho llyfrau, llyfrau llafar digidol a llyfrau comics i edrych ar archifau lluniau a dysgu iaith newydd, mae modd i chi gael gafael ar nifer o adnoddau AM DDIM trwy ddefnyddio Gwasanaeth Llyfrgelloedd RhCT o'ch cartref

01 Ebrill 2020

Gohirio'r Eisteddfod Genedlaethol tan 2023

O ganlyniad i'r datblygiadau parhaus ynglŷn â'r coronafeirws, mae Bwrdd Rheoli'r Eisteddfod Genedlaethol wedi cyhoeddi bod yr ŵyl, a oedd i fod i gael ei chynnal yn Rhondda Cynon Taf yn 2022, wedi cael ei gohirio am flwyddyn

31 Mawrth 2020

Cofiwch eich Cymdogion - helpu'n gilydd yn ystod argyfwng y Coronafirws

Mae'r Cyngor yn ail-lansio ymgyrch Cofiwch eich Cymdogion eto er mwyn cynnig cyngor ac anogaeth fydd yn helpu preswylwyr i edrych ar ôl ei gilydd yn ystod argyfwng iechyd y Coronafirws

30 Mawrth 2020

Coronafirws (COVID-19)

Gan gydweithio â'n partneriaid, rydyn ni am dawelu meddyliau ein trigolion y byddwn ni'n cymryd yr holl gamau angenrheidiol i ddiogelu lles ein cymunedau.

30 Mawrth 2020

Bydd y ddarpariaeth Prydau Ysgol am Ddim yn newid o 6 Ebrill gan gynnig taliad ar ffurf trosglwyddiad banc

Bydd darpariaeth frys Prydau Ysgol am Ddim y Cyngor yn newid o 6 Ebrill. Bydd taliad ar ffurf trosglwyddiad banc yn cymryd lle'r system pecynnau bwyd sydd ar waith ar hyn o bryd

27 Mawrth 2020

Apel Tanau Bwriadol

This week, fire crews have attended a number of grass and refuse fires across South Wales, which may have been deliberately started.

26 Mawrth 2020