Crynodeb o Ganlyniadau Safon Uwch

Learners across Rhondda Cynon Taf are celebrating their A Level results

15 Awst 2019

Cau Taith Taf ar gyfer gwaith ail-osod pont droed Nant Cae Dudwg

Bydd y Cyngor yn dechrau cynllun i ail-osod pont droed dros Nant Cae Dudwg ar Daith Taf, rhwng Trallwng a Chilfynydd. Bydd y bont newydd yn un aml-ddefnydd ac yn ychwanegu at y ddarpariaeth Teithio Llesol

15 Awst 2019

Cyngerdd Sophie Evans

Cyngerdd Sophie Evans

12 Awst 2019

'Cynghorau Balch' ar gyfer Pride Cymru 2019

Mae Cyngor RhCT a Chynghorau eraill ledled De Cymru yn dod at ei gilydd i hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth a chefnogi'r gymuned LHDTC+ yn achlysur Pride Cymru 2019.

08 Awst 2019

Achlysuron Ymgysylltu Cyhoeddus fel rhan o Sgwrs yr Haf 2019

Caiff trigolion eu gwahodd i fynd i 4 achlysur 'galw heibio' cyhoeddus yr Awst yma fel rhan o Sgwrs Haf y Cyngor. Bydd yn gyfle i ddod o hyd i fwy am fuddsoddiad parhaus a chynlluniau yn y dyfodol ar draws amrywiaeth o wasanaethau

08 Awst 2019

Cegaid o Fwyd Cymru

Glorious weather, delicious food and drink and live entertainment was once again on the menu at the Big Welsh Bite this weekend, with an incredible 20,000 people visiting Pontypridd for a taste of life in RCT.

08 Awst 2019

Cynllun Cylchfan Ynysmaerdy A4119 i wella diogelwch

Bydd y Cyngor yn gwneud gwaith dros nos drwy gydol mis Awst i wella diogelwch ar gylchfan A4119 Ynysmaerdy (Ysbyty Brenhinol Morgannwg) fel rhan o waith paratoi ar gyfer cynllun i greu ffordd ddeuol yn y dyfodol

08 Awst 2019

Gwelliannau i'r pafiliwn bowls yn rhan o fenter etifeddiaeth Llys Cadwyn

Mae gwelliannau sylweddol i'r pafiliwn bowls ym Mharc Coffa Ynysangharad wedi'u cwblhau gan gontractwr y Cyngor ar gyfer datblygiad Llys Cadwyn, a hynny'n rhan o fenter etifeddiaeth gymunedol

07 Awst 2019

Gwelliannau ysgol gwerth miliynau o bunnoedd

Tra bo staff a disgyblion wrthi'n mwynhau eu gwyliau haf, mae'r Cyngor wrthi'n gweithio ar wella ysgolion ar hyd a lled y Fwrdeistref Siro

06 Awst 2019

Mae Cegaid o Fwyd Cymru yn ôl!

Mae Cegaid o Fwyd Cymru, sef prif achlysur Cyngor Rhondda Cynon Taf dros yr haf, yn dychwelyd i Barc Coffa Ynysangharad ar 3 a 4 Awst.

02 Awst 2019