Skip to main content

Newyddion

Ffair Swyddi Cyngor Rhondda Cynon Taf a'i bartneriaid 2023

Archwiliwch eich cyfleoedd gyrfa yn Ffair Swyddi Cyngor Rhondda Cynon Taf a'i bartneriaid, 2023!

14 Medi 2023

Pigo pwmpenni a hwyl arswydus i'r plant yn Nhaith Pyllau Glo Cymru, Parc Treftadaeth Cwm Rhondda.

Bydd Rhialtwch Calan Gaeaf yn dychwelyd i Daith Pyllau Glo Cymru ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda ar 30 a 31 Hydref, ac eleni bydd rhagor ar gael na'r arfer.

14 Medi 2023

Terfyn cyflymder diofyn newydd o 20mya i ddod i rym ledled Cymru

Dyma nodyn atgoffa i drigolion fod terfyn cyflymder diofyn o 20mya Llywodraeth Cymru ar gyfer Cymru'n dod i rym ar 17 Medi. Yma, rydyn ni wedi cynnwys dolenni at wybodaeth ddefnyddiol gan Lywodraeth Cymru yn ymwneud â beth i'w ddisgwyl...

13 Medi 2023

Cynnydd cadarnhaol o ran ailosod Pont Droed Llanharan

Mae gwaith gosod pyst wedi'i gwblhau ar yr arglawdd deheuol ac rydyn ni'n falch o gadarnhau bod prawf pwysau llwyddiannus wedi'i gynnal ddydd Gwener, 8 Medi

12 Medi 2023

Maethu Cymru RhCT

Wrth i Lywodraeth Cymru fwrw ymlaen â chynlluniau i ddileu elw o ofal plant sy'n derbyn gofal, mae Maethu Cymru Rhondda Cynon Taf yn tynnu sylw at fanteision maethu gydag awdurdod lleol.

12 Medi 2023

Datganiad y Cyngor ar ymchwiliadau o ran concrit RAAC

Dyma gadarnhau nad ydy Rhondda Cynon Taf yn effro i unrhyw achosion o ddefnyddio RAAC yn ein hysgolion. Mae swyddogion bellach yn cynnal rhagor o astudiaethau yn unol â chyngor Llywodraeth Cymru ar y mater yma

08 Medi 2023

Y Newyddion Diweddaraf am Bont Heol y Maendy

Mae cynnydd da wedi'i wneud ar waith Pont Heol y Maendy, ac mae disgwyl i'r gwaith gael ei gwblhau 7-10 diwrnod yn gynt na'r disgwyl.

08 Medi 2023

Dechrau ar y gwaith o Ailddatblygu Canolfan Gelfyddydau'r Miwni

Mae'r Cyngor yn falch o gyhoeddi bod gwaith ailddatblygu Canolfan Gelfyddydau'r Miwni bellach yn mynd rhagddo! Mae contractwyr wedi dechrau ar y gwaith o adnewyddu'r lleoliad poblogaidd ym Mhontypridd, fel bod modd iddo ailagor yr...

07 Medi 2023

Bws Gwennol am ddim yn ystod cyfnodau cau ffordd yn Ffynnon Taf

Bydd trefniadau bws dros dro ar waith oherwydd bod angen cau Heol Caerdydd yn Ffynnon Taf er mwyn hwyluso gwaith sy'n gysylltiedig â Metro De Cymru

07 Medi 2023

Lido Ponty Sesiynau Nofio Mewn Dŵr Oer.

Wrth i dymor yr haf ddirwyn i ben, mae Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty'n paratoi i ostwng tymheredd y dŵr a pharatoi ar gyfer dychweliad sesiynau nofio mewn dŵr oer.

07 Medi 2023

Chwilio Newyddion