Cyrraedd cyfnod pwysig wrth adeiladu Pont Sain Alban newydd

Mae'r cynllun parhaus sylweddol i adeiladu Pont Sain Alban newydd ym Mlaenrhondda wedi cyrraedd carreg filltir bwysig, gan fod trawstiau dur mawr yn cael eu danfon i safle'r gwaith i'w gosod dros yr wythnosau nesaf

14 Gorffennaf 2020

Trefniadau parcio yn Aberdâr a Phontypridd ar waith am fis arall

Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi y bydd yn ymestyn y trefniadau parcio am ddim sydd ar waith yng nghanol Aberdâr a Phontypridd tan ddiwedd mis Awst 2020

13 Gorffennaf 2020

Ailagor tair llyfrgell ychwanegol yn hwyrach yr wythnos yma

Mae Arweinydd y Cyngor wedi gwneud datganiad ynghylch y bwriad i ailagor cam nesaf Gwasanaeth Llyfrgelloedd y Cyngor - gan agor tair llyfrgell ychwanegol ddydd Iau

13 Gorffennaf 2020

Gwelliannau i groesfannau i gerddwyr ym Mhenrhiw-ceibr ac Aberpennar

Mae'r Cyngor wedi cyflawni gwelliannau i groesfannau i gerddwyr er mwyn gwella mesurau diogelwch mewn ardal brysur ym Mhenrhiw-ceibr - a hynny'n dilyn gwaith gwella diweddar ar groesfan i gerddwyr ar yr A4059 yn Aberpennar

10 Gorffennaf 2020

Ein staff yn parhau i gadw cysylltiad rhwng ein cymunedau

Mae staff ymroddedig y Cyngor yn parhau i ddarparu gwasanaethau rheng flaen allweddol i drigolion Rhondda Cynon Taf drwy gydol y cyfnod anodd a heb ei debyg sydd ohoni.

10 Gorffennaf 2020

Mannau chwarae i blant yn ailagor o 20 Gorffennaf

Mae Arweinydd y Cyngor wedi gwneud datganiad mewn perthynas ag ailagor mannau chwarae i blant yn Rhondda Cynon Taf, yn dilyn cyhoeddiad Prif Weinidog Cymru yn gynharach heddiw

10 Gorffennaf 2020

Cau Heol Penrhiwceibr i wneud cynnydd ar y Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm

Wrth i Gynllun y Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm yn Aberpennar agosáu at ei gamau olaf, bydd cau Heol Penrhiwceibr am gyfnod o bedair wythnos o 25 Gorffennaf yn caniatáu i ni ailagor Heol Meisgyn ym mis Awst...

10 Gorffennaf 2020

Gwobr Diana 2020

Mae dau fyfyriwr Rhondda Cynon Taf wedi derbyn Gwobr Diana 2020 mewn cydnabyddiaeth o'u hymgyrchoedd gwrth-fwlio, sydd wedi'u hategu gan y Cyngor.

09 Gorffennaf 2020

Llyfrgelloedd RhCT yn ehangu'r Gwasanaeth Archebu a Chasglu

Mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd y Cyngor yn ehangu ei wasanaeth 'Archebu a Chasglu' newydd i gynnwys tair cangen arall, gan ddechrau ddydd Iau, 16 Gorffennaf.

08 Gorffennaf 2020

Cynnig gofal plant yn ystod gwyliau'r haf

Bydd y Cyngor yn cynnig rhaglen Cynllun Gofal Plant a Gweithgareddau'r Haf mewn saith lleoliad yn ystod gwyliau'r ysgol. Bydd y rhain yn blaenoriaethu plant sy'n agored i niwed ac yn cynnig darpariaeth i blant gweithwyr y GIG a staff...

08 Gorffennaf 2020