Ysgolion yn edrych ymlaen at groesawu dysgwyr ym mis Medi

Mae ysgolion ledled Rhondda Cynon Taf yn edrych ymlaen at groesawu disgyblion yn ôl i'r ysgol ar gyfer dechrau blwyddyn academaidd 2020/21, a fydd yn cychwyn wrth i'r dysgwyr ddychwelyd yn raddol o ddydd Iau 3 Medi

28 Awst 2020

Ffordd Gyswllt ar Draws y Cwm - Ailagor Heol Penrhiwceibr a Heol Meisgyn

Mae'r Ffordd Gyswllt ar Draws y Cwm yn Aberpennar gam yn nes at gael ei chwblhau. Bydd modd i gerbydau deithio i'r ddau gyfeiriad ar hyd Heol Penrhiwceibr a Heol Meisgyn am y tro cyntaf ar ôl Gŵyl y Banc

28 Awst 2020

Cyhoeddi Buddsoddiad Sylweddol i wella Priffyrdd Cwm Rhondda Fach

Bydd gwaith gwella'r priffyrdd gwerth mwy na £1miliwn yn cael ei gyflawni'r flwyddyn yma yn ardal Cwm Rhondda Fach

27 Awst 2020

Trefniadau newydd ar gyfer talu am barcio o 7 Medi ymlaen

Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi y bydd yn ymestyn y trefniadau parcio am ddim sydd ar waith ym Mhontypridd ac Aberdâr am bythefnos tan 7 Medi. Wedi hynny bydd y trefniadau parcio yn parhau AM DDIM drwy'r dydd ar ddyddiau Sadwrn ac ar ôl 3pm...

27 Awst 2020

Cronfa Gweithgarwch Cymunedol yn Helpu Prosiect Lleol

Mae Cronfa Gweithgarwch Cymunedol Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi cymeradwyo cymorth ar gyfer 28 o brosiectau lleol hanfodol hyd yma.

27 Awst 2020

£1.1m emergency funding announced for flood damage repairs

Rhondda Cynon Taf Council has been provided with £1.1m in emergency funds from Welsh Government to cover the immediate repair of damaged flood alleviation measures, which were damaged earlier this year during storms Ciara and Dennis.

24 Awst 2020

Aildrefnu panto Theatrau Rhondda Cynon Taf tan y flwyddyn nesaf oherwydd y Coronafeirws

Mae un o'r achlysuron blynyddol mwyaf poblogaidd sy'n cael ei gynnal adeg y Nadolig yn Rhondda Cynon Taf wedi cael ei ohirio am flwyddyn oherwydd pandemig y Coronafeirws.

24 Awst 2020

Maes parcio Lime Street ar ei newydd wedd o ganlyniad i brosiect dan ofal y gymuned

Mae gwelliannau i'w gweld ym maes parcio Lime Street yng Nglynrhedynog – sef canol tref uchaf Rhondda Cynon Taf

21 Awst 2020

Prosiect Datblygu Mawr ym Mhontypridd i Gychwyn yn Fuan

Cyn bo hir, bydd cynllun ailddatblygu mawr yn dechrau ym Mhontypridd. Bydd adeiladau'r hen Neuadd Bingo a chlwb nos Angharad's yn cael eu dymchwel yn dilyn cais llwyddiannus am gymorth grant gan Lywodraeth Cymru.

21 Awst 2020

Perchennog Cwmni Sgipiau wedi'i ddal yn Tipio Sbwriel!

Perchennog Cwmni Sgipiau wedi'i ddal yn Tipio Sbwriel!

20 Awst 2020