Skip to main content

Newyddion

Cysylltu ein Cyn-filwyr

Mae'r Cyngor yn parhau i feithrin ei berthynas barhaus â chymuned y Lluoedd Arfog trwy sicrhau bod gliniaduron ar gael i gyn-filwyr i'w galluogi i gael mynediad at wasanaethau hanfodol a chadw mewn cysylltiad â'i gilydd.

23 Awst 2021

Gosod Pont Newydd yn Stryd Dyfodwg, Treorci

Mae'r Cyngor wedi cychwyn ar waith i ddisodli'r bont gerdded gyfredol rhwng Stryd Dyfodwg a Theras yr Afon yn Nhreorci. Bydd y cynllun, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, yn sicrhau llwybr Teithio Llesol o ansawdd gwell i gerddwyr a beicwyr

20 Awst 2021

Dweud Eich Dweud am Lwybrau Teithio Llesol yn Rhondda Cynon Taf

Yn rhan o ymgynghoriad, mae bellach cyfle arall gan drigolion i roi adborth ar ddarpariaeth cerdded a beicio Rhondda Cynon Taf

20 Awst 2021

WI-FI AM DDIM bellach ar gael yng nghanol tref Tonypandy

Mae cynllun Wi-Fi AM DDIM Cyngor Rhondda Cynon Taf bellach ar gael yn Nhonypandy, sy'n golygu bod modd i siopwyr, busnesau ac ymwelwyr â'r dref nawr ddefnyddio'r ddarpariaeth Wi-Fi gyhoeddus am ddim.

19 Awst 2021

Y newyddion diweddaraf - Adeiladu unedau busnes modern yn Nhresalem

Mae'r Cyngor wedi rhannu'r newyddion diweddaraf ynghylch adeiladu 20 uned fasnachol fodern yn Nhresalem. Mae modd i'r Cyngor gadarnhau'i fod eisoes wedi derbyn sawl ymholiad gan nifer o denantiaid posibl

19 Awst 2021

Rasys Nos Galan 2021 Yn Dychwelyd Yn Achlysur Rhithwir

Yng nghanol sefyllfa newidiol y Coronafeirws, mae trefnwyr Rasys Nos Galan wedi bod yn cadw llygad arno drwy gydol y flwyddyn, yn benderfynol o sicrhau bod modd i'r achlysur ddychwelyd yn 2021, waeth pa ffurf mae'n ei gymryd.

19 Awst 2021

Llys Cadwyn ar restr fer Gwobrau Diwydiant Adeiladu Prydain

Mae datblygiad Llys Cadwyn y Cyngor wedi cyrraedd rhestr fer categori Prosiect Eiddo Masnachol y Flwyddyn yng ngwobrau mwyaf mawreddog y sector adeiladu

18 Awst 2021

Penodi Contractwr i atgyweirio Pont Tramffordd Penydarren

Mae'r Cyngor wedi penodi contractwr i atgyweirio Pont Tramffordd Penydarren yn Nhrecynon, ar ôl derbyn Caniatâd Heneb Gofrestredig gan CADW yn gynharach eleni, Mae amserlen dros dro ar gyfer cyflawni'r gwaith wedi'i llunio

17 Awst 2021

Dathliadau TGAU ledled Rhondda Cynon Taf

Mae disgyblion ledled Rhondda Cynon Taf wedi derbyn eu canlyniadau TGAU heddiw (Dydd Iau 12 Awst) wedi blwyddyn anodd arall i faes addysg.

12 Awst 2021

Sioe Deithiol 'Beth sy'n Bwysig i Fi Nawr' 2021 gydag elusen Pobl yn Gyntaf

Bydd Pobl yn Gyntaf Cwm Taf yn cynnal cyfres o weithdai hwyliog i gwrdd â phobl ag anableddau dysgu i ddeall yn well y pethau sy'n bwysig iddyn nhw. Bydd hyn yn cynnwys cynnal dau achlysur wyneb yn wyneb yn Aberdâr ac Ystrad yr wythnos...

11 Awst 2021

Chwilio Newyddion