Ysgolion Rhondda Cynon Taf yn rhagori yn achlysur Gwobrau Hanes Cenedlaethol

Mae deuddeg ysgol o bob rhan o Rondda Cynon Taf wedi ennill gwobrau yn achlysur Gwobrau Hanes Cenedlaethol, a gafodd ei gynnal yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe

17 Gorffennaf 2019

Bydd Bay City Rollers Les McKeown

Les McKeown's Bay City Rollers perform at the Coliseum Theatre, Aberdare, in October

17 Gorffennaf 2019

Gweinidog yn ymweld ag estyniad i wasanaeth Parcio a Theithio Abercynon

Mae Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth Llywodraeth Cymru, Ken Skates, wedi ymweld â'r estyniad i wasanaeth Parcio a Theithio Abercynon - gyda 310 o lefydd parcio newydd wedi cael eu hychwanegu yn barod ar gyfer y cynnydd disgwylie...

16 Gorffennaf 2019

Cynllun Prynu Gyda Hyder bellach ar gael

Mae modd i fusnesau ledled Rhondda Cynon Taf gofrestru ar gyfer y cynllun i fasnachwyr cymeradwy, 'Prynu Gyda Hyder' bellach. Bydd hyn yn ei gwneud hi'n haws i gwsmeriaid eu hadnabod fel masnachwyr cyfreithlon a dibynadwy

16 Gorffennaf 2019

Cyhoeddi Enillydd y Gystadleuaeth Ailgylchu

The Easter bunny paid an eggstra special visit to Treforest this month to crown three schools winners of the Easter Egg Recycling Challenge

16 Gorffennaf 2019

Canolfan Pennar yn profi'n hynod boblogaidd

Canolfan Pennar yn profi'n hynod boblogaidd

15 Gorffennaf 2019

Mae'n wyliau haf - beth am roi cynnig ar Hamdden am Oes?

SMae aelodaeth Hamdden am Oes arbennig i ddisgyblion ysgol uwchradd dros 6 wythnos y gwyliau haf am £20 yn unig!

15 Gorffennaf 2019

Gwobrwyo Enillwyr Gwobrau Bro-garwyr Tra Mad 2019

Gwobrwyo Enillwyr Gwobrau Bro-garwyr Tra Mad 2019

12 Gorffennaf 2019

Cymorth i brosiect rheilffordd Llantrisant i Gaerdydd yn rhan o'r cynllun Metro

Mae arweinwyr cynghorau RhCT a Chaerdydd wedi ymuno ag Aelod Cynulliad Gorllewin Caerdydd, Mark Drakeford a Mick Antoniw, Aelod Cynulliad Pontypridd, ar gynllun sy'n golygu bod y rheilffordd segur o Lantrisant i Gaerdydd yn cael ei...

11 Gorffennaf 2019

Agoriad swyddogol Hwb Glynrhedynog

Heddiw, mae'r 'Hwb' newydd i'r gymuned yng Nglynrhedynog wedi agor yn swyddogol i'r cyhoedd gan ddarparu gwasanaethau cymunedol a gofal plant, yn ogystal â gwell mynediad at ystod eang o wasanaethau i drigolion lleol

11 Gorffennaf 2019