Skip to main content

Newyddion

Ditectifs Hanes yn Rhondda Cynon Taf

Yn ddiweddar, cymerodd grŵp o bobl ifainc o Ysgol Gyfun Treorci ran yn her Diwygio Delweddau i ddod yn 'Dditectifs Hanes'.

24 Ionawr 2024

Ailagor pont droed leol yn Nhonyrefail yn dilyn gwaith i osod pont newydd

Bydd Pont Droed newydd Tyn-y-bryn yn ailagor i'r cyhoedd ddydd Gwener (26 Ionawr) a hynny ar ôl i'r contractwr wneud cynnydd da ar y cynllun i ailsefydlu cyswllt poblogaidd yn y gymuned

24 Ionawr 2024

Archwilio pont dros nos ger Cylchfan Glyn-taf

Bydd Pont y Doctor yn ardal Trefforest yn cael ei harchwilio nos Sadwrn, gan ddibynnu ar y tywydd. Mae'r archwiliad wedi'i drefnu yn ystod y nos er mwyn lleihau aflonyddwch

24 Ionawr 2024

Rhwng y Llinellau - Trafodaeth, Diwylliant a Choffáu

Oes diddordeb gyda chi yn hanes a threftadaeth Rhondda Cynon Taf? Mae'r Garfan Dreftadaeth yn cynnal tri achlysur cyffrous mewn partneriaeth â BAGSY, yr arlunydd o Rondda Cynon Taf, yn rhad ac am ddim.

23 Ionawr 2024

Diweddariad: Gosod wyneb newydd ar y ffordd gerbydau yn ystod y nos ar Heol Berw

Mae'r gwaith yn cael ei gynnal gyda'r nos er mwyn lleihau aflonyddwch. Bydd yn dechrau am 7pm nos Lun a nos Fawrth (29 a 30 Ionawr) ac yn dod i ben erbyn 2am y bore wedyn

23 Ionawr 2024

Cynnig ar gyfer strategaeth y Gyllideb ddrafft i'w ystyried gan y Cabinet

Gallai'r Cabinet gytuno i gam dau y broses ymgynghori ar Gyllideb eleni ganolbwyntio ar strategaeth ddrafft a gafodd ei chyflwyno gan swyddogion, a oedd yn cynnig sut y gallai'r Cyngor osod cyllideb gytbwys ar gyfer 2024/25 ynghanol yr...

22 Ionawr 2024

Digwyddiadau Treftadaeth am ddim!

Mae croeso i bob oedran a gallu i fwynhau'r gweithgareddau cyfeillgar a hwyl yma!

22 Ionawr 2024

Storm Isha - Rhondda Cynon Taf

Mae RhCT yn paratoi ar gyfer effaith sylweddol Storm Isha, wrth i'r Swyddfa Dywydd gyhoeddi rhybudd tywydd oren i'r rhanbarth. Mae disgwyl i'r storm ddod â gwyntoedd cryfion, gan gyrraedd hyd at 80mya, a glaw trwm ddydd Sul a dydd Llun.

19 Ionawr 2024

Cludo llwyth anghyffredin i Hirwaun

Mae'r Cyngor wedi cael gwybod bod y trefniadau cyntaf i gludo llwyth anghyffredin ger Llwydcoed a Hirwaun wedi'u haildrefnu a bydd y rhan yma o'r daith bellach yn cael ei chynnal ddydd Sadwrn, 20 Ionawr

19 Ionawr 2024

Ymestyn yr Ymgynghoriad ar Gludo Disgyblion o'r Cartref i'r Ysgol

Mae'r Cyngor wedi cadarnhau bod yr Ymgynghoriad diweddar ar Gludo Disgyblion o'r Cartref i'r Ysgol yn cael ei ymestyn am dair wythnos.

18 Ionawr 2024

Chwilio Newyddion