Dyddiad ailagor Pont M&S ym Mhontypridd wedi'i gadarnhau

Mae'r Cyngor yn falch o gadarnhau y bydd Pont Parc Ynysangharad (M&S) ym Mhontypridd yn ailagor yn ddiweddarach yr wythnos yma, gan fod y cynllun sylweddol i atgyweirio'r strwythur yn dilyn Storm Dennis bron â gorffen

16 Mawrth 2021

Rhaglen Ffyrdd Cydnerth – Gwaith gwella draenio ar yr A4058 yn Nhonypandy

Dyma roi gwybod i drigolion a defnyddwyr y ffyrdd y bydd gwaith sylweddol yn cael ei gynnal ar yr A4058 yn Nhonypandy, ar y rhan o'r ffordd i'r de o siop Asda, a hynny er mwyn gwella draenio. O ganlyniad i hyn, bydd goleuadau traffig...

16 Mawrth 2021

Gwaith i ddechrau ar gynllun Ffyrdd Cydnerth yr A4059 yn Aberdâr

Mae gwaith wedi cychwyn yr wythnos hon i gyflawni cynllun draenio sylweddol a ariennir gan Lywodraeth Cymru ar yr A4059 rhwng cylchfannau Asda a Tinney yn Aberdâr – nod hyn yw sicrhau bod y ffordd yn fwy parod am law trwm

15 Mawrth 2021

Cefnogi ein Cynhalwyr Ifainc

Rhondda Cynon Taf Council is among the first group of local authorities in Wales to launch a Young Carers ID Card as part of the national project.

15 Mawrth 2021

Gwaith i'w gyflawni ledled Llantrisant i wella diogelwch ar y ffyrdd

Bydd y Cyngor yn dechrau ar ei waith i ddarparu cynllun Llwybrau Diogel yn Llantrisant. Bydd y cynllun yn cyflwyno mesurau diogelwch newydd ar y ffyrdd gyda'r nod o fynd i'r afael â phryderon trigolion ynghylch cyflymder y traffig...

15 Mawrth 2021

Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned – Yr Wybodaeth Ddiweddaraf

Ydych chi'n bwriadu mynd i Ganolfan Ailgylchu yn y Gymuned dros y penwythnos?

12 Mawrth 2021

Gwaith cynnal a chadw hanfodol mewn perthynas â'r system dalu - 13-15 Mawrth 2021

Gwaith cynnal a chadw hanfodol mewn perthynas â'r system dalu - 13-15 Mawrth 2021

12 Mawrth 2021

Haelioni Alfie tuag at Weithwyr Allweddol

Mae disgybl o Rondda Cynon Taf, Alfie Ford, yn rhoi rhywbeth yn ôl i'w gymuned yn ystod y cyfyngiadau symud, trwy ddarparu pecynnau gofal i weithwyr allweddol yn ei ardal.

12 Mawrth 2021

Gyrfa yn cadw pobl yn ddiogel i brentis gyrhaeddodd Rhestr Fer Gwobrau Prentisiaeth Cymru

Gobaith y prentis Owen Lloyd yw dod yn beiriannydd sifil heb ei ail, ac mae e wrthi bellach yn ceisio cynnig datrysiadau llifogydd i bobl Rhondda Cynon Taf.

11 Mawrth 2021

Rhybudd Tywydd ar gyfer RhCT

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd tywydd MELYN fydd yn effeithio ar rannau o Rondda Cynon Taf o 9pm nos Fercher (10 Mawrth) tan 3pm ddydd Iau (11 Mawrth).

10 Mawrth 2021