Skip to main content

Newyddion

Cartrefi Cymru yn cael eu hannog i wybod beth yw eu risg llifogydd wrth i aeaf gwlyb gael ei ragweld

Cartrefi Cymru yn cael eu hannog i wybod beth yw eu risg llifogydd wrth i aeaf gwlyb gael ei ragweld

13 Rhagfyr 2021

Gwaith disodli pont droed Stryd y Nant i ddechrau yn y Flwyddyn Newydd

Mae'r Cyngor wedi rhoi'r diweddaraf ar ei waith i ddisodli pont droed Stryd y Nant yng Ngorsaf Reilffordd Ystrad Rhondda – dylai'r gwaith ddechrau ar y safle yn ystod wythnos gyntaf Ionawr 2022

13 Rhagfyr 2021

Adborth ac ymholiadau yn dilyn yr ymgynghoriad diweddar ynghylch Teithio Llesol

Bydd y Cabinet yn mynd ati i drafod canlyniadau'r ymgynghoriad Teithio Llesol diweddar a ddenodd 146 o ymatebion ac sydd wedi arwain at sawl newid i'r Map Rhwydwaith drafft. Mae'r map yma'n amlinellu'r dyheadau ar gyfer llwybrau cerdded...

10 Rhagfyr 2021

Dau ddyn wedi'u herlyn am werthu Nwyddau Ffug

Mae dau o drigolion Rhondda Cynon Taf wedi cael eu herlyn gan Adran Safonau Masnach y Cyngor am redeg busnes twyllodrus ac am fwriadu gwerthu nwyddau ffug a oedd yn eu meddiant.

10 Rhagfyr 2021

Rhybudd Tywydd: Storm Barra

Dyma roi gwybod i breswylwyr y bydd Rhybudd Tywydd Melyn y Swyddfa Dywydd mewn grym rhwng 9am ddydd Mawrth (7 Rhagfyr) hyd at hanner nos oherwydd y risg y bydd gwyntoedd cryfion yn effeithio ar Rondda Cynon Taf.

07 Rhagfyr 2021

Gofalwch am y Byd a Chofio Ailgylchu'r Nadolig yma

Gofalwch am y Byd a Chofio Ailgylchu'r Nadolig yma

06 Rhagfyr 2021

Gŵyl San Steffan Lido Ponty

Bydd Sesiwn Nofio boblogaidd Gŵyl San Steffan Lido Ponty yn dychwelyd yn 2021 – mae tocynnau'n mynd ar werth ddydd Llun 6 Rhagfyr.

03 Rhagfyr 2021

Cydnabyddiaeth ar gyfer cynlluniau'r Cyngor yn ystod seremoni wobrwyo genedlaethol Sefydliad y Peirianwyr Sifil

Mae gwaith y Cyngor mewn perthynas â gosod pont newydd yn lle pont Sain Alban, Blaenrhondda, wedi ennill gwobr gan Sefydliad y Peirianwyr Sifil. Roedd cynlluniau atgyweirio ar gyfer pont M&S, Pontypridd, hefyd wedi derbyn clod

02 Rhagfyr 2021

Cefnogi gweithgynhyrchu'n dychwelyd i hen ffatri Burberry

Mae'r Cyngor wedi darparu grant i ariannu menter leol sydd â chynlluniau cyffrous i ailddechrau gweithgynhyrchu yn hen ffatri Polikoff a Burberry yn Ynyswen. Bydd cyn-weithwyr sydd â sgiliau o'r radd flaenaf yn dychwelyd i'r safle

02 Rhagfyr 2021

Rhyddfraint y Fwrdeistref Sirol i Weithwyr Allweddol ac Arwr y Byd Rygbi

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi cymeradwyo'r argymhelliad i roi Rhyddfraint y Fwrdeistref Sirol i bob gweithiwr allweddol yn y sir ac i un o arwyr rygbi Cymru.

30 Tachwedd 2021

Chwilio Newyddion