Skip to main content

Newyddion

Dymchwel Pont y Castle Inn, Trefforest, yn dilyn difrod

Bydd y prif waith o ran dymchwel Pont y Castle Inn, Trefforest, yn dechrau ddydd Llun, 24 Ebrill. Bydd y gwaith a fydd yn mynd rhagddo dros yr wythnosau nesaf yn hwyluso'r gwaith o osod pont newydd yn ystod yr haf

19 Ebrill 2023

Sesiynau beicio am ddim ar gael i oedolion yn ystod yr haf eleni

Bydd ein Carfan Diogelwch y Ffyrdd yn cynnig sesiynau seiclo am ddim dros yr haf eleni i oedolion sy'n byw yn Rhondda Cynon Taf ac sy'n awyddus i fagu hyder wrth seiclo ar y ffyrdd

18 Ebrill 2023

Erlyn Perchennog-fusnes yn RhCT

Mae tafarn yn Rhondda Cynon Taf wedi'i erlyn gan Safonau Masnach Cyngor Rhondda Cynon Taf ar ôl cael ei ganfod o amnewid fodca Smirnoff â math arall o fodca

17 Ebrill 2023

Marti Pellow am berfformio yn Rhondda Cynon Taf

Bydd y canwr poblogaidd Marti Pellow yn ymweld â Theatr y Colisëwm, Aberdâr, yn ystod yr hydref eleni, a hynny'n rhan o'i daith 'Pellow Talk - The Lost Chapter

13 Ebrill 2023

Raffl Elusennau'r Maer

Mae llawer o wobrau gwych i'w hennill yn Raffl Elusennau Maer Rhondda Cynon Taf

13 Ebrill 2023

Cyllid cyfalaf sylweddol ychwanegol ar gael i ddarparwyr gofal plant

Mae'r Cyngor yn annog darparwyr gofal plant i wneud cais am ei gylch diweddaraf o gyllid Grantiau Cyfalaf Bach sydd bellach ar gael ar gyfer 2023/24. Cafodd cyfanswm o £414,000 ei fuddsoddi mewn 56 o brosiectau gwella ledled Rhondda...

13 Ebrill 2023

Picnic y Tedis 2023 - hwyl a sbri am ddim i blant dan 5 oed!

Unwaith eto bydd Picnic y Tedis yn cael ei gynnal ym Mharc Coffa Ynysangharad, Pontypridd, ddydd Gwener 23 Mehefin rhwng 10am a 2pm.

12 Ebrill 2023

Datganiad – Parc Beiciau Disgyrchiant ar gyfer Teuluoedd, Cwm Dâr

Yn dilyn Pedalabikeaway yn cyhoeddi'n ddiweddar fyddan nhw ddim yn gweithredu Parc Beiciau Disgyrchiant ar gyfer Teuluoedd yng Nghwm Dâr mwyach, hoffen ni roi sicrwydd i drigolion y byddwn ni'n parhau gyda chyflenwr newydd ar ôl 9 Mai...

12 Ebrill 2023

Beth am ailgylchu'n ŵy-ch dros y Pasg yma?

Mae'n drueni bod dros 720 miliwn o wyau'n cael eu gwastraffu bob blwyddyn yn y DU!

06 Ebrill 2023

Dathliadau Pen-blwydd i Gyn-filwr hynaf Rhondda Cynon Taf

Mae un o gyn-filwyr hynaf y Lluoedd Arfog yng Nghymru, a'r hynaf yn Rhondda Cynon Taf, yn dathlu ei ben-blwydd yn 100 oed yr wythnos yma gyda'i deulu, ei ffrindiau a chyn-filwyr mewn achlysur arbennig ym Mhontypridd

06 Ebrill 2023

Chwilio Newyddion