Skip to main content

Newyddion

Diwrnod ym mywyd – Gyrrwr Lori Ailgylchu

Ydych chi erioed wedi meddwl am y person sy'n casglu eich sbwriel a'ch deunydd ailgylchu a beth mae'n ei wneud yn rhan o'i swydd bob dydd?

20 Hydref 2022

Rhaglen gyfalaf priffyrdd atodol wedi'i chytuno gan y Cabinet

Mae'r Cabinet wedi cytuno ar fanylion i fuddsoddi gwerth £2.1 miliwn yn ychwanegol i Raglen Gyfalaf y Priffyrdd eleni. Mae hyn yn cynnwys 33 cynllun gosod wyneb newydd a rhagor o gyllid sylweddol ar gyfer gwaith lliniaru llifogydd

20 Hydref 2022

Rhialtwch Calan Gaeaf

Efallai y bydd ychydig o bethau'n mynd o'r chwith yn y pwll glo'r mis nesaf, wrth i'r Rhialtwch Calan Gaeaf ddychwelyd i Daith Pyllau Glo Cymru, Parc Treftadaeth Cwm Rhondda.

20 Hydref 2022

Cefnogi Mis Hanes Pobl Dduon

Mae'r Cyngor yn cefnogi Mis Hanes Pobl Dduon 2022 drwy gynnal achlysur rhithwir ar gyfer staff y Cyngor, swyddogion ac aelodau etholedig ar y thema 'Y Safbwynt Cymreig'.

20 Hydref 2022

Lido Ponty Nofio Mewn Dŵr Oer

Oherwydd y galw mawr gan y cyhoedd, mae Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty, wedi cadarnhau y bydd yn cynnig pedair sesiwn nofio mewn dŵr oer yn ystod hydref/gaeaf 2022.

19 Hydref 2022

Dyma gyflwyno'r Waled Ddigidol Di-Arian Parod cwbl newydd

Dyma gyflwyno'r Waled Ddigidol Di-Arian Parod cwbl newydd – ffordd ddiogel a hawdd o dalu am eich gweithgareddau Hamdden am Oes.

18 Hydref 2022

Strategaeth wedi'i diweddaru i leihau nifer y cartrefi gwag

Mae'r Cabinet wedi cytuno ar Strategaeth Cartrefi Gwag newydd i barhau â'r gwaith cadarnhaol sydd wedi helpu i droi 662 o eiddo gwag yn gartrefi unwaith eto yn y blynyddoedd diwethaf – ac i ymgynghori ar gynigion yn ymwneud â Phremiymau...

18 Hydref 2022

Cadw Pethau'n Real yn RhCT

Yr wythnos ailgylchu yma (rhwng 17 a 23 Hydref), rydyn ni'n gofyn i drigolion 'GADW PETHAU'N REAL' i RCT!

17 Hydref 2022

Disgyblion yn mwynhau cyfleusterau newydd sbon ar ddechrau'r flwyddyn academaidd newydd

Mae Aelod o Gabinet y Cyngor ar faterion Addysg wedi ymweld â staff a disgyblion ym mhentrefi Pen-y-waun a Ffynnon Taf, sydd ymhlith yr ysgolion newydd sy'n elwa ar gyfleusterau gwerth miliynau o bunnoedd sydd wedi'u cyflwyno ar gyfer...

14 Hydref 2022

Panto 'Jack & The Beanstalk' yn theatrau RhCT y Nadolig yma

Yn dilyn llwyddiant aruthrol panto digidol Aladdin y llynedd, mae theatrau RhCT yn falch o gyhoeddi y bydd cynhyrchiad newydd sbon, Jack & The Beanstalk

14 Hydref 2022

Chwilio Newyddion