Skip to main content

Newyddion

Mae bellach modd trefnu sesiwn ar faes chwaraeon 3G newydd Glynrhedynog

Mae'r maes chwaraeon 3G newydd sbon ym Mharc y Darren yng Nglynrhedynog bellach yn barod i'w ddefnyddio. Dyma faes arwyneb artiffisial rhif 16 y Cyngor ac mae'n addas ar gyfer pob tywydd. Mae ar gael diolch i fuddsoddiad parhaus mewn...

29 Medi 2023

Cymorth pwysig gan y Gronfa Ffyrdd Cydnerth a'r Gronfa Trafnidiaeth Leol

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau ei dyraniadau cyllid i Rondda Cynon Taf ar draws ei Chronfa Ffyrdd Cydnerth a'r Gronfa Trafnidiaeth Leol ar gyfer y flwyddyn ariannol gyfredol – sef cyfanswm o £1.3 miliwn rhwng y ddwy raglen

29 Medi 2023

Dechreuwch ar eich taith i fod yn heini'r Hydref ym

Dechreuwch ar eich taith i fod yn heini'r Hydref yma, gydag amserlen Hamdden am Oes gyffrous sy'n siŵr o gael pawb yn symud. Ymunwch nawr i gymryd mantais o'r pris gostyngol!

28 Medi 2023

Gwirfoddolwyr Valley Veterans yn dod ynghyd â staff Rhondda Cynon Taf i gychwyn ar ein Prosiect Glanhau Cofebion Rhyfel

Ddydd Gwener, 15Medi, cafodd cofeb rhyfel Tonypandy ei glanhau mewn partneriaeth â gwirfoddolwyr Valley Veterans.

28 Medi 2023

Cyllid cyfalaf pellach wedi'i gytuno er mwyn cynnal meysydd sy'n flaenoriaeth i'r Cyngor

Mae buddsoddiad un tro gwerth £7.73 miliwn wedi'i gytuno ar gyfer blaenoriaethau'r Cyngor ar gyfer 2023/24 - ar gyfer y priffyrdd, strwythurau, cynlluniau lliniaru llifogydd, parciau a mannau gwyrdd, canol trefi, canolfannau hamdden am...

28 Medi 2023

Trefniadau gwasanaethau bws pan fydd ffordd ar gau yn Nhrewiliam ar ddydd Sul

Yn ystod y cyfnod cau, fydd dim modd i wasanaeth 122 Stagecoach (Maerdy-Caerdydd) a gwasanaeth 172 Stagecoach (Aberdâr-Porthcawl) wasanaethu Trewiliam, Edmondstown a Threbanog

28 Medi 2023

Adroddiad cynnydd ar gynllun adnewyddu sylweddol ar Bont Imperial

Mae'r Cyngor wedi rhoi gwybod am gynnydd y cynllun i adnewyddu ac atgyweirio Pont Imperial yn y Porth. Mae gwaith bellach yn mynd rhagddo a'r gobaith yw bydd yn gorffen erbyn diwedd yr hydref

28 Medi 2023

BIN 2 GYM, SWIM or SPIN in RCT!

Rhondda Cynon Taf Council is making it even easier to recycle your small Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) as you can now BIN 2 SWIM, SPIN or GYM at participating leisure centres across the County Borough.

25 Medi 2023

Mae Siôn Corn yn dychwelyd i'w ogof yn Amgueddfa Parc Treftadaeth Cwm Rhondda

Dyma ddatgelu newyddion mwyaf hudolus y flwyddyn! Bydd Ogof Siôn Corn yn dychwelyd i Daith Pyllau Glo Cymru yn Amgueddfa Parc Treftadaeth Cwm Rhondda o 25 Tachwedd. Bydd tocynnau'n mynd ar werth o ddydd Mawrth 26 Medi.

22 Medi 2023

Cynllun gwaith i leihau perygl llifogydd yn ardal Tylorstown

Bydd gwaith lliniaru llifogydd pwysig yn dechrau ar hyd Stryd y Parc yn ardal Tylorstown yr wythnos nesaf. Mae hyn yn golygu y bydd angen cau ffordd leol. Dyma'r cyntaf o ddau gynllun lliniaru llifogydd sylweddol sydd wedi'u cynllunio...

22 Medi 2023

Chwilio Newyddion