Skip to main content

Newyddion

Athro'n Derbyn Gwobr Arwr y Cyfnod Clo

Mae athro o Rondda Cynon Taf wedi derbyn Gwobr Arwr y Cyfnod Clo y DU ar gyfer Cymorth i Ddisgyblion a'r Gymuned yng Ngwobrau Addysgu Cenedlaethol blynyddol Pearson.

27 Gorffennaf 2021

Gwaith i'w gyflawni ar Ffordd Mynydd Maerdy dros yr haf i sicrhau dyfodol y llwybr

Here's all you need to know about the Maerdy Mountain Road summer work – including details about the road closure, bus arrangements, the need for the work and why it is being carried out now

26 Gorffennaf 2021

Gwobr Anrhydeddus i un o Weithwyr Gofal RhCT

Mae gweithiwr gofal o Rondda Cynon Taf ymhlith 12 o weithwyr gofal rhyfeddol sydd wedi derbyn gwobr Sêr Gofal am eu gwaith anhygoel dros y 15 mis diwethaf.

26 Gorffennaf 2021

Cyfarfod 'hybrid' cyntaf y Cyngor wedi'i gynnal gan ddefnyddio system weddarlledu

Mynychodd Aelodau'r Cabinet a Swyddogion y cyfarfod wyneb yn wyneb yn Siambr y Cyngor, neu o bell trwy blatfform Zoom. Dyma'r cam cyntaf tuag at ddarlledu cyfarfodydd y Cyngor yn fyw yn y dyfodol

26 Gorffennaf 2021

Dymuniadau Gorau i'n Olympiad, Calum Jarvis

Mae nofiwr o Rondda Cynon Taf, Calum Jarvis, yn cystadlu yn y Gemau Olympaidd yn Tokyo, ac yn un o 27 o athletwyr o Gymru sy'n cynrychioli Tîm Prydain Fawr.

26 Gorffennaf 2021

Gwella goleuadau traffig yr A4119 ar gyffordd Heol Talbot

Cyn bo hir, bydd y Cyngor yn dechrau gwaith hanfodol i wella goleuadau traffig ar gyffordd yr A4119 â Heol Talbot - ar ôl cwblhau gwaith tebyg i'r ddau fynediad cyfagos i Barc Manwerthu Tonysguboriau mewn blynyddoedd blaenorol

23 Gorffennaf 2021

Datganiad am y Lido - Y Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor RhCT

Datganiad gan y Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor RhCT, ar broblemau "annerbyniol" gyda system docynnau Lido Ponty.

22 Gorffennaf 2021

Haf cyfan o Hamdden am Oes

Mae Hamdden am Oes wedi lansio cynnig crasboeth dros yr haf i fyfyrwyr dan 18 a'r rheini mewn addysg uwch llawn amser.

21 Gorffennaf 2021

Rhagor o leoedd bob dydd yn Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty

Bydd rhagor o leoedd ar gael bob dydd yn Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty. Bydd modd cadw'r lleoedd ychwanegol yn sesiynau dydd Gwener (23 Gorffennaf) o ddydd Iau (22 Gorffennaf)

21 Gorffennaf 2021

Cabinet yn cytuno ar ymgynghoriad Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg

Mae Aelodau'r Cabinet wedi cytuno i'r Cyngor gynnal proses ymgysylltu ac ymgynghori mewn perthynas â chyhoeddi'r Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg newydd, ar ôl trafod ei ddrafft diweddaraf

21 Gorffennaf 2021

Chwilio Newyddion