Skip to main content

Newyddion

Llwyddiant Grant Paneli Solar

Rhondda Cynon Taf Council have recently secured funding through the UK Government's Shared Prosperity Fund to implement a grant to support RCT residents in purchasing Solar Panels for their homes.

20 Mawrth 2023

Cefnogi Ein Pobl Ifainc Ledled y Fwrdeistref

Mae'r Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid (YEPS) y Cyngor ar daith ac mae allan yn ein cymunedau yn darparu gweithgareddau a chymorth i bobl ifainc

20 Mawrth 2023

Hamdden am Oes Ddebyd Uniongyrchol

Hamdden am Oes Ddebyd Uniongyrchol

17 Mawrth 2023

Gŵyl Aberdâr yn dychwelyd ar gyfer 2023!

Mae Gŵyl Aberdâr yn dychwelyd ddydd Sadwrn 6 Mai 2023 felly dewch i dreulio rhan o benwythnos gŵyl y banc ym Mharc prydferth Aberdâr! Bydd digonedd o adloniant ar gael.

17 Mawrth 2023

Gwaith Gwerth Miliynau O Bunnoedd Ar Gyfer Ailddatblygu'r Miwni Yn Mynd Rhagddo

Mae cynlluniau i adnewyddu'r Miwni poblogaidd ym Mhontypridd wedi cyrraedd carreg filltir arall

16 Mawrth 2023

Bydd tocynnau 2023 Lido Ponty

Bydd tocynnau prif dymor 2023 Lido Ponty yn mynd ar werth ddydd Gwener, 17 Mawrth am 9am.

16 Mawrth 2023

Gwaith i ddechrau i uwchraddio gorsaf bwmpio dŵr wyneb Glenboi

Mae gwaith sylweddol gwerth £1.4 miliwn i uwchraddio gorsaf bwmpio Glenboi yn dechrau, a hynny yn dilyn gwaith paratoi ar y safle hyd yma.

16 Mawrth 2023

Ymestyn Darpariaeth Prydau Ysgol am Ddim

Bydd darpariaeth prydau ysgol am ddim yn parhau ar gyfer disgyblion cymwys yn ystod gwyliau'r Pasg a'r Sulgwyn

16 Mawrth 2023

Rhybudd Tywydd Melyn ar gyfer RhCT

Mae Swyddfa'r Tywydd wedi cyhoeddi rhybudd MELYN ar gyfer glaw trwm, a fydd mewn grym yn Rhondda Cynon Taf o hanner nos heno tan 3pm nos Iau, 16 Mawrth

16 Mawrth 2023

Antholeg Ysgrifennu Creadigol 2023

Mae awduron a beirdd lleol yn cael eu gwahodd i gyflwyno eu gweithiau gwreiddiol i'w cynnwys mewn antholeg newydd sbon o gerddi a straeon byrion

16 Mawrth 2023

Chwilio Newyddion