Cyngor RhCT i gynnal Ffair Swyddi 'Gofalwn' i ddathlu Wythnos 'Gofalwn'

To support WeCare Week and encourage people to consider a career in the care sector, Rhondda Cynon Taf Council is hosting the 'We Care' Jobs Fayre. The FREE event will take place on 9 September, 10am-4pm, Aberdare Job Centre Plus.

02 Medi 2019

The Three Degrees

The Three Degrees, one of the world's most iconic female vocal groups, are heading to Rhondda Cynon Taf

02 Medi 2019

Cwblhau Gwelliannau Cylchfan Gwaunmeisgyn - A473

Mae'r Cyngor wedi cwblhau gwaith gwella ar Gylchfan Gwaunmeisgyn yr A473, gan gyflwyno lôn troi i'r chwith bwrpasol newydd ar gyfer cerbydau sy'n teithio i gyfeiriad y Beddau. Bwriad hyn yw cynyddu capasiti'r gyffordd a gwella llif traffig

02 Medi 2019

Olympiad o Rondda Cynon Taf yn Cael Galwad o Dîm Cymru

Olympiad o Rondda Cynon Taf yn Cael Galwad o Dîm Cymru

02 Medi 2019

Adolygu Gorsafoedd Pleidleisio - Dweud eich Dweud

A Polling Station Review is being carried out across RCT

02 Medi 2019

Mae Ffair Yrfaoedd RhCT yn ôl er mwyn eich helpu chi i ddod o hyd i'r swydd berffaith!

Rhondda Cynon Taf Council is once again hosting its incredibly successful and ever popular Careers Fair. With a huge range of prospective employers on hand, and looking to hire, you could find the perfect job for you!

30 Awst 2019

Hamdden am Oes am 7 diwrnod am £7

Ailgydiwch mewn gweithareddau hamdden gyda thocyn saith diwrnod anhygoel Hamdden am Oes am £7.

27 Awst 2019

Ailagor Heol Penrhiwceibr wedi cynnydd ar y Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm

The Council's contractor for the Mountain Ash Cross Valley Link has made excellent recent progress on site, utilising a road closure this summer – and Penrhiwceiber Road will re-open under traffic lights shortly

27 Awst 2019

Mae offer campfa newydd sbon yn cael ei osod yng Nghanolfan Hamdden Sobel

Mae offer campfa newydd sbon yn cael ei osod yng Nghanolfan Hamdden Sobell, a hynny drwy fuddsoddiad o dros £300,000 i ddarparu'r cyfleusterau gorau posibl i drigolion.

23 Awst 2019

Diwrnodau Gwych Allan dros Ŵyl y Banc

Dyma benwythnos Gŵyl y Banc olaf y flwyddyn, ac mae llawer o bethau i'r teulu cyfan eu gweld a'u gwneud yn Rhondda Cynon Taf, beth bynnag fo'r tywydd

23 Awst 2019