Skip to main content

Newyddion

Proclamasiwn RhCT

Proclamation of King Charles III in Rhondda Cynon Taf

13 Medi 2022

Wythnos Dim Gwastraff: 5 – 9 Medi 2022

Mae'r wythnos yma'n nodi Wythnos Dim Gwastraff ac mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn gofyn i'w drigolion edrych ar sut mae modd iddyn nhw fynd yn ddi-wastraff heddiw a phob dydd.

08 Medi 2022

Strategaeth Coed a Choetiroedd RhCT – Dweud Eich Dweud

Hoffen ni annog pawb i siarad am goed, a dyna pam rydyn ni'n gofyn am eich barn chi ar ein Strategaeth Ddrafft Coed a Choetiroedd newyddar gyfer 2022/32.

07 Medi 2022

Y diweddaraf ar y gwaith atgyweirio sylweddol i waliau, Stryd Fawr Llantrisant

Mae'r Cyngor yn rhoi'r newyddion diweddaraf ynghylch y gwaith i atgyweirio wal gynnal yn Stryd Fawr, Llantrisant. Bydd angen cau'r ffordd yn ystod y dydd (9am-3.30pm) ar ddyddiau'r wythnos yn dechrau o 7 Medi, wrth i'r cynllun ddod i ben

02 Medi 2022

Cefnogi Diwrnod Cenedlaethol y Llynges Fasnachol

Mae'r Cyngor yn falch o gefnogi Diwrnod Cenedlaethol y Llynges Fasnachol.

02 Medi 2022

Cam nesaf gwaith adnewyddu pont droed Stryd y Nant

Bydd y gwaith i dynnu'r brif bont droed rhwng Clos Nant Gwyddon a Stryd y Nant oddi yno yn dechrau o 8 Medi. Bydd trefniadau dros dro yn eu lle ar gyfer cerddwyr sy'n defnyddio gorsaf reilffordd Ystrad Rhondda

01 Medi 2022

Swydd di-ri yn Ffair Yrfaoedd Cyngor Rhondda Cynon Taf a'i Bartneriaid 2022!

Rydyn ni wrth ein bodd i gyhoeddi bydd ein Ffair Yrfaoedd boblogaidd yn cael ei chynnal yng Nghanolfan Hamdden Sobell, Aberdâr, dydd Mercher, 21 Medi, 10am-4pm. Bydd 'awr dawel' rhwng 3pm a 4pm.

31 Awst 2022

Cynllun Cymorth Costau Byw Atodol Lleol yn Cael ei Gynnig

Yr wythnos nesaf bydd y Cabinet yn ystyried cynigion i'r Cyngor ddarparu pecyn ariannu cyffredinol o £2.89 miliwn, i roi rhagor o gymorth i deuluoedd a thrigolion lleol sy'n debygol o gael eu heffeithio gan yr argyfwng costau byw

30 Awst 2022

Cyllid ychwanegol arfaethedig ar gyfer meysydd buddsoddi â blaenoriaeth

Bydd y Cabinet yn ystyried cynlluniau i fuddsoddi £2.725 miliwn ychwanegol mewn meysydd o flaenoriaeth. Bydd y cyllid yma ar ben y cyllid sydd wedi'i ddyrannu'n rhan o raglen gyfalaf bresennol y Cyngor ar gyfer 2022/23

30 Awst 2022

Adeiladu fflatiau fforddiadwy yng nghanol tref Tonypandy

Bydd cwmni RHA Wales yn adeiladu 13 o fflatiau fforddiadwy yn 122 i 126 Stryd Dunraven yng nghanol tref Tonypandy. Cafodd yr adeilad ei ddymchwel ar ôl cael ei ddifrodi gan dân.

30 Awst 2022

Chwilio Newyddion