Diweddariad - Lido Ponty a Pharc Coffa Ynysangharad

Mae gwaith i adfer Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty yn mynd yn ei flaen yn dda yn dilyn y difrod sylweddol a gafodd y cyfleuster o ganlyniad i Storm Dennis

11 Tachwedd 2020

Y Newyddion Diweddaraf: Newidiadau i Wasanaethau'r Cyngor (Covid-19)

Cafodd cyfnod atal byr cenedlaethol ei gyflwyno gan Lywodraeth Cymru ar 23 Hydref, o ganlyniad i'r duedd barhaus o gynnydd yn nifer yr achosion positif o Covid-19 ar hyd a lled Cymru ac yn ardal Rhondda Cynon Taf.

10 Tachwedd 2020

Llyfrgelloedd RhCT yn cynnig Gwasanaeth Archebu a Chasglu

Bydd gwasanaeth Archebu a Chasglu'r Cyngor yn ailgychwyn yn ei holl lyfrgelloedd ddydd Llun, 16 Tachwedd.

10 Tachwedd 2020

Achlysuron Coffa 2020

Sul y Cofio yw un o achlysuron mwyaf arwyddocaol yng nghalendr blynyddol y genedl - gan ddod â chymunedau ynghyd yn arwydd o'r parch a'r diolch sydd gyda ni tuag at ein Lluoedd Arfog am yr aberthau aruthrol maen nhw wedi'u gwneud.

06 Tachwedd 2020

Noson Tân Gwyllt, Anhwylder Straen Wedi Trawma (PTSD), ac anifeiliaid

Er bod nifer o bobl yn edrych ymlaen at Noson Tân Gwyllt, mae llawer o bobl yn wynebu gorbryder yn ystod y cyfnod cyn 5 Tachwedd, megis ein cyn-filwyr sydd â PTSD.

05 Tachwedd 2020

Ogof Siôn Corn wedi'i ganslo ar gyfer 2020

Yn anffodus, o ganlyniad i'r pandemig COVID-19 parhaus, mae'r Cyngor wedi cyhoeddi bod Ogof Siôn Corn yn Nhaith Pyllau Glo Cymru wedi'i ganslo ar gyfer 2020 er mwyn cadw'r cyhoedd yn ddiogel.

03 Tachwedd 2020

Llwyddiant parhaus Grant Cartrefi Gwag

Mae cynllun Grant Cartrefi Gwag Llywodraeth Cymru, a gafodd ei roi ar brawf yn gyntaf gan Gyngor Rhondda Cynon Taf, yn parhau i fod yn llwyddiannus ledled y Fwrdeistref Sirol.

31 Hydref 2020

Cyhoeddi Rhybudd Tywydd Melyn ar gyfer RhCT

Mae'r rhybudd tywydd MELYN gan y Swyddfa Dywydd bellach mewn grym ledled Rhondda Cynon Taf yn dilyn cyfnod hir o law trwm dros y dyddiau diwethaf. Bydd y rhybudd yn aros mewn grym wrth i ni agosáu at y penwythnos.

31 Hydref 2020

Adeilad newydd gwerth £10.2 miliwn ar gyfer Ysgol Gynradd Hirwaun yn barod i'w ddefnyddio

Bydd Ysgol Gynradd Hirwaun yn elwa o gyfleusterau Ysgolion yr 21ain Ganrif o'r wythnos nesaf oherwydd bod ei hadeilad newydd sbon gwerth £10.2 miliwn yn barod i groesawu staff a disgyblion — mae modd i unrhyw un ei weld drwy gymryd rhan...

30 Hydref 2020

Cau Heol Mynydd Llanwynno - gosod wyneb newydd a gwaith draenio

Bydd angen i'r Cyngor gau rhan o Heol Mynydd Llanwynno am dair wythnos o 5 Tachwedd ymlaen. Bwriad hyn yw cynnal gwaith sylweddol, gan gynnwys gosod wyneb newydd ar yr heol a gwaith draenio pwysig

29 Hydref 2020