Skip to main content

Newyddion

Arddangosfa Cymru a Brwydr Prydain

Mae'r Cyngor yn croesawu Arddangosfa Cymru a Brwydr Prydain yn rhan o daith goffa genedlaethol i ddathlu 81 mlynedd ers y bennod bwysig yma yn hanes yr Ail Ryfel Byd.

15 Tachwedd 2021

Gwasanaeth a Gorymdaith Sul y Cofio Pontypridd

Mae Gwasanaeth a Gorymdaith Sul y Cofio Pontypridd yn cael eu cynnal ddydd Sul, 14 Tachwedd.

12 Tachwedd 2021

Manteisiwch ar y cyfle i ddweud eich dweud ar Gyllideb 2022/23 mewn tri achlysur wyneb yn wyneb lleol

Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi manylion y tri achlysur wyneb yn wyneb sy'n cael eu cynnal yn y gymuned yn rhan o gam un ei Ymgynghoriad ar Gyllideb 2022/23. Mae hyn er mwyn i drigolion ddweud eu dweud ar flaenoriaethau buddsoddi

12 Tachwedd 2021

Gweithgareddau Wythnos Diogelwch y Ffyrdd 2021 yn y gymuned ac yn ein hysgolion

Mae'r Cyngor unwaith eto'n cefnogi Wythnos Diogelwch y Ffyrdd, sy'n cael ei chydlynu bob blwyddyn gan yr elusen genedlaethol Brake. Bydd nifer o weithgareddau lleol yn cael eu cynnal yn y gymuned a gyda phobl ifainc yn ein hysgolion

12 Tachwedd 2021

Pwll Nofio'r Ddraenen Wen

Mae Rhondda Cynon Taf yn falch o gyhoeddi ailagor Pwll Nofio'r Ddraenen Wen ddydd Llun, 15 Tachwedd.

12 Tachwedd 2021

Cynnydd tuag at y strategaeth ULEV ar gyfer y rhanbarth

Mae Carfan Llywio Cabinet Materion Newid yn yr Hinsawdd y Cyngor wedi derbyn diweddariad ar y cynnydd a'r camau gweithredu sydd wedi bod tuag at y strategaeth Cerbydau Allyriadau Isel Iawn (ULEV) ar draws Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

12 Tachwedd 2021

Cofio'r rhai a fu farw

Mae'r Grŵp Cymunedol Rhydfelen wedi creu rhaeadr o flodau pabi, gyda silwét milwyr o'i hamgylch yn cynrychioli'r rhai a fu farw yn y ddwy Ryfel Byd.

11 Tachwedd 2021

Diolch i Noddwyr Rasys Nos Galan

The final spaces have been secured and the race packs are soon to be distributed. Now it's time for the Nos Galan Road Races committee to say a huge thanks to the event sponsors – Prichard's, Amgen Cymru and Trivallis.

11 Tachwedd 2021

Helpu Cymuned Ein Lluoedd Arfog

Mae Gwasanaeth i Gyn-filwyr Lluoedd Arfog y Cyngor yn cefnogi cannoedd o Gyn-filwyr a'u teuluoedd drwy'r flwyddyn. Ymhlith y rheiny y mae'n eu helpu mae Darryl Lewis, o Gwm Rhondda, aelod o grŵp Valley Veterans.

10 Tachwedd 2021

Ailgyflwyno cynlluniau ar gyfer ysgol gynradd newydd i 540 o blant i wasanaethu Llanilid

Mae cwmni Persimmon Homes wedi ailgyflwyno cynlluniau ar gyfer ysgol gynradd newydd i wasanaethu datblygiad tai Llanilid yn y dyfodol, gan weithio gyda'r Cyngor tuag at ei gyflawni. Bellach, mae modd i drigolion fwrw golwg ar y cynigion...

10 Tachwedd 2021

Chwilio Newyddion