Diwrnod y Lluoedd Arfog Cyngor Rhondda Cynon Taf

Over 8,000 people of all ages attended Rhondda Cynon Taf Council's Armed Forces Day event at the weekend, a huge show of support for the men and women who have served, or are serving, in the Armed Forces.

26 Mehefin 2019

Mwynheuodd miloedd o bobl Bicnic y Tedis

Daeth Picnic y Tedis yn ôl i Barc Coffa Ynysangharad, Pontypridd ar Ddydd Gwener 21 Mehefin, ac am bicnic cawson ni! Mwynheuodd dros 5,000 o bobl y tywydd a'r holl hwyl ac adloniant a oedd ar gael.

26 Mehefin 2019

Cofeb Rhyfel Cartref Sbaen

Cofeb Rhyfel Cartref Sbaen

26 Mehefin 2019

Y Cyngor yn gwella Systemau Teledu Cylch Cyfyng

Y Cyngor yn gwella Systemau Teledu Cylch Cyfyng

25 Mehefin 2019

Mae'r Ddraig Kioyharu yn dod i RCT!

Mae'r Ddraig Kioyharu yn dod i RCT!

24 Mehefin 2019

Cyllid ychwanegol ar gyfer goleuadau awyr agored yng nghyfleuster athletau Brenin Siôr V

Ym mis Chwefror 2019, cynigiodd y Cabinet fuddsoddiad o £500,000 i'r Cyngor Llawn er mwyn gwella'r cyfleuster yng Nghwm Clydach

21 Mehefin 2019

Symud craen tŵr o safle datblygu Llys Cadwyn

Symud craen tŵr o safle datblygu Llys Cadwyn

20 Mehefin 2019

Datganiad Canolfan Gelf y Miwni

Datganiad Canolfan Gelf y Miwni

19 Mehefin 2019

Datganiad mewn perthynas â'r Rhaglen Ddogfen ar Blastig: Pennod 2

In the latest episode of the BBC's plastic waste documentary, the presenter can be seen presenting the Council with an empty recycling bag from this Authority, which was found within plastic waste in Malaysia.

18 Mehefin 2019

Gwaith Trwsio Pont yr Afon, Heol yr Orsaf, Hirwaun

Gwaith Trwsio Pont yr Afon, Heol yr Orsaf, Hirwaun

14 Mehefin 2019