Tafarndai, bariau a bwytai ar agor dan do o ddydd Llun

Er bod modd i'r holl dafarndai, bwytai a bariau ail-agor dan do o 3 Awst, mae'r Coronafeirws yma o hyd. Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn gofyn i drigolion aros yn effro a pharhau i ymddwyn yn gyfrifol er mwyn Diogelu Cymru

31 Gorffennaf 2020

Diweddariad - Hamdden am Oes

Mae cyhoeddiad Llywodraeth Cymru heddiw bod modd i gampfeydd, dosbarthiadau ffitrwydd dan do a phyllau nofio ddechrau ailagor o 10 Awst yn newyddion gwych i aelodau Hamdden am Oes

31 Gorffennaf 2020

Cynnydd ym Mharc Gwledig Cwm Dâr yn parhau

Er gwaethaf argyfwng cenedlaethol y Coronafeirws, mae gwelliannau cyffrous yn dal i fod ar waith ym Mharc Gwledig Cwm Dâr, wrth i'r Cyngor parhau i gyflwyno'i weledigaeth ar gyfer y safle Porth Darganfod poblogaidd

30 Gorffennaf 2020

Gwelliannau i ddraeniau ar hyd yr A4233, Ffordd Liniaru'r Porth (Ynys-hir)

Wythnos nesaf bydd y Cyngor yn dechrau ar gynllun pwysig i leihau'r perygl o lifogydd ar yr A4233, Ffordd Liniaru'r Porth. Bydd raid cau'r ffordd yn llawn am bedair wythnos, gyda cherbydau'n cael eu dargyfeirio ar hyd Heol Ynys-hir

30 Gorffennaf 2020

Gwaith atgyweirio parhaus i Lido Ponty a Phont Parc Ynysangharad

Mae'r Cyngor wedi darparu'r diweddaraf ar gynnydd y gwaith atgyweirio parhaus i Lido Ponty, Lido Cenedlaethol Cymru, a Phont Parc Ynysangharad yn dilyn y difrod gan storm Dennis – gyda'r ddau gynllun ar y trywydd iawn i allu ailagor yn 2021

29 Gorffennaf 2020

Gwelliannau i safleoedd bysiau rhwng Aberaman ac Abercynon

Mae'r Cyngor wedi dechrau cyfres o welliannau i safleoedd bysiau mewn 30 o leoliadau ar hyd llwybr y B4275/yr A4054 rhwng Aberaman ac Abercynon, gan ddefnyddio cyllid llawn Llywodraeth Cymru

29 Gorffennaf 2020

Diweddariad am waith adeiladu datblygiad £10.2 miliwn Ysgol Gynradd Hirwaun

Mae cynnydd gwych wedi'i wneud yn ddiweddar i'r cyfleusterau newydd gwerth £10.2 miliwn yn Ysgol Gynradd Hirwaun. Mae disgwyl y bydd staff a disgyblion yn dychwelyd i adeilad newydd sbon o'r radd flaenaf ar ddechrau tymor yr hydref 2020

28 Gorffennaf 2020

Dim mynediad i Gronfeydd Dŵr dros yr Haf

Dim mynediad i Gronfeydd Dŵr dros yr Haf

27 Gorffennaf 2020

Opsiynau i ysgogi'r economi leol - pecyn o gyfleoedd buddsoddi i'w hystyried

Cyn bo hir, bydd y Cyngor yn trafod cynigion i ysgogi'r economi leol, drwy fuddsoddiad wedi'i dargedu mewn seilwaith a chefnogi busnesau.

27 Gorffennaf 2020

Investment announced as Play Areas Re-open in RCT

Over £550,000 is set to be invested in play areas across Rhondda Cynon Taf during 2020/21.

27 Gorffennaf 2020