Skip to main content

Newyddion

Elusen leol wedi helpu pobl ag anableddau dysgu ers 25 mlynedd

Mae Pobl yn Gyntaf Cwm Taf yn dathlu 25 mlynedd o waith yn rhoi cymorth i bobl ag anableddau dysgu! Yn rhan o'u dathliadau pen-blwydd, maen nhw'n gofyn yn garedig am roddion ariannol i barhau â'u gwaith amhrisiadwy yn ein cymunedau

11 Tachwedd 2022

Yn Angof Ni Chânt Fod

Ar Ddiwrnod y Cadoediad 2022, rydyn ni'n cofio am y rheiny a fu farw yn ystod y ddau ryfel byd a'r holl wrthdaro sydd wedi bod ers hynny. Byddwn ni'n ymunod â gweddill Cymru a'r DU mewn dwy funud o dawelwch am 11am, 11 Tachwedd

11 Tachwedd 2022

Achlysuron yn y gymuned ac ysgolion lleol i nodi Wythnos Diogelwch y Ffyrdd 2022

Bydd y Cyngor yn cymryd rhan yn ymgyrch flynyddol Wythnos Diogelwch y Ffyrdd sy'n cael ei chynnal gan elusen Brake. Bydd cyfres o weithgareddau'n cael eu cynnal mewn cymunedau ac ysgolion ledled Rhondda Cynon Taf o 14 Tachwedd

10 Tachwedd 2022

Gorchymyn Cau Siop o ganlyniad i Weithgarwch Anghyfreithlon

Mae gorchymyn i gau am dri-mis wedi'i gyflwyno i siop yn y Cymoedd yn dilyn gwrandawiad yn Llys Ynadon Merthyr Tudful

10 Tachwedd 2022

Ymgynghoriad ar Wasanaethau Llyfrgell o Bell

Hoffen ni gael barn ein trigolion ar ein Gwasanaethau Llyfrgell o Bell yn rhan o ymgynghoriad cyhoeddus. Fe gewch chi ddweud eich dweud tan ddydd Iau, 1 Rhagfyr

10 Tachwedd 2022

Wedi'i Erlyn Am Werthu Cynhyrchion Tybaco Anghyfreithlon

Mae cyfarwyddwr siop o Rondda Cynon Taf wedi cael ei erlyn yn llwyddiannus gan adran Safonau Masnach Cyngor Rhondda Cynon Taf am werthu cynhyrchion tybaco anghyfreithlon

10 Tachwedd 2022

Pont Imperial i ailagor mis yma yn dilyn cwblhau'r atgyweiriadau yng ngham cyntaf y cynllun

Bydd cam cyntaf y gwaith atgyweirio ac adnewyddu ar Bont Imperial, Porth yn cael ei gwblhau yn fuan – a fydd yn galluogi rhan y bont o Heol Pontypridd ailagor ddiwedd y mis yma. Mae atgyweiriadau pellach i gwblhau'r gwaith yma wedi'u...

10 Tachwedd 2022

Cyrraedd Carreg Filltir wrth agor Cyfleuster 3G Newydd

Cyrraedd Carreg Filltir wrth agor Cyfleuster 3G Newydd

09 Tachwedd 2022

Cadw'n Ddiogel y Calan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt Yma

Cadw'n Ddiogel y Calan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt Yma

04 Tachwedd 2022

Cerdyn coch i berchnogion cŵn ANGHYFRIFOL

Mae dyn o Bontypridd wedi derbyn cerdyn coch a dirwy fawr gan lys am adael i'w gi grwydro o amgylch rhan gyfyngedig o Barc Coffa Ynysangharad, Pontypridd.

03 Tachwedd 2022

Chwilio Newyddion