Skip to main content

Newyddion

Y Cabinet i ystyried Gwasanaethau Gwastraff ac Ailgylchu

Yr wythnos nesaf, bydd y Cabinet yn ystyried cynigion swyddogion i symud i gasglu bagiau du bob tair wythnos. Yn rhan o'r cynigion, bydd y cyfyngiad o 1 bag du yr wythnos i bob aelwyd, sydd ar waith ar hyn o bryd, yn parhau.

23 Tachwedd 2022

Rhybudd Tywydd Melyn ar gyfer RhCT

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd tywydd MELYN ar gyfer dydd Iau (Tachwedd 24) 10am-7pm. Mae disgwyl i gawodydd trwm a tharanllyd effeithio ar Rhondda Cynon Taf.

23 Tachwedd 2022

Gwylnos yng Ngolau Cannwyll ar Ddiwrnod Rhuban Gwyn

Mae Grŵp Rhuban Gwyn Cwm Taf yn cynnal gwylnos yng ngolau cannwyll i nodi Diwrnod Rhyngwladol Diddymu Trais yn erbyn Menywod, sy'n cael ei alw hefyd yn Ddiwrnod Rhyngwladol y Rhuban Gwyn, ddydd Gwener 25 Tachwedd

23 Tachwedd 2022

Cynnig yr opsiwn a ffefrir i foderneiddio gwasanaethau gofal preswyl

Cynnig yr opsiwn a ffefrir i foderneiddio gwasanaethau gofal preswyl

22 Tachwedd 2022

Dweud eich dweud am Is-ddeddfau Draenio Tir yn Rhondda Cynon Taf

Mae ymgynghoriad wedi dechrau ar y bwriad i gyflwyno Is-ddeddfau Draenio Tir yng Nghyngor Rhondda Cynon Taf.

21 Tachwedd 2022

Diwrnod Hawliau Cynhalwyr - Cefnogi cynhalwyr di-dâl RhCT

Mae'r Cyngor yn cefnofi Diwrnod Hawliau Cynhalwyr, 24 Tachwedd. Byddwn ni'n cydnabod y cyfraniad sylweddol mae ein cynhalwyr di-dâl yn ei wneud i'n cymunedau, wrth i ni geisio sicrhau bod gyda nhw'r wybodaeth a'r cyngor maen nhw eu hangen

18 Tachwedd 2022

Mae ymddygiad bygythiol tuag at staff y Cyngor yn annerbyniol

Mae'r Cyngor wedi pwysleisio unwaith eto na fydd ymddygiad bygythiol a chamdriniol tuag at ei staff yn cael ei oddef, a hynny ar ôl i breswylydd gael ei ddirwyo yn y llys yn ddiweddar am drosedd o dan y Ddeddf Trefn Gyhoeddus

18 Tachwedd 2022

'Llofnodi'r dur' i nodi carreg filltir gwaith adeiladu ar safleoedd ysgolion

Mae Aelod Cabinet y Cyngor ar faterion Addysg wedi ymweld â staff a disgyblion yn Rhydfelen a Beddau, ac wedi gweld y cynnydd rhagorol sy'n cael ei wneud tuag at adeiladu cyfleusterau newydd i ysgolion mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru

18 Tachwedd 2022

Rhybudd Tywydd Melyn ar gyfer Rhondda Cynon Taf

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd tywydd MELYN ar gyfer Rhondda Cynon Taf rhwng canol nos heno ac 1pm yfory (dydd Mawrth 15 Tachwedd) oherwydd glaw trwm. Gallai hyn achosi peth aflonyddwch

14 Tachwedd 2022

Contract wedi'i ddyfarnu ar gyfer cam nesaf gwaith tirlithriad Tylorstown

Mae'r Cyngor wedi penodi contractwr ar ôl cael caniatad cynllunio llawn ar gyfer cam mawr nesaf y gwaith ar safle tirlithriad Tylorstown. Bydd y cam yma'n cynnwys adfer y domen sy'n weddill ar ochr y bryn ac ail-broffilio'r domen uchaf

14 Tachwedd 2022

Chwilio Newyddion