Skip to main content

Newyddion

Cyhoeddi Swyddogion Eisteddfod Genedlaethol Rhondda Cynon Taf

Gyda'r Eisteddfod Genedlaethol yn ymweld ag ardal Rhondda Cynon Taf am y tro cyntaf ers bron i 70 mlynedd yn 2024, mae trefnwyr y Brifwyl wedi cyhoeddi enwau'r swyddogion a fydd yn llywio'r gwaith dros y flwyddyn a hanner nesaf

14 Rhagfyr 2022

Diweddaru'r Strategaeth Leol ar gyfer Rheoli Perygl Llifogydd – Dweud eich Dweud

Mae ymgynghoriad cyhoeddus ar ddiweddaru'r Strategaeth Leol ar gyfer Rheoli Perygl Llifogydd bellach ar waith. Dyma gyfle i drigolion i leisio'u barn a dylanwadu ar sut y bydd perygl llifogydd yn cael ei reoli dros y chwe blynedd nesaf

13 Rhagfyr 2022

Ymgynghoriad ar y gweill ar hyn o bryd ar gynigion gofal preswyl mawr

Mae modd i drigolion nawr ddweud eu dweud ar gynigion i foderneiddio gwasanaethau gofal preswyl lleol. Mae'r cynigion yn cynnwys buddsoddiad mawr i adeiladu pedwar llety gofal newydd o'r radd flaenaf tra'n cadw pump o gartrefi gofal y...

12 Rhagfyr 2022

Y Cyngor yn sicrhau ei Waharddeb Ymddygiad Gwrthgymdeithasol Sifil gyntaf

Mae Cyngor RhCT wedi llwyddo i sicrhau ei Waharddeb Ymddygiad Gwrthgymdeithasol Sifil gyntaf ar ôl i berson ifanc yn Rhondda Cynon Taf gael Gwaharddeb yn y llys ieuenctid yn ddiweddar (ddydd Mawrth, 22 Tachwedd 2022)

12 Rhagfyr 2022

Penodi Cadeirydd Newydd y Bwrdd Diogelu

Mae Lisa Curtis-Jones, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, wedi'i phenodi'n Gadeirydd newydd Bwrdd Diogelu Cwm Taf Morgannwg

12 Rhagfyr 2022

Diolch ichi am gefnogi ein Hapêl Siôn Corn 2022

DIOLCH enfawr i bawb sydd wedi cefnogi Apêl Siôn Corn 2022 RhCT!

09 Rhagfyr 2022

Parcio AM DDIM dros gyfnod y Nadolig yn Aberdâr a Phontypridd am y nawfed flwyddyn

Bydd menter barcio AM DDIM y Cyngor yn Aberdâr a Phontypridd dros y Nadolig yn parhau eto yn 2022, o 10am bob dydd ym mis Rhagfyr. Y bwriad yw annog trigolion i siopa'n lleol a chefnogi ein masnachwyr ar y stryd fawr dros y Nadolig

09 Rhagfyr 2022

PERCHENNOG CŴN WEDI GADAEL I DDAU GI GRWYDRO

PERCHENNOG CŴN WEDI GADAEL I DDAU GI GRWYDRO

07 Rhagfyr 2022

Rhybudd Tywydd Melyn – Amodau Rhewllyd

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd tywydd melyn am rew a fydd yn effeithio ar rannau o Rondda Cynon Taf o hanner nos tan 6pm ddydd Iau, 8 Rhagfyr

07 Rhagfyr 2022

Mae Cyngor RhCT yn Hyderus o ran Cynhalwyr

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi ennill y meincnod 'Hyderus o ran Cynhalwyr' ('Carer Confident') gan Carers UK

06 Rhagfyr 2022

Chwilio Newyddion