Cyfrifoldeb Pawb Yw Diogelu O Hyd

Yn ystod yr amseroedd digynsail hyn, mae diogelu plant ac oedolion sydd mewn perygl yn parhau i fod yn flaenoriaeth ledled Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful a Phen-y-bont ar Ogwr.

05 Mai 2020

Y Cyngor yn diolch i gwmni o Gwm Rhondda am gynhyrchu feisorau ar gyfer gweithwyr allweddol

Mae'r Cyngor wedi rhoi diolch i gwmni o Gwm Rhondda am ei waith caled sydd wedi helpu i ddarparu 10,000 o feisorau i'n staff rheng flaen hyd yn hyn. Mae archeb am 20,000 o feisorau ychwanegol wrthi'n cael ei phrosesu

04 Mai 2020

Cyfleuster Gofal Ychwanegol Maes-y-ffynnon yn cael ei drosglwyddo i'r Cyngor

Mae'r gwaith o adeiladu Cyfleuster Gofal Ychwanegol Maes-y-ffynnon yn Aberaman bellach wedi'i gwblhau. Cafodd yr adeilad ei drosglwyddo i'r Cyngor heddiw

01 Mai 2020

Cymorth ariannol ar gyfer gwaith cymunedol amhrisiadwy ar yr adeg yma

Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi y bydd yn ailbennu ffocws ei Gronfa Gweithgaredd Cymunedol bresennol er mwyn rhoi cymorth ariannol i sefydliadau ac unigolion lleol sy'n gwneud gwaith amhrisiadwy i helpu eraill ar hyn o bryd

01 Mai 2020

Rhannu cyngor ar gadw plant yn ddiogel ar-lein

Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi cyngor pwysig i rieni er mwyn sicrhau bod eu plant yn cadw'n ddiogel ar-lein, gan eu bod yn fwy tebygol o dreulio amser ar y we yn ystod y cyfnod yma tra'u bod adref

01 Mai 2020

Busnes o Drefforest a gafodd ei effeithio gan lifogydd bellach yn cynhyrchu hylif diheintio dwylo amhrisiadwy

Mae busnes yn Nhrefforest a gafodd ei effeithio gan y llifogydd diweddar bellach yn ôl ar ei draed. Mae cwmni Gwalia Healthcare yn cynhyrchu hylif diheintio dwylo gan ddefnyddio adnoddau lleol ac yn ei ddosbarthu ledled y DU

30 Ebrill 2020

Dosbarthu Prydau yn y Gymuned ar draws RhCT

Yn ystod y cyfod anodd yma, mae gwasanaeth Prydau yn y Gymuned y Cyngor yn parhau i ddosbarthu i stepen drws cannoedd o drigolion ar draws Rhondda Cynon Taf.

30 Ebrill 2020

Cynnydd yn yr arlwy ar-lein i bobl ifainc trwy'r Gwasanaeth YEPS

Mae Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid (YEPS) y Cyngor yn parhau i ddatblygu ei weithgareddau a chymorth dyddiol i bobl ifainc – o glybiau ieuenctid ar-lein i heriau Zoom, sesiynau negeseuon gwib a gweithgareddau ar-lein

29 Ebrill 2020

Darparu gofal hanfodol yn ein cymunedau

Darparu gofal hanfodol yn ein cymunedau

28 Ebrill 2020

Cynhalwyr yn mynd y tu hwnt i'r disgwyl

Cynhalwyr yn mynd y tu hwnt i'r disgwyl

28 Ebrill 2020