Skip to main content

Newyddion

Cynllun i atgyweirio wal yn Abernant yn dechrau wythnos nesaf

Mae'r wal wedi'i lleoli i gyfeiriad y de o'r troad i mewn i hen safle'r ysbyty. Bydd y Cyngor yn defnyddio arian refeniw i dalu am y gwaith

25 Hydref 2023

Cynllun gwella mesurau lliniaru llifogydd ar Heol Pant-Du

Bydd gwaith lleol yn dechrau yn Cilfynydd - er mwyn ailosod rhwyll cilfach cwlfer yn Nant Cae Dudwg

24 Hydref 2023

Dweud eich dweud yn rhan o'n hadolygiad o fannau pleidleisio

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cynnal adolygiad o ddosbarthau pleidleisio etholiadol, mannau pleidleisio a gorsafoedd pleidleisio ar gyfer etholiadau Seneddol y DU ar draws y sir.

23 Hydref 2023

Y diweddaraf am gynnydd cynllun pont droed Llanharan

Yn dilyn llwyddiant y gwaith gosod pont droed newydd ar benwythnos 14-15 Hydref, mae modd i'r Cyngor ddarparu'r newyddion diweddaraf am gamau nesaf y cynllun.

23 Hydref 2023

Diwrnod ym mywyd Gyrrwr Lori Ailgylchu

Ydych chi erioed wedi meddwl am y person sy'n casglu eich sbwriel a'ch deunydd ailgylchu a beth mae'n ei wneud yn rhan o'i swydd bob dydd?

19 Hydref 2023

GÊM AILGYLCHU NEWYDD RHONDDA CYNON TAF

A NEW interactive GAME has been officially launched by Rhondda Cynon Taf Council at the Alun Maddox Visitors Centre this Recycle Week.

19 Hydref 2023

Cyflwyno Cynllun Gwobr Eco Ysgolion Rhondda Cynon Taf

Mae'r Cyngor yn falch o gyhoeddi lansiad ein cynllun Gwobr Eco Ysgolion Rhondda Cynon Taf ein hunain.

17 Hydref 2023

Diweddariad Cynllun Pont Heol y Maendy

Yn dilyn cynnydd pellach yn y gwaith ers y diweddariad diwethaf i breswylwyr, mae'r Cyngor wedi darparu crynodeb o'r datblygiadau diweddaraf wrth i Gynllun Pont Heol y Maendy symud yn ei flaen yn sydyn.

17 Hydref 2023

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cefnogi Wythnos Ailgylchu 2023!

Yr wythnos ailgylchu yma (16-22 Hydref) rydyn ni'n gofyn i drigolion ymuno â'r ymgyrch genedlaethol 'YR HELFA AILGYLCHU FAWR' ac ymgyrch Cymru yn Ailgylchu – 'BYDD WYCH, AILGYLCHA' er budd Rhondda Cynon Taf!

16 Hydref 2023

Wythnos Democratiaeth Leol RhCT ― Cymunedau Lleol: Rhoi Gwytnwch Democrataidd ar y Blaen

Cafodd Wythnos Democratiaeth Leol eleni ei gynnal rhwng 9 a 15 Hydref ac mae Wythnos Democratiaeth Leol Ewrop yn cael ei chynnal yn flynyddol yn ystod wythnos 15 Hydref.

16 Hydref 2023

Chwilio Newyddion