Skip to main content

Newyddion

Mae Cyngor RhCT yn Hyderus o ran Cynhalwyr

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi ennill y meincnod 'Hyderus o ran Cynhalwyr' ('Carer Confident') gan Carers UK

06 Rhagfyr 2022

Dewch i Siarad am Ailgylchu a Chasgliadau Bob Tair Wythnos

Mae'r ymgynghoriad nawr ar gael i chi ddweud eich dweud ar gynigion pwysig i gynyddu ailgylchu trwy newid i gasgliadau bagiau du/biniau olwynion bob tair wythnos.

06 Rhagfyr 2022

Byddwch yn wyrdd fel gwisg y corachod

Mae'r corachod da a drwg wedi cyrraedd Rhondda Cynon Taf a byddan nhw'n helpu trigolion i ddod o hyd i'w corachod gwyrdd 'oddi mewn' i ailgylchu cymaint ag y gallan nhw dros gyfnod y Nadolig!

06 Rhagfyr 2022

Disgyblion Ifainc yn Dathlu Gwobr Ysgolion Anogaeth

Mae disgyblion a staff Ysgol Gynradd Cwm Clydach yn dathlu ar ôl ennill Gwobr Rhaglen Genedlaethol Ysgolion Anogaeth

06 Rhagfyr 2022

Dweud eich dweud ar ddyfodol y Gwasanaeth Prydau yn y Gymuned

Rydyn ni wrthi'n cynnal ymgynghoriad ynghylch dyfodol y Gwasanaeth Prydau yn y Gymuned ar ôl i'r Cabinet gytuno i gasglu barn pobl leol am ba opsiwn fyddai orau i barhau i gynnal y gwasanaeth ond mewn ffordd newydd

05 Rhagfyr 2022

Cadarnhau cyllid ar gyfer buddsoddiadau cyffrous mewn tair ysgol

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau ei chyfraniad cyllid tuag at adeiladau ysgol newydd sbon ar gyfer Ysgol Gynradd Pont-y-clun, Ysgol Gynradd Llanilltud Faerdref ac Ysgol Gynradd Pen-y-gawsi. Bydd modd i waith ddechrau ar bob safle yn...

02 Rhagfyr 2022

Lido Ponty: Sesiwn Nofio Gŵyl San Steffan/Dydd Calan

Ar ôl blwyddyn o sesiynau nofio ben bore ym mhob tywydd, hwyl gyda'r teulu yn yr haf a sesiynau dŵr oer cyffrous newydd, mae Lido Ponty yn dod â thymor 2022 i ben gyda Sesiwn Nofio Gŵyl San Steffan.

01 Rhagfyr 2022

Gwaith adnewyddu safle seindorf mewn parc ym Mhontypridd yn symud ymlaen i'r cam nesaf

Bydd y gwaith o adnewyddu'r safle seindorf ym Mharc Coffa Ynysangharad nawr yn canolbwyntio ar yr ardal gyda ffens o'i chwmpas ar gyfer y gynulleidfa. Fydd ardal y safle seindorf ddim yn cael ei defnyddio dros dro i sicrhau cynnydd...

01 Rhagfyr 2022

Cyfnewidfa Deganau Fawr Rhondda Cynon Taf

Cyfnewidfa Deganau Fawr Rhondda Cynon Taf

01 Rhagfyr 2022

CADWCH DRAW O GAEAU CHWARAEON NEU DDIRWY A DDAW!

Mae dau berchennog cŵn anghyfrifol wedi derbyn dirwyon a chostau sy'n gyfanswm o dros £500 gan y llys am ganiatáu i'w cŵn grwydro ar fannau cyfyngedig a/neu gaeau chwaraeon.

30 Tachwedd 2022

Chwilio Newyddion