Skip to main content

Newyddion

Ap Hamdden am Oes sydd ei newydd wedd

Gwiriwch amserlenni, chwiliwch am ddosbarthiadau, cadwch le ar sesiynau a llawer yn rhagor gyda'r ap Hamdden am Oes sydd ar ei newydd wedd.

30 Tachwedd 2022

Dirwy o bron i £4,000 am dipio'n anghyfreithlon

Mae tri o bobl wedi derbyn dirwyon sy'n dod i gyfanswm o bron i £4,000 am dipio'n anghyfreithlon yn Rhondda Cynon Taf!

30 Tachwedd 2022

Y Cyngor yn rhybuddio yn erbyn masnachwyr twyllodrus

Mae Carfan Safonau Masnach y Cyngor yn parhau i dderbyn adroddiadau am fasnachwyr twyllodrus a galwyr ar stepen y drws yn ymweld ag eiddo'r henoed a phobl sy'n agored i niwed, waeth beth fo adeg y flwyddyn

30 Tachwedd 2022

DAL DAU BERCHENNOG CŴN ANGHYFRIFOL

Mae DAU berchennog cŵn brwnt wedi mynd 'am dro' i'r llys, gan adael yno gyda dirwyon a chostau o bron i £1,000!

30 Tachwedd 2022

Noddwyr Rasys Ffordd Nos Galan

Yr unig beth arall sy'n sicrhau bod Rasys Nos Galan, sydd wedi ennill gwobrau, yn achlysur llwyddiannus yw ei noddwyr.

29 Tachwedd 2022

Disgyblion RhCT yn mynd i achlysur gwylio Cwpan y Byd arbennig

Bydd disgyblion ifainc o Ysgol Gymunedol y Porth yn y seddi gorau ar gyfer gêm Cwpan y Byd FIFA 2022 heno – fe fyddan nhw'n ei gwylio yn 10 Stryd Downing

29 Tachwedd 2022

Cefnogwch ein Hapêl Siôn Corn 2022

Efallai bod y Nadolig ychydig o amser i ffwrdd, ond mae'r trefniadau'n dechrau yma, nawr! Mae'n bleser gyda ni gyhoeddi lansiad ein Hapêl Siôn Corn ar gyfer 2022.

28 Tachwedd 2022

Rhybudd Tywydd Melyn ar gyfer RhCT

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd tywydd MELYN ar gyfer 2pm (dydd Sadwrn (26 Tachwedd).. Mae disgwyl i gawodydd trwm a tharanllyd effeithio ar Rondda Cynon Taf.

25 Tachwedd 2022

Yr opsiwn a ffefrir sydd wedi'i gynnig i gadw'r Gwasanaeth Prydau yn y Gymuned

Yr opsiwn a ffefrir sydd wedi'i gynnig i gadw'r Gwasanaeth Prydau yn y Gymuned

23 Tachwedd 2022

Y Cabinet i ystyried Gwasanaethau Gwastraff ac Ailgylchu

Yr wythnos nesaf, bydd y Cabinet yn ystyried cynigion swyddogion i symud i gasglu bagiau du bob tair wythnos. Yn rhan o'r cynigion, bydd y cyfyngiad o 1 bag du yr wythnos i bob aelwyd, sydd ar waith ar hyn o bryd, yn parhau.

23 Tachwedd 2022

Chwilio Newyddion