Rhannu cyngor ar gadw plant yn ddiogel ar-lein

Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi cyngor pwysig i rieni er mwyn sicrhau bod eu plant yn cadw'n ddiogel ar-lein, gan eu bod yn fwy tebygol o dreulio amser ar y we yn ystod y cyfnod yma tra'u bod adref

01 Mai 2020

Busnes o Drefforest a gafodd ei effeithio gan lifogydd bellach yn cynhyrchu hylif diheintio dwylo amhrisiadwy

Mae busnes yn Nhrefforest a gafodd ei effeithio gan y llifogydd diweddar bellach yn ôl ar ei draed. Mae cwmni Gwalia Healthcare yn cynhyrchu hylif diheintio dwylo gan ddefnyddio adnoddau lleol ac yn ei ddosbarthu ledled y DU

30 Ebrill 2020

Dosbarthu Prydau yn y Gymuned ar draws RhCT

Yn ystod y cyfod anodd yma, mae gwasanaeth Prydau yn y Gymuned y Cyngor yn parhau i ddosbarthu i stepen drws cannoedd o drigolion ar draws Rhondda Cynon Taf.

30 Ebrill 2020

Cynnydd yn yr arlwy ar-lein i bobl ifainc trwy'r Gwasanaeth YEPS

Mae Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid (YEPS) y Cyngor yn parhau i ddatblygu ei weithgareddau a chymorth dyddiol i bobl ifainc – o glybiau ieuenctid ar-lein i heriau Zoom, sesiynau negeseuon gwib a gweithgareddau ar-lein

29 Ebrill 2020

Darparu gofal hanfodol yn ein cymunedau

Darparu gofal hanfodol yn ein cymunedau

28 Ebrill 2020

Cynhalwyr yn mynd y tu hwnt i'r disgwyl

Cynhalwyr yn mynd y tu hwnt i'r disgwyl

28 Ebrill 2020

Darparu Prydau Cartref i'n Cymunedau Ni

Mae ceisio gweithio swydd lawn amser a threulio digon o amser gyda'ch teulu yn gallu bod yn heriol bob amser - ond mae nifer o weithwyr rheng flaen y Cyngor yn dal ati i geisio gwneud hyd yn oed yn ystod yr argyfwng cenedlaethol yma.

24 Ebrill 2020

Ysgol leol yn cyflwyno fisorau amddiffynnol i staff Prydau Bwyd yn y Gymuned

Mae ein carfan Prydau Bwyd yn y Gymuned bellach yn dosbarthu cannoedd o brydau bwyd i drigolion bob dydd – ac mae staff wedi elwa ar rodd garedig o fisorau amddiffynnol wedi'u cynhyrchu gan Ysgol Uwchradd Sant Ioan Fedyddiwr yr Eglwys...

24 Ebrill 2020

Cadw cysylltiad rhwng ein cymunedau

Mae saith Canolfan Cydnerthedd yn y Gymuned y Cyngor, yn "cogiau hanfodol yn olwynion ein cymunedau," yn ôl un rheolwr canolfan, y mae ei garfan yn helpu cannoedd o unigolion bob dydd.

22 Ebrill 2020

Safonau Masnach RhCT - gwaith diogelu gyda thrigolion sy'n agored i niwed

The Council's Trading Standards department is undertaking significant work to protect residents from Coronavirus-related scams, including additional safeguarding exercises with those who are particularly vulnerable

21 Ebrill 2020