Os ydych chi’n aelod o’r llyfrgell, gallwch ddefnyddio ein cyfrifiaduron yn rhad ac am ddim ar unrhyw safle llyfrgell yn Rhondda Cynon Taf.

Rydyn ni hefyd yn cynnig defnydd o WiFi yn rhad ac am ddim yn y Llyfrgelloedd canlynol: Llyfrgell Abercynon, Llyfrgell Pont-y-clun, Llyfrgell Aberdâr, Llyfrgell Pontypridd, Llyfrgell Pentre’r Eglwys, Llyfrgell Y Porth, Llyfrgell Glynrhedynog, Llyfrgell Rhydfelen, Llyfrgell Hirwaun, Llyfrgell Tonypandy, Llyfrgell Llantrisant, Llyfrgell Treorci, Llyfrgell Aberpennar 

Rydyn ni’n argymell eich bod chi’n cadw eich lle ymlaen llaw ar gyfer sesiwn ar y cyfrifiadur. Gwnewch hyn drwy gysylltu â’ch llyfrgell leol.

Rhaglenni sydd ar gael ar gyfrifiaduron y llyfrgell.

Rydyn ni’n cynnig y cyfleusterau canlynol ar bob un o gyfrifiaduron y llyfrgell:

 • defnydd o’r rhyngrwyd
 • llwybr byr i adnoddau ar-lein gan gynnwys Catalog y Llyfrgell Ar-lein
 • Microsoft Word ar gyfer prosesu geiriau
 • Microsoft Excel ar gyfer taenlenni  
 • Microsoft Powerpoint ar gyfer cyflwyniadau
 • Microsoft Access ar gyfer cronfeydd data
 • Acrobat Reader – agor PDF
 • argraffydd du a gwyn / lliw  ( gweler ffioedd yma)
 • sganiwr
 • cryno Ddisgiau a USBs ar werth 

Bydd hefyd cyfle i chi ddefnyddio’r rhaglenni a’r cyfleusterau canlynol ar o leiaf un cyfrifiadur ym mhob un llyfrgell:

 • Adobe Photoshop Elements
 • Cicero ar gyfer darllen a chwyddo dogfennau sydd wedi cael eu sganio  
 • Cysgair – Geiriadur Cymraeg ar-lein
 • Cysill – Gwirio iaith/sillafu’r Gymraeg
 • Frontpage ar gyfer dyluniadau gwe  
 • Publisher – Meddalwedd cyhoeddi bwrdd gwaith 
 • Supernova ar gyfer darllen a chwyddo’r sgrin

Amodau Defnydd

 • Caiff eich defnydd o’r rhyngrwyd ei fonitro
 • mae defnydd o’r we yn rhad ac am ddim i bob aelod y llyfrgell.  Rhaid i chi gyflwyno cerdyn aelodaeth cyn dechrau sesiwn ar y cyfrifiadur.
 • bydd rhaid i bob defnyddiwr lofnodi cytundeb sy’n nodi eu bod nhw wedi darllen a deall polisi defnyddio gwasanaethau’r llyfrgell.
 • mae hawl i blant a phobl ifainc o dan 16 oed ddefnyddio’r rhyngrwyd cyn belled ag y bod rhiant neu warcheidwad yn llofnodi ffurflen ganiatâd ar eu rhan. Rhaid i ffurflenni gael eu llofnodi yn y llyfrgell dan oruchwyliaeth aelod o staff y llyfrgell.
 • y rhiant neu warcheidwad sy’n gyfrifol am y deunydd y mae eu plant yn edrych arno. Nid oes cyfrifoldeb â gwasanaeth y llyfrgelloedd dros oruchwylio defnydd y plant o’r rhyngrwyd.
 • mae defnydd yn rhad ac am ddim i bobl sy’n ymweld â Rhondda Cynon Taf. Bydd rhaid i chi ddangos tystiolaeth o’ch cyfeiriad chi a chyfeiriad y safle lle rydych chi’n aros cyn dechrau sesiwn ar y cyfrifiadur.
 • bydd sesiwn sydd wedi cael ei threfnu ymlaen llaw yn cael ei chadw am 10 munud yn unig. Os nad ydy rhywun yn cyrraedd yn ystod y cyfnod yma, bydd y sesiwn yn cael ei rhyddhau i ddefnyddwyr eraill.