Skip to main content

Newyddion

Lansiad Apêl y Pabi 2023: Yn Angof Ni Chânt Fod

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn falch o fod wedi cynnal Lansiad Apêl y Pabi De-ddwyrain Cymru 2023 ym Mharc Coffa Ynysangharad, Pontypridd, ddydd Sadwrn 28 Hydref.

14 Tachwedd 2023

Adroddiad cynnydd pellach ar weithgarwch ar safle Tirlithriad Tylorstown

Mae'r Cyngor wedi rhoi'r newyddion diweddaraf ar waith Cam Pedwar i adfer safle Tirlithriad Tylorstown. Mae'r rhan fwyaf o wastraff y pwll glo wedi'i symud i'r safle derbyn, ac mae cynnydd da wedi'i wneud i ddatblygu seilwaith draenio

13 Tachwedd 2023

Diwrnod y Rhuban Gwyn - Gwylnos yng Ngolau Cannwyll 2023

Ar 24 Tachwedd, bydd Cyngor Rhondda Cynon Taf yn arddangos ein cefnogaeth barhaus o elusen White Ribbon UK, drwy gynnal ein gwylnos yng ngolau cannwyll yng nghanol tref Pontypridd. Hon fydd y 9fed blwyddyn i ni gefnogi'r elusen.

13 Tachwedd 2023

Ailagor Heol y Maendy yn dilyn cynllun gosod pont newydd

Mae'r gwaith i osod y strwythur newydd ar y B4224, ger yr orsaf heddlu ac i'r de o gyffordd Y Rhodfa, wedi'i gwblhau tua chwe wythnos yn gynt na'r disgwyl

10 Tachwedd 2023

Rheolwr pêl-droed Cymru, Rob Page, yn ymweld â chae 3G newydd Parc y Darren

Cafodd Rob Page ei fagu yng Nghwm Rhondda a daeth i'n helpu ni i agor cae lleol arall yng Nghae Baglan, Penyrenglyn y llynedd

10 Tachwedd 2023

Ymddeoliad hapus ar ôl helpu disgyblion ym mhentref Beddau am genedlaethau

Mae un o Hebryngwyr Croesfan Ysgol y Cyngor wedi ymddeol ar ôl 35 mlynedd o wasanaeth - y cyfnod hiraf yn hanes y Cyngor. Mae Marion Walker wedi treulio bron hanner ei hoes yn helpu disgyblion a theuluoedd ym mhentref Beddau i gyrraedd...

10 Tachwedd 2023

Gwaith hanfodol yn cael ei gynnal dros nos ar Ffordd Mynydd y Rhigos

Bydd yr A4061 Ffordd Mynydd y Rhigos ar gau rhwng 9pm a 6am am 5 diwrnod rhwng 13 a 17 Tachwedd er mwyn cynnal gwaith trwsio a chynnal a chadw ar y rhwyd greigiau lle bu tân gwyllt mawr y llynedd

07 Tachwedd 2023

Teithiau bws rhatach yn Rhondda Cynon Taf y mis Rhagfyr yma

Mae'r Cyngor yn falch o gyhoeddi y bydd Cynllun Uchafswm o £1 am Docyn Bws Un Ffordd ar gyfer pob taith bws sy'n dechrau ac yn gorffen yn Rhondda Cynon Taf yn cael ei gyflwyno ar gyfer mis Rhagfyr 2023 – gan ddarparu teithio rhatach dros...

06 Tachwedd 2023

Cynnal gwaith i drwsio rhan o wal yr afon ar Heol Berw

Mae disgwyl i'r gwaith i drwsio'r wal gerrig ger yr afon bara pedair wythnos - mae hyn yn cynnwys ailadeiladu rhan fach o'r strwythur

03 Tachwedd 2023

Paratoi safle Neuadd Fingo Pontypridd ar gyfer ailddatblygu

Mae'n bosibl y bydd ymwelwyr â Chanol Tref Pontypridd yn sylwi ar waith ar hen safle'r Neuadd Fingo'r wythnos nesaf, ar ôl i'r Cyngor benodi contractwr i wneud gwaith paratoadol cychwynnol cyn ei ailddatblygu'n llawn yn y Flwyddyn Newydd

03 Tachwedd 2023

Chwilio Newyddion