Gwelliannau ychwanegol i 17 o wasanaethau bysiau o'r wythnos yma ymlaen

Daeth gwelliannau i 17 yn rhagor o wasanaethau bysiau yn weithredol ar 6 a 7 Medi. Mae'r rhain yn ychwanegol i'r newidiadau cafodd eu cyflwyno'r wythnos diwethaf, gan gynyddu lefel y gwasanaeth ymhellach

10 Medi 2020

Canolfan Brofi Dros Dro Cwm Clydach – Cwestiynau Cyffredin

Canolfan Brofi Dros Dro Cwm Clydach – Cwestiynau Cyffredin

09 Medi 2020

Cyflwyno saith Archfarchnad gyda Hysbysiadau Gwella

Cyflwyno saith Archfarchnad gyda Hysbysiadau Gwella

09 Medi 2020

Datganiad y Cyngor ar Drefniadau Cartrefi Gofal

Mewn ymateb i gynnydd parhaus yn nifer yr achosion o'r Coronafeirws yn RhCT dros y saith diwrnod diwethaf, bydd y Cyngor yn newid ei drefniadau mewn perthynas â chartrefi gofal annibynnol lleol wedi'u cynnal gan yr awdurdod lleol.

07 Medi 2020

Datganiad y Cyngor – ysgolion

Rydyn ni'n effro fod o nifer fach o staff ysgol wedi profi'n bositif am COVID-19 yn y dyddiau diwethaf

07 Medi 2020

Darpariaeth cysylltiad di-wifr am ddim yng nghanol trefi wedi'i hestyn i gynnwys Y Porth a Threorci

Mae cynllun cysylltiad di-wifr AM DDIM Cyngor Rhondda Cynon Taf yng nghanol trefi bellach ar gael yng nghanol trefi'r Porth a Threorci

07 Medi 2020

Gwasanaethau bysiau gwell mewn cymunedau ledled y Fwrdeistref Sirol

Mae nifer o newidiadau i wasanaethau bysiau lleol bellach ar waith ledled y Fwrdeistref Sirol, a hynny er mwyn gwella'r lefel sylfaenol o deithiau craidd y cytunwyd arnyn nhw yn yr ymateb cychwynnol i'r pandemig Coronafeirws

04 Medi 2020

Gwefan newydd Parc Rhanbarthol y Cymoedd yn rhoi sylw i 'wlad o ddarganfod ac antur'

They are the valleys that helped shape and change the world.

04 Medi 2020

Rasys Nos Galan Digidol yn 2020

Rasys Nos Galan Digidol yn 2020

02 Medi 2020

Cwmni Lleol yn Rhoi Cyfarpar Diogelu Personol i Staff y Cyngor

Mae'r Cyngor wedi diolch i gwmni o Gwm Rhondda am ei rodd garedig o Gyfarpar Diogelu Personol. Mae'r cwmni wedi darparu 1,200 o feisorau hyd yma i'n staff gofal sy'n gweithio ar y rheng flaen.

02 Medi 2020