Gwirfoddolwyr yn gwneud gwahaniaeth yn Rhondda Cynon Taf

Mae gwirfoddolwyr ar draws Rhondda Cynon Taf wedi bod yn rhoi cymorth hanfodol i bobl yn eu cymunedau trwy gydol argyfwng y Coronafeirws.

08 Mehefin 2020

Trafnidiaeth Cymru yn cymryd drosodd y gwaith o gynnal a chadw rheilffyrdd o ddydd i ddydd

Mae Trafnidiaeth Cymru bellach wedi cymryd cyfrifoldeb am y gwaith o gynnal a chadw rheilffyrdd lleol o ddydd i ddydd gan gynnwys Aberdâr a Treherbert. Mae hyn yn gam pwysig tuag at ddarparu gwell gwasanaethau rheilffordd ar gyfer...

08 Mehefin 2020

Cyflawni gwelliannau gwerth £7.6 miliwn ar gyfer ffyrdd a llwybrau troed yn 2020/21

Mae'r Cyngor wedi dyrannu cyfanswm o £6.3 miliwn ar gyfer gwelliannau i'r ffordd a £1.3m ar gyfer gwaith ar lwybrau troed yn ystod 2020/21 – gyda 14 o gynlluniau eisoes wedi'u cwblhau ym mis Ebrill a mis Mai wrth gadw at ganllawiau...

08 Mehefin 2020

Gweithred Garedig Anastasia

At the start of the COVID-19 Coronavirus national emergency, Rhondda Cynon Taf student Anastasia O'Reilly felt she had to do something to help out in her community.

05 Mehefin 2020

Cynyddu nifer yr ardaloedd bioamrywiaeth

Mae Arweinydd y Cyngor wedi gwneud datganiad heddiw (2 Mehefin) mewn perthynas â thorri a chynnal a chadw gwair ar draws y fwrdeistref sirol

02 Mehefin 2020

Mae'r broses Profi, Olrhain, Diogelu nawr ar waith yn Rhondda Cynon Taf

Mae'r broses Profi, Olrhain, Diogelu nawr ar waith yn Rhondda Cynon Taf ac ar hyd rhanbarth Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg. Rydyn ni'n annog trigolion a gweithwyr allweddol yr ardal sy'n arddangos symptomau o'r Coronafeirws...

01 Mehefin 2020

"Mae RhCT yn eich caru chi" Yn ystod Wythnos Gwarchod y Gymdogaeth!

This unprecedented year has brought significant challenges to our communities, firstly with the devastation brought by Storm Dennis and then closely followed by the coronavirus national emergency.

29 Mai 2020

Cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer priffyrdd a thrafnidiaeth yn 2020/21

Mae Llywodraeth Cymru wedi dyfarnu £3.358 miliwn ogyllid priffyrdd a thrafnidiaeth ar gyfer 2020/21, i'w fuddsoddi yng nghynlluniau parcio a theithio, safleoedd bws a diogelwch ar y ffyrdd. Yn ogystal â hyn, bydd modd datblygu...

28 Mai 2020

Rhybudd Sgamiau Covid-19

Rhybudd Sgamiau Covid-19

27 Mai 2020

Cwmni yn RhCT yn Cynhyrchu Miliynau o Brofion Gwrthgyrff

Bydd prawf gwrthgyrff COVID-19 sy'n cael ei ddatblygu yn Rhondda Cynon Taf yn cael ei gyflwyno ledled y DU.

27 Mai 2020