Skip to main content

Newyddion

Gwyliau'r Nadolig a'r Flwyddyn Newydd Oriau Agor

Gwyliau'r Nadolig a'r Flwyddyn Newydd Oriau Agor.

17 Rhagfyr 2021

Paratoi ar gyfer cynnal yr Eisteddfod Genedlaethol yn Rhondda Cynon Taf

Mae'r Cabinet wedi derbyn diweddariad ar y gwaith sy'n cael ei wneud ar hyn o bryd i baratoi ar gyfer cynnal yr Eisteddfod Genedlaethol yn Rhondda Cynon Taf yn 2024. Ffocws y diweddariad yw ymgysylltu â'r gymuned

17 Rhagfyr 2021

Cyngor i fabwysiadu'r Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (WESP) wedi'i ddiweddaru

Wedi i'r Cabinet ystyried adborth o ymgynghoriad diweddar, mae'r aelodau wedi cytuno i'r Cyngor fabwysiadu'r Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg – gan osod targedau uchelgeisiol i gynyddu nifer y disgyblion cyfrwng Cymraeg dros y 10...

16 Rhagfyr 2021

Cynnydd i fuddsoddiad ysgol arfaethedig mewn tair cymuned

Mae'r Cabinet wedi cytuno i symud ymlaen â chynigion ar gyfer Ysgolion yr 21fedGanrif a fyddai'n darparu adeiladau newydd a chyfleusterau addysg o'r radd flaenaf ar gyfer ysgolion cynradd presennol yn Llanilltud Faerdref, Tonysguboriau...

16 Rhagfyr 2021

Cyn-filwyr y Lluoedd Arfog yn mwynhau brecwast Nadolig

Mae Grŵp Cyn-filwyr Lluoedd Arfog Taf-elái, gyda chefnogaeth y Cyngor, yn dathlu ei Nadolig cyntaf ynghyd â Chlwb Brecwast Nadolig arbennig.

16 Rhagfyr 2021

Y Newyddion Diweddaraf am Ardal Cyfle Strategol Llanilid wedi'u rhannu gyda'r Cabinet

Mae'r Cabinet wedi clywed y newyddion diweddaraf am sawl prosiect mawr yn Ardal Cyfle Strategol Llanilid, sy'n cael eu darparu ar draws y sectorau cyhoeddus a phreifat yn rhan o fframwaith ar gyfer buddsoddiad mawr yn y rhanbarth

16 Rhagfyr 2021

Y Cyngor Yn Cyhoeddi'r Sesiwn Nofio Dydd Calan Cyntaf Erioed Yn Lido Ponty!

Mae'r Cyngor yn falch iawn o gadarnhau y bydd y Sesiwn Nofio Dydd Calan cyntaf erioed yn Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty, yn cael ei gynnal ddydd Sadwrn, Ionawr 1.

15 Rhagfyr 2021

Gweithiwr Ieuenctid RhCT yn Weithiwr Ieuenctid y Flwyddyn Cymru

RCT Youth Worker Announced as Wales' Youth Worker of the Year

15 Rhagfyr 2021

Gwaith dymchwel hen adeiladau cartrefi gofal yn y Porth bellach wedi'i gwblhau

Mae'r holl waith i ddymchwel hen adeiladau Cartref Gofal Dan y Mynydd yn y Porth bellach wedi'i gwblhau. Diben y gwaith yw sicrhau bod modd cynnal gwaith ailddatblygu posibl ar y safle yn y dyfodol, a'i droi'n gyfleuster Gofal...

14 Rhagfyr 2021

Cadw gyrwyr i fynd, ddydd a nos

A hithau bellach yn aeaf a'r boreau'n oerach, mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn gwneud popeth o fewn ei allu i gadw'r prif ffyrdd ar agor a sicrhau bod modd i bawb ddal ati i deithio.

13 Rhagfyr 2021

Chwilio Newyddion