Skip to main content

Newyddion

Ymgynghoriad ar fersiwn ddrafft o Strategaeth Cyllideb 2022/23 bellach ar y gweill

Mae'r Cabinet wedi cytuno i fwrw ymlaen â fersiwn ddrafft o Strategaeth y Gyllideb ar gyfer 2022/23 ar ôl ystyried y cynigion manwl ddydd Iau. Bellach, mae modd i drigolion ddweud eu dweud drwy gymryd rhan mewn ymgynghoriad a fydd yn...

28 Ionawr 2022

Tunelli o Wastraff Ailgylchu GWYCH y Flwyddyn Newydd wedi'u Casglu!

Tunelli o Wastraff Ailgylchu GWYCH y Flwyddyn Newydd wedi'u Casglu!

28 Ionawr 2022

Diwrnod Cofio'r Holocost 2022

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf, unwaith eto, yn falch o gefnogi Diwrnod Cofio'r Holocost 2022 (Dydd Iau, 27 Ionawr) a'i thema eleni, 'Un Diwrnod.'

27 Ionawr 2022

Cyhoeddi Adroddiadau Ymchwilio i Lifogydd Adran 19 ar gyfer tair ardal arall

Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi tri Adroddiad Ymchwilio i Lifogydd Adran 19 arall yn dilyn Storm Dennis. Mae'r adroddiadau'n canolbwyntio ar ymchwilio i'r llifogydd a ddigwyddodd yn Nhrefforest, Glyn-taf a'r Ddraenen Wen, a Ffynnon Taf yn y...

25 Ionawr 2022

Adnewyddu trwyddedau ar gyfer pobl sy'n byw mewn parth parcio i breswylwyr

Mae'r Cyngor yn atgoffa pobl sy'n byw mewn parth parcio i breswylwyr bod angen adnewyddu eu trwyddedau blynyddol erbyn 31 Mawrth, a bod modd cwblhau'r broses yma cyn y dyddiad cau

25 Ionawr 2022

Ymddiriedolaeth Edward Thomas yn Parhau â Thraddodiad 400-mlwydd oed

Mae un o'r traddodiadau elusennol hynaf yng Nghymru, sydd wedi digwydd yn flynyddol yn Rhondda Cynon Taf ers dros 400 o flynyddoedd, wedi'i gynnal ar-lein eleni.

25 Ionawr 2022

Vision Products yn Adnewyddu ei Aelodaeth o Fenter Ddiogelwch

Mae Vision Products arobryn y Cyngor wedi adnewyddu ei aelodaeth o fenter Secured by Design, menter ddiogelwch swyddogol yr heddlu.

24 Ionawr 2022

Penodi Maer Newydd yn RhCT

Ar ôl cyfarfod Cyngor Rhondda Cynon Taf a gafodd ei gynnal ddydd Mercher, 19 Ionawr, mae'r Cynghorydd Wendy Treeby wedi'i phenodi'n Faer newydd Rhondda Cynon Taf.

21 Ionawr 2022

Cynllun sylweddol i uwchraddio ceuffosydd ar yr A4061 Ffordd y Rhigos

Bydd gwaith uwchraddio sylweddol i gwlferi presennol ar yr A4061 Ffordd y Rhigos, ger safle Glofa'r Tŵr, yn cael ei gyflawni diolch i gyllid Ffyrdd Cydnerth Llywodraeth Cymru. Cafodd y cyllid ei sicrhau er mwyn mynd i'r afael â phroblem...

21 Ionawr 2022

Gwelliannau i gilfach cwlfert yn Nant Cae Dudwg yng Nghilfynydd

Cyn bo hir bydd y Cyngor yn dechrau ar waith lliniaru llifogydd yn Nant Cae Dudwg yng Nghilfynydd, wedi iddo sicrhau cyllid gan Lywodraeth Cymru ar gyfer y cynllun

21 Ionawr 2022

Chwilio Newyddion