Disgyblion y Cwm yn Lansio Cân Elusen

Mae pum disgybl o Gwm Rhondda, a gynrychiolodd y Cwm yn Rownd Derfynol Junior Eurovision Cymru yn 2019, wedi rhyddhau sengl elusennol yn ystod argyfwng cenedlaethol Coronafeirws COVID-19 i godi arian ar gyfer y GIG yng Nghymru.

22 Mehefin 2020

Llyfrgelloedd RhCT yn cynnig Gwasanaeth Archebu a Chasglu

Bydd Gwasanaeth Llyfrgelloedd y Cyngor yn dechrau cynnig gwasanaeth 'Archebu a Chasglu' i'w holl gwsmeriaid o ddydd Mercher, 24 Mehefin.

22 Mehefin 2020

Datganiad Llifogydd - Arweinydd y Cyngor

Flooding Statement from Council Leader - Andrew Morgan

19 Mehefin 2020

Darpariaeth Gofal Plant Brys ar gyfer tymor yr haf

Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi ei ddarpariaeth Gofal Plant Brys ar gyfer tymor yr haf gan ddechrau ar 29 Mehefin - gyda gofal plant ar gael ar draws pob ysgol, a'r cyfnod ymgeisio yn agor ddydd Gwener (19 Mehefin)

18 Mehefin 2020

Darparu Cymorth i'n Preswylwyr Ni

Mae saith o Ganolfannau Cydnerthedd Cymunedol gan y Cyngor, a sefydlwyd yn sgil argyfwng cenedlaethol COVID-19, sy'n darparu cefnogaeth a chymorth hanfodol i filoedd o drigolion oedrannus ac agored i niwed ledled y fwrdeistref sirol.

16 Mehefin 2020

Prif wobr ar gyfer Rasys Nos Galan

Mae'n swyddogol! Rasys Nos Galan yw'r ras 5 cilomedr orau yng Nghymru unwaith eto, ar ôl cael ei choroni'n enillydd rhanbarthol yng Ngwobrau Rhedeg 2020 y DU.

16 Mehefin 2020

Y diweddaraf am waith adfer tirlithriad Tylorstown a chynlluniau'r dyfodol

Bydd y Cyngor yn dechrau'r broses arwyddocaol o symud 60,000 tunnell o ddeunydd y domen lo cyn bo hir ar ôl y tirlithriad yn Nhylorstown yn ystod Storm Dennis. Mae hefyd wedi amlinellu ei weledigaeth ar gyfer yr ardal yn y dyfodol

10 Mehefin 2020

Datganiad - adolygu placiau, cerfluniau a chofebion

Mae Arweinydd a Dirprwy Arweinydd y Cyngor wedi gwneud datganiad ar y cyd mewn perthynas ag adolygu holl gerfluniau, penddelwau, placiau a chofebion ar safleoedd sy'n eiddo i'r Cyngor

10 Mehefin 2020

Bloc dysgu newydd Ysgolion 21ain Ganrif yn barod yn Nhreorci

The significant 21st Century Schools investment in Treorchy is now delivered, after a refurbished teaching block and new music department were recently completed – adding to a series of further improvements in recent years

09 Mehefin 2020

Gwelliannau i groesfan i gerddwyr ar yr A4059 yn Aberpennar

Cyn bo hir, bydd y Cyngor yn dechrau gweithio i uwchraddio croesfan i gerddwyr ar yr A4059 yn Aberpennar. Bydd gofyn am oleuadau traffig dros dro y tu allan i oriau teithio brig er mwyn tarfu cyn lleied â phosibl

09 Mehefin 2020