Ein Harwyr Rheng Flaen

Diolch ENFAWR i'n harwyr rheng flaen ymroddgar, sy'n dal i ddarparu gwasanaethau rheng flaen allweddol i drigolion Rhondda Cynon Taf yn ystod y cyfnod heriol yma.

14 Ebrill 2020

Timau pêl-droed yn dod at ei gilydd i ddweud diolch

Two rival football teams, Pontypridd FC and Pontypridd Town Juniors FC, have 'clubbed' together to show their thanks and appreciation to Rhondda Cynon Taf Council's Recycling and Waste crews.

09 Ebrill 2020

Mae archwiliadau priffyrdd wedi'u hatal ond mae ymatebion brys yn parhau

Mae'r Cyngor wedi atal ei archwiliadau rhagweithiol o'r priffyrdd yn dilyn canllawiau iechyd cyhoeddus sy'n ymwneud â chadw pellter cymdeithasol. Er hyn, bydd yn dal i ymateb i faterion brys yn ystod y cyfnod heriol yma

09 Ebrill 2020

Achlysuron wedi'u Canslo yn RhCT

Wrth i'r argyfwng iechyd gwladol barhau, mae'r Cyngor wedi penderfynu canslo'r holl achlysuron sy'n cael eu rhedeg gan yr Awdurdod tan ddiwedd mis Medi.

08 Ebrill 2020

Y Cyngor yn diolch am rodd o 1,000 o Wyau Pasg i bobl ifainc

Mae'r Cyngor wedi diolch i gwmni Wilko am ei rodd hael o 1,000 o Wyau Pasg ddydd Gwener diwethaf, 3 Ebrill.

07 Ebrill 2020

Cyflwyno technoleg ddigidol er mwyn i deuluoedd gadw mewn cysylltiad â phreswylwyr ein cartrefi preswyl

Bydd llechi digidol (tablets) yn cael eu darparu i gartrefi preswyl y Cyngor i sicrhau bod modd i breswylwyr gadw mewn cysylltiad â'u ffrindiau a'u teuluoedd ar-lein

03 Ebrill 2020

Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid yn cefnogi pobl ifainc yn ystod pandemig y Coronafeirws

Mae Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogi Ieuenctid y Cyngor (YEPS) yn parhau â'i waith hanfodol i gefnogi pobl ifainc yn ystod y cyfnod yma, a hynny trwy gyflwyno nodweddion newydd fel negeseuon gwib, gweithdai a chlybiau ieuenctid ar-lein...

03 Ebrill 2020

Y Cyngor yn gweithio'n agos gyda'r heddlu i gosbi'n llym y rhai sy'n gadael gwastraff yn anghyfreithlon

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn gweithio'n agos gyda Heddlu De Cymru i atal y rhai sy'n bwriadu gadael gwastraff yn anghyfreithlon yn ystod cyfnod cyfyngiadau symud y Coronafeirws

03 Ebrill 2020

Adeilad y Cyngor I'w Ddefnyddio fel Ysbyty Maes

Bydd swyddfa'r Cyngor yn Abercynon yn cael ei defnyddio fel ysbyty maes, gan ddarparu 150 o welyau newydd er mwyn helpu'r bwrdd iechyd ymateb i COVID19

02 Ebrill 2020

Defnyddio Gwasanaeth Llyfrgelloedd RhCT o'ch cartref

O lawrlwytho llyfrau, llyfrau llafar digidol a llyfrau comics i edrych ar archifau lluniau a dysgu iaith newydd, mae modd i chi gael gafael ar nifer o adnoddau AM DDIM trwy ddefnyddio Gwasanaeth Llyfrgelloedd RhCT o'ch cartref

01 Ebrill 2020