Gohirio'r Eisteddfod Genedlaethol tan 2023

O ganlyniad i'r datblygiadau parhaus ynglŷn â'r coronafeirws, mae Bwrdd Rheoli'r Eisteddfod Genedlaethol wedi cyhoeddi bod yr ŵyl, a oedd i fod i gael ei chynnal yn Rhondda Cynon Taf yn 2022, wedi cael ei gohirio am flwyddyn

31 Mawrth 2020

Cofiwch eich Cymdogion - helpu'n gilydd yn ystod argyfwng y Coronafirws

Mae'r Cyngor yn ail-lansio ymgyrch Cofiwch eich Cymdogion eto er mwyn cynnig cyngor ac anogaeth fydd yn helpu preswylwyr i edrych ar ôl ei gilydd yn ystod argyfwng iechyd y Coronafirws

30 Mawrth 2020

Coronafirws (COVID-19)

Gan gydweithio â'n partneriaid, rydyn ni am dawelu meddyliau ein trigolion y byddwn ni'n cymryd yr holl gamau angenrheidiol i ddiogelu lles ein cymunedau.

30 Mawrth 2020

Bydd y ddarpariaeth Prydau Ysgol am Ddim yn newid o 6 Ebrill gan gynnig taliad ar ffurf trosglwyddiad banc

Bydd darpariaeth frys Prydau Ysgol am Ddim y Cyngor yn newid o 6 Ebrill. Bydd taliad ar ffurf trosglwyddiad banc yn cymryd lle'r system pecynnau bwyd sydd ar waith ar hyn o bryd

27 Mawrth 2020

Apel Tanau Bwriadol

This week, fire crews have attended a number of grass and refuse fires across South Wales, which may have been deliberately started.

26 Mawrth 2020

RHAID i rieni ailymgeisio nawr am ofal plant brys o 30 Mawrth

Bydd trefniadau gofal plant brys newydd ar gyfer gweithwyr hanfodol yn dod i rym o ddydd Llun, 30 Mawrth - ac mae rhaid i drigolion a gweithwyr RhCT ailymgeisio erbyn dydd Gwener er mwyn manteisio arno

25 Mawrth 2020

Ple cynghorau i drigolion: "Peidiwch difaru na wnaethoch chi bethau'n wahanol. Arhoswch adref. Achubwch fywydau."

Mae arweinwyr cynghorau yn galw ar drigolion i lynnu at fesurau llym gan y llywodraeth ar ein bywydau dyddiol, er mwyn ymateb i bandemig Coroonafeirws.

25 Mawrth 2020

Eiddo trwyddedig sydd ddim yn cydymffurfio â chyngor iechyd y cyhoedd

Mae'r Cyngor yn erlid mwy na 10 eiddo sydd heb gydymffurfio â chyngor iechyd y cyhoedd a gafodd ei gyhoeddi ddydd Gwener, 20 Mawrth. Roedd y cyngor yma wedi gorchymyn tafarndai, bariau a bwytai i gau

24 Mawrth 2020

Blaenoriaethu adnoddau ar gyfer gwasanaethau hanfodol (24 Mawrth)

Wrth ymateb i'r cyfarwyddiadau diweddaraf o ran iechyd y cyhoedd, bydd y Cyngor yn cwtogi ar ddarpariaeth ei wasanaethau mewn nifer o feysydd, a hynny er mwyn blaenoriaethu adnoddau ar gyfer gwasanaethau hanfodol

24 Mawrth 2020

Mae Canolfannau Cydnerthedd Cymunedol yn cael eu sefydlu ar draws y Sir

Mae Canolfannau Cydnerthedd Cymunedol yn cael eu sefydlu ar draws y Sir i gefnogi'r rhai sydd wedi cael eu cynghori gan y GIG i hunan-ynysu o ganlyniad i gyflyrau iechyd sy'n bodoli eisoes

23 Mawrth 2020