Skip to main content

Newyddion

Y Cabinet i drafod Strategaeth Gyllideb Ddrafft y Cyngor ar gyfer 2022/23

Yn dilyn Setliad Llywodraeth Leol ffafriol gan Lywodraeth Cymru, bydd y Cabinet yn mynd ati i drafod Strategaeth Gyllideb Ddrafft y Cyngor ar gyfer 2022/23

20 Ionawr 2022

Tynnu Sylw at Berchnogion Cŵn Anghyfrifol

Tynnu Sylw at Berchnogion Cŵn Anghyfrifol

20 Ionawr 2022

Cadarnhau Aelodau newydd o'r Cabinet - bydd Jill Bonetto a Gareth Caple yn ymuno â'r Cabinet o Ddydd Iau

Mae Arweinydd y Cyngor, Andrew Morgan, wedi cadarnhau ei fwriad i benodi'r Cynghorydd Jill Bonetto a'r Cynghorydd Gareth Caple yn Aelodau o'r Cabinet

18 Ionawr 2022

Gwaith i sicrhau dyfodol pont sy'n rhan o'r A4058 drwy Ystrad

Cyn bo hir bydd y Cyngor yn gwneud gwaith sylweddol ar Bont Bodringallt, sy'n rhan o'r A4058 yn Ystrad. Bydd y Cyngor yn sicrhau cyn lleied â phosibl o darfu ar y brif ffordd drwy gydol y cynllun

18 Ionawr 2022

Aelodau'r Cabinet yn penderfynu camu'n ôl o'u Rolau Gweithredol

Mae'r Cynghorydd Joy Rosser a'r Cynghorydd Geraint Hopkins wedi cyhoeddi heddiw eu bod nhw am gamu'n ôl o'u rolau yn rhan o'r Cabinet

17 Ionawr 2022

Gwaith atgyweirio wal i ddechrau ar yr A4054 Heol Caerdydd yn Ffynnon Taf

Cyn bo hir, bydd y Cyngor yn cynnal gwaith atgyweirio ar ran 200 metr o wal gynnal a wal barapet ger yr A4054 Heol Caerdydd yn Ffynnon Taf

17 Ionawr 2022

Gwaith atgyweirio sianel afon leol i ddechrau yn Aberpennar

Bydd gwaith yn dechrau i atgyweirio ac ailadeiladu rhannau o'r wal, sef glannau'r cwrs dŵr cyffredin, rhwng Stryd Allen a Stryd Copley yn Aberpennar – sydd wedi dioddef difrod dros sawl cyfnod o law trwm

17 Ionawr 2022

Cyfle i ddweud eich dweud ar Gam Pedwar Prosiect Tirlithriad Tylorstown

Mae cam nesaf prosiect Tirlithriad Tylorstown yn cynnig adfer y domen sy'n weddill ar ochr y bryn. Bellach, mae modd i breswylwyr weld rhagor o fanylion a dweud eu dweud ar y gwaith sydd ar ddod mewn ymgynghoriad cyhoeddus

17 Ionawr 2022

Disgyblion wrth eu boddau wrth i grocodeil o'r 19eg Ganrif gael ei arddangos

Mae crocodeil 120 oed wedi cael ei arddangos mewn ysgol gynradd yng Nghwm Rhondda i bawb ei fwynhau, a hynny'n dilyn ei gadw'n ofalus iawn ar ôl dod o hyd i'r corff o dan lawr ystafell ddosbarth

14 Ionawr 2022

Gwaith lliniaru llifogydd i gychwyn yn Stryd Mostyn, Abercwmboi

Cyn bo hir bydd y Cyngor yn dechrau ar gynllun lliniaru llifogydd lleol ar raddfa fach yn Stryd Mostyn, Abercwmboi. Bydd y cynllun yn defnyddio cyllid y Cyngor a Llywodraeth Cymru i wella'r seilwaith presennol a lleihau'r perygl o...

12 Ionawr 2022

Chwilio Newyddion