Skip to main content

Newyddion

Cadw'n Ddiogel y Calan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt Yma

Cadw'n Ddiogel y Calan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt Yma

04 Tachwedd 2022

Cerdyn coch i berchnogion cŵn ANGHYFRIFOL

Mae dyn o Bontypridd wedi derbyn cerdyn coch a dirwy fawr gan lys am adael i'w gi grwydro o amgylch rhan gyfyngedig o Barc Coffa Ynysangharad, Pontypridd.

03 Tachwedd 2022

Trawsnewid eiddo gwag er mwyn rhoi cartref diogel i bobl ifainc

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf, ar y cyd â chwmni RHA Wales, wedi derbyn cyllid gan Gynllun Cyfalaf Digartrefedd Cam 2 Llywodraeth Cymru

31 Hydref 2022

Dewch inni ddathlu CALAN GAEAF GWYRDD eleni!

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn gofyn i'w breswylwyr fod yn ystyrlon a chofio rhoi gweddillion bwyd yn eu cadis gwastraff bwyd wrth ddathlu Calan Gaeaf eleni.

28 Hydref 2022

Gwalia Healthcare yn goresgyn heriau i ehangu ei fusnes

Mae busnes o Drefforest, a ddefnyddiodd ei arbenigedd gweithgynhyrchu i gyflenwi cynhyrchion allweddol fel hylif diheintio dwylo mewn ymateb i'r pandemig, ychydig wythnosau ar ôl dioddef llifogydd yn ystod Storm Dennis, yn parhau i fynd...

28 Hydref 2022

Buddsoddi mewn Ardaloedd Gemau Aml-ddefnydd newydd i bobl ifainc ym mhentrefi Graig a Phen-y-graig

Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi y bydd yn darparu Ardaloedd Gemau Aml-ddefnydd newydd yng nghymunedau Graig a Phen-y-graig. Byddan nhw'n cael eu hadeiladu yn ystod misoedd cyntaf y flwyddyn newydd, gan wella'r cyfleoedd chwarae...

28 Hydref 2022

Sgrinio TB ar gyfer cysylltiadau yn Nhonypandy

Sgrinio TB ar gyfer cysylltiadau yn Nhonypandy

28 Hydref 2022

Dathlu Arwr y Gymuned!

Cafodd un arwr yn y gymuned leol ddiolch enfawr yr wythnos diwethaf i ddathlu ei waith caled a'i ymroddiad anhygoel i gadw strydoedd Aberdâr yn lân ac yn ddi-sbwriel.

27 Hydref 2022

Dweud eich dweud ar Gynllun Llwybrau Diogel y dyfodol yn Llanilltud Faerdref

Mae'r Cyngor wedi lansio ymgynghoriad cymunedol sy'n gofyn i drigolion leisio'u barn am y cynigion newydd i gyflwyno mesurau diogelwch y ffyrdd a llwybrau teithio llesol gwell ar Fryn y Goron yn Llanilltud Faerdref

26 Hydref 2022

Gwelliannau i'r llwybrau troed ger safle seindorf Parc Coffa Ynysangharad

Mae gwaith i ailosod y llwybrau troed sy'n arwain at y safle seindorf ym Mharc Coffa Ynysangharad yn dechrau'r wythnos yma, a hynny'n rhan o brosiect ehangach Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yn y parc

26 Hydref 2022

Chwilio Newyddion