Skip to main content

Newyddion

Dweud eich dweud yn rhan o'n hadolygiad o fannau pleidleisio

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cynnal adolygiad o ddosbarthau pleidleisio etholiadol, mannau pleidleisio a gorsafoedd pleidleisio ar gyfer etholiadau Seneddol y DU ar draws y sir.

23 Hydref 2023

Y diweddaraf am gynnydd cynllun pont droed Llanharan

Yn dilyn llwyddiant y gwaith gosod pont droed newydd ar benwythnos 14-15 Hydref, mae modd i'r Cyngor ddarparu'r newyddion diweddaraf am gamau nesaf y cynllun.

23 Hydref 2023

Diwrnod ym mywyd Gyrrwr Lori Ailgylchu

Ydych chi erioed wedi meddwl am y person sy'n casglu eich sbwriel a'ch deunydd ailgylchu a beth mae'n ei wneud yn rhan o'i swydd bob dydd?

19 Hydref 2023

GÊM AILGYLCHU NEWYDD RHONDDA CYNON TAF

A NEW interactive GAME has been officially launched by Rhondda Cynon Taf Council at the Alun Maddox Visitors Centre this Recycle Week.

19 Hydref 2023

Cyflwyno Cynllun Gwobr Eco Ysgolion Rhondda Cynon Taf

Mae'r Cyngor yn falch o gyhoeddi lansiad ein cynllun Gwobr Eco Ysgolion Rhondda Cynon Taf ein hunain.

17 Hydref 2023

Diweddariad Cynllun Pont Heol y Maendy

Yn dilyn cynnydd pellach yn y gwaith ers y diweddariad diwethaf i breswylwyr, mae'r Cyngor wedi darparu crynodeb o'r datblygiadau diweddaraf wrth i Gynllun Pont Heol y Maendy symud yn ei flaen yn sydyn.

17 Hydref 2023

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cefnogi Wythnos Ailgylchu 2023!

Yr wythnos ailgylchu yma (16-22 Hydref) rydyn ni'n gofyn i drigolion ymuno â'r ymgyrch genedlaethol 'YR HELFA AILGYLCHU FAWR' ac ymgyrch Cymru yn Ailgylchu – 'BYDD WYCH, AILGYLCHA' er budd Rhondda Cynon Taf!

16 Hydref 2023

Wythnos Democratiaeth Leol RhCT ― Cymunedau Lleol: Rhoi Gwytnwch Democrataidd ar y Blaen

Cafodd Wythnos Democratiaeth Leol eleni ei gynnal rhwng 9 a 15 Hydref ac mae Wythnos Democratiaeth Leol Ewrop yn cael ei chynnal yn flynyddol yn ystod wythnos 15 Hydref.

16 Hydref 2023

Achlysuron y Nadolig yng nghanol ein trefi

Bydd Siôn Corn yn dychwelyd i ganol ein trefi eleni a bydd yn dod â mwy o hwyl yr ŵyl!

13 Hydref 2023

Disgyblion a staff yn Rhydfelen yn mwynhau eu hadeilad ysgol newydd

Mae Aelod o'r Cabinet ar faterion Addysg y Cyngor wedi ymweld â'r adeilad ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg newydd gwych yn Rhydfelen, lle mae disgyblion a staff wedi bod yn mwynhau'r cyfleusterau o'r radd flaenaf ers dechrau'r flwyddyn ysgol

13 Hydref 2023

Chwilio Newyddion