Y Cabinet yn cytuno ar fuddsoddiad sylweddol o £37.4 miliwn mewn addysg ledled Pontypridd

Mae'r Cabinet wedi cytuno ar gynigion i fuddsoddi £37.4 miliwn mewn cyfleusterau ysgol newydd ledled ardal Pontypridd erbyn 2022

21 Mawrth 2019

Strategaeth Gwasanaeth Llyfrgell ar gyfer 2019-2021 wedi'i chytuno gan Aelodau o'r Cabinet

Mae'r Cabinet wedi cytuno ar Strategaeth Gwasanaeth Llyfrgell, ar ôl adolygu'r cynnydd da sydd wedi cael ei wneud i sicrhau bod y gwasanaeth yn parhau i fod yn berthnasol wrth i'r hyn y mae pobl yn ei ddisgwyl gan eu llyfrgell newid

20 Mawrth 2019

Y Cabinet yn Cytuno i Ehangu Cymhwysedd y Rhaglen Cymorth ar gyfer Mentrau

Mae Aelodau o'r Cabinet wedi cytuno i ehangu'r meini prawf ar gyfer y Rhaglen Cymorth ar gyfer Mentrau ymhellach. Llynedd, dyrannodd y rhaglen £267,000 i helpu 50 o fentrau lleol i dyfu

20 Mawrth 2019

Tri Chopa Cymru

Ydych chi'n gallu cwblhau her epig tri chopa Cymru - drwy gyrraedd copaon y tri mynydd uchaf yng Nghymru mewn diwrnod?

20 Mawrth 2019

Cynllun ail-wynebu'r ffordd yn Duke Street a Heol Caerdydd, Aberdâr

Cyn bo hir bydd y Cyngor yn cynnal cynllun ail-wynebu yng Nghanol Tref Aberdâr. Mae'r gwaith wedi'i drefnu gyda'r nos ac ar ddydd Sul i leihau anghyfleustra

19 Mawrth 2019

Ffordd Osgoi Llanharan - Adroddiad cynnydd ac arddangosfeydd cyhoeddus sydd ar y gweill

Cyn bo hir bydd y Cyngor yn cynnal dwy arddangosfa gyhoeddus sy'n amlinellu'r cynigion ar gyfer cynllun Ffordd Osgoi Llanharan. Hefyd, bydd modd i drigolion weld y cynlluniau a dweud eu dweud ar-lein

15 Mawrth 2019

Y Cabinet i ystyried buddsoddiad Ysgolion yr 21ain Ganrif ym Mhontypridd

Bydd y Cabinet yn ystyried yr ymateb i'r ymgynghoriad mewn perthynas â'r cynigion i fuddsoddi £37.4 miliwn ym maes addysg ledled ardal ehangach Pontypridd, a hynny drwy'r rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif

14 Mawrth 2019

Erlyniadau llwyddiannus diweddar am droseddau amgylcheddol

Mae'r Cyngor wedi erlyn nifer o unigolion yn llwyddiannus am droseddau amgylcheddol, gan weithredu ei agwedd dim goddefgarwch tuag at droseddau tebyg

14 Mawrth 2019

Robert White - The Tank Top Tour

Robert White - The Tank Top Tour

14 Mawrth 2019

It's My Shout!

Do you fancy a career in TV and film? It's My Shout can offer you a step on the career ladder

14 Mawrth 2019