Grant Cynnal Canol Y Dref yn helpu busnesau lleol

Mae'r Cyngor bellach wedi cymeradwyo dros 100 o gynlluniau yn rhan o Grant Cynnal Canol y Dref – ac mae masnachwyr yn ardaloedd Treorci, Tonypandy ac Aberpennar wedi trafod sut mae'r cynllun wedi helpu i wella blaenau'u heiddo

23 Mai 2019

Let's Be Frank: Teyrnged i Frank Vickery

Let's Be Frank, RCT Theatre's tribute to valley legend Frank Vickery

22 Mai 2019

Goleuadau traffig dros dro ar Heol Penrhiw-ceibr dros gyfnod y Sulgwyn

Bydd angen goleuadau traffig dros dro ar Heol Penrhiw-ceibr dros gyfnod y Sulgwyn yn rhan o Gynllun Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm yn Aberpennar. Mae'r gwaith wedi'i drefnu ar gyfer gwyliau'r ysgol i leihau aflonyddwch

22 Mai 2019

Pennaeth y Flwyddyn

Pennaeth y Flwyddyn

22 Mai 2019

Amy yn cipio Gwobr Gwaith Ieuenctid mewn Ysgolion

Amy yn cipio Gwobr Gwaith Ieuenctid mewn Ysgolion

22 Mai 2019

Cynllun sylweddol i atgyweirio waliau afonydd yn Nhrehopcyn

Cyn bo hir bydd y Cyngor yn dechrau ar gynllun sylweddol i ymgymryd â gwaith angenrheidiol ar strwythur wal afon, sy'n cynnal yr A4058 yn Nhrehopcyn

21 Mai 2019

Gwaith ymestyn lôn fysiau ar Gylchfan Stryd y Bont wedi'i gwblhau

Mae'r Cyngor wedi cyflawni cynllun i ymestyn y lôn fysiau ar Gylchfan Stryd y Bont ym Mhontypridd ar slipffordd yr A470 er mwyn gwella llif y traffig ar gyfer bysiau yn ystod yr adegau prysuraf

21 Mai 2019

Y Sioe Ceir Clasur yn dychwelyd i Daith Pyllau Glo Cymru

Y Sioe Ceir Clasur yn dychwelyd i Daith Pyllau Glo Cymru

21 Mai 2019

Dŵr Cymru yn cau ffordd Mynydd y Rhigos dros y Sulgwyn

Mae Dŵr Cymru am gau ffordd yr A4061 dros Fynydd y Rhigos er mwyn gwneud gwaith ar ôl i bibell ddŵr fyrstio y llynedd. Mae'r cynllun wedi'i amserlenni ar gyfer hanner tymor er mwyn lleihau unrhyw aflonyddwch

20 Mai 2019

Cefnogi Ein Lluoedd Arfog - O'r Gorffennol i'r Presennol

The Council continues to build upon its on-going relationship with the Armed Forces community

20 Mai 2019