Grant Adfer Llifogydd Cymunedol - Tâl Caledi ar gyfer cynorthwyo trigolion a busnesau

Bydd y Cyngor yn darparu cefnogaeth o £500 i breswylwyr a £1,000 ar gyfer busnesau sydd wedi dioddef difrod mewnol i eiddo oherwydd llifogydd

18 Chwefror 2020

Angen cau pwll nofio Canolfan Hamdden Sobell

Exciting improvements that will increase the capacity for lessons and different activities in Sobell Leisure Centre's Pools have been confirmed.

18 Chwefror 2020

Ymateb y gymuned i lifogydd a chefnogaeth gwirfoddolwyr

Rhonda Cynon Taf Council is working in partnership with Interlink, Community Groups and our Communities to coordinate a community response to flooding and ensure we get the right help to the right locations as soon as we can.

18 Chwefror 2020

Arweinydd y Cyngor yn sefydlu Bwrdd Adfer i ymateb i Storm Dennis

Yn dilyn effaith ddinistriol Storm Dennis dros y penwythnos - digwyddiad sydd wedi'i alw'n ddigwyddiad tywydd mawr - mae Arweinydd y Cyngor, Andrew Morgan, wedi sefydlu Bwrdd Adfer er mwyn cydlynu cynllun adfer y Cyngor

18 Chwefror 2020

Storm Dennis Cyngor ( 18 Chwefror)

Storm Dennis Cyngor ( 18 Chwefror)

17 Chwefror 2020

Storm Dennis – sut mae modd i drigolion helpu

The Council is asking residents to do their bit, where possible and safe to do so, to help alleviate the risk of flooding

14 Chwefror 2020

Adeilad cyntaf Llys Cadwyn i'w drosglwyddo i'r Cyngor gan y contractwr

Mae datblygiad Llys Cadwyn Pontypridd wedi cyrraedd carreg filltir bwysig yr wythnos yma gan y bydd y contractwr Willmott Dixon yn trosglwyddo'r adeilad cyntaf i'r Cyngor yfory yn unol â'r rhaglen y cytunwyd arni

13 Chwefror 2020

Y Cabinet yn cytuno ar Gynllun Lleihau Cyfraddau Busnes Lleol ar gyfer 2020/21

Ar ôl ystyried yr adborth o broses ymgynghori ddiweddar, mae'r Cabinet wedi cytuno i weithredu Cynllun Lleihau Cyfraddau Busnes newydd i helpu tua 485 o fusnesau lleol i leihau eu cyfraddau yn 2020/21

13 Chwefror 2020

Y Cabinet yn cytuno i'r Cynllun Corfforaethol gael ei ystyried gan y Cyngor

Mae'r Cabinet wedi ystyried adborth a gafwyd o ymgynghoriad helaeth ac eang ar ddrafft y Cynllun Corfforaethol 2020-2024 - ac wedi cytuno iddo gael ei gyflwyno i'r cyfarfod llawn o'r Cyngor y mis nesaf

13 Chwefror 2020

Ymchwiliadau tir ar Gylchfan Tonyrefail yr A4119/A4093

Bydd y Cyngor yn cynnal cyfres o ymchwiliadau tir dros nos ar Gylchfan Tonyrefail yr A4119 / A4093 o 14 Chwefror, i lywio cynllun sydd â'r bwriad o wella llif traffig ar yr adegau prysuraf

13 Chwefror 2020