'Cynghorau Balch' ar gyfer Pride Cymru 2019

Mae Cyngor RhCT a Chynghorau eraill ledled De Cymru yn dod at ei gilydd i hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth a chefnogi'r gymuned LHDTC+ yn achlysur Pride Cymru 2019.

08 Awst 2019

Achlysuron Ymgysylltu Cyhoeddus fel rhan o Sgwrs yr Haf 2019

Caiff trigolion eu gwahodd i fynd i 4 achlysur 'galw heibio' cyhoeddus yr Awst yma fel rhan o Sgwrs Haf y Cyngor. Bydd yn gyfle i ddod o hyd i fwy am fuddsoddiad parhaus a chynlluniau yn y dyfodol ar draws amrywiaeth o wasanaethau

08 Awst 2019

Cegaid o Fwyd Cymru

Glorious weather, delicious food and drink and live entertainment was once again on the menu at the Big Welsh Bite this weekend, with an incredible 20,000 people visiting Pontypridd for a taste of life in RCT.

08 Awst 2019

Cynllun Cylchfan Ynysmaerdy A4119 i wella diogelwch

Bydd y Cyngor yn gwneud gwaith dros nos drwy gydol mis Awst i wella diogelwch ar gylchfan A4119 Ynysmaerdy (Ysbyty Brenhinol Morgannwg) fel rhan o waith paratoi ar gyfer cynllun i greu ffordd ddeuol yn y dyfodol

08 Awst 2019

Gwelliannau i'r pafiliwn bowls yn rhan o fenter etifeddiaeth Llys Cadwyn

Mae gwelliannau sylweddol i'r pafiliwn bowls ym Mharc Coffa Ynysangharad wedi'u cwblhau gan gontractwr y Cyngor ar gyfer datblygiad Llys Cadwyn, a hynny'n rhan o fenter etifeddiaeth gymunedol

07 Awst 2019

Gwelliannau ysgol gwerth miliynau o bunnoedd

Tra bo staff a disgyblion wrthi'n mwynhau eu gwyliau haf, mae'r Cyngor wrthi'n gweithio ar wella ysgolion ar hyd a lled y Fwrdeistref Siro

06 Awst 2019

Mae Cegaid o Fwyd Cymru yn ôl!

Mae Cegaid o Fwyd Cymru, sef prif achlysur Cyngor Rhondda Cynon Taf dros yr haf, yn dychwelyd i Barc Coffa Ynysangharad ar 3 a 4 Awst.

02 Awst 2019

Cyngor yn dechrau cyhoeddi cerdyn teithio rhatach Trafnidiaeth Cymru

Mae'r Cyngor wedi dechrau cyhoeddi cerdyn teithio rhatach 'newydd' i'w ddefnyddio ar fysiau ledled Cymru i ymgeiswyr newydd 60 oed neu'n hyn, yn ogystal â'r rhai sydd ag anabledd

02 Awst 2019

Cynlluniau Metro Plus gwerth £50 miliwn i ddarparu buddion drwy'r rhanbarth cyfan

Mae fframwaith a chanddo'r nod o gyflenwi dull cydlynol o weithredu i wella trafnidiaeth gyhoeddus ledled rhanbarth De-ddwyrain Cymru gyfan wedi'i gadarnhau heddiw gan Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

01 Awst 2019

Mae busnesau lleol yn elwa ar fenter Hop, Shop and Save

Mae busnesau yn Y Porth, Aberpennar, Treorci ac Aberdâr wedi nodi eu bod nhw wedi elwa ar fod yn rhan o fenter 'Hop, Shop and Save', sy'n rhoi'r cyfle i'r rheiny sy'n teithio ar fysiau wneud arbedion yn siopau'r stryd fawr

01 Awst 2019