Mae parcio yn ystod cyfnod y Nadolig AM DDIM am y seithfed flwyddyn yn olynol

Visitors to Aberdare and Pontypridd town centres are reminded that parking remains FREE throughout December 2020 from 10am each day – as the Council's Festive Parking initiative continues for a seventh year

03 Rhagfyr 2020

Cyflwyno cynllun i atgyweirio Pont Tramffordd Pen-y-darren i Cadw

Mae'r Cyngor wedi gwneud cynnydd pwysig yn y broses o atgyweirio Pont Tramffordd Pen-y-darren yn Nhrecynon – ac mae wedi cyflwyno dyluniadau o gynllun i adfer yr Heneb Restredig i swyddogion Cadw eu hadolygu

03 Rhagfyr 2020

Yr wybodaeth ddiweddaraf am y gwaith ar yr A4119 - cyhoeddi Gorchymyn Prynu Gorfodol

Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi'r wybodaeth ddiweddaraf am y cynllun i ddeuoli'r A4119 o Goed-elái i Ynysmaerdy. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth am y gwaith ar ddyluniad y cynllun ac am gyhoeddi Gorchymyn Prynu Gorfodol, sy'n garreg filltir bwysig

01 Rhagfyr 2020

Her Rithwir Nos Galan 2020 bellach wedi dechrau

Ar eich marciau, barod... Ewch! Mae Her Rithwir Nos Galan 2020 bellach wedi dechrau yn swyddogol, gyda 2,600 o bobl o bob rhan o'r DU yn cymryd rhan trwy gydol mis Rhagfyr.

01 Rhagfyr 2020

Y CYNGOR I GYNNAL YMGYNGHORIAD AR ADEILADU YSGOL GYMRAEG NEWYDD AR SAFLE YGG LLYN Y FORWYN

Mae'r Cyngor yn bwriadu ymgynghori ar gynlluniau i adeiladu ysgol gymuned Gymraeg newydd ar safle Ysgol Gynradd Gymraeg Llyn y Forwyn

27 Tachwedd 2020

Cynllun Peilot Profi Torfol i'w Ehangu i Gynnwys Cwm Cynon Isaf

Yn dilyn trafodaethau ag awdurdodau lleol eraill, y bwrdd iechyd lleol, Llywodraeth Cymru a chynllunwyr milwrol, bydd y cynllun peilot profi torfol sy'n gweithredu ym Merthyr Tudful ar hyn o bryd yn cael ei ehangu i gynnwys Cwm Cynon.

27 Tachwedd 2020

LANSIO GWASANAETH 111 YNG NGHWM TAF MORGANNWG

Mae rhif ffon newydd ar gyfer gofal iechyd nad yw'n frys yn lansio heddiw, Tachwedd 24, yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

27 Tachwedd 2020

Dyddiad Cau Apêl Siôn Corn 2020 wedi'i ymestyn

Bydd Apêl Siôn Corn y Cyngor 2020 AR AGOR am wythnos ychwanegol wrth i bobl barhau i roi tocynnau rhodd, gan ddod â hwyl yr ŵyl i blant Rhondda Cynon Taf adeg y Nadolig eleni.

26 Tachwedd 2020

Cadw'r ffyrdd i fynd, ddydd a nos

Gyda'r tywydd wedi oeri, mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn gwneud popeth o fewn ei allu i gadw'r prif ffyrdd ar agor a sicrhau bod modd i bawb i deithio.

26 Tachwedd 2020

Diwygio'r opsiwn a ffefrir ar gyfer darpariaeth gofal preswyl y Cyngor

Yn dilyn proses ymgynghori ar gynlluniau'r Cyngor i foderneiddio gofal preswyl, yr wythnos nesaf bydd y Cabinet yn ystyried cynigion a fyddai'n cynyddu nifer y cyfleusterau y mae'r Cyngor yn eu rheoli ac y mae am eu cadw yn rhan o'r...

25 Tachwedd 2020