Skip to main content

Newyddion

DIRWY o dros £1330 am dipio'n anghyfreithlon

Tipiwch yn anghyfreithlon yn Rhondda Cynon Taf ac fe fyddwch chi'n cael eich dal fel dysgodd y dyn yma o Gwmdâr yn ddiweddar!

25 Mawrth 2022

Buddsoddi mewn cyfleusterau addysg o'r radd flaenaf ledled y Fwrdeistref Sirol

Mae'r Aelod o'r Cabinet ar faterion Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant wedi ymweld ag ysgolion yng Nghwmdâr, Ffynnon Taf a Beddau. Bydd yr ysgolion yma'n cael cyfleusterau newydd sbon o ganlyniad i'r buddsoddiad gwerth miliynau o bunnoedd...

25 Mawrth 2022

Achlysuron yn dychwelyd i Rondda Cynon Taf yn 2022

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn falch o gyhoeddi bod achlysuron yn dychwelyd i'n parciau, canol trefi ac atyniadau i dwristiaid yn 2022.

25 Mawrth 2022

Arddangosfa Lleisiau Olaf Cwm Rhondda

Mae Maer Rhondda Cynon Taf, y Cynghorydd Wendy Treeby wedi agor arddangosfa 'Lleisiau Olaf Cwm Rhondda' yn swyddogol. Mae'r arddangosfa ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda yn Nhaith Pyllau Glo De Cymru arobryn y Cyngor.

25 Mawrth 2022

Derbyn Her Ailgylchu Cewynnau!

Mae pedwar cwmni bellach wedi derbyn her ailgylchu Cynnyrch Hylendid Amsugnol (AHP) dros Gymru.

25 Mawrth 2022

Cabinet yn cytuno i symud ymlaen â phrosiect Ffarm Solar

Yr wythnos yma (21 Mawrth) mae Cabinet Rhondda Cynon Taf wedi cytuno i fwrw ymlaen â chynlluniau ar gyfer 'Ffarm Solar ar Dir'.

25 Mawrth 2022

Cydweithio i amddiffyn ein cefn gwlad a'n Bwrdeistref Sirol

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf unwaith eto'n cefnogi Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn rhan o Ymgyrch Dawns Glaw, tasglu a sefydlwyd i leihau nifer y tanau glaswellt.

25 Mawrth 2022

Adroddiad Adran 19 - Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2021 - Ynys-hir

Heddiw mae'r Cyngor wedi cyhoeddi'r unfed adroddiad ar ddeg yn unol ag Adran 19 y Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 yn dilyn Storm Dennis. Mae'r adroddiad yn canolbwyntio ar achosion y llifogydd yng nghymuned Ynys-hir

24 Mawrth 2022

Pedwar Prosiect yn cael budd o Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol

Mae'n bleser gan Rondda Cynon Taf gyhoeddi bod pedwar prosiect treftadaeth sy'n caniatáu i ni ddiogelu

24 Mawrth 2022

Rhaglen Brentisiaethau RhCT yn Derbyn Ceisiadau o 1 Ebrill

Bydd modd ymgeisio i fod yn rhan o Raglen Brentisiaethau adnabyddus Cyngor Rhondda Cynon Taf o 1 Ebrill, ac mae amrywiaeth o gyfleoedd ar gael unwaith eto eleni!

24 Mawrth 2022

Chwilio Newyddion