Cynllun gosod cwlfert newydd ger Maes Chwaraeon Hirwaun

Bydd y Cyngor yn dechrau gwaith cyn bo hir i osod cwlfert newydd yn Hirwaun. Bydd angen cau'r llwybr troed tu ôl i Faes Chwaraeon Hirwaun dros dro er mwyn cynnal y gwaith

12 Medi 2019

Cyfle i ddweud eich dweud ar gynlluniau i wella llif y traffig yn Abercynon

Bydd y Cyngor yn dechrau ymgynghoriad tair wythnos cyn bo hir lle bydd modd i drigolion ddweud eu dweud ar gynlluniau drafft i wella llif y traffig trwy ganol Abercynon

11 Medi 2019

Y Newyddion Diweddaraf - Cronfa Trawsnewid ar gyfer Gofal Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Bydd cyngion i drawsnewid darpariaeth gofal cymdeithasol yn Rhondda Cynon Taf yn derbyn buddsoddiad ychwanegol gwerth £7.2 miliwn. Bwriad y buddsoddiad ychwanegol yw darparu rhagor o ddewis ac annibyniaeth ar gyfer unigolion...

10 Medi 2019

Gwaith i symud ail graen tŵr o safle Llys Cadwyn

Ymhen ychydig, bydd ail graen tŵr yn cael ei symud o safle datblygu Llys Cadwyn ym Mhontypridd, a fydd yn golygu bydd y dref ar gau drwy'r dydd ddydd Sul 15 Medi

10 Medi 2019

Prentisiaid a Graddedigion 2019 yn cychwyn ar eu taith gyda Chyngor Rhondda Cynon Taf

Mae 46 o bobl ifainc ar fin dechrau eu gyrfa â Chyngor Rhondda Cynon Taf yn rhan o'r cynlluniau diweddaraf i brentisiaid a graddedigion.

09 Medi 2019

Gwaith adeiladu i ddechrau ar Gam 2 Llwybr Cymunedol Llantrisant

Ymhen ychydig, bydd y Cyngor yn dechrau ar waith adeiladu Cam 2 Llwybr Cymunedol Llantrisant, er mwyn creu llwybr i gerddwyr a beicwyr trwy Cross Inn - sy'n cysylltu â Llwybr Cymunedol Ffordd Osgoi Pentre'r Eglwys

09 Medi 2019

Achlysuron Drysau Agored 2019

Achlysuron Drysau Agored 2019

06 Medi 2019

Ymarfer Corff i Famau!

Mae cynllun 'Made for Mams' wedi'i ddatblygu gan Chwaraeon RhCT a Hamdden am Oes i helpu menywod sy'n dymuno cadw'n heini yn ystod eu beichiogrwydd ac ar ôl rhoi genedigaeth.

06 Medi 2019

Mae'r Cyngor wedi sicrhau gorchymyn cau ar gyfer eiddo ym Mhontypridd

The Council has successfully obtained a closure order on a property in Pontypridd, following numerous complaints linking the property with anti-social behaviour related to drug dealing and drug use

05 Medi 2019

Noson yng Nghwmni Shane Williams

Rugby legend Shane Williams will be side-stepping his way to Rhondda Cynon Taf tonight

05 Medi 2019