Skip to main content

Newyddion

Gwella Proses Recriwtio'r Cyngor ar gyfer Cymuned y Lluoedd Arfog

Mae'r Cyngor wedi lansio Cynllun Gwarantu Cyfweliad i ddangos ei gefnogaeth barhaus a'i ymrwymiad i gymuned y Lluoedd Arfog ac i barchu Cyfamod y Lluoedd Arfog

09 Chwefror 2022

Mae'r cynllun peilot cyntaf i wella ffyrdd heb eu mabwysiadu bellach wedi'i gwblhau

Mae'r cynllun cyntaf ym mhrosiect peilot y Cyngor i wella a mabwysiadu saith ffordd breifat ar draws Rhondda Cynon Taf bellach wedi'i gwblhau - ar ôl i waith ail-wynebu a gwelliannau draenio gael eu cyflwyno yn Nheras Trafalgar yn Ystrad

04 Chwefror 2022

Cynllun sylweddol i sefydlogi'r arglawdd yn Heol Llwyncelyn

Bydd y Cyngor yn dechrau ar y gwaith angenrheidiol i sefydlogi'r arglawdd ger rhan o Heol Llwyncelyn yn y Porth (o Chwefror 14). Dyma gynllun sylweddol sy'n golygu y bydd raid i draffig deithio mewn un cyfeiriad yn unig er diogelwch pawb

04 Chwefror 2022

Cyhoeddi Adroddiadau Ymchwilio i Lifogydd Adran 19 diweddaraf

Yn dilyn Storm Dennis, mae tri Adroddiad Ymchwilio i Lifogydd Adran 19 ychwanegol wedi'u cyhoeddi gan y Cyngor heddiw, gan ddod â'r cyfanswm i naw. Mae'r adroddiadau diweddaraf yn canolbwyntio ar Hirwaun, Pontypridd a Nantgarw

31 Ionawr 2022

Ymgynghoriad ar fersiwn ddrafft o Strategaeth Cyllideb 2022/23 bellach ar y gweill

Mae'r Cabinet wedi cytuno i fwrw ymlaen â fersiwn ddrafft o Strategaeth y Gyllideb ar gyfer 2022/23 ar ôl ystyried y cynigion manwl ddydd Iau. Bellach, mae modd i drigolion ddweud eu dweud drwy gymryd rhan mewn ymgynghoriad a fydd yn...

28 Ionawr 2022

Tunelli o Wastraff Ailgylchu GWYCH y Flwyddyn Newydd wedi'u Casglu!

Tunelli o Wastraff Ailgylchu GWYCH y Flwyddyn Newydd wedi'u Casglu!

28 Ionawr 2022

Diwrnod Cofio'r Holocost 2022

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf, unwaith eto, yn falch o gefnogi Diwrnod Cofio'r Holocost 2022 (Dydd Iau, 27 Ionawr) a'i thema eleni, 'Un Diwrnod.'

27 Ionawr 2022

Cyhoeddi Adroddiadau Ymchwilio i Lifogydd Adran 19 ar gyfer tair ardal arall

Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi tri Adroddiad Ymchwilio i Lifogydd Adran 19 arall yn dilyn Storm Dennis. Mae'r adroddiadau'n canolbwyntio ar ymchwilio i'r llifogydd a ddigwyddodd yn Nhrefforest, Glyn-taf a'r Ddraenen Wen, a Ffynnon Taf yn y...

25 Ionawr 2022

Adnewyddu trwyddedau ar gyfer pobl sy'n byw mewn parth parcio i breswylwyr

Mae'r Cyngor yn atgoffa pobl sy'n byw mewn parth parcio i breswylwyr bod angen adnewyddu eu trwyddedau blynyddol erbyn 31 Mawrth, a bod modd cwblhau'r broses yma cyn y dyddiad cau

25 Ionawr 2022

Ymddiriedolaeth Edward Thomas yn Parhau â Thraddodiad 400-mlwydd oed

Mae un o'r traddodiadau elusennol hynaf yng Nghymru, sydd wedi digwydd yn flynyddol yn Rhondda Cynon Taf ers dros 400 o flynyddoedd, wedi'i gynnal ar-lein eleni.

25 Ionawr 2022

Chwilio Newyddion