Mae'r Ddraig Kioyharu yn dod i RCT!

Mae'r Ddraig Kioyharu yn dod i RCT!

24 Mehefin 2019

Cyllid ychwanegol ar gyfer goleuadau awyr agored yng nghyfleuster athletau Brenin Siôr V

Ym mis Chwefror 2019, cynigiodd y Cabinet fuddsoddiad o £500,000 i'r Cyngor Llawn er mwyn gwella'r cyfleuster yng Nghwm Clydach

21 Mehefin 2019

Symud craen tŵr o safle datblygu Llys Cadwyn

Symud craen tŵr o safle datblygu Llys Cadwyn

20 Mehefin 2019

Datganiad Canolfan Gelf y Miwni

Datganiad Canolfan Gelf y Miwni

19 Mehefin 2019

Datganiad mewn perthynas â'r Rhaglen Ddogfen ar Blastig: Pennod 2

In the latest episode of the BBC's plastic waste documentary, the presenter can be seen presenting the Council with an empty recycling bag from this Authority, which was found within plastic waste in Malaysia.

18 Mehefin 2019

Gwaith Trwsio Pont yr Afon, Heol yr Orsaf, Hirwaun

Gwaith Trwsio Pont yr Afon, Heol yr Orsaf, Hirwaun

14 Mehefin 2019

Canolfan Pennar Yn Agor Ei Drysau

Canolfan Pennar Yn Agor Ei Drysau

14 Mehefin 2019

Datganiad gan y Cyngor

Datganiad gan y Cyngor

11 Mehefin 2019

Wythnos y Cynhalwyr 2019 yn Rhondda Cynon Taf

Wythnos y Cynhalwyr 2019 yn Rhondda Cynon Taf

10 Mehefin 2019

Ail-lansio Cynllun 'Shared Lives' ategi

Ail-lansio Cynllun 'Shared Lives' ategi mewn partneriaeth â Chyngor RhCT

10 Mehefin 2019