Penodi Contractwr i ddechrau gwaith ar safle tirlithriad Tylorstown

Mae contractwr wedi'i benodi i gyflawni Camau Dau a Thri o waith adfer tirlithriad Tylorstown – a bydd y gwaith yma, sy'n cynnwys symud 60,000 tunnell o domennydd rwbel i ddau safle derbyn, yn dechrau ddydd Llun

25 Mehefin 2020

Ailagor cyfleusterau athletau

Yn dilyn y cyhoeddiad y bydd rhai mesurau'n cael eu llacio yng Nghymru, mae'r Cyngor wedi cadarnhau y bydd cyfleusterau athletau yn Nhonypandy ac Aberdâr yn ailagor i'r cyhoedd ddydd Llun, 29 Mehefin

24 Mehefin 2020

Our very own army reservist shares her story

I nodi diwrnod cronfeydd wrth gefn bydd un o'n milwr wrth gefn yn y fyddin a gyflogir gan Gyngor Rhondda Cynon Taf Karen Spencer-Jenkins yn rhannu stori ei thaith o Abercynon i Afghanistan.

24 Mehefin 2020

Ddiwrnod y Lluoedd wrth Gefn

Ddiwrnod y Lluoedd wrth Gefn

24 Mehefin 2020

Y diweddaraf am y prosiectau seilwaith cyfredol gwerth £200 miliwn

Bydd y Cabinet yn derbyn adroddiad cynnydd ar ddatblygiadau â blaenoriaeth y Cyngor – gan gynnwys Llys Cadwyn, Uned Fusnes Coed-elái, YMCA Pontypridd, Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm Aberpennar a gwelliannau i ysgolion yn Nhonyrefail...

23 Mehefin 2020

Y Cyngor yn cadarnhau y bydd e'n hepgor Ffioedd Caeau Chwaraeon

Mae Arweinydd y Cyngor wedi gwneud cyhoeddiad heddiw (23 Mehefin) ynglŷn â ffïoedd meysydd chwaraeon ar gyfer tymor yr haf 2019/20, a thymor y gaeaf 2020/21

23 Mehefin 2020

Rhoi gwelliannau i lif traffig ar waith trwy Abercynon

Bydd y Cyngor yn rhoi trefniadau traffig newydd ar waith trwy ganol Abercynon o ddydd Iau (25 Mehefin), gan gynnwys system unffordd newydd yn rhan o ymdrech i wella llif traffig yn yr ardal

23 Mehefin 2020

Y diweddaraf am waith adeiladu cyfleuster Gofal Ychwanegol Pontypridd, Cwrt yr Orsaf

Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi diweddariad am gynnydd gwaith adeiladu cyfleuster Gofal Ychwanegol Pontypridd, sy'n cael ei gyflawni ar y cyd â Linc Cymru (Linc). Mae cynnydd da wedi'i wneud er gwaethaf argyfwng cenedlaethol y Coronafeirws

22 Mehefin 2020

Gwaith trwsio pont a wal gynnal Stryd yr Orsaf yn Nhreherbert

Bydd y Cyngor yn dechrau ar waith yn Nhreherbert i drwsio strwythur pont a rhan sylweddol o'r wal gynnal. O ganlyniad i'r gwaith yma, bydd angen goleuadau traffig dros dro ar Stryd yr Orsaf

22 Mehefin 2020

Datganiad – Yr Adran Ddamweiniau ac Achosion Brys yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg

Mae Arweinydd y Cyngor wedi gwneud datganiad yn dilyn cyhoeddiad heddiw (22/6) ynglŷn â dyfodol yr Adran Ddamweiniau ac Achosion Brys yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg, Llantrisant

22 Mehefin 2020