Skip to main content

Newyddion

Cefnogi Staff sydd â Phroblemau Iechyd Meddwl

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi derbyn dwy wobr genedlaethol, yn gydnabyddiaeth o'i waith yn cefnogi staff â phroblemau iechyd meddwl.

21 Mawrth 2022

Llwybr Taith Taf rhwng Trallwn a Chilfynydd bellach ar agor yn dilyn gwelliannau

Mae'r Cyngor wedi cwblhau gwaith sylweddol i adlinio rhan o Lwybr Taith Taf rhwng Trallwn a Chilfynydd yn dilyn difrod a achoswyd gan y storm. Mae'r llwybr gwell bellach wedi ailagor i'r gymuned

21 Mawrth 2022

Mae Vision Products yn Arweinydd Hyderus o ran Anabledd

Mae gwasanaeth Vision Products y Cyngor wedi ennill statws Arweinydd Hyderus o ran Anabledd unwaith eto, i ychwanegu at ei wobrau eraill.

21 Mawrth 2022

Ysgolion yn ymateb yn dda i Her Barddoniaeth i'r Blaned

Mae ysgolion ledled Rhondda Cynon Taf wedi ymateb i "Her Barddoniaeth i'r Blaned" er mwyn ceisio codi ymwybyddiaeth o'r Newid yn yr Hinsawdd.

21 Mawrth 2022

Y diweddaraf – Cynllun adeiladu pont droed newydd yn Stryd y Nant, Ystrad

Mae'r Cyngor bellach wedi cyrraedd cam nesaf y cynllun i adeiladu pont droed newydd yn Stryd y Nant ger Gorsaf Reilffordd Ystrad Rhondda. Mae gwaith yn mynd rhagddo i sefydlu safle ar gyfer peiriannau/offer cyn dechrau ar brif gam y gwaith

21 Mawrth 2022

Dyfarniad cyllid o £3.8 miliwn gan Lywodraeth Cymru ar gyfer gwaith lliniaru effeithiau llifogydd

Mae'r Cyngor wedi sicrhau cyllid sylweddol o fwy na £3.9 miliwn ar draws dwy raglen Llywodraeth Cymru ar gyfer 2022/23 – a hynny i gyflawni gwaith wedi'i dargedu a fydd yn lleihau'r perygl o lifogydd mewn cymunedau

18 Mawrth 2022

Tenant newydd wedi'i sicrhau ar gyfer swyddfa yn Llys Cadwyn

Mae'r Cyngor wedi sicrhau tenant ar gyfer dau lawr o ofod swyddfa yn rhif 2 Llys Cadwyn. Firstsource Solutions UK Ltd yw'r cwmni diweddaraf i sefydlu canolfan yn y datblygiad ac i ymuno â chymuned leol Pontypridd

18 Mawrth 2022

CERFLUN O'R AWDURES A'R EICON FFEMINISTAIDD CYMRAEG, ELAINE MORGAN

Mae cerflun i anrhydeddu'r awdures arloesol, y ddamcaniaethwraig esblygiadol a'r ffeminydd arloesol Elaine Morgan yn cael ei ddadorchuddio yn Aberpennar, De Cymru yn dilyn ymgyrch gan y grŵp Monumental Welsh Women.

18 Mawrth 2022

Caniatâd cynllunio wedi'i roi i ddatblygiadau cyffrous mewn tair ysgol

Mae'r Cyngor wedi derbyn caniatâd cynllunio i ddisodli hen adeiladau yn Ysgol Gynradd Llanilltud Faerdref, Ysgol Gynradd Pont-y-clun ac Ysgol Gynradd Pen-y-gawsi, a gosod cyfleusterau newydd o'r radd flaenaf i'r holl staff a disgyblion

17 Mawrth 2022

Buddsoddi yn ein Gwasanaethau Cymdeithasol ar draws Rhondda Cynon Taf

Aeth Aelod o'r Cabinet ar faterion Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion i Gwrt yr Orsaf, Pontypridd i weld y cyfleusterau gwych. Mae hefyd wedi sôn am ariannu pwysig i Wasanaethau Cymdeithasol a chyflog cynhalwyr yng Nghyllideb y...

16 Mawrth 2022

Chwilio Newyddion