Skip to main content

Newyddion

Newidiadau arfaethedig i drefniadau comisiynu Gwasanaethau Byw â Chymorth

Bydd newidiadau i drefniadau comisiynu Gwasanaethau Byw â Chymorth i oedolion sydd ag anableddau dysgu yn cael eu trafod gan y Cabinet yn fuan

13 Hydref 2023

Adult Swimming Lessons - Tonyrefail

Bydd Canolfan Hamdden Tonyrefail yn cynnal gwersi nofio i oedolion ar nosweithiau Llun. Ymunwch â ni ar gyfer ein rhaglen 10 wythnos!

13 Hydref 2023

Gwaith Gwrthsefyll Llifogydd yn ardal Ynys-boeth gan ddefnyddio cyllid Llywodraeth Cymru

Bydd y gwaith yn canolbwyntio ar yr ardal o amgylch Nant y Fedw a'r rhan gyfagos o'r B4275 Heol Abercynon - bydd y cynllun yn cychwyn o ddydd Llun, 23 Hydref

13 Hydref 2023

Cyllid Rhwymedigaeth Cwmni Ynni (ECO) 4 (Gostwng Costau Gwresogi Cartref - HHCRO)

Cyllid Rhwymedigaeth Cwmni Ynni (ECO) 4 (Gostwng Costau Gwresogi Cartref - HHCRO)

12 Hydref 2023

Gadair a'r Goron pan ddaw'r Eisteddfod i Rondda Cynon Taf

Gwahoddir dylunwyr i fynegi diddordeb a chyflwyno syniadau i'w defnyddio ar gyfer y Gadair a'r Goron pan ddaw'r Eisteddfod i Rondda Cynon Taf yn 2024.

12 Hydref 2023

Cabinet i ystyried newidiadau i wasanaeth Gofal yn y Cartref

Mae argymhellion y swyddogion i'r Cabinet yn cynnwys cynigion i gomisiynu gofal hir dymor yn y cartref yn allanol o fis Hydref 2024 ymlaen, er mwyn sicrhau cydnerthedd a chynaliadwyedd y gwasanaeth yn y dyfodol heb darfu ar lefel y gofal...

12 Hydref 2023

Adroddiad cynnydd yn ystod camau cynnar cynllun ailddatblygu Canolfan Gelf y Miwni

Yn rhan o'r gweithgarwch cynnar, mae'r contractwr, Knox & Wells, wedi bod yn paratoi'r safle gwaith tra bod sgaffaldiau wedi'u gosod ar du allan yr adeilad a gwaith tynnu gosodiadau/dymchwel wedi dechrau y tu mewn

12 Hydref 2023

Gwasanaeth a Gorymdaith Sul y Cofio Pontypridd

Dyma wahoddiad i bawb o bob cwr o Rondda Cynon Taf ddod at ei gilydd yng Ngwasanaeth a Gorymdaith Gwasanaeth Sul y Cofio Pontypridd, i dalu teyrnged i'r rheiny a wnaeth yr aberth eithaf dros eu gwlad.

10 Hydref 2023

Gwaith gosod wyneb newydd ar bont droed Parc Gelligaled yn Ystrad

Bydd angen cau pont droed Parc Gelligaled yn Ystrad am ddau ddiwrnod er mwyn gosod wyneb newydd. Dyma ran olaf y gwaith parhaus i atgyweirio'r bont

10 Hydref 2023

Cliciwch neu Ffoniwch a Byddwn ni'n Casglu Eich Gwastraff Gwyrdd Gaeafol!

Cliciwch neu Ffoniwch a Byddwn ni'n Casglu Eich Gwastraff Gwyrdd Gaeafol!

09 Hydref 2023

Chwilio Newyddion