Skip to main content

Newyddion

Cyngor o ran costau ynni cynyddol ar gael gan ein Carfan Gwresogi ac Arbed

Mae llawer o bobl yn meddwl am y costau tanwydd cynyddol a'r argyfwng costau byw felly hoffen ni godi ymwybyddiaeth o'r cyngor a'r gwasanaethau sydd ar gael i drigolion Rhondda Cynon Taf

23 Rhagfyr 2022

Cyhoeddi enillydd Her y Nadolig Byddwch yn WYRDD fel gwisg y corachod

Mae ysgolion ledled Rhondda Cynon Taf wedi bod yn cymryd rhan mewn her arbennig i wneud yn siŵr ein bod ni gyd yn cael Nadolig GWYRDD.

21 Rhagfyr 2022

Gwaith adeiladu unedau busnes modern Tresalem bellach wedi'i gwblhau

Mae'r datblygiad newydd o 20 uned fusnes fodern yn Nhresalem wedi cael ei drosglwyddo i'r Cyngor wedi i'r gwaith adeiladu gael ei gwblhau - ac mae dros hanner yr unedau dan gynnig gan denantiaid posibl ar hyn o bryd

20 Rhagfyr 2022

Lansio Llyfr Ryseitiau 'The Vintage Kitchen'

Mae'r llyfr ryseitiau 'The Vintage Kitchen' wedi'i lansio mewn pryd ar gyfer y Nadolig. Mae'n llawn ryseitiau traddodiadol i'r teulu a syniadau am fwyd, straeon a 'chyfnewidiadau cynaliadwy.'

20 Rhagfyr 2022

Gwaith gwella croesfan i gerddwyr wedi'i gwblhau yn Llanilltud Faerdref

Mae gwaith wedi cael ei gwblhau i wella'r goleuadau traffig a'r llwybr troed ar Ffordd Llantrisant yn Llanilltud Faerdref (ger Rhodfa'r Bryn), a hynny'n rhan o gynllun Llwybrau Diogel mewn Cymunedau Llywodraeth Cymru

20 Rhagfyr 2022

Hamdden am Oes Oriau Agor

Leisure for Life's Christmas opening hours have been confirmed

20 Rhagfyr 2022

Caniatâd cynllunio ar gyfer buddsoddi mewn ysgol gynradd yng Nglynrhedynog

Mae'r Cyngor wedi cael caniatâd cynllunio i ddarparu ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg newydd sbon ar gyfer Ysgol Gynradd Gymraeg Llyn y Forwyn. Bydd yn darparu cyfleusterau o'r radd flaenaf i'r ysgol yng Nglynrhedynog ar safle mwy addas

19 Rhagfyr 2022

Y Cabinet yn bwrw ymlaen â'r cynnig i godi premiwm Treth y Cyngor ar gartrefi gwag hirdymor

Mae'r Cabinet wedi cytuno i fwrw ymlaen â chynigion i gyflwyno premiymau Treth y Cyngor ar eiddo gwag hirdymor ac ail gartrefi yn Rhondda Cynon Taf, ar ôl ystyried yr adborth a gafwyd mewn ymgynghoriad diweddar

19 Rhagfyr 2022

Rhybuddion Tywydd Melyn ar waith y penwythnos yma

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybuddion tywydd ar gyfer y penwythnos yma wrth i'r tywydd gaeafol diweddar barhau. Mae disgwyl glaw ac eirlaw nos Wener a bore Sadwrn, ac amodau rhewllyd ddydd Sul

16 Rhagfyr 2022

Cadw Rhondda Cynon Taf yn Ddiogel yn ystod Tywydd Gaeafol

Mae'r gaeaf wedi cyrraedd, a chyda'r tywydd wedi oeri, mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn gwneud popeth o fewn ei allu i gadw'r prif ffyrdd ar agor a sicrhau bod modd i bawb i deithio

16 Rhagfyr 2022

Chwilio Newyddion