Cyngor ar y Coronafeirws – Gadewch i ni roi help llaw i'n gilydd yn ystod yr argyfwng iechyd yma

Mae Arweinydd Cyngor RhCT wedi cyhoeddi bod pob maes chwarae ledled y Fwrdeistref Sirol yn cau o heno ymlaen (dydd Sul 22 Mawrth) er mwyn ceisio cadw at ganllawiau cadw pellter cymdeithasol Llywodraeth San Steffan a Llywodraeth Cymru...

23 Mawrth 2020

Cyngor yn gweithio i ddarparu gofal plant mewn ysgolion i rieni a chynhalwyr sy'n gweithio i'r "gwasanaethau hanfodol"

Mae'r Cyngor yn gweithio i wneud defnydd o ysgolion i ddarparu gofal plant o 23 Mawrth ymlaen i rieni a chynhalwyr sy'n gweithio o fewn "gwasanaethau hanfodol"

20 Mawrth 2020

Arweinydd y Cyngor yn cyhoeddi diweddariad ar ei ymateb i'r Coronafeirws

Mae Arweinydd y Cyngor wedi diweddaru Aelodau o'r Cyngor ar y camau sy'n cael eu cymryd gan yr Awdurdod wrth wneud trefniadau ar gyfer blaenoriaethu darparu gwasanaethau mewn meysydd allweddol gan amlinellu'r effaith sylweddol mae modd...

20 Mawrth 2020

Ail Adeilad Llys Cadwyn cyntaf yn cael ei drosglwyddo i'r Cyngor

Mae'r contractwr sy'n gyfrifol am ddatblygiad Llys Cadwyn ym Mhontypridd wedi trosglwyddo'r ail adeilad i'r Cyngor, yn dilyn cyfnod da o waith adeiladu

20 Mawrth 2020

Arweinydd y Cyngor yn apelio at Gyn-weithwyr Gofal Cymdeithasol

Wrth i'r Argyfwng Iechyd Cenedlaethol sydd wedi'i achosi gan y coronafeirws barhau i ddatblygu ledled y DU ac yng Nghymru, mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn gwneud apêl i'r holl gyn-weithwyr gofal cymdeithasol ystyried dychwelyd i'r gwaith...

18 Mawrth 2020

Coronafeirws – Cyhoeddiadau ynglŷn â gwasanaethau (Mawrth 18)

Mae'r Cyngor wedi gwneud cyfres o gyhoeddiadau am gau gwasanaethau a chanslo digwyddiadau yn rhan o'r ymateb i'r Coronafeirws

18 Mawrth 2020

Parc Coffa Ynysangharad – y newyddion diweddaraf

Parc Coffa Ynysangharad – y newyddion diweddaraf

10 Mawrth 2020

Cynghorwyr yn cytuno ar Strategaeth Gyllideb y Cyngor ar gyfer 2020/21

Full Council has agreed the Council's 2020/21 Budget Strategy – delivering one of the lowest Council Tax rises in Wales, an increase of £12.7m for schools and additional and important new funding for youth engagement and children's services

06 Mawrth 2020

Archwilio safleoedd tomenni a thirlithriadau yn parhau yn dilyn Storm Dennis

The Council has provided an update on its inspection of tips across Rhondda Cynon Taf after Storm Dennis and the further heavy rainfall which has followed

06 Mawrth 2020

Gwelliannau diogelwch ar groesfan ym Mhenrhiw-ceibr

Bydd y Cyngor yn cychwyn ar gyfres o welliannau i groesfan ym Mhenrhiw-ceibr er mwyn gwella diogelwch. Er mwyn cwblhau'r gwaith rhaid gosod goleuadau traffig dwyffordd ar y B4275 a chau rhan o Cross Street

06 Mawrth 2020