Skip to main content

Newyddion

Achlysuron y Nadolig

Mae Siôn Corn ar y ffordd - a bydd e'n dod â lloriau sglefrio synthetig, globau eira a hwyl yr ŵyl gydag ef er mwyn lledaenu ychydig o hud Nadoligaidd yn Rhondda Cynon Taf.

24 Hydref 2022

Dewch i Siarad am Ailgylchu a Gwastraff

Rydyn ni angen eich help chi i ddarganfod sut mae modd i ni ddod at ein gilydd i ailgylchu rhagor ledled Rhondda Cynon Taf.

21 Hydref 2022

Gyrrwr Bws y Flwyddyn y DU yn mwynhau gwneud gwahaniaeth yn lleol

Yn ddiweddar, enillodd Michael Evans o Stagecoach o'r Rhondda, y wobr Gyrrwr Bws y Flwyddyn y DU 2022 – a dywedodd mai cyfarfod â phobl leol a gwybod ei fod yn gwneud gwahaniaeth i'w bywydau yw'r rhan mwyaf gwobrwyol o'i swydd

21 Hydref 2022

Cefnogi Diwrnod Gwisgo Coch

Mae'r Cyngor yn cefnogi ymgyrch 'Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth' a'i achlysur 'Gwisgo Coch' blynyddol, a gaiff ei gynnal ddydd Gwener 21 Hydref.

21 Hydref 2022

Cau Pwll Nofio Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda

Mae pwll nofio Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda ar gau am gyfnod amhenodol.

20 Hydref 2022

MAE'N SWYDDOGOL! BYDDWCH CHI'N SIŴR O GAEL EICH DAL OS TIPIWCH CHI'N ANGHYFREITHLON YN RhCT!

Yn adroddiad diweddar Llywodraeth Cymru ar achosion o Dipio Anghyfreithlon ledled Cymru yn ystod mis Ebrill 2021 a mis Mawrth 2022, tynnwyd sylw at Gyngor Rhondda Cynon Taf (RhCT) fel yr awdurdod arweiniol o ran gweithredu!

20 Hydref 2022

Gwaith lliniaru llifogydd i ddigwydd ar bedair stryd ym mhentref Pentre

Bydd gwaith uwchraddio rhwydwaith draenio Pentre yn mynd rhagddo cyn bo hir ar bedair stryd ym mhentref Pentre gan ddefnyddio cyllid Llywodraeth Cymru. Bydd yn golygu cau lonydd lleol yn raddol dros y mis nesaf wrth i'r gwelliannau gael...

20 Hydref 2022

Diwrnod ym mywyd – Gyrrwr Lori Ailgylchu

Ydych chi erioed wedi meddwl am y person sy'n casglu eich sbwriel a'ch deunydd ailgylchu a beth mae'n ei wneud yn rhan o'i swydd bob dydd?

20 Hydref 2022

Rhaglen gyfalaf priffyrdd atodol wedi'i chytuno gan y Cabinet

Mae'r Cabinet wedi cytuno ar fanylion i fuddsoddi gwerth £2.1 miliwn yn ychwanegol i Raglen Gyfalaf y Priffyrdd eleni. Mae hyn yn cynnwys 33 cynllun gosod wyneb newydd a rhagor o gyllid sylweddol ar gyfer gwaith lliniaru llifogydd

20 Hydref 2022

Rhialtwch Calan Gaeaf

Efallai y bydd ychydig o bethau'n mynd o'r chwith yn y pwll glo'r mis nesaf, wrth i'r Rhialtwch Calan Gaeaf ddychwelyd i Daith Pyllau Glo Cymru, Parc Treftadaeth Cwm Rhondda.

20 Hydref 2022

Chwilio Newyddion