Contractiwr Llys Cadwyn i wella'r pafiliwn bowlio mewn prosiect etifeddiaeth

Mae contractiwr y Cyngor ar gyfer Datblygiad Llys Cadwyn ym Mhontypridd yn arwain prosiect cymunedol i wella pafiliwn bowlio Parc Coffa Ynysangharad, yn rhan o fenter etifeddiaeth

27 Mehefin 2019

Trawsnewid y Blynyddoedd Cynnar

Trawsnewid y Blynyddoedd Cynnar – Dweud eich Dweud

27 Mehefin 2019

Cychwyn cam adeiladu Cynllun Gofal Ychwanegol Pontypridd

Mae'r cam adeiladu ar gyfer Cynllun Gofal Ychwanegol o'r radd flaenaf a fydd yn darparu 60 fflat ym Mhontypridd bellach wedi cychwyn - yn dilyn achlysur 'torri tir' ar safle'r gwaith yn Y Graig

26 Mehefin 2019

Student Summer Leisure for Life Membership

Mae blwyddyn y Brifysgol bron wedi dod i ben ac mae Hamdden am Oes wedi ail-lansio'i Aelodaeth boblogaidd i Fyfyrwyr yn ystod yr Haf?

26 Mehefin 2019

Anrhydeddu Arwr Rhyfel o Bontypridd

Yn rhan o gynllun pwysig i nodi Canmlwyddiant Yr Awyrlu Brenhinol mae bedd di-enw adfeiliedig arwr rhyfel arbennig o Bontypridd wedi cael ei adfer a'i ailgysegru.

26 Mehefin 2019

Mae Plac Glas yn Anrhydeddu Chwaraewr Rygbi Chwedlonol

A Blue Plaque has been unveiled in the hometown of a rugby legend who beat the All Blacks in 1905

26 Mehefin 2019

Diwrnod y Lluoedd Arfog Cyngor Rhondda Cynon Taf

Over 8,000 people of all ages attended Rhondda Cynon Taf Council's Armed Forces Day event at the weekend, a huge show of support for the men and women who have served, or are serving, in the Armed Forces.

26 Mehefin 2019

Mwynheuodd miloedd o bobl Bicnic y Tedis

Daeth Picnic y Tedis yn ôl i Barc Coffa Ynysangharad, Pontypridd ar Ddydd Gwener 21 Mehefin, ac am bicnic cawson ni! Mwynheuodd dros 5,000 o bobl y tywydd a'r holl hwyl ac adloniant a oedd ar gael.

26 Mehefin 2019

Cofeb Rhyfel Cartref Sbaen

Cofeb Rhyfel Cartref Sbaen

26 Mehefin 2019

Y Cyngor yn gwella Systemau Teledu Cylch Cyfyng

Y Cyngor yn gwella Systemau Teledu Cylch Cyfyng

25 Mehefin 2019