Dechrau Ymgynghoriad ar faterion Cŵn yn Baeddus

Bydd Cyngor Rhondda Cynon Taf yn dechrau proses ymgynghoriad cyhoeddus, yn dilyn cymeradwyaeth y Cabinet, ar ba fesurau hoffai trigolion eu gweld ar waith i fynd i'r afael â baw cŵn ar hyd y Fwrdeistref Sirol.

06 Gorffennaf 2020

Curo dwylo ar gyfer Gweithwyr Iechyd a Gweithwyr Allweddol wrth i'r GIG Droi'n 72 Oed

Bydd y Cyngor yn helpu i nodi pen-blwydd y GIG yn 72 oed drwy ymuno â'r genedl i ddweud diolch i'r holl weithwyr iechyd a gweithwyr allweddol am eu cefnogaeth a'u hymdrechion arbennig yn ystod argyfwng cenedlaethol COVID-19.

05 Gorffennaf 2020

Dechrau Ymgynghoriad ar faterion Cŵn yn Baeddu

Bydd Cyngor Rhondda Cynon Taf yn dechrau proses ymgynghoriad cyhoeddus, yn dilyn cymeradwyaeth y Cabinet, ar ba fesurau hoffai trigolion eu gweld ar waith i fynd i'r afael â baw cŵn ar hyd y Fwrdeistref Sirol.

03 Gorffennaf 2020

Newidiadau i fannau cyhoeddus er mwyn helpu pobl i gadw pellter cymdeithasol

Newidiadau i fannau cyhoeddus er mwyn helpu pobl i gadw pellter cymdeithasol

02 Gorffennaf 2020

Grantiau'r Gronfa Gweithgarwch Cymunedol wedi'u derbyn gan grwpiau lleol

Grantiau'r Gronfa Gweithgarwch Cymunedol wedi'u derbyn gan grwpiau lleol

02 Gorffennaf 2020

Cyllid o bron i £2 filiwn wedi'i sicrhau i ddatblygu pecyn o brosiectau rheilffordd ledled RhCT

Cyllid o bron i £2 filiwn wedi'i sicrhau i ddatblygu pecyn o brosiectau rheilffordd ledled RhCT

01 Gorffennaf 2020

Neges atgoffa olaf o ran adnewyddu trwyddedau Parthau Parcio i Breswylwyr

Mae'r Cyngor am atgoffa'r sawl sy'n byw mewn Parthau Parcio penodol i Breswylwyr bod rhaid iddyn nhw adnewyddu eu trwyddedau parcio ar gyfer y flwyddyn 2020-21

01 Gorffennaf 2020

Armed Forces Day

With Armed Forces Day being held this weekend, we reflect on events past, which have been an annual celebration and family fun day for the County Borough, and an opportunity for residents to give thanks to our armed forces personnel

27 Mehefin 2020

Ysgolion yn edrych ymlaen at groesawu disgyblion yn ôl ddydd Llun

Mae ysgolion ledled Rhondda Cynon Taf yn edrych ymlaen at groesawu'r disgyblion cyntaf yn ôl i'r ystafell ddosbarth ddydd Llun, 29 Mehefin - gan roi'r cyfle i bobl ifainc ailgydio, dal i fyny a pharatoi gyda'u hathrawon

26 Mehefin 2020

Asesu effaith ariannol y pandemig coronafeirws

Mae'r Cabinet wedi trafod adroddiad sy'n trafod y goblygiadau ariannol ar y Cyngor o ganlyniad i argyfwng y Coronafeirws, wrth i awdurdodau lleol Cymru weithio gyda Llywodraeth Cymru i ddod o hyd i ddatrysiadau i'r heriau ariannol...

26 Mehefin 2020