Skip to main content

Newyddion

Teyrnged i Gyn Brif Weithredwr y Cyngor

Mae teyrngedau'n cael eu talu i gyn Brif Weithredwr Cyngor Rhondda Cynon Taf, Steve Merritt, sydd wedi marw wedi gwaeledd.

14 Chwefror 2022

Rhybudd Tywydd Melyn y penwythnos yma

Dyma gynghori trigolion y bydd Rhybudd Tywydd Melyn y Swyddfa Dywydd ar waith oherwydd y risg bosibl o law trwm yn effeithio ar Rondda Cynon Taf ddydd Sul (13 Chwefror) o hanner nos tan 6pm.

11 Chwefror 2022

Teyrngedau i Gyn Gynghorydd a Maer

Mae pobl yn talu teyrngedau i gyn Gynghorydd Rhondda Cynon Taf a'r Maer John Watts, sydd wedi marw yn dilyn salwch.

11 Chwefror 2022

Dechrau gwaith adeiladu pont droed rheilffordd Llanharan

Bydd trigolion a defnyddwyr y ffordd yn sylwi ar fwy o waith yn cael ei gynnal ger pont reilffordd Llanharan yr wythnos nesaf wrth i gontractwr y Cyngor ddechrau paratoi'r safle ar gyfer gosod pont droed newydd dros yr haf

11 Chwefror 2022

Pennod Newydd yn Llyfrgell Treorci

Mae gwaith adnewyddu ac ailgynllunio mawr wedi'i gwblhau yn Llyfrgell Treorci yn rhan o fuddsoddiad ar y cyd gwerth £150,000 gan y Cyngor a Llywodraeth Cymru i wella'r cyfleusterau i ddefnyddwyr a'r gymuned leol.

10 Chwefror 2022

Gwasanaeth bws gwennol am ddim yn ystod gwaith arglawdd Stryd Margaret

Mae'r Cyngor yn rhoi rhybudd ymlaen llaw am waith sydd i ddod yn Stryd Margaret ym Mhont-y-gwaith, i ymchwilio ymhellach i ran o'r arglawdd sydd wedi'i ddifrodi. Bydd gwasanaeth bws gwennol am ddim wedi'i drefnu dros ddau benwythnos pan...

10 Chwefror 2022

Wi-Fi mynediad cyhoeddus bellach ar gael ym mhob un o'n saith canol tref

Mae'r Cyngor bellach wedi cyflawni ei ymrwymiad i ddarparu Wi-Fi mynediad cyhoeddus AM DDIM ar draws pob un o'i saith canol tref. Pontypridd yw'r dref ddiweddaraf, a'r olaf o'r saith ledled Rhondda Cynon Taf, i gael Wi-Fi mynediad cyhoeddus

10 Chwefror 2022

Ffair Yrfaoedd Ar-lein RhCT 2022

Bydd y Cyngor yn cynnal ei drydedd Ffair Yrfaoedd Rithwir mewn partneriaeth â Vfairs. Bydd y ffair AM DDIM ddydd Mercher, 9 Chwefror, 2022 (10am tan 5pm) yn dilyn llwyddiant y ddwy Ffair Yrfaoedd Rithwir flaenorol yn 2021.

10 Chwefror 2022

Enwi disgyblion ifainc o RCT yn feirniaid Blue Peter

Bydd disgyblion ifainc o Ysgol Gynradd Cwm-bach yr Eglwys yng Nghymru yn ymddangos ar y rhaglen deledu sydd wedi rhedeg hiraf yn y byd, wedi iddyn nhw gymryd rhan mewn her llythrennedd lwyddiannus ledled y DU.

10 Chwefror 2022

 Canmoliaeth Fawr ar gyfer Prosiect Cadw'n Iach yn y Gwaith

Derbyniodd Gynllun Cadw'n Iach yn y Gwaith Cyngor Rhondda Cynon Taf ganmoliaeth fawr yn ystod seremoni wobrwyo Iechyd Galwedigaethol 2021 y Gymdeithas Meddygaeth Alwedigaethol.

09 Chwefror 2022

Chwilio Newyddion