Skip to main content

Newyddion

Y Cabinet yn bwrw ymlaen â chynllun buddsoddi gwerth £9 miliwn ar gyfer ysgolion Glyn-coch

Ar ôl ystyried deilliannau ymgynghoriad cyhoeddus diweddar, mae Aelodau o'r Cabinet wedi cytuno i fwrw ymlaen â chynnig i adeiladu ysgol gynradd newydd sbon gwerth £9 miliwn ar gyfer cymuned Glyn-coch

24 Mawrth 2022

Cyllid ar gyfer gwaith cynnal a chadw ysgolion y flwyddyn nesaf wedi'i gytuno gan y Cabinet

Mae Aelodau'r Cabinet wedi cytuno ar fanylion dyraniad cyllid o £8.23 miliwn yn rhan o raglen gyfalaf barhaus y Cyngor ar draws ei ysgolion. Mae hyn i wneud gwaith atgyweirio, cynnal a chadw a gwelliannau cyffredinol yn 2022/23

24 Mawrth 2022

Cwblhau datblygiad tai Cwrt y Briallu yn Nhonypandy

Mae gwaith ar ddatblygiad tai Cwrt y Briallu, ar hen safle Ysgol Gynradd Tonypandy, wedi'i gwblhau'n llwyddiannus.

23 Mawrth 2022

Dros £26 miliwn o gyllid ar gyfer Priffyrdd a Thrafnidiaeth y flwyddyn nesaf

Mae Aelodau'r Cabinet wedi cytuno ar Raglen Gyfalaf gwerth £26.365m ar gyfer y Priffyrdd, Trafnidiaeth a Chynlluniau Strategol yn 2022/23 – i fuddsoddi ymhellach yn y meysydd blaenoriaeth yma, wrth barhau i wneud y mwyaf o gyfleoedd...

23 Mawrth 2022

Wyau Pasg yn dychwelyd i Brofiad Glofaol Cymru

Bydd yr ŵyl boblogaidd yn ei hôl ddydd Gwener y Groglith 15 Ebrill a dydd Sadwrn 16 Ebrill. Bydd yr achlysur yn cynnwys Helfa Wyau Pasg traddodiadol A HEFYD Antur Tanddaearol newydd y Bwni Pasg!

23 Mawrth 2022

Dweud eich dweud ar gynigion Teithio Llesol ar gyfer Treorci a Llwydcoed

Mae modd i drigolion ddweud eu dweud ar gynigion y Cyngor i ddarparu dau gynllun Teithio Llesol wedi'u targedu er mwyn gwella rhwydweithiau presennol i gerddwyr a beicwyr yn ardaloedd Treorci a Llwydcoed

23 Mawrth 2022

Lido Ponty yn agor ar gyfer 2022

Dyma'r newyddion rydych chi wedi bod yn aros amdano! Bydd Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty, yn ailagor ar gyfer prif dymor 2022 ddydd Sadwrn, 9 Ebrill.

23 Mawrth 2022

Cynhyrchiad Aladdin RhCT ar restr fer Gwobrau Pantomeim y DU

Mwynhaodd miloedd o bobl gynhyrchiad digidol Theatrau RhCT o Aladdin fis Rhagfyr y llynedd ac mae'r cynhyrchiad wedi cyrraedd rhestr fer gwobrau blynyddol UK Pantomime Association.

22 Mawrth 2022

Dadorchuddiad Swyddogol Cofeb Blits Cwm-parc

Mae'r Cyngor yn cefnogi agoriad swyddogol a dadorchuddio Cofeb Blits Cwm-parc, gan gofio'r rhai a fu farw'n drasig yn ystod bomio'r pentref yn yr Ail Ryfel Byd.

22 Mawrth 2022

Offer achub bywyd wedi'i osod ar gyfer y gymuned

Mae diffibriliwr newydd fydd yn achub bywydau wedi'i osod y tu allan i Theatr y Colisëwm, er budd y gymuned gyfan ac ymwelwyr â'r theatr.

22 Mawrth 2022

Chwilio Newyddion