£1.1m emergency funding announced for flood damage repairs

Rhondda Cynon Taf Council has been provided with £1.1m in emergency funds from Welsh Government to cover the immediate repair of damaged flood alleviation measures, which were damaged earlier this year during storms Ciara and Dennis.

24 Awst 2020

Aildrefnu panto Theatrau Rhondda Cynon Taf tan y flwyddyn nesaf oherwydd y Coronafeirws

Mae un o'r achlysuron blynyddol mwyaf poblogaidd sy'n cael ei gynnal adeg y Nadolig yn Rhondda Cynon Taf wedi cael ei ohirio am flwyddyn oherwydd pandemig y Coronafeirws.

24 Awst 2020

Maes parcio Lime Street ar ei newydd wedd o ganlyniad i brosiect dan ofal y gymuned

Mae gwelliannau i'w gweld ym maes parcio Lime Street yng Nglynrhedynog – sef canol tref uchaf Rhondda Cynon Taf

21 Awst 2020

Prosiect Datblygu Mawr ym Mhontypridd i Gychwyn yn Fuan

Cyn bo hir, bydd cynllun ailddatblygu mawr yn dechrau ym Mhontypridd. Bydd adeiladau'r hen Neuadd Bingo a chlwb nos Angharad's yn cael eu dymchwel yn dilyn cais llwyddiannus am gymorth grant gan Lywodraeth Cymru.

21 Awst 2020

Perchennog Cwmni Sgipiau wedi'i ddal yn Tipio Sbwriel!

Perchennog Cwmni Sgipiau wedi'i ddal yn Tipio Sbwriel!

20 Awst 2020

Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm yn Aberpennar

Mae contractwr y Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm yn Aberpennar wedi darparu diweddariad i'r Cyngor am gynnydd y gwaith parhaus dros y gwyliau haf, gan wneud y mwyaf o gau Heol Penrhiw-ceibr.

20 Awst 2020

Y Diweddaraf gan Arweinydd y Cyngor ynglŷn â Llifogydd Pentre

Mae Arweinydd y Cyngor wedi rhoi'r diweddaraf ar y cynlluniau yn ymwneud â llifogydd sydd wedi'u cynllunio, eu cwblhau neu sydd ar waith ar hyn o bryd ym Mhentre.

20 Awst 2020

Dathliadau TGAU ledled Rhondda Cynon Taf

Mae disgyblion ledled Rhondda Cynon Taf wedi derbyn eu canlyniadau TGAU heddiw yn ystod blwyddyn anodd, heb ei thebyg o'r blaen i faes addysg.

20 Awst 2020

Contractwr wedi'i Benodi i Adeiladu Unedau Busnes Tresalem

Mae'n bleser gan y Cyngor gadarnhau bod cwmni R&M Williams wedi'i benodi'n gontractwr i gyflawni'r datblygiad o 20 o unedau diwydiannol masnachol sydd werth bron i £4miliwn, ger Stryd Wellington yn Nhresalem, Aberdâr.

20 Awst 2020

Holl Lyfrgelloedd RhCT i ailagor yr wythnos yma

Holl Lyfrgelloedd RhCT i ailagor yr wythnos yma

19 Awst 2020