Skip to main content

Newyddion

Dysgwch ragor am eich cyfleoedd gyrfa yn Ffair Swyddi Cyngor Rhondda Cynon Taf a'i Bartneriaid 2024!

Rydyn ni'n falch o gyhoeddi y bydd ein Ffair Swyddi boblogaidd yn cael ei chynnal ddydd Mercher 13 Mawrth 2024 yn Llyfrgell Pontypridd, Llys Cadwyn, CF37 4TH rhwng 10am a 2pm. Bydd 'awr dawel' rhwng 9am a 10am.

20 Chwefror 2024

Mae Rhondda Cynon Taf yn arwain y byd ym maes AILGYLCHU CEWYNNAU!

Rhondda Cynon Taf Council is celebrating its 10th anniversary of nappy recycling this year and it's been confirmed that the Council has been recycling nappies for longer than any other Local Authority in the World!!!

19 Chwefror 2024

Plac Glas ar gyfer Ceridwen Brown

Bydd plac glas ar gyfer Ceridwen Brown (née Thomas) yn cael ei ddadorchuddio yn Eglwys Sant Elfan, Aberdâr ar 8 Mawrth am 2pm. Mae croeso i'r cyhoedd ddod.

16 Chwefror 2024

Mae croeso cynnes yn aros amdanoch chi yng Nghwm-bach!

Mae Canolfan Croeso yn y Gaeaf (WWC) leol yng Nghwm-bach unwaith yn rhagor yn darparu cymorth gwerthfawr dros y gaeaf eleni i rai o'r bobl sydd fwyaf agored i niwed yn y gymuned.

14 Chwefror 2024

Penodi contractwr newydd ar gyfer cynllun gofal ychwanegol Porth

Mae'r Cyngor a Linc Cymru (Linc) yn falch o gyhoeddi bod contractwr newydd wedi cael ei benodi i adeiladu'r cynllun tai â gofal ychwanegol yn ardal Porth a bydd gwaith yn parhau ar y safle dros yr wythnosau nesaf

14 Chwefror 2024

Lansio Prosiect Cam-drin Domestig yn y Gymuned Cyngor Rhondda Cynon Taf

Ar 1 Chwefror 2024, cynhaliodd Cyngor Rhondda Cynon Taf achlysur i ddathlu lansiad Prosiect Ffyniant Gyffredin newydd ar gyfer Cam-drin Domestig yn y Gymuned gyda chyfle i weld y cerbyd.

13 Chwefror 2024

Bydd Pont newydd Castle Inn yn agor i gerddwyr a beicwyr yr wythnos yma

Cafodd yr hen bont rhwng Stryd yr Afon yn Nhrefforest a Heol Caerdydd yng Nglyn-taf ei dymchwel yn sgil difrod stormydd difrifol – ac mae strwythur newydd wedi'i osod i adfer y cyswllt dros yr afon

13 Chwefror 2024

Teithiau bws am brisiau gostyngol am gael eu hail-gyflwyno yn ystod gwyliau'r hanner tymor

Bydd teithiau bws am brisiau gostyngol yn cael eu hail-gyflwyno am y trydydd tro yn 2023/24 dros gyfnod gwyliau'r hanner tymor yr wythnos nesaf (12-18 Chwefror). Pris tocyn un ffordd ar gyfer pob taith sy'n cychwyn neu'n dod i ben yn...

09 Chwefror 2024

Uwchraddio draeniau yn y Porth i wella'u gallu i wrthsefyll llifogydd

Bydd y cynllun i wella'r isadeiledd lleol yn dechrau ddydd Sul, 11 Chwefror. Ariennir hyn gan gyllid Grant Gwaith Graddfa Fach Llywodraeth Cymru

09 Chwefror 2024

Cyhoeddi Gweithiwr Dan Hyfforddiant y Flwyddyn yn RhCT

Mae menyw ifanc sy'n gweithio mewn maes lle mae nifer fawr o ddynion yn gweithio yn dangos yr hyn y mae modd i ferched ei wneud wrth iddi ennill gwobr yn Achlysur Dathlu Materion Cyflogaeth, Addysg a Hyfforddiant Cyngor Rhondda Cynon Taf.

08 Chwefror 2024

Chwilio Newyddion