Diweddariad Storm Jorge gan Arweinydd y Cyngor

Diweddariad Storm Jorge gan Arweinydd y Cyngor

29 Chwefror 2020

Cyngor Storm Jorge

Storm Jorge Advice over the coming weekend

28 Chwefror 2020

Pontydd a waliau priffyrdd wedi'u harchwilio ar ôl Storm Dennis

Ar ôl Storm Dennis, mae'r Cyngor wedi archwilio dros 190 o bontydd ledled Rhondda Cynon Taf. Mae crynodeb o'r gwaith sy'n mynd rhagddo mewn perthynas â strwythurau ei briffyrdd ar gael isod

26 Chwefror 2020

DIWEDDARIAD: Gwaith draenio hanfodol ar gyfer datblygiad Llys Cadwyn ym Mhontypridd

Bydd gwaith draenio yn rhan o ddatblygiad Llys Cadwyn ym Mhontypridd yn dechrau yng nghanol mis Chwefror – sy'n gofyn am gau rhan o Stryd Traws y Nant a dargfeirio cerbydau i Faes Parcio Gas Road drwy Stryd Taf

26 Chwefror 2020

Cyhoeddi cefnogaeth bellach i deuluoedd sydd wedi cael eu heffeithio gan Storm Dennis

Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi dyraniad o £800,000 tuag grantiau adnewyddu eiddo yn dilyn Storm Dennis. Yn ogystal â hyn, bydd gan bob plentyn o'r cartrefi sydd wedi cael eu heffeithio gan y storm hawl i bedair wythnos o Brydau Ysgol Am Ddim

25 Chwefror 2020

Tywysog Cymru yn Ymweld â Phontypridd

Tywysog Cymru yn Ymweld â Phontypridd

25 Chwefror 2020

Y Cabinet yn cytuno ar Strategaeth Gyllideb ddrafft sy'n adlewyrchu'r cymorth yn dilyn Storm Dennis

Mae'r Cabinet wedi cytuno i argymell ei Strategaeth Gyllideb ddrafft ar gyfer 2020/2021 i'r Cyngor llawn yn dilyn ail gyfnod o ymgynghori

21 Chwefror 2020

Diweddariad – Bwrdd Adfer ar ôl Digwyddiadau Mawr (Chwefror 20)

Mae gwaith adfer yn dal i fynd yn ei flaen mewn cymunedau ar draws Rhondda Cynon Taf yn dilyn y difrod a'r aflonyddwch a achoswyd gan Storm Dennis a'r rhybudd tywydd melyn sydd wedi gweld rhagor o law trwm dros nos a'r bore yma.

21 Chwefror 2020

Diweddariad am Domen Llanwynno, Tylorstown

Mae'r Cyngor am roi diweddariad i breswylwyr ynglŷn â'r tirlithriad ar Domen Llanwynno, Tylorstown

20 Chwefror 2020

Y Diweddaraf - Storm Dennis (Chwefror 19)

Mae'r Cyngor yn cyhoeddi diweddariad i drigolion ar y gwaith adfer hyd yn hyn a'r camau nesaf i'w cymryd dros yr wythnosau nesaf

19 Chwefror 2020