Canolfan Ailgylchu ac Addysgu Ryngweithiol wedi agor

Canolfan Ailgylchu ac Addysgu Ryngweithiol wedi agor

25 Medi 2019

Cwblhau gwaith atgyweirio wal afon yn Nhrehopcyn

Mae'r Cyngor wedi cwblhau cynllun sylweddol i atgyweirio bron i 1,000 metr o wal afon sy'n sail i'r A4058 yn Nhrehopcyn

25 Medi 2019

Aelodau'r Cabinet yn cytuno ar lwybr ar gyfer Ffordd Osgoi Llanharan

Mae Aelodau'r Cabinet wedi cytuno ar lwybr terfynol Cynllun Ffordd Osgoi Llanharan, gan ystyried yr adborth a gafodd ei dderbyn yn rhan o'r broses ymgynghori â'r cyhoedd yn gynharach eleni

24 Medi 2019

Buddsoddiad o £5.8 miliwn i'w ystyried gan y Cyngor Llawn yn dilyn cymeradwyaeth gan y Cabinet

Mae'r Cabinet wedi cytuno ar fuddsoddiad arbennig o £5.8 miliwn ar draws nifer o feysydd blaenoriaeth allweddol - a bydd y Cyngor Llawn nawr yn ystyried y buddsoddiad fis nesaf

24 Medi 2019

Pantomeim Nadolig 2019

Pantomeim Nadolig 2019

24 Medi 2019

Bwrsariaethau Celfyddydau ar Gael

Would you like to apply for an Arts Bursary to help you fulfil your dreams and ambitions?

24 Medi 2019

Mae RhCT WRTHI dros Wythnos Ailgylchu!

Mae Rhondda Cynon Taf yn cymryd yr awennau dros Wythnos Ailgylchu eleni (rhwng 23 Medi a 29 Medi) ac yn arddangos sut mae RhCT WRTHI!

23 Medi 2019

Y Cyngor i ymgynghori ar gyfleusterau newydd i bobl ag anableddau dysgu

Bydd Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cynnal achlysur ymgynghori ar greu dau gynllun llety pwrpasol modern i bobl ag anableddau dysgu

19 Medi 2019

Cabinet i ystyried buddsoddiad ychwanegol o £5.8 miliwn ar gyfer meysydd blaenoriaeth

Cabinet could agree a one-off £5.8m investment in key priority areas – which would see significant additional funding for Extra Care, the Bryn Pica Eco Park, Mountain Ash Cross Valley Link and A4119 dualling scheme

18 Medi 2019

Gwaith cynnal a chadw'r bont droed ar yr A4119, Cylchfan Trewiliam

Mae'r Cyngor wedi dechrau cynllun cynnal a chadw pwysig ar bont droed sydd wedi'i lleoli ar yr A4119, ger cylchfan Trewiliam

18 Medi 2019