Skip to main content

Newyddion

Buddsoddiad pellach er mwyn cyflawni gwelliannau i fannau chwarae

Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi'i raglen i wella 19 man chwarae i blant yn ystod 2022/23. Mae'r Cyngor eisoes wedi adnewyddu dros 100 o gyfleusterau yn ystod y saith mlynedd diwethaf, yn rhan o fuddsoddiad gwerth £4.8miliwn

10 Mehefin 2022

Panto 'Jack & The Beanstalk' yn theatrau RhCT y Nadolig yma

Yn dilyn llwyddiant aruthrol panto digidol Aladdin y llynedd, mae theatrau RhCT yn falch o gyhoeddi y bydd cynhyrchiad newydd sbon, Jack & The Beanstalk

09 Mehefin 2022

Cau Maes Parcio Stryd y Santes Catrin dros dro ar gyfer gwaith uwchraddio

Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi y bydd Maes Parcio Stryd y Santes Catrin ym Mhontypridd yn cau dros dro am bedwar diwrnod o 13 Mehefin. Mae hyn er mwyn gosod peiriannau codi tocynnau newydd, gan hefyd fanteisio ar y cyfle i lanhau'r cyfleusterau

09 Mehefin 2022

Gwasanaeth Coffáu Rhyfel y Falklands

Union 40 mlynedd yn ôl yr wythnos yma, ymosodwyd ar long Sir Galahad a Sir Tristram yn Ne'r Iwerydd, un o adegau allweddol Rhyfel y Falklands, gan ladd 48 o ddynion y Lluoedd Arfog Prydeinig, y rhan fwyaf ohonyn nhw o'r Gwarchodlu Cymreig.

09 Mehefin 2022

Cyngor Wedi Ymrwymo i Gyfamod y Lluoedd Arfog

Mae eleni yn nodi 10 mlynedd ers i Gyngor Rhondda Cynon Taf ddod yn un o'r Awdurdodau Lleol cyntaf yng Nghymru i sefydlu Cyfamod y Lluoedd Arfog, a elwid gynt yn Gyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog.

06 Mehefin 2022

Queen's Birthday Honours for Council Leader

Rhondda Cynon Taf Council Leader, Councillor Andrew Morgan, has been awarded an OBE in The Queen's Birthday Honours.

01 Mehefin 2022

Contractwyr yn paratoi'r safle i adeiladu Cynllun Tai â Gofal Ychwanegol y Porth

Mae gwaith bellach wedi dechrau ar y safle i adeiladu cynllun gofal ychwanegol newydd â 60 gwely yn y Porth – wrth i gontractwr cyn-gychwyn y Cyngor a Linc Cymru (Linc) wneud cynnydd gyda'r gwaith rhagarweiniol cyn y prif gam adeiladu

31 Mai 2022

Cyfle i leisio'ch barn ynglŷn â phrosiect posibl ar safle'r hen ffatri ieir

Yn fuan, bydd y Cyngor yn ymgynghori â thrigolion ynglŷn â phrosiect posib i ailddatblygu safle hen ffatri ieir Mayhew yn Nhrecynon. Gall y prosiect arwain at ailddefnyddio'r tir, gan gefnogi busnesau lleol bach i dyfu a darpariaeth...

31 Mai 2022

Cynnal a Chadw Hanfodol

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein systemau E-gyfrif ac E-Hawlio ar gael am gyfnod rhwng 14:00pm a 17:00pm ddydd Mawrth 31 Mai 2022.

31 Mai 2022

Dathlwch Jiwbilî Platinwm y Frenhines!

Mae'r Cyngor yn ymuno â'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) i sicrhau bod unrhyw fwyd rydych chi'n ei baratoi i'w weini mewn achlysur dathlu neu barti stryd yn ddiogel i'ch gwesteion ei fwyta.

30 Mai 2022

Chwilio Newyddion