Gwaith ar Ddydd Sul yng Nghanol Tref Pontypridd cyn ailosod bolard

Bydd y Cyngor yn archwilio'r tir cyn ailosod y bolard awtomataidd yn Stryd Taf yng Nghanol Tref Pontypridd y flwyddyn nesaf. Oherwydd hyn bydd raid cau'r heol ar ddau ddydd Sul ddechrau mis Medi 2019

23 Awst 2019

'Refill' yn dod i Ganol Trefi Rhondda Cynon Taf

'Refill' yn dod i Ganol Trefi Rhondda Cynon Taf

22 Awst 2019

Dathliadau TGAU ledled Rhondda Cynon Taf

Learners across Rhondda Cynon Taf are celebrating their GCSE results today

22 Awst 2019

Bydd y broses gofrestru ar gyfer Rasys Ffordd Nos Galan yn agor o ddydd Llun

Bydd y broses gofrestru ar gyfer Rasys Ffordd Nos Galan yn agor o 9 Medi, lle bydd y cylch cyntaf o leoedd (tua 2,000) yn cael ei ryddhau.

21 Awst 2019

Diweddariad – Atgyweirio grid gwartheg yn Heol-y-Sarn yn Llantrisant

Bydd y Cyngor yn atgyweirio grid gwartheg yn Heol-y-Sarn. O ganlyniad i hyn bydd rhaid cau'r heol rhwng Parc Busnes Llantrisant a hen dref Llantrisant

21 Awst 2019

Lido Ponty'n Croesawu 60,000 o Ymwelwyr y Tymor yma

Drwy'r gwynt a'r glaw a'r heulwen braf, mae pobl wedi heidio yn eu miloedd i Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty, dros wyliau'r haf.

20 Awst 2019

Mae Francis Rossi o Status Quo, yn dod i RCT!

Mae Francis Rossi o Status Quo, yn dod i RCT!

19 Awst 2019

Llys Cadwyn yn rhoi cyfleoedd newydd i bobl leol

Mae datblygiad Llys Cadwyn ym Mhontypridd yn rhoi cyfleoedd newydd i bobl leol yn y diwydiant adeiladu - ac mae Shermayne Young ac Ashleigh Lloyd yn enghreifftiau o'r rhai sy wedi cael cyfle i fod ar lwybr yn ôl i gyflogaeth

16 Awst 2019

Caniatâd cynllunio ar gyfer Ysgol Gynradd gwerth £10.4 miliwn newydd Hirwaun

Mae Pwyllgor Cynllunio a Datblygu'r Cyngor wedi rhoi caniatâd cynllunio i adeiladu ysgol gynradd newydd sbon, gwerth £10.4 miliwn, yn Hirwaun. Y bwriad yw ei chwblhau yn 2022

16 Awst 2019

Apêl Elusen y Maer yn Codi dros £41,000

Last year's Mayor's Charity Appeal raises over £41,000 for good causes

16 Awst 2019