Tywydd Drwg

Oherwydd y tywydd garw ar draws ein Bwrdeistref Sirol, mae Carfan y Priffyrdd wedi bod yn trin ein prif lwybrau dros nos ac yn oriau mân y bore.

04 Ebrill 2019

Grant Cynnal Canol Trefi wedi'i ehangu i Aberdâr, Glynrhedynog a'r Porth

Mae'r Cyngor bellach yn derbyn ceisiadau ar gyfer ei Grant Cynnal Canol Trefi gan fusnesau yn Aberdâr, y Porth a Glynrhedynog – a hynny'n ddiolch i ehangu'r cynllun a buddsoddiad ychwanegol o £150,000

03 Ebrill 2019

Cystadleuydd y Gemau Olympaidd o Rondda Cynon Taf yn ennill prif wobr

Cystadleuydd y Gemau Olympaidd o Rondda Cynon Taf yn ennill prif wobr

02 Ebrill 2019

Maes parcio newydd â 310 o leoedd ar fin agor er mwyn gwasanaethu Gorsaf Drenau Abercynon

Abercynon Park and Ride's new 310-space car park set to open on Monday (April 1)

29 Mawrth 2019

Tynhau bolltau i ddathlu carreg filltir yng ngwaith adeiladu Llys Cadwyn

Bolt tightening event celebrates halfway point in the construction of Llys Cadwyn in Pontypridd

28 Mawrth 2019

Brwydro Seiberdroseddau

Hundreds of people jumped aboard the Cyber Safety Bus during its stop in Rhondda Cynon Taf

28 Mawrth 2019

Dosbarth Meistr Lucie Jones

Mae'n bleser gan y Cyngor groesawu Lucie i Theatr y Colisëwm ar Ebrill 14

27 Mawrth 2019

Panel Coffa ar gyfer yr Arglwyddes Rhondda

Panel Coffa ar gyfer yr Arglwyddes Rhondda

26 Mawrth 2019

Athro'r Flwyddyn

A Rhondda Cynon Taf teacher is crowned 'Teacher of the Year'

25 Mawrth 2019

Cymeradwywyd yr Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae ar gyfer 2019/20 gan y Cabinet

Mae'r Cabinet wedi cymeradwyo Asesiad o Ddigonolrwydd Chwarae y Cyngor ar gyfer 2019/20, sy'n amlinellu'r gweithgaredd presennol a'r cynllun yn y dyfodol i sicrhau y gall plant gael mynediad at gyfleoedd chwarae.

22 Mawrth 2019