Arwr y Byd Rygbi'n Annog Trigolion i Gadw RhCT yn Ddiogel

Mae un o arwyr y byd rygbi, Alun Wyn Jones, yn cefnogi ymgyrch Cyngor Rhondda Cynon Taf i godi ymwybyddiaeth o COVID-19, wrth i ni weld nifer yr achosion sydd wedi'u cadarnhau yn cynyddu ledled y Fwrdeistref Sirol ac ym Merthyr Tudful.

23 Medi 2020

Our numbers are heading in wrong direction: Joint Statement by Leaders in Cwm Taf Morgannwg

By 6pm this evening, RCT, Bridgend and Merthyr Tydfil County Borough, part of Cwm Taf Morgannwg UHB area, will have local restrictions put in place which are linked to sharp rises in Coronavirus cases in these areas and growing concerns

22 Medi 2020

Bydd Wych, Ailgylcha yn RhCT.

Bydd Wych, Ailgylcha yn RhCT.

22 Medi 2020

Diddymu Hysbysiadau Gwella a Chau Lleol ar gyfer Busnesau sy'n Cydymffurfio

Diddymu Hysbysiadau Gwella a Chau Lleol ar gyfer Busnesau sy'n Cydymffurfio

22 Medi 2020

Ymgysylltu â 1,100 o fusnesau yng nghanol trefi Rhondda Cynon Taf

Mae'r Cyngor wedi ymgysylltu â 1,100 o fusnesau yng nghanol wyth tref y Sir ers i wisgo gorchudd wyneb ddod yn orfodol mewn siopau ar draws Cymru yr wythnos ddiwethaf. Ar y cyfan, mae'r Cyngor wedi cael adborth...

21 Medi 2020

Tair ysgol gynradd yn cael eu cynnig ar gyfer buddsoddiad Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif

Bydd y Cabinet yn derbyn diweddariad ar elfen ariannu'r Model Buddsoddi Cydfuddiannol ar gyfer Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru - lle mae tair o ysgolion cynradd RhCT wedi cael eu cynnig am...

21 Medi 2020

Gwaith i asesu'r difrod i bont droed y bibell gludo yn Abercynon

Gan ddechrau ddydd Llun, bydd y Cyngor yn bwrw ymlaen â'r gwaith angenrheidiol i ddisodli pont droed y bibell gludo rhwng Abercynon a Mynwent y Crynwyr a gafodd ei difrodi gan storm Dennis

18 Medi 2020

Gwaith i uwchraddio'r system geuffosydd i ddechrau yn Fernhill

Bydd y Cyngor yn cychwyn cynllun pwysig i uwchraddio dwy geg ceuffos yn Fernhill, er mwyn lleihau'r risg o lifogydd yn ystod cyfnodau o law trwm

18 Medi 2020

Cyhoeddi ymyraethau pellach i atal y Coronafeirws rhag lledaenu yn RhCT

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd ymyraethau pellach yn dod i rym ym mhob rhan o Rondda Cynon Taf o 6pm ddydd Iau 17 Medi er mwyn helpu i atal y cynnydd yn nifer yr achosion o'r Coronafeirws rhag lledaenu ymhellach

17 Medi 2020

Cyfyngiadau lleol i reoli'r coronafeirws yn Rhondda Cynon Taf

Cyfyngiadau lleol i reoli'r coronafeirws yn Rhondda Cynon Taf

16 Medi 2020