Gwelliannau sylweddol i Gylchfan Asda ar yr A4059 yng Nghwm Cynon

Bydd y Cyngor yn cychwyn ar gynllun sylweddol i wella llif traffig ar ffordd tua'r de ar yr A4059 tuag at Gylchfan Asda yng Nghwm Cynon

07 Ionawr 2020

Rasys Nos Galan

Roedd diwedd y degawd yn un nodedig yn Aberpennar wrth i Rasys Nos Galan ddenu miloedd o bobl allan i'r strydoedd i gefnogi'r rhedwyr - a chael cipolwg ar y Rhedwr Dirgel enwog, Nigel Owens MBE

03 Ionawr 2020

Datgelu rhedwr dirgel Rasys Nos Galan

World-acclaimed Rugby Union referee Nigel Owens MBE is the 2019 Nos Galan Road Races Mystery Runner, following in the footsteps of many of the Welsh rugby legends he has kept in line on the pitch.

31 Rhagfyr 2019

Edgar yn Cwrdd â'i Ffans Cymreig

Edgar yn Cwrdd â'i Ffans Cymreig

23 Rhagfyr 2019

Ar eich marciau!

The finishing touches are being made to what is set to be one of the most exciting nights of the year, as the Nos Galan Road Races 2019 draw near.

23 Rhagfyr 2019

Cefnogi Apêl Nadolig Adref 2019

Due to the generosity of RCT Council staff and Elected Members, two vans packed full of food and toiletries have been collected for distribution to those less fortunate than ourselves this Christmas in RCT and Merthyr.

23 Rhagfyr 2019

Ail gam Llwybr Cymunedol Llantrisant bellach ar agor i'r cyhoedd

Mae'r Cyngor wedi cwblhau'r gwaith ar ymestyn Llwybr Cymunedol Llantrisant trwy Cross Inn

23 Rhagfyr 2019

Atyniad 'Zip World' yn Hirwaun yn cael caniatâd cynllunio

Mae pwyllgor Cynllunio a Datblygu'r Cyngor wedi rhoi caniatâd cynllunio i Zip World Ltd ar gyfer atyniad newydd i ymwelwyr ar dir ger hen safle Glofa'r Tŵr yn Hirwaun

20 Rhagfyr 2019

Yr Arweinydd yn ymweld â safle'r Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm ar ôl i'r concrid gael ei arllwys

The Council Leader has today visited the Cross Valley Link site in Mountain Ash following completion of the bridge deck concrete pour – and was able to walk from one side of the bridge to the other for the first time

20 Rhagfyr 2019

Cysylltiad Di-wifr am ddim yn dod i Aberpennar

Mae modd i siopwyr, busnesau ac ymwelwyr fwynhau cysylltiad di-wifr cyhoeddus am ddim yng nghanol tref Aberpennar, diolch i gynllun Cyngor Rhondda Cynon Taf

20 Rhagfyr 2019