Cyhoeddi Enillydd y Gystadleuaeth Ailgylchu

Cyhoeddi Enillydd y Gystadleuaeth Ailgylchu

04 Rhagfyr 2019

Yr wybodaeth ddiweddaraf am ail-osod pont droed Nant Cae Dudwg

Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan y Cyngor am y gwaith i ail-osod pont droed Nant Cae Dudwg. Mae'r strwythur newydd bellach wedi'i osod ac mae gwaith lliniaru llifogydd i ran gyfagos o Lwybr Taith Taf yn parhau

04 Rhagfyr 2019

Taith Hamdden am Oes Siôn Corn

Mae Siôn Corn yn mynd ar daith a bydd e'n galw ym mhob un o'n Canolfannau Hamdden am Oes - gan ddod â'i sled, ei ogof ac efallai hyd yn oed ychydig o eira gydag ef.

03 Rhagfyr 2019

Ymchwiliadau daear sylweddol ar gyfer yr A465 Porth Gogledd Cwm Cynon

Significant ground investigations begin for A465 Cynon Gateway North

02 Rhagfyr 2019

Y Cyngor yn Cefnogi Ymgyrch y Rhuban Gwyn 2020

Rhondda Cynon Taf Council is once again supporting the White Ribbon Campaign and 16 Days Of Action

28 Tachwedd 2019

Parcio AM DDIM yn Aberdâr a Phontypridd yn ystod mis Rhagfyr eto eleni

For the sixth year in a row, FREE festive parking returns to Aberdare and Pontypridd throughout the entire month of December – as the Council encourages residents to Shop Local this Christmas

27 Tachwedd 2019

Gwaith torri coed ar lwybr i'r gymuned i Barc Gwledig Cwm Dâr

Bydd y Cyngor yn cynnal wythnos o waith hanfodol i dorri coed â chlefyd cyn bo hir. Bydd y gwaith yn cael ei gynnal ar lwybr i'r gymuned sy'n arwain i Barc Gwledig Cwm Dâr

27 Tachwedd 2019

Dau Athletwr Lleol wedi'u Dewis ar gyfer Gemau Invictus 2020

Dau Athletwr Lleol wedi'u Dewis ar gyfer Gemau Invictus 2020

27 Tachwedd 2019

'Teuluoedd Cydnerth'. Cydnabyddiaeth am Arfer Da

'Teuluoedd Cydnerth'. Cydnabyddiaeth am Arfer Da

26 Tachwedd 2019

Apêl Siôn Corn 2019

Apêl Siôn Corn 2019

26 Tachwedd 2019