Skip to main content

Newyddion

Mae rhywbeth MAWR yn dod i Daith Pyllau Glo Cymru...

Am lawer o flynyddoedd, mae sïon wedi bod am ddinosoriaid sydd yn dal i fyw dan ddaear ac rydyn ni angen dy help di i ddod o hyd iddyn nhw.

19 Mai 2023

Maethu Cymru Rhondda Cynon Taf yn galw ar gyflogwyr Cymru i gefnogi rhieni maeth

Maethu Cymru Rhondda Cynon Taf yn galw ar gyflogwyr Cymru i gefnogi rhieni maeth

19 Mai 2023

Gŵyl Aberdâr 2023

Roedd y tywydd yn ddiflas ond doedd yr awyrgylch yng Ngŵyl Aberdâr ddydd Sadwrn 6 Mai ddim yn ddiflas o gwbl!

18 Mai 2023

Plac Porffor i Anrhydeddu Gwleidydd o Rhondda Cynon Taf

Bydd Plac Porffor i anrhydeddu'r ymgyrchydd gwleidyddol lleol, Rose Davies, yn Amgueddfa Cwm Cynon, Aberdâr

18 Mai 2023

Gwobrau Cymru Daclus 2023

Mae grŵp Valley Veterans RhCT yn dathlu wythnos yma ar ôl hawlio dwy Wobr Cymru Daclus 2023 sy'n cydnabod eu holl waith caled yn y gymuned yn helpu cyn-aelodau o'r Lluoedd Arfog a'u teuluoedd nhw

18 Mai 2023

Gronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth y DU

Mae'r Swyddogion wrthi'n asesu pob cais yn erbyn meini prawf a mesurau sgorio. Bydd y ceisiadau sydd wedi bodloni nodau ac amcanion y cyllid yn cael eu cyflwyno o flaen y panel ar gyfer ystyriaeth bellach cyn dod i benderfyniad.

16 Mai 2023

Newidiadau i Swyddfeydd y Cyngor

Newidiadau i Swyddfeydd y Cyngor

16 Mai 2023

Ystyried cynnig i gael safle achlysuron ym mharc ym Mhontypridd

Mae'r Cabinet wedi cymeradwyo cynnig i greu man gwyrdd pwrpasol i ddarparu rhagor o opsiynau i gynnal achlysuron mwy ym Mharc Coffa Ynysangharad,

16 Mai 2023

Dau gynllun Tai Hafod wedi'i cyflawni yn llwyddiannus

Cafodd y Cyng. Bob Harris a swyddogion y Cyngor wahoddiad gan Dai Hafod i ymweld â' Llys Ty Garth a Clos Heddfan er mwyn gweld llwyddiant y safleoedd, ac i gwrdd â'r trigolion sydd wedi symud i'w cartrefi newydd.

16 Mai 2023

Cau ffyrdd a gwaith gosod wyneb newydd ar Stryd yr Orsaf, Heol Pontypridd, a Stryd Hannah yn ardal Porth.

Bydd gwaith gwella priffyrdd yn ardal Porth yn dechrau ddydd Llun 15 Mai, felly bydd angen cau Stryd yr Orsaf, rhan fechan o Heol Pontypridd, a rhan fwyaf gogleddol Stryd Hannah am gyfnod o 4 wythnos.

12 Mai 2023

Chwilio Newyddion