Skip to main content

Newyddion

Gwaith adnewyddu safle seindorf mewn parc ym Mhontypridd yn symud ymlaen i'r cam nesaf

Bydd y gwaith o adnewyddu'r safle seindorf ym Mharc Coffa Ynysangharad nawr yn canolbwyntio ar yr ardal gyda ffens o'i chwmpas ar gyfer y gynulleidfa. Fydd ardal y safle seindorf ddim yn cael ei defnyddio dros dro i sicrhau cynnydd...

01 Rhagfyr 2022

Cyfnewidfa Deganau Fawr Rhondda Cynon Taf

Cyfnewidfa Deganau Fawr Rhondda Cynon Taf

01 Rhagfyr 2022

CADWCH DRAW O GAEAU CHWARAEON NEU DDIRWY A DDAW!

Mae dau berchennog cŵn anghyfrifol wedi derbyn dirwyon a chostau sy'n gyfanswm o dros £500 gan y llys am ganiatáu i'w cŵn grwydro ar fannau cyfyngedig a/neu gaeau chwaraeon.

30 Tachwedd 2022

Ap Hamdden am Oes sydd ei newydd wedd

Gwiriwch amserlenni, chwiliwch am ddosbarthiadau, cadwch le ar sesiynau a llawer yn rhagor gyda'r ap Hamdden am Oes sydd ar ei newydd wedd.

30 Tachwedd 2022

Dirwy o bron i £4,000 am dipio'n anghyfreithlon

Mae tri o bobl wedi derbyn dirwyon sy'n dod i gyfanswm o bron i £4,000 am dipio'n anghyfreithlon yn Rhondda Cynon Taf!

30 Tachwedd 2022

Y Cyngor yn rhybuddio yn erbyn masnachwyr twyllodrus

Mae Carfan Safonau Masnach y Cyngor yn parhau i dderbyn adroddiadau am fasnachwyr twyllodrus a galwyr ar stepen y drws yn ymweld ag eiddo'r henoed a phobl sy'n agored i niwed, waeth beth fo adeg y flwyddyn

30 Tachwedd 2022

DAL DAU BERCHENNOG CŴN ANGHYFRIFOL

Mae DAU berchennog cŵn brwnt wedi mynd 'am dro' i'r llys, gan adael yno gyda dirwyon a chostau o bron i £1,000!

30 Tachwedd 2022

Noddwyr Rasys Ffordd Nos Galan

Yr unig beth arall sy'n sicrhau bod Rasys Nos Galan, sydd wedi ennill gwobrau, yn achlysur llwyddiannus yw ei noddwyr.

29 Tachwedd 2022

Disgyblion RhCT yn mynd i achlysur gwylio Cwpan y Byd arbennig

Bydd disgyblion ifainc o Ysgol Gymunedol y Porth yn y seddi gorau ar gyfer gêm Cwpan y Byd FIFA 2022 heno – fe fyddan nhw'n ei gwylio yn 10 Stryd Downing

29 Tachwedd 2022

Cefnogwch ein Hapêl Siôn Corn 2022

Efallai bod y Nadolig ychydig o amser i ffwrdd, ond mae'r trefniadau'n dechrau yma, nawr! Mae'n bleser gyda ni gyhoeddi lansiad ein Hapêl Siôn Corn ar gyfer 2022.

28 Tachwedd 2022

Chwilio Newyddion