Gwaith i greu darpariaeth parcio newydd yng nghanol tref y Porth

Yn gynnar ym mis Ionawr 2020, bydd y Cyngor yn ymgymryd â gwaith i newid darn o dir segur yn y Porth yn faes parcio ar gyfer 29 o gerbydau. Dyma gam nesaf buddsoddiad Parcio a Theithio'r dref

20 Rhagfyr 2019

Diolch am lwyddiant Apêl Siôn Corn

Unwaith eto'r Nadolig yma, mae ein busnesau a'n trigolion lleol wedi gwneud eu gorau glas i wneud y Nadolig yn adeg arbennig i filoedd o bobl ifainc.

20 Rhagfyr 2019

Gwelliannau sylweddol i'r llwybr troed ym Mharc Gelligaled

Yn ystod Ionawr 2020, bydd y Cyngor yn cychwyn gwaith sylweddol ar y ffordd fynediad trwy Barc Gelligaled yn Ystrad, Cwm Rhondda. Bydd y gwaith yn gwella ac yn ehangu darpariaeth Teithio Llesol leol yr ardal

19 Rhagfyr 2019

Pont Pontrhondda i ailagor yn ystod y Flwyddyn Newydd

Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi bod rhaid gohirio'r gwaith i ailosod pont Pontrhondda yn Llwynypïa dros gyfnod y Nadolig, o ganlyniad i'r tywydd garw yn ddiweddar

19 Rhagfyr 2019

Gwaith adnewyddu YMCA Pontypridd i ddechrau yn dilyn cymeradwyaeth y Cabinet

Mae Cabinet y Cyngor wedi cymeradwyo cyllid i brosiect adnewyddu YMCA Pontypridd a fydd hefyd yn elwa ar dros £2 filiwn gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

18 Rhagfyr 2019

Aelodau'r Cabinet yn cael gwybod am weledigaeth gwerth £4.5 miliwn ar gyfer Canolfan Gelf y Miwni

Heddiw mae'r Cabinet wedi ystyried cynigion gan Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen ar ei gynllun uchelgeisiol i adfywio Canolfan Gelf y Miwni ym Mhontypridd

17 Rhagfyr 2019

Cyfle olaf i ddweud eich dweud yn yr ymgynghoriad ar ofal preswyl

Mae gan aelodau'r cyhoedd tan 20 Rhagfyr i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad parhaus ar ofal preswyl – a dweud eu dweud ar opsiynau penodol ar gyfer darpariaeth y Cyngor yn y dyfodol

17 Rhagfyr 2019

Setliad Llywodraeth Leol Dros Dro heddiw ar gyfer 2020-2021

Statement Re - Provisional Local Government Settlement for 2020-2021

16 Rhagfyr 2019

Arddangosfa gyhoeddus yn Nhynewydd yn ymwneud â gosod Pont Sant Alban newydd

Bydd y Cyngor yn cynnal arddangosfa gyhoeddus cyn y Nadolig lle bydd modd i breswylwyr gael rhagor o wybodaeth am osod Pont Sant Alban newydd ym Mlaenrhondda - cyn i'r gwaith ddechrau ar y safle ddechrau mis Ionawr 2020

11 Rhagfyr 2019

Pantomeim Nadolig 2019

Pantomeim Nadolig 2019

11 Rhagfyr 2019