Skip to main content

Newyddion

Pont Imperial i ailagor mis yma yn dilyn cwblhau'r atgyweiriadau yng ngham cyntaf y cynllun

Bydd cam cyntaf y gwaith atgyweirio ac adnewyddu ar Bont Imperial, Porth yn cael ei gwblhau yn fuan – a fydd yn galluogi rhan y bont o Heol Pontypridd ailagor ddiwedd y mis yma. Mae atgyweiriadau pellach i gwblhau'r gwaith yma wedi'u...

10 Tachwedd 2022

Cyrraedd Carreg Filltir wrth agor Cyfleuster 3G Newydd

Cyrraedd Carreg Filltir wrth agor Cyfleuster 3G Newydd

09 Tachwedd 2022

Cefnogwch ein Hapêl Siôn Corn 2022

Efallai bod y Nadolig ychydig o amser i ffwrdd, ond mae'r trefniadau'n dechrau yma, nawr! Mae'n bleser gyda ni gyhoeddi lansiad ein Hapêl Siôn Corn ar gyfer 2022.

08 Tachwedd 2022

Cadw'n Ddiogel y Calan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt Yma

Cadw'n Ddiogel y Calan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt Yma

04 Tachwedd 2022

Cerdyn coch i berchnogion cŵn ANGHYFRIFOL

Mae dyn o Bontypridd wedi derbyn cerdyn coch a dirwy fawr gan lys am adael i'w gi grwydro o amgylch rhan gyfyngedig o Barc Coffa Ynysangharad, Pontypridd.

03 Tachwedd 2022

Trawsnewid eiddo gwag er mwyn rhoi cartref diogel i bobl ifainc

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf, ar y cyd â chwmni RHA Wales, wedi derbyn cyllid gan Gynllun Cyfalaf Digartrefedd Cam 2 Llywodraeth Cymru

31 Hydref 2022

Dewch inni ddathlu CALAN GAEAF GWYRDD eleni!

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn gofyn i'w breswylwyr fod yn ystyrlon a chofio rhoi gweddillion bwyd yn eu cadis gwastraff bwyd wrth ddathlu Calan Gaeaf eleni.

28 Hydref 2022

Gwalia Healthcare yn goresgyn heriau i ehangu ei fusnes

Mae busnes o Drefforest, a ddefnyddiodd ei arbenigedd gweithgynhyrchu i gyflenwi cynhyrchion allweddol fel hylif diheintio dwylo mewn ymateb i'r pandemig, ychydig wythnosau ar ôl dioddef llifogydd yn ystod Storm Dennis, yn parhau i fynd...

28 Hydref 2022

Buddsoddi mewn Ardaloedd Gemau Aml-ddefnydd newydd i bobl ifainc ym mhentrefi Graig a Phen-y-graig

Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi y bydd yn darparu Ardaloedd Gemau Aml-ddefnydd newydd yng nghymunedau Graig a Phen-y-graig. Byddan nhw'n cael eu hadeiladu yn ystod misoedd cyntaf y flwyddyn newydd, gan wella'r cyfleoedd chwarae...

28 Hydref 2022

Sgrinio TB ar gyfer cysylltiadau yn Nhonypandy

Sgrinio TB ar gyfer cysylltiadau yn Nhonypandy

28 Hydref 2022

Chwilio Newyddion