Skip to main content

Newyddion

Gwaith atgyweirio wal yr afon i ddechrau ger Heol Trehopcyn

Mae'n bosibl y bydd preswylwyr yn sylwi bod gwaith yn mynd rhagddo ar y safle o'r wythnos nesaf ymlaen i wneud atgyweiriadau i wal yr afon o dan Heol Trehopcyn. Does dim disgwyl i'r gwaith achosi llawer o darfu yn lleol

11 Mai 2023

Gwaith atgyweirio ar y gweill i wal yr afon ger Parc Gelli

Efallai bydd trigolion yn sylwi ar waith atgyweirio wal afon mewn sawl lleoliad ar hyd Afon Rhondda ger Parc Gelli

11 Mai 2023

Prif Wobrau Eisteddfod Genedlaethol Rhondda Cynon Taf Ar Gael

Prif wobrau Eisteddfod Genedlaethol Rhondda Cynon Taf ar gael

10 Mai 2023

Adroddiad cynnydd ar brosiectau isadeiledd allweddol yn nhref Pontypridd

Yn fuan, bydd y Cabinet yn derbyn diweddariad ar gynnydd a wnaed tuag at gyflawni prosiectau adfywio sylweddol ym Mhontypridd, sydd â'r nod o wella pen deheuol y dref a hybu masnach i fusnesau

10 Mai 2023

Adnewyddiad llawn i strwythur pont fawr yn Nhonysguboriau

Bydd gwaith cynnal a chadw pwysig yn dechrau ar Bont Glan-elái yn Nhonysguboriau yr wythnos nesaf, wrth i'r Cyngor gynnal cynllun adnewyddu cynhwysfawr i atgyweirio'r strwythur mawr a'i ddiogelu ar gyfer y dyfodol

09 Mai 2023

Coroniad Ailgylchu Brenhinol!

Rhowch driniaeth frenhinol i'ch gwastraff dros Ŵyl Banc y Coroni ac ailgylchwch fel y brenhinoedd a'r breninesau yr ydych chi yn Rhondda Cynon Taf.

05 Mai 2023

Cau pont droed yn Nhrehafod er mwyn cynnal gwaith trwsio allweddol

Bydd cynllun trwsio pwysig yn dechrau'n fuan ar bont droed Stryd y Lofa yn Nhrehafod, sy'n gysylltiad lleol allweddol â Pharc Gwledig Barry Sidings. Rhaid cau'r bont droed er mwyn cynnal y gwaith yn ddiogel

05 Mai 2023

Ail gam gwaith atgyweirio pont droed Parc Gelligaled, Ystrad

Yn fuan, bydd ail gam y gwaith atgyweirio ar bont droed Parc Gelligaled o Goedlan Pontrhondda yn Ystrad yn parhau. Bydd gwaith yn cael ei gynnal gyda chyn lleied o darfu ag sy'n bosibl, gan sicrhau bod modd i'r cyhoedd ddefnyddio'r bont...

05 Mai 2023

Diweddariad: Ail gam y gwaith i gwblhau atgyweiriadau ar Bont Imperial Porth

Bydd y cynllun pwysig i atgyweirio ac adnewyddu Pont Imperial Porth yn parhau ar y safle o ddydd Mawrth, 2 Mai. Fel y cyhoeddwyd y llynedd, dyma ail gam y gwaith sydd yn angenrheidiol i amddiffyn y strwythur ar gyfer y dyfodol

04 Mai 2023

Sioe Ceir Clasur

Mae'r Sioe Ceir Clasur yn dychwelyd unwaith eto eleni i Daith Pyllau Glo Cymru!

03 Mai 2023

Chwilio Newyddion