Skip to main content

Newyddion

Gwaith diogelu maes parcio'r Stryd Fawr yng nghanol tref Aberdâr at y dyfodol

Mae'r Cyngor yn rhoi gwybod ymlaen llaw bod gwaith ar y gweill ym maes parcio'r Stryd Fawr, Aberdâr. Bydd gan y maes parcio lai o leoedd parcio o 27 Medi wrth i'r Cyngor gyflawni cynllun gwella sylweddol

08 Medi 2021

Dweud Eich Dweud Ar Gerbydau Trydan

https://dewch-i-siarad.rctcbc.gov.uk/gwefru-cerbydau-trydan

07 Medi 2021

Lansio Gwefan 'Fy Niwrnod I, Fy Newis I'

Mae'r Cyngor wedi lansio gwefan newydd i ymgysylltu â phobl ag anableddau dysgu - gan ddarparu cyfle iddyn nhw drafod yr hyn sy'n bwysig iddyn nhw ac argymell ffyrdd o wella gwasanaethau cyfredol y Cyngor ar eu cyfer

06 Medi 2021

Wythnos Dim Gwastraff: 6 – 10 Medi 2021

Mae'r wythnos yma'n nodi Wythnos Dim Gwastraff ac mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn gofyn i breswylwyr FEDDWL cyn rhoi sbwriel yn y BIN.

06 Medi 2021

AR EICH MARCIAU!

Dyma atgoffa'r bobl sy'n awyddus i gadw lle yn Her Rithwir Nos Galan y bydd y 1,000 o leoedd cyntaf yn cael eu rhyddhau ddydd Llun, 6 Medi am 10am.

03 Medi 2021

Croesawu staff a disgyblion yn ôl ar gyfer y flwyddyn ysgol newydd

Mae staff ysgolion Rhondda Cynon Taf yn edrych ymlaen at groesawu'r disgyblion yn ôl ym mis Medi - ac er bod Cymru yn parhau i fod ar Lefel Rhybudd Sero, mae modd i bawb gymryd camau pwysig er mwyn atal ymlediad Covid-19

03 Medi 2021

Lido Ponty – 64,000 o ymwelwyr, ac estyn y tymor nofio

Mae'r Cyngor yn cadarnhau y bydd tymor yr haf ar gyfer Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty, yn cael ei ymestyn oherwydd y galw hyd yn hyn er gwaethaf y cyfyngiadau COVID-19.

02 Medi 2021

Cefnogi Diwrnod Cenedlaethol y Llynges Fasnachol

Mae'r Cyngor yn falch o gefnogi Diwrnod Cenedlaethol y Llynges Fasnachol (ddydd Gwener 3 Medi), er cof am y 40,000 o forwyr a fu farw tra'n gwasanaethu'r Llynges Fasnachol yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Roedd nifer o'r rhain drigolion lleol.

01 Medi 2021

Gwelliannau ysgol gwerth sawl miliwn o bunnoed

Tra bydd disgyblion a staff yn mwynhau gwyliau'r haf, bydd y Cyngor yn mynd ati i gwblhau gwaith gwella mewn ysgolion ar hyd a lled y Fwrdeistref Sirol. Mae hyn yn rhan o fuddsoddiad gwerth miliynau o bunnoedd y Cyngor mewn Addysg.

01 Medi 2021

Cychwyn gwaith adfer yn dilyn tirlithriad ar ran o'r Llwybr i'r Gymuned yn Ynys-hir

Bydd gwaith sylweddol yn dechrau i adfer y difrod a achoswyd gan dirlithriad ar ran o'r Llwybr i'r Gymuned yn Ynys-hir yn dilyn Storm Dennis. Mae hyn yn cynnwys cael gwared ar ddeunydd o'r tirlithriad, gwaith draenio ac ailosod yr arglawdd

27 Awst 2021

Chwilio Newyddion