Skip to main content

Newyddion

Trefniadau newydd ar gyfer tynnu Pont Droed Rheilffordd Llanharan

Mae'r Cyngor wedi gweithio'n agos gyda Network Rail i aildrefnu tynnu Pont Droed Rheilffordd Llanharan. Rydyn ni bellach yn rhoi rhybudd ymlaen llaw am y gwaith a fydd yn digwydd dros gyfnod o ddwy noson yn ddiweddarach y mis yma

11 Ionawr 2022

Disgyblion yn Ffarwelio â'u Menyw Lolipop

Mae Carol Evans, Hebryngwr Croesfan Ysgol, wedi gwisgo ei chot 'high-viz' ac wedi codi ei harwydd am y tro olaf ac wedi ymddeol wedi 35 mlynedd yn Ysgol Gynradd Pontrhondda.

10 Ionawr 2022

Gwybodaeth Bwysig i Gwsmeriaid

Ymateb i Bandemig Covid-19 ac Amrywiolyn Omicron

06 Ionawr 2022

Mae Rhaglen y Cyngor i Raddedigion bellach AR AGOR!

Mae'n bleser gan Gyngor Rhondda Cynon Taf gyhoeddi bod ei Raglen i Raddedigion hynod boblogaidd bellach ar agor ar gyfer ceisiadau.

05 Ionawr 2022

Adfer Cofeb Ryfel Penrhiwceiber

Mae gwaith yn parhau i adfer Cofeb Ryfel Penrhiwceiber i'w hen ogoniant yn rhan o ymrwymiad parhaus y Cyngor i gymuned y Lluoedd Arfog.

05 Ionawr 2022

Helpwch i gadw RhCT a Chymru'n Ddiogel y Nadolig yma

Helpwch i gadw RhCT a Chymru'n Ddiogel y Nadolig yma

22 Rhagfyr 2021

Ysgolion yn Ymgymryd â'r Her Clawr Nadolig yn ymwneud â'r Hinsawdd

Ysgol Gynradd Trealaw yw enillwyr Her Clawr Nadolig yn ymwneud â'r Hinsawdd Cyngor Rhondda Cynon Taf eleni

22 Rhagfyr 2021

Buddsoddi pellach ym mharc Pontypridd trwy Gronfa Dreftadaeth y Loteri

Ym mis Ionawr 2022 bydd ymwelwyr â Pharc Coffa Ynysangharad yn sylwi ar waith adnewyddu'r seindorf a'r ardd isel, a darparu canolfan weithgareddau newydd. Bydd y gwaith yn parhau drwy gydol 2022

21 Rhagfyr 2021

Setliad gorau ers degawdau a hwb i gymunedau a gwasanaethau lleol, meddai CLILC

Mae llywodraeth leol wedi croesawu un o'r setliadau cyllidebol gorau ers cychwyn datganoli, gan gydnabod yr heriau sylweddol sy'n parhau i fod ar gyllidebau cyngor.

21 Rhagfyr 2021

Caniatâd cynllunio wedi'i roi ar gyfer cyfleuster Gofal Ychwanegol newydd y Porth

Mae'r Pwyllgor Cynllunio a Datblygu wedi rhoi caniatâd cynllunio llawn i Linc Cymru i adeiladu cyfleuster Gofal Ychwanegol newydd sbon yn y Porth. Bydd y cyfleuster wedi'i leoli ar hen safle Cartref Gofal Dan y Mynydd

21 Rhagfyr 2021

Chwilio Newyddion