Sêr yn disgleirio yn barod am Ŵyl Gelf Cwm Rhondda 2019

Comedian and actor Omid Djalili and West End and Broadway star Kerry Ellis heading to RCT

28 Mehefin 2019

Cynlluniau lleol sy'n cael eu cefnogi gan y Gronfa Teithio Llesol

Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi'r wyth cynllun lleol a fydd yn elwa o'i ddyraniad Cronfa Teithio Llesol o £516,000 yn 2019/20, yn dilyn cadarnhad gan Lywodraeth Cymru

28 Mehefin 2019

Contractiwr Llys Cadwyn i wella'r pafiliwn bowlio mewn prosiect etifeddiaeth

Mae contractiwr y Cyngor ar gyfer Datblygiad Llys Cadwyn ym Mhontypridd yn arwain prosiect cymunedol i wella pafiliwn bowlio Parc Coffa Ynysangharad, yn rhan o fenter etifeddiaeth

27 Mehefin 2019

Trawsnewid y Blynyddoedd Cynnar

Trawsnewid y Blynyddoedd Cynnar – Dweud eich Dweud

27 Mehefin 2019

Cychwyn cam adeiladu Cynllun Gofal Ychwanegol Pontypridd

Mae'r cam adeiladu ar gyfer Cynllun Gofal Ychwanegol o'r radd flaenaf a fydd yn darparu 60 fflat ym Mhontypridd bellach wedi cychwyn - yn dilyn achlysur 'torri tir' ar safle'r gwaith yn Y Graig

26 Mehefin 2019

Student Summer Leisure for Life Membership

Mae blwyddyn y Brifysgol bron wedi dod i ben ac mae Hamdden am Oes wedi ail-lansio'i Aelodaeth boblogaidd i Fyfyrwyr yn ystod yr Haf?

26 Mehefin 2019

Anrhydeddu Arwr Rhyfel o Bontypridd

Yn rhan o gynllun pwysig i nodi Canmlwyddiant Yr Awyrlu Brenhinol mae bedd di-enw adfeiliedig arwr rhyfel arbennig o Bontypridd wedi cael ei adfer a'i ailgysegru.

26 Mehefin 2019

Mae Plac Glas yn Anrhydeddu Chwaraewr Rygbi Chwedlonol

A Blue Plaque has been unveiled in the hometown of a rugby legend who beat the All Blacks in 1905

26 Mehefin 2019

Diwrnod y Lluoedd Arfog Cyngor Rhondda Cynon Taf

Over 8,000 people of all ages attended Rhondda Cynon Taf Council's Armed Forces Day event at the weekend, a huge show of support for the men and women who have served, or are serving, in the Armed Forces.

26 Mehefin 2019

Mwynheuodd miloedd o bobl Bicnic y Tedis

Daeth Picnic y Tedis yn ôl i Barc Coffa Ynysangharad, Pontypridd ar Ddydd Gwener 21 Mehefin, ac am bicnic cawson ni! Mwynheuodd dros 5,000 o bobl y tywydd a'r holl hwyl ac adloniant a oedd ar gael.

26 Mehefin 2019