Diwrnodau i'w cofio yn RhCT

Enjoy great days out in RCT with the family this May Day Bank Holiday Weekend

18 Ebrill 2019

Cynlluniau atgyweirio ceuffosydd mewn pum cymuned leol

Bydd y Cyngor yn ymgymryd â phum cynllun i atgyweirio ceuffosydd dros y misoedd nesaf er mwyn sicrhau eu bod nhw'n gyfan a lleihau'r perygl o lifogydd mewn cymunedau lleol

17 Ebrill 2019

Pasg ac Arbed Arian!

Bwriad y fenter, wedi'i sefydlu mewn partneriaeth â Stagecoach a Chyngor Rhondda Cynon Taf, yw annog siopwyr i fynd i ganol trefi ac arbed arian.

17 Ebrill 2019

Ysgol Gymuned Tonyrefail yn cael cyfleusterau newydd gwych

Bydd disgyblion yn Nhonyrefail yn elwa o ragor o gyfleusterau gwych pan fyddan nhw'n dychwelyd i'r ysgol ar ôl y Pasg - mae elfen uwchradd Ysgol Gymuned Tonyrefail bellach wedi'i chwblhau a'i dodrefnu

15 Ebrill 2019

Gwir gost gadael gwastraff yn anghyfreithlon

In one of the largest fly-tipping cases ever investigated within the County Borough, Rhondda Cynon Taf Council has successfully prosecuted two local men who illegally dumped large amounts of household and commercial waste

12 Ebrill 2019

Dyma obeithio am ganlyniad gWYch dros y Pasg!

Dyma obeithio am ganlyniad gWYch dros y Pasg!

11 Ebrill 2019

Rhaglen 'cyllideb ar garlam' gwerth £23.5 miliwn ar waith ar gyfer cynnal a chadw ffyrdd

Mae rhaglen tair blynedd 'cyllideb ar garlam' y Cyngor ar gyfer cynnal a chadw ffyrdd wedi dechrau - a bydd tua 30 o gynlluniau trwsio ac arwynebu yn dechrau cyn bo hir, gan ddefnyddio gweithlu mewnol y Cyngor a dau gontractwr penodedig

11 Ebrill 2019

Cyhoeddi Enillydd y Gystadleuaeth Ailgylchu

Cyhoeddi Enillydd y Gystadleuaeth Ailgylchu

11 Ebrill 2019

Mae gwelliannau gwerth £450,000 i Ganolfan Chwaraeon Abercynon bron wedi cael eu cwblhau

Bydd gwelliannau i Ganolfan Chwaraeon Abercynon yn cael eu cwblhau erbyn diwedd mis Ebrill diolch i raglen waith gwerth £450,000 trwy #buddsoddiadRhCT

11 Ebrill 2019

Adborth ardderchog gan y cyhoedd yn ystod ymgynghoriad Ffordd Osgoi Llanharan

Mae'r Cyngor wedi derbyn tua 500 o ymatebion i'r arolwg ac mae preswylwyr wedi rhoi adborth ardderchog yn ystod ymgynghoriad Ffordd Osgoi Llanharan - gyda 95% o ymatebion ysgrifenedig yn cefnogi'r cynllun

10 Ebrill 2019