Skip to main content

Newyddion

Rhybudd Tywydd Melyn ar gyfer RhCT

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd tywydd MELYN ar gyfer 2pm (dydd Sadwrn (26 Tachwedd).. Mae disgwyl i gawodydd trwm a tharanllyd effeithio ar Rondda Cynon Taf.

25 Tachwedd 2022

Yr opsiwn a ffefrir sydd wedi'i gynnig i gadw'r Gwasanaeth Prydau yn y Gymuned

Yr opsiwn a ffefrir sydd wedi'i gynnig i gadw'r Gwasanaeth Prydau yn y Gymuned

23 Tachwedd 2022

Y Cabinet i ystyried Gwasanaethau Gwastraff ac Ailgylchu

Yr wythnos nesaf, bydd y Cabinet yn ystyried cynigion swyddogion i symud i gasglu bagiau du bob tair wythnos. Yn rhan o'r cynigion, bydd y cyfyngiad o 1 bag du yr wythnos i bob aelwyd, sydd ar waith ar hyn o bryd, yn parhau.

23 Tachwedd 2022

Rhybudd Tywydd Melyn ar gyfer RhCT

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd tywydd MELYN ar gyfer dydd Iau (Tachwedd 24) 10am-7pm. Mae disgwyl i gawodydd trwm a tharanllyd effeithio ar Rhondda Cynon Taf.

23 Tachwedd 2022

Gwylnos yng Ngolau Cannwyll ar Ddiwrnod Rhuban Gwyn

Mae Grŵp Rhuban Gwyn Cwm Taf yn cynnal gwylnos yng ngolau cannwyll i nodi Diwrnod Rhyngwladol Diddymu Trais yn erbyn Menywod, sy'n cael ei alw hefyd yn Ddiwrnod Rhyngwladol y Rhuban Gwyn, ddydd Gwener 25 Tachwedd

23 Tachwedd 2022

Cynnig yr opsiwn a ffefrir i foderneiddio gwasanaethau gofal preswyl

Cynnig yr opsiwn a ffefrir i foderneiddio gwasanaethau gofal preswyl

22 Tachwedd 2022

Dweud eich dweud am Is-ddeddfau Draenio Tir yn Rhondda Cynon Taf

Mae ymgynghoriad wedi dechrau ar y bwriad i gyflwyno Is-ddeddfau Draenio Tir yng Nghyngor Rhondda Cynon Taf.

21 Tachwedd 2022

Diwrnod Hawliau Cynhalwyr - Cefnogi cynhalwyr di-dâl RhCT

Mae'r Cyngor yn cefnofi Diwrnod Hawliau Cynhalwyr, 24 Tachwedd. Byddwn ni'n cydnabod y cyfraniad sylweddol mae ein cynhalwyr di-dâl yn ei wneud i'n cymunedau, wrth i ni geisio sicrhau bod gyda nhw'r wybodaeth a'r cyngor maen nhw eu hangen

18 Tachwedd 2022

Mae ymddygiad bygythiol tuag at staff y Cyngor yn annerbyniol

Mae'r Cyngor wedi pwysleisio unwaith eto na fydd ymddygiad bygythiol a chamdriniol tuag at ei staff yn cael ei oddef, a hynny ar ôl i breswylydd gael ei ddirwyo yn y llys yn ddiweddar am drosedd o dan y Ddeddf Trefn Gyhoeddus

18 Tachwedd 2022

'Llofnodi'r dur' i nodi carreg filltir gwaith adeiladu ar safleoedd ysgolion

Mae Aelod Cabinet y Cyngor ar faterion Addysg wedi ymweld â staff a disgyblion yn Rhydfelen a Beddau, ac wedi gweld y cynnydd rhagorol sy'n cael ei wneud tuag at adeiladu cyfleusterau newydd i ysgolion mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru

18 Tachwedd 2022

Chwilio Newyddion