Skip to main content

Newyddion

Canslo Cegaid o Fwyd Cymru - Dydd Sadwrn 5 Awst

Due to the updated weather forecast, we are very disheartened to cancel the Big Welsh Bite on Saturday 5th August.

04 Awst 2023

Dechrau gwaith gwella cilfachau cwlfer ger Heol Llwyncelyn, Porth

Bydd gwaith y cynllun yn cael ei gynnal y tu ôl i'r hen orsaf dân a ffatri Beatus Cartons – fydd dim llawer o darfu ar yr ardal leol

04 Awst 2023

Dechrau gwaith atgyweirio ar y wal atal llifogydd yn Sŵn-yr-Afon, Treorci

Bydd y gwaith cyntaf ar y safle yn Sŵn-yr-Afon yn dechrau yn ystod yr wythnos sy'n dechrau dydd Llun, 7 Awst - bydd gwaith pellach yn dechrau yn Stryd Glynrhondda nes ymlaen yn yr haf

04 Awst 2023

DIRWY o bron i £20,000 i gwmni soffas

Mae Suzanne Dickenson, Cyfarwyddwr Trade Price Sofas (Merthyr Tudful) Cyfyngedig (TPS) wedi cael dirwy o bron i £20,000 am fynd yn groes i ofynion labelu sy'n ofynnol o dan Reoliadau Dodrefn a Deunyddiau (Tân) (Diogelwch) 1988..

02 Awst 2023

Gwaith atgyweirio wal gynnal ger yr A4058 Heol Dinas

Mae'r wal wedi'i lleoli i'r gogledd o gyffordd yr A4058 â Heol Graigddu, ac i'r gogledd o gilfach barcio'r arhosfan bysiau

01 Awst 2023

Dewch i fwynhau Haf o Hwyl yn Nhaith Pyllau Glo Cymru, Parc Treftadaeth Cwm Rhondda

Mae gwyliau'r haf wedi dechrau ac os ydych chi'n chwilio am rywbeth i'w wneud gyda'r teulu - dyma rai syniadau gwych! Mae Parc Treftadaeth Cwm Rhondda yn cynnal llawer o achlysuron i blant drwy gydol yr Haf.

31 Gorffennaf 2023

Hyfforddiant teithio pwrpasol yn cynyddu hygyrchedd trafnidiaeth gyhoeddus

Mae Hyfforddiant Teithio Annibynnol i ddisgyblion sy'n ei chael hi'n anodd defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yn hyderus yn helpu i ddysgu'r sgiliau allweddol sydd eu hangen arnyn nhw i deithio ar y bws yn annibynnol bob dydd

24 Gorffennaf 2023

Y sesiynau hyfforddiant beicio cydbwysedd nesaf ym Mharc Gwledig Cwm Dâr

Bydd sesiynau'n cael eu cynnal dros ddau ddiwrnod (dydd Mercher 9 Awst a dydd Iau 10 Awst). Mae digon o leoedd i 120 o blant gymryd rhan

24 Gorffennaf 2023

Cynnig datblygu Rock Grounds yn cyrraedd y cam nesaf

Trafododd y Cabinet gynigion i ddatblygu adeiladau Rock Grounds yn Aberdâr yn westy, bwyty, bar a sba o ansawdd uchel – a chytunwyd y bydd y Cyngor yn dechrau proses ffurfiol i sicrhau partner datblygu

21 Gorffennaf 2023

Hysbysiad cyhoeddus ar eithriadau arfaethedig i derfyn cyflymder diofyn 20 MYA Llywodraeth Cymru

Mae terfyn cyflymder diofyn 20 MYA Llywodraeth Cymru ar gyfer Cymru wedi symud ymlaen i gam nesaf ei gyflwyno. Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi hysbysiad cyhoeddus ar yr eithriadau arfaethedig ble bydd ffyrdd penodol yn parhau i fod â...

21 Gorffennaf 2023

Chwilio Newyddion