Mae'r Cyngor wedi sicrhau gorchymyn cau ar gyfer eiddo ym Mhontypridd

The Council has successfully obtained a closure order on a property in Pontypridd, following numerous complaints linking the property with anti-social behaviour related to drug dealing and drug use

05 Medi 2019

Noson yng Nghwmni Shane Williams

Rugby legend Shane Williams will be side-stepping his way to Rhondda Cynon Taf tonight

05 Medi 2019

Caeau chwaraeon Pentre'r Eglwys ar eu newydd wedd

Ar ddechrau'r tymor rygbi a'r flwyddyn academaidd newydd, mae caeau chwaraeon Pentre'r Eglwys yn barod i'w defnyddio eto, wedi gwaith adnewyddu pwysig gan y Cyngor

04 Medi 2019

Trefniadau cau ffordd ar gyfer cynllun Pont Afon Pontcynon

Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi'r trefniadau cau ffordd ar gyfer ei gynllun atgyweiriadau hanfodol cyfredol i Bont Afon Pontcynon yn Abercynon - o ddydd Llun 9 Medi

04 Medi 2019

Y Cabinet i drafod opsiynau ar gyfer gwasanaethau preswyl ac oriau dydd ar gyfer y dyfodol

Bydd y Cabinet yn trafod yr adborth mae wedi'i dderbyn drwy'r ymgynghoriad cyhoeddus 12 wythnos a gafodd ei gynnal yn gynharach eleni ac ystyriaethau diweddar Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Cyngor

03 Medi 2019

Cwblhau gwaith diogelwch ar y ffordd ar yr A4119 Cylchfan Ynysmaerdy

Mae'r Cyngor wedi cwblhau gwelliannau diogelwch ar y ffordd pwysig ar yr A4119 Cylchfan Ynysmaerdy (Ysbyty Brenhinol Morgannwg). Roedd y gwelliannau hynny'n cynnwys gosod rhwystrau diogelwch newydd a phaentio llinellau newydd ar y ffordd

03 Medi 2019

Mynychu Heddiw, Cyflawni Yfory - mae mynychu'r ysgol yn allweddol i'ch llwyddiant yn y dyfodol

Ar ddechrau blwyddyn ysgol newydd, rydyn ni'n atgoffa rhieni bod plant sy'n absenoli o'r ysgol yn colli allan ar fwy na diwrnod ysgol yn unig - maen nhw'n colli allan ar gyfleodd bywyd heddiw ac yn y dyfodol

02 Medi 2019

Cyngor RhCT i gynnal Ffair Swyddi 'Gofalwn' i ddathlu Wythnos 'Gofalwn'

To support WeCare Week and encourage people to consider a career in the care sector, Rhondda Cynon Taf Council is hosting the 'We Care' Jobs Fayre. The FREE event will take place on 9 September, 10am-4pm, Aberdare Job Centre Plus.

02 Medi 2019

The Three Degrees

The Three Degrees, one of the world's most iconic female vocal groups, are heading to Rhondda Cynon Taf

02 Medi 2019

Cwblhau Gwelliannau Cylchfan Gwaunmeisgyn - A473

Mae'r Cyngor wedi cwblhau gwaith gwella ar Gylchfan Gwaunmeisgyn yr A473, gan gyflwyno lôn troi i'r chwith bwrpasol newydd ar gyfer cerbydau sy'n teithio i gyfeiriad y Beddau. Bwriad hyn yw cynyddu capasiti'r gyffordd a gwella llif traffig

02 Medi 2019