Skip to main content

Newyddion

Ailagor bwyty poblogaidd yn Aberpennar ar ôl cyfnod cythryblus Covid

Mae staff mewn bwyty poblogaidd yn Aberpennar, a wnaeth ymdrech gymunedol hanfodol yn ystod pandemig y Coronafeirws, wrth eu bodd bod modd iddyn nhw ddechrau gweini bwyd a diodydd, gan gynnwys eu cerfdy enwog, unwaith eto.

24 Mehefin 2022

Y diweddaraf am weithgarwch y Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid

Mae'r Cabinet wedi cael yr wybodaeth ddiweddaraf ar y cymorth ychwanegol sy'n cael ei gynnig i bobl ifainc drwy fuddsoddiad diweddar mewn gwasanaethau ieuenctid - a chytunodd yr Aelodau i'r Cyngor ddyblu nifer y cerbydau clwb ieuenctid...

24 Mehefin 2022

Disgyblion Ifainc yn Creu Gardd Jiwbilî Platinwm

Mae disgyblion ifainc Ysgol Gynradd Trewiliam yn mwynhau dysgu am arddwriaeth ac wedi bod yn brysur yn creu Gardd Jiwbilî Platinwm ar dir eu hysgol i nodi 70 mlynedd o deyrnasiad y frenhines.

23 Mehefin 2022

Strategaeth Cyngor RhCT - Coed, Coetiroedd a Gwrychoedd

Mae'r Cabinet yn ystyried strategaeth Goed, Coetiroedd a Gwrychoedd newydd cyn cychwyn ar broses ymgynghori sy'n para wyth wythnos gyda thrigolion a rhanddeiliaid eraill.

23 Mehefin 2022

Disgyblion yn ail-ddysgu am ryfeddodau ailgylchu gwastraff

Disgyblion yn ail-ddysgu am ryfeddodau ailgylchu gwastraff

22 Mehefin 2022

Perchennog Ci Anghyfrifol yn Wynebu Achos Llys!

Perchennog Ci Anghyfrifol yn Wynebu Achos Llys!

22 Mehefin 2022

Y Cyngor yn Codi Cwpan i Bob Gweithiwr sy'n Filwr Wrth Gefn!

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn nodi Diwrnod y Lluoedd Wrth Gefn ddydd Mercher (22 Mehefin) drwy lansio ei fore coffi cyntaf ar gyfer pob gweithiwr sy'n filwr wrth gefn a chyn-filwyr lleol.

22 Mehefin 2022

'Ride Of Respect' Pen-blwydd y Gwarchodlu Cymreig yn 40

Mae'r Cyngor yn cefnogi 'Ride of Respect' i nodi pen-blwydd y Gwarchodlu Cymreig yn 40 wrth iddo deithio trwy Rhondda Cynon Taf, ddydd Mercher, 22 Mehefin.

22 Mehefin 2022

Ras Gyfnewid Baton y Frenhines yn dychwelyd i Rondda Cynon Taf.

Mae Ras Gyfnewid Baton y Frenhines 2022 yn dychwelyd i Rondda Cynon Taf!

21 Mehefin 2022

Gwaith atgyweirio i'w gyflawni ar lwybr Mynydd y Maerdy dros yr haf

Bydd Ffordd Mynydd y Maerdy yn cau dros yr haf er mwyn galluogi gwaith sylweddol i unioni difrod sgwrio ar ran o'r llethr o dan y briffordd – er mwyn sicrhau bod y ffordd yn ddiogel ac ar gael i fodurwyr yn y dyfodol

21 Mehefin 2022

Chwilio Newyddion