Skip to main content

Newyddion

Gwaith gwella cilfach y cwlfert i ddechrau yn Ynys-hir

Byddwn ni'n cynnal gwaith gwella draenio yn Heol Llanwynno yn Ynys-hir, gan ddechrau wythnos nesaf (dydd Llun, 3 Ebrill)

30 Mawrth 2023

Lansio Grŵp i Gyn-aelodau o'r Lluoedd Arfog sy'n LHDTC+

Mae'r Cyngor yn lansio grŵp newydd i gyn-aelodau o'r Lluoedd Arfog sy'n LHDTC+ ddydd Gwener, 31 Mawrth, mewn partneriaeth â'r elusen Fighting With Pride

30 Mawrth 2023

Buddsoddiad mawr mewn cynllun lliniaru llifogydd wedi'i gwblhau yn Abercwmboi

Mae cynllun lliniaru llifogydd mawr bellach wedi'i gwblhau yn Abercwmboi gyda chyllid sylweddol gan Lywodraeth Cymru. Mae'r gwaith wedi lleihau'r risg o lifogydd i eiddo ar hyd y ffordd fawr yn Nheras Bronallt

28 Mawrth 2023

Cyllid sylweddol ar gyfer rhaglen gyfalaf priffyrdd a thrafnidiaeth

Mae Aelodau'r Cabinet wedi cytuno ar raglen gyfalaf gwerth £27.665 miliwn ar gyfer y Priffyrdd, Trafnidiaeth a Chynlluniau Strategol yn y flwyddyn ariannol 2023 i 2024. Mae'r Cyngor yn parhau i fuddsoddi'n sylweddol yn y meysydd â...

28 Mawrth 2023

Dewch i ddysgu rhagor am ysgol 3-16 arfaethedig Pontypridd

Mae bellach modd i drigolion gymryd rhan mewn ymgynghoriad cynllunio ar gyfer ysgol 3-16 newydd Pontypridd ar safle Ysgol Uwchradd Pontypridd. Mae'r broses ymgynghori'n cynnwys sesiwn galw heibio i'r gymuned yn yr ysgol yr wythnos nesaf

24 Mawrth 2023

DIM CHWARAE BUDR AR EIN CAEAU CHWARAEON!

Dim chwarae BUDR yw'r neges gan glwb rygbi a phêl-droed poblogaidd yn Rhondda Cynon Taf.

24 Mawrth 2023

Cynnydd pwysig wedi'i wneud tuag at atgyweirio Pont Haearn Tramffordd

Mae'r Cyngor wedi darparu diweddariad ar y cynllun atgyweirio diwygiedig ar gyfer Pont Haearn Tramffordd ger Tresalem. Mae cynnydd yn cynnwys penodi contractwr a chwblhau cais cynllunio

24 Mawrth 2023

Diwrnod Cenedlaethol o Fyfyrdod 2023

Diwrnod Cenedlaethol o Fyfyrdod 2023

23 Mawrth 2023

Ymgynghoriad lleol ar welliannau i Lwybr Taith Taf yn Nhrallwn

Dyma wahodd trigolion i ddweud eu dweud ar yr opsiynau posibl i addasu rhan o Lwybr Taith Taf yn Nhrallwn. Diben yr addasiad i'r llwybr yw gwella diogelwch i gerddwyr a beicwyr, gwneud y llwybr yn haws i'w ddilyn a hyrwyddo'r llwybr...

23 Mawrth 2023

Paratoi i ddymchwel adeiladau allweddol ar gyfer Cynllun Adfywio Pontypridd

Bydd trigolion ac ymwelwyr â Chanol Tref Pontypridd yn sylwi ar waith yn hen adeiladau Marks and Spencer a Dorothy Perkins o wythnos nesaf ymlaen er mwyn paratoi i adfywio'r safle

23 Mawrth 2023

Chwilio Newyddion