Apel Tanau Bwriadol

This week, fire crews have attended a number of grass and refuse fires across South Wales, which may have been deliberately started.

26 Mawrth 2020

RHAID i rieni ailymgeisio nawr am ofal plant brys o 30 Mawrth

Bydd trefniadau gofal plant brys newydd ar gyfer gweithwyr hanfodol yn dod i rym o ddydd Llun, 30 Mawrth - ac mae rhaid i drigolion a gweithwyr RhCT ailymgeisio erbyn dydd Gwener er mwyn manteisio arno

25 Mawrth 2020

Ple cynghorau i drigolion: "Peidiwch difaru na wnaethoch chi bethau'n wahanol. Arhoswch adref. Achubwch fywydau."

Mae arweinwyr cynghorau yn galw ar drigolion i lynnu at fesurau llym gan y llywodraeth ar ein bywydau dyddiol, er mwyn ymateb i bandemig Coroonafeirws.

25 Mawrth 2020

Eiddo trwyddedig sydd ddim yn cydymffurfio â chyngor iechyd y cyhoedd

Mae'r Cyngor yn erlid mwy na 10 eiddo sydd heb gydymffurfio â chyngor iechyd y cyhoedd a gafodd ei gyhoeddi ddydd Gwener, 20 Mawrth. Roedd y cyngor yma wedi gorchymyn tafarndai, bariau a bwytai i gau

24 Mawrth 2020

Blaenoriaethu adnoddau ar gyfer gwasanaethau hanfodol (24 Mawrth)

Wrth ymateb i'r cyfarwyddiadau diweddaraf o ran iechyd y cyhoedd, bydd y Cyngor yn cwtogi ar ddarpariaeth ei wasanaethau mewn nifer o feysydd, a hynny er mwyn blaenoriaethu adnoddau ar gyfer gwasanaethau hanfodol

24 Mawrth 2020

Mae Canolfannau Cydnerthedd Cymunedol yn cael eu sefydlu ar draws y Sir

Mae Canolfannau Cydnerthedd Cymunedol yn cael eu sefydlu ar draws y Sir i gefnogi'r rhai sydd wedi cael eu cynghori gan y GIG i hunan-ynysu o ganlyniad i gyflyrau iechyd sy'n bodoli eisoes

23 Mawrth 2020

Cyngor ar y Coronafeirws – Gadewch i ni roi help llaw i'n gilydd yn ystod yr argyfwng iechyd yma

Mae Arweinydd Cyngor RhCT wedi cyhoeddi bod pob maes chwarae ledled y Fwrdeistref Sirol yn cau o heno ymlaen (dydd Sul 22 Mawrth) er mwyn ceisio cadw at ganllawiau cadw pellter cymdeithasol Llywodraeth San Steffan a Llywodraeth Cymru...

23 Mawrth 2020

Cyngor yn gweithio i ddarparu gofal plant mewn ysgolion i rieni a chynhalwyr sy'n gweithio i'r "gwasanaethau hanfodol"

Mae'r Cyngor yn gweithio i wneud defnydd o ysgolion i ddarparu gofal plant o 23 Mawrth ymlaen i rieni a chynhalwyr sy'n gweithio o fewn "gwasanaethau hanfodol"

20 Mawrth 2020

Arweinydd y Cyngor yn cyhoeddi diweddariad ar ei ymateb i'r Coronafeirws

Mae Arweinydd y Cyngor wedi diweddaru Aelodau o'r Cyngor ar y camau sy'n cael eu cymryd gan yr Awdurdod wrth wneud trefniadau ar gyfer blaenoriaethu darparu gwasanaethau mewn meysydd allweddol gan amlinellu'r effaith sylweddol mae modd...

20 Mawrth 2020

Ail Adeilad Llys Cadwyn cyntaf yn cael ei drosglwyddo i'r Cyngor

Mae'r contractwr sy'n gyfrifol am ddatblygiad Llys Cadwyn ym Mhontypridd wedi trosglwyddo'r ail adeilad i'r Cyngor, yn dilyn cyfnod da o waith adeiladu

20 Mawrth 2020