Skip to main content

Newyddion

Cyflwyno modiwl yn ysgolion uwchradd Pontypridd i godi ymwybyddiaeth o ganser y coluddyn

Bydd disgyblion blwyddyn 7 mewn chwe ysgol uwchradd ar draws Pontypridd a Llantrisant yn cwblhau rhaglen ddysgu â'r nod o godi ymwybyddiaeth o ganser y coluddyn. Cafodd y rhaglen ei datblygu trwy waith Ysgol Uwchradd Pontypridd gyda...

22 Hydref 2021

Ailgydio mewn cyfarfodydd wyneb yn wyneb ar gyfer ymgynghoriad ar gyllideb 2022/23

Mae Aelodau'r Cabinet wedi cytuno ar gynnal ymgynghoriad dau gam ar gyllideb y Cyngor ar gyfer 2022/23. Bydd achlysuron wyneb yn wyneb yn dychwelyd i'n cymunedau eleni, ar y cyd â defnyddio dull digidol ar wefan newydd Dewch i Siarad

22 Hydref 2021

Nodi Mis Hanes Pobl Dduon

Bydd Taith Pyllau Glo Cymru: Parc Treftadaeth Cwm Rhondda yn cynnal achlysur cyffrous ar y cyd â The Drama Hut yn ystod Hanner Tymor yr Hydref.

22 Hydref 2021

Nifer y cartrefi gwag yn Rhondda Cynon Taf wedi gostwng

Mae'r Cabinet wedi cytuno i ymestyn Strategaeth Cartrefi Gwag RhCT cyn i'r Cyngor fabwysiadu fersiwn wedi'i diweddaru y flwyddyn nesaf. Mae llwyddiant y Strategaeth dros y ddwy flynedd ddiwethaf wedi golygu bod 501 o gartrefi gwag...

20 Hydref 2021

Ymchwiliadau tir ar y B4273 Heol Ynysybwl, Glyn-coch

Bydd ymchwiliadau tir yn dechrau o ddydd Llun ar Heol Ynysybwl, Glyn-coch. Bydd angen newid trefniadau traffig lleol dros y tair wythnos nesaf i lywio gwaith sefydlogi argloddiau yn y lleoliad yma yn y dyfodol

20 Hydref 2021

Panto Aladdin Theatrau RhCT bellach yn Brofiad Sinema AM DDIM

Mae Theatrau RhCT yn falch o gyhoeddi bod eu panto traddodiadol i deuluoedd, Aladdin, bellach yn brofiad sinema hudol AM DDIM.

20 Hydref 2021

Cefnogi Mis Hanes Pobl Dduon

Mae'r Cyngor yn cefnogi Mis Hanes Pobl Dduon trwy gynnal achlysur rhithwir ar gyfer staff, swyddogion ac Aelodau Etholedig y Cyngor yr wythnos yma ar y thema 'Hanes Pobl Dduon yng Nghymru a Thu Hwnt.'

20 Hydref 2021

Ogof Siôn Corn

Mae cyfnod mwyaf hudol y flwyddyn ar ddechrau, wrth i ni gyhoeddi bod tocynnau Ogof Siôn Corn yn atyniad Taith Pyllau Glo Cymru ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda

19 Hydref 2021

Rhodd Clwb Pêl-droed i'r Gymuned yn 'Achubwr Bywyd'

Hoffai'r Cyngor ddiolch i Glwb Pêl-droed Pontypridd am godi arian i brynu diffibriliwr newydd er budd yr holl gymuned.

18 Hydref 2021

Cadarnhau Sesiwn Nofio Gŵyl San Steffan ac Ymestyn Tymor y Lido

The Council is pleased to confirm that the National Lido of Wales, Lido Ponty, will see a final extension to the 2021 season, meaning the hugely popular facility will now close on Friday, October 29th.

18 Hydref 2021

Chwilio Newyddion