Diweddariad cynnydd ac ymweliad y Pwyllgor Craffu â Llys Cadwyn

Mae aelodau o'r Pwyllgor Craffu – Cynnal Gwasanaethau Cyhoeddus, Cymunedau a Ffyniant wedi ymweld â datblygiad Llys Cadwyn ym Mhontypridd, i weld y cynnydd rhagorol sy'n cael ei wneud wrth i'r safle barhau i drawsnewid

14 Mai 2019

Disgyblion Pontypridd yn ennill gwobr mewn menter beirianneg genedlaethol

These sixth form students from Pontypridd High School have excelled in a national engineering initiative, in which their Council-sponsored project to identify road safety improvements in Cilfynydd has won an award

14 Mai 2019

Buddsoddiad gwerth £600,000 i gyflawni gwelliannau mewn 14 man chwarae

Bydd 14 man chwarae pellach ar hyd a lled Rhondda Cynon Taf yn cael eu gwella a'u huwchraddio yn ystod blwyddyn ariananol 2019/20

13 Mai 2019

Y Cabinet yn cymeradwyo pecyn cymorth i ganol trefi

Mae Aelodau o'r Cabinet wedi cymeradwyo cynlluniau i sefydlu fframwaith cydlynol ar gyfer pecyn penodol o gymorth i ganol trefi i ganiatáu i fusnesau lleol RhCT dyfu a ffynnu

13 Mai 2019

Y Dirprwy Weinidog yn ymweld â disgyblion Glynrhedynog a helpodd i lywio polisi nwyddau glanweithiol

Mae Dirprwy Weinidog Llywodraeth Cymru wedi ymweld â disgyblion yng Nglynrhedynog a chwaraeodd rôl allweddol wrth sicrhau mai RhCT oedd y Cyngor cyntaf yng Nghymru i gyflwyno nwyddau glanweithiol am ddim i ddisgyblion benywaidd

09 Mai 2019

Mae Aelodau'r Cabinet yn cytuno ar ddyfodol Canolfannau Cymunedol Oriau Dydd yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus

Yn dilyn ymgynghoriad ar y pedair Canolfan Gymunedol Oriau Dydd sydd o dan ofal y Cyngor, mae'r Cabinet wedi cytuno i gau tair Ganolfan yn seiliedig ar eu defnydd isel a'u costau parhaus uchel

09 Mai 2019

Y Cyngor yn sicrhau cyllid Llywodraeth Cymru i wella ysgolion

Mae'r Cyngor wedi derbyn £3.1m o gyllid gan Lywodraeth Cymru er mwyn cynnig rhagor o welliannau i gyfleusterau addysg. Mae hyn yn cynnwys cae 3G newydd ar gyfer defnydd ysgolion a'r gymuned yn nhref Treorci...

09 Mai 2019

Diwrnod Golff Elusennau'r Maer

Diwrnod Golff Elusennau'r Maer

09 Mai 2019

£2.5 miliwn o gyllid i gefnogi gweithredu Cynnig Gofal Plant Llywodraeth Cymru

Mae'r Cyngor wedi derbyn £2.5 miliwn o gyllid gan Lywodraeth Cymru ar gyfer prosiectau yn Ysgol Gymuned Tonyrefail, Ysgol Gynradd Gwauncelyn, Ysgol Gynradd Dolau ac Ysgol Gynradd Cwmlai – i gefnogi gweithredu'r cynnig gofal plant am ddim

08 Mai 2019

Y Cynghorydd Robert Smith

Y Cynghorydd Robert Smith

08 Mai 2019