Llawer o hwyl i'w gael yn Ardaloedd Chwarae RhCT dros yr hydref

Summer isn't the only time to have fun in Rhondda Cynon Taf Council's play areas, Autumn is a great time to get outdoors and run around!

30 Hydref 2019

Gwasanaeth a Gorymdaith Sul y Cofio Pontypridd

Rhondda Cynon Taf will remember during a morning of events in Pontypridd on Sunday, November 10.

29 Hydref 2019

Gweinidogion yn ymweld â datblygiad Llys Cadwyn

Daeth Gweinidog a Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol Llywodraeth Cymru i weld y cynnydd yn natblygiad Llys Cadwyn Pontypridd, y cynllun i adfywio hen safle Canolfan Siopa Dyffryn Taf

28 Hydref 2019

Agor Gardd Goffa Cwm Cynon

Hundreds attend the official opening of the new Cynon Valley Memorial Garden

28 Hydref 2019

Prentis RhCT wedi'i ysbrydoli gan ddiweddar dad-cu yn ennill gwobr yng Ngwobrau Prentisiaeth Cymru!

Mae prentis Cyngor Rhondda Cynon Taf, Esta Lewis, wedi ENNILL Gwobr Talent Yfory yng Ngwobrau Prentisiaeth Cymru eleni, y dathliad blynyddol o gyflawniad rhagorol mewn hyfforddiant a phrentisiaethau.

25 Hydref 2019

Dweud eich dweud ar Gynllun Corfforaethol drafft 2020-2024

Mae ymgynghoriad cyhoeddus wedi cychwyn ar Gynllun Drafft Corfforaethol y Cyngor ar gyfer 2020-2024 - ac mae modd i breswylwyr ddweud eu dweud neu dod o hyd i ragor o wybodaeth ar y wefan, yn ogystal â dod i un o blith 15 o achlysuron...

25 Hydref 2019

Gwaith ar droedffordd ger YGG Castellau er mwyn gwella diogelwch

Cyn bo hir, bydd y Cyngor yn dechrau ar y gwaith o newid llain laswellt yn droedffordd ar Heol Castellau yn y Beddau - i wella diogelwch i gerddwyr ger Ysgol Gynradd Gymraeg Castellau a Chlwb Rygbi'r Beddau

25 Hydref 2019

Dymchwel ac ailadeiladu wal yng Nghlwb Rygbi Abercwmboi

Bydd y Cyngor yn cychwyn cynllun i ailosod y wal fawr yng Nghlwb Rygbi Abercwmboi, sy'n gofyn am osod goleuadau traffig dros dro ar Heol Caerdydd. Mae'r gwaith wedi'i drefnu dros hanner tymor Hydref er mwyn lleihau aflonyddwch cymaint...

25 Hydref 2019

Cynghorwyr yn cytuno ar fuddsoddiad gwerth £5.8 miliwn ar gyfer meysydd gwasanaeth â blaenoriaeth

Mae'r Cyngor Llawn wedi cytuno ar fuddsoddiad untro gwerth £5.8m mewn nifer o feysydd gwasanaeth - gan gynnwys cyllid sylweddol ar gyfer gwaith deuoli'r A4119, y Ffordd Gyswllt ar Draws y Cwm yn Aberpennar, Gofal Ychwanegol a Pharc Eco...

24 Hydref 2019

RhCT yn agor caffi hyfforddi i oedolion ag anableddau dysgu

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi agor caffi hyfforddi i oedolion ag anableddau dysgu i'w helpu i feithrin sgiliau newydd a chael profiad o'r byd gwaith.

24 Hydref 2019