Cau Heol Penrhiwceibr i wneud cynnydd ar y Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm

Wrth i Gynllun y Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm yn Aberpennar agosáu at ei gamau olaf, bydd cau Heol Penrhiwceibr am gyfnod o bedair wythnos o 25 Gorffennaf yn caniatáu i ni ailagor Heol Meisgyn ym mis Awst...

10 Gorffennaf 2020

Gwobr Diana 2020

Mae dau fyfyriwr Rhondda Cynon Taf wedi derbyn Gwobr Diana 2020 mewn cydnabyddiaeth o'u hymgyrchoedd gwrth-fwlio, sydd wedi'u hategu gan y Cyngor.

09 Gorffennaf 2020

Llyfrgelloedd RhCT yn ehangu'r Gwasanaeth Archebu a Chasglu

Mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd y Cyngor yn ehangu ei wasanaeth 'Archebu a Chasglu' newydd i gynnwys tair cangen arall, gan ddechrau ddydd Iau, 16 Gorffennaf.

08 Gorffennaf 2020

Cynnig gofal plant yn ystod gwyliau'r haf

Bydd y Cyngor yn cynnig rhaglen Cynllun Gofal Plant a Gweithgareddau'r Haf mewn saith lleoliad yn ystod gwyliau'r ysgol. Bydd y rhain yn blaenoriaethu plant sy'n agored i niwed ac yn cynnig darpariaeth i blant gweithwyr y GIG a staff...

08 Gorffennaf 2020

Dechrau Ymgynghoriad ar faterion Cŵn yn Baeddus

Bydd Cyngor Rhondda Cynon Taf yn dechrau proses ymgynghoriad cyhoeddus, yn dilyn cymeradwyaeth y Cabinet, ar ba fesurau hoffai trigolion eu gweld ar waith i fynd i'r afael â baw cŵn ar hyd y Fwrdeistref Sirol.

06 Gorffennaf 2020

Curo dwylo ar gyfer Gweithwyr Iechyd a Gweithwyr Allweddol wrth i'r GIG Droi'n 72 Oed

Bydd y Cyngor yn helpu i nodi pen-blwydd y GIG yn 72 oed drwy ymuno â'r genedl i ddweud diolch i'r holl weithwyr iechyd a gweithwyr allweddol am eu cefnogaeth a'u hymdrechion arbennig yn ystod argyfwng cenedlaethol COVID-19.

05 Gorffennaf 2020

Dechrau Ymgynghoriad ar faterion Cŵn yn Baeddu

Bydd Cyngor Rhondda Cynon Taf yn dechrau proses ymgynghoriad cyhoeddus, yn dilyn cymeradwyaeth y Cabinet, ar ba fesurau hoffai trigolion eu gweld ar waith i fynd i'r afael â baw cŵn ar hyd y Fwrdeistref Sirol.

03 Gorffennaf 2020

Newidiadau i fannau cyhoeddus er mwyn helpu pobl i gadw pellter cymdeithasol

Newidiadau i fannau cyhoeddus er mwyn helpu pobl i gadw pellter cymdeithasol

02 Gorffennaf 2020

Grantiau'r Gronfa Gweithgarwch Cymunedol wedi'u derbyn gan grwpiau lleol

Grantiau'r Gronfa Gweithgarwch Cymunedol wedi'u derbyn gan grwpiau lleol

02 Gorffennaf 2020

Cyllid o bron i £2 filiwn wedi'i sicrhau i ddatblygu pecyn o brosiectau rheilffordd ledled RhCT

Cyllid o bron i £2 filiwn wedi'i sicrhau i ddatblygu pecyn o brosiectau rheilffordd ledled RhCT

01 Gorffennaf 2020