Cyllid yn helpu lleoliadau gofal plant gyda gwelliannau COVID-ddiogel

Mae cyllid Cynnig Gofal Plant Llywodraeth Cymru gafodd ei sicrhau gan y Cyngor wedi helpu 31 o leoliadau lleol i fwrw ati yn ystod 2021 i wneud gwelliannau COVID-gyfeillgar. Ymhlith y gwelliannau yma mae datblygu mannau awyr agored ar...

17 Mai 2021

Cyhoeddiad - Taith Pyllau Glo Cymru ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda

Yn unol â rheoliadau Llywodraeth Cymru, mae modd i'r Cyngor gadarnhau y bydd Taith Pyllau Glo Cymru ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda yn agor ei drysau i ymwelwyr am y tro cyntaf yn 2021 ddydd Mawrth, 18 Mai

14 Mai 2021

Lansio Ymgynghoriad Cyhoeddus ar Strategaeth Dwristiaeth Ddrafft y Cyngor

Cyn bo hir, bydd y Cyngor yn cychwyn ymgynghoriad cyhoeddus sy'n gwahodd trigolion, busnesau ac ymwelwyr i ddweud eu dweud ar Strategaeth Dwristiaeth Ddrafft y Cyngor

14 Mai 2021

Bydd croesfan newydd i gerddwyr yn sicrhau llwybrau diogel i'r ysgol yn Hirwaun

Bydd y gwaith o adeiladu croesfan newydd i gerddwyr ar Heol Aberhonddu yn Hirwaun yn cychwyn ddydd Llun. Mae'r cynllun yn rhan o waith Llwybrau Diogel yn y Gymuned y Cyngor - gwaith sydd wedi elwa o fuddsoddiad Ysgolion yr 21ain Ganrif

14 Mai 2021

Cau ffyrdd ar ddyddiau Sul ar gyfer gwaith ymchwilio ar Bont Castle Inn

Mae'r Cyngor angen cau ffyrdd ar ddau ddydd Sul ar y naill ochr i Bont Droed Castle Inn yn Nhrefforest, er mwyn helpu i ymchwilio i opsiynau yn y dyfodol ar gyfer y strwythur a gafodd ei ddifrodi. Bydd y cyntaf yn dechrau yn Stryd yr...

14 Mai 2021

Y Cyngor yn Croesawu Dau Aelod Newydd eu Hethol

Yr wythnos hon mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn croesawu dau aelod newydd eu hethol yn dilyn isetholiadau a gynhaliwyd ym Mhenrhiw-ceibr ac yn Llanilltud Faerdref ddydd Iau, 6 Mai.

13 Mai 2021

Llysgenhadon Strydoedd Diogel RhCT

Bydd Llysgenhadon Strydoedd Diogel newydd y Cyngor yn nhrefi Rhondda Cynon Taf dros benwythnos Gŵyl y Banc yn cynnig cyngor a thawelwch meddwl i ddalwyr trwydded a chwsmeriaid wrth i gyfyngiadau COVID-19 gael eu llacio.

13 Mai 2021

Gwaith allanol gwerth £10.2 miliwn i Ysgol Gynradd Hirwaun wedi'i gwblhau

Mae'r Cyngor yn hapus i gyhoeddi, yn sgil buddsoddiad Ysgolion 21ain Ganrif, fod y contractwr Morgan Sindall wedi gorffen gwaith allanol gwerth £10.2 miliwn ar dir Ysgol Gynradd Hirwaun

12 Mai 2021

Caffael dau safle allweddol i gefnogi Metro De Cymru

Mae Aelodau'r Cabinet wedi derbyn y diweddaraf ar gynnydd y Cyngor wrth gaffael tir yn Nhrecynon a Gwaelod-y-garth, y bwriedir eu defnyddio i gefnogi Metro De Cymru yn y dyfodol

12 Mai 2021

Trefniadau parcio yn Aberdâr a Pontypridd o fis Mehefin

Mae'r Cyngor wedi cadarnhau ei drefniadau ar gyfer prisiau parcio yn Aberdâr a Phontypridd. O 1 Mehefin, bydd parcio AM DDIM o 3pm ymlaen yn ystod yr wythnos, ac AM DDIM ar ôl 10am ddydd Sadwrn a thrwy'r dydd, ddydd Sul

12 Mai 2021