Skip to main content

Newyddion

Cynllun Grantiau Tai Cymdeithasol – Abertonllwyd House

Mae'r Cyngor wedi rhannu'r newyddion diweddaraf am waith ailddatblygu Abertonllwyd House yn Nhreherbert. Mae'r gwaith yn digwydd ar y cyd â pherchnogion yr adeilad.

01 Awst 2022

Cynllun y Cyngor i drwsio Pont Dramffordd Gellisaf yn Nhrecynon

Cyn bo hir bydd y Cyngor yn bwrw ymlaen â gwaith trwsio sylweddol ar Bont Dramffordd Gellisaf yn Nhrecynon, sy'n heneb gofrestredig. Bydd dau gam i'r cynllun yma, a fydd gwaith eleni ddim yn tarfu ar fywyd yr ardal

29 Gorffennaf 2022

Bioamrywiaeth ledled ein Bwrdeistref Sirol

Mae'r Cyngor yn brysur gyda'i raglen torri gwair yn ystod yr haf, wrth warchod ein Lleiniau Glas (Ardaloedd Bioamrywiaeth) ar yr un pryd.

29 Gorffennaf 2022

Gwaith uwchraddio goleuadau stryd ym mis Awst - Heol Caerffili (A468)

Bydd gwaith amnewid 26 o oleuadau stryd ar Fryn Nantgarw yn dechrau'r wythnos nesaf. Bydd y gwaith yn cael ei gynnal drwy gydol mis Awst. Mae hyn yn golygu y bydd angen cau un lôn i'r ddau gyfeiriad yn ystod y dydd - y tu allan i oriau...

29 Gorffennaf 2022

Cyhoeddi'r ddau adroddiad Adran 19 diweddaraf yn dilyn Storm Dennis

Mae dau adroddiad Adran 19 arall wedi cael eu cyhoeddi o dan Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010, yn dilyn Storm Dennis. Mae'r adroddiadau diweddaraf yma'n trafod ardaloedd Aberdâr ac Aberaman, yn ogystal â Rhydfelen a'r Ddraenen Wen

28 Gorffennaf 2022

Gwaith gosod pont droed newydd Stryd y Nant i barhau ym mis Awst

Bydd camau nesaf gwaith gosod pont droed newydd Stryd y Nant, ger Gorsaf Reilffordd Ystrad Rhondda, yn dechrau ym mis Awst. Bydd angen cau maes parcio'r orsaf dros dro a chael gwared â'r ramp sy'n arwain at fynedfa'r orsaf dros dro

28 Gorffennaf 2022

Eich Hawl i Bleidleisio – Cymryd Rhan yn yr Arolwg Blynyddol o Etholwyr

Mae Adran Gwasanaethau Etholiadol y Cyngor ar hyn o bryd yn cynnal arolwg blynyddol o etholwyr i sicrhau bod modd i bawb sy'n gymwys i bleidleisio wneud hynny yn yr etholiadau sydd i ddod.

28 Gorffennaf 2022

Dathlu Wythnos Caru Parciau

Does dim gwell ffordd i ddathlu Wythnos Caru Parciau (29 Gorffennaf - 5 Awst) nag ymweld â'ch parc lleol yn Rhondda Cynon Taf - mae gennych chi ddigon o ddewis!

27 Gorffennaf 2022

Gwobr Ysgolion sy'n Parchu Hawliau UNICEF

Mae Canolfan Addysg Tŷ Gwyn yn Aberdâr wedi ennill Gwobr Arian Ysgolion sy'n Parchu Hawliau UNICEF – yr unig un yng Nghymru.

25 Gorffennaf 2022

Gwaith terfynol fel rhan o cynllun Cantilifer Nant Cwm-parc a Phont y Stiwt yn Nhreorci

Mae'r Cyngor ar fin gorffen y gwaith mawr o gryfhau strwythurau'r priffyrdd ar Heol yr Orsaf, Treorci. Bydd angen gosod goleuadau traffig dros dro ar ddechrau gwyliau haf yr ysgolion i gwblhau'r gwaith terfynol

22 Gorffennaf 2022

Chwilio Newyddion