Skip to main content

Newyddion

Gwaith lliniaru llifogydd yn Ynys-hir yn ystod hanner tymor

Mae angen goleuadau traffig dwy ffordd i wneud gwaith atgyfnerthu cwlfert ger Ysgol Gynradd Ynys-hir. Bydd y gwaith yn mynd rhagddo yn ystod hanner tymor er mwyn tarfu llai ar drigolion

07 Chwefror 2024

Mae Bwni'r Pasg yn neidio'n ôl i Amgueddfa Parc Treftadaeth Cwm Rhondda

Bydd llawer o Ŵy-a-sbri yn Amgueddfa Parc Treftadaeth Cwm Rhondda dros wyliau'r Pasg! Dewch draw ddydd Mercher 27 a dydd Iau 28 Mawrth!

06 Chwefror 2024

Heol Blaenllechau ar gau yn ystod y dydd

Oherwydd bydd angen cau Heol Blaenllechau yn ystod oriau'r dydd o 12 Chwefror, fydd dim mynediad trwodd i Fynydd Llanwynno o du Rhondda

06 Chwefror 2024

Mae Cyngor RhCT yn dathlu Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau!

Caiff Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau ei chynnal rhwng 5 ac 11 Chwefror 2024. Mae'r wythnos yn dod â phawb sy'n angerddol am brentisiaethau at ei gilydd i ddathlu'r gwerth, y budd a'r cyfleoedd sydd ynghlwm â nhw.

05 Chwefror 2024

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn gweithio mewn partneriaeth â Hafod a Persimmon i ddarparu tai fforddiadwy.

Pan fydd wedi'i gwblhau, bydd dros 1000 o gartrefi wedi'u creu ar safle Persimmon yn Llanilid, yn ogystal ag ysgol gynradd newydd a chanolfan yn y pentref, gan gynnwys cyfleusterau hamdden, manwerthu a chymunedol.

05 Chwefror 2024

Penodi Prif Ddylunydd ar gyfer datblygiad ysgol a chanolfan i gymuned Glyn-coch

Mae'r Cyngor yn falch o gyhoeddi ei fod wedi penodi contractwr i ddylunio ysgol gynradd a chanolfan arloesol i gymuned Glyn-coch. Bydd y cynllun yma'n cael ei gyflawni mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru erbyn 2026

05 Chwefror 2024

Plac Glas er cof am James Egan

Mae Plac Glas wedi'i osod er cof am James Egan, un o oroeswyr brwydr enwog Rorke's Drift.

02 Chwefror 2024

Achlysuron 2024 yn Rhondda Cynon Taf

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn falch o gyhoeddi calendr hwyliog yn llawn achlysuron ar gyfer 2024 - eleni, byddwn ni'n croesawu Eisteddfod Genedlaethol Cymru i'r Fwrdeistref Sirol!

02 Chwefror 2024

Diwrnod Gweithredu gydag Urddas 2024 yn Rhondda Cynon Taf

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn dathlu Urddas mewn Gofal drwy gydnabod gwaith caled y Gwasanaethau i Oedolion i gynnig mwy o ddewis, mynediad ac urddas i unigolion er mwyn diwallu eu hanghenion o ran gofal a chymorth.

01 Chwefror 2024

Dosbarth Hwyl, Ffitrwydd a'r Teulu

Mae cyfle gwych i deuluoedd fwynhau a chadw'n heini gyda'i gilydd mewn cyfres o ddosbarthiadau newydd sbon y byddwn ni'n eu cynnal yng Nghanolfan Hamdden Abercynon bob penwythnos.

31 Ionawr 2024

Chwilio Newyddion