Skip to main content

Newyddion

Bydd Pont newydd Castle Inn yn agor i gerddwyr a beicwyr yr wythnos yma

Cafodd yr hen bont rhwng Stryd yr Afon yn Nhrefforest a Heol Caerdydd yng Nglyn-taf ei dymchwel yn sgil difrod stormydd difrifol – ac mae strwythur newydd wedi'i osod i adfer y cyswllt dros yr afon

13 Chwefror 2024

Teithiau bws am brisiau gostyngol am gael eu hail-gyflwyno yn ystod gwyliau'r hanner tymor

Bydd teithiau bws am brisiau gostyngol yn cael eu hail-gyflwyno am y trydydd tro yn 2023/24 dros gyfnod gwyliau'r hanner tymor yr wythnos nesaf (12-18 Chwefror). Pris tocyn un ffordd ar gyfer pob taith sy'n cychwyn neu'n dod i ben yn...

09 Chwefror 2024

Uwchraddio draeniau yn y Porth i wella'u gallu i wrthsefyll llifogydd

Bydd y cynllun i wella'r isadeiledd lleol yn dechrau ddydd Sul, 11 Chwefror. Ariennir hyn gan gyllid Grant Gwaith Graddfa Fach Llywodraeth Cymru

09 Chwefror 2024

Cyhoeddi Gweithiwr Dan Hyfforddiant y Flwyddyn yn RhCT

Mae menyw ifanc sy'n gweithio mewn maes lle mae nifer fawr o ddynion yn gweithio yn dangos yr hyn y mae modd i ferched ei wneud wrth iddi ennill gwobr yn Achlysur Dathlu Materion Cyflogaeth, Addysg a Hyfforddiant Cyngor Rhondda Cynon Taf.

08 Chwefror 2024

Gwaith lliniaru llifogydd yn Ynys-hir yn ystod hanner tymor

Mae angen goleuadau traffig dwy ffordd i wneud gwaith atgyfnerthu cwlfert ger Ysgol Gynradd Ynys-hir. Bydd y gwaith yn mynd rhagddo yn ystod hanner tymor er mwyn tarfu llai ar drigolion

07 Chwefror 2024

Mae Bwni'r Pasg yn neidio'n ôl i Amgueddfa Parc Treftadaeth Cwm Rhondda

Bydd llawer o Ŵy-a-sbri yn Amgueddfa Parc Treftadaeth Cwm Rhondda dros wyliau'r Pasg! Dewch draw ddydd Mercher 27 a dydd Iau 28 Mawrth!

06 Chwefror 2024

Heol Blaenllechau ar gau yn ystod y dydd

Oherwydd bydd angen cau Heol Blaenllechau yn ystod oriau'r dydd o 12 Chwefror, fydd dim mynediad trwodd i Fynydd Llanwynno o du Rhondda

06 Chwefror 2024

Mae Cyngor RhCT yn dathlu Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau!

Caiff Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau ei chynnal rhwng 5 ac 11 Chwefror 2024. Mae'r wythnos yn dod â phawb sy'n angerddol am brentisiaethau at ei gilydd i ddathlu'r gwerth, y budd a'r cyfleoedd sydd ynghlwm â nhw.

05 Chwefror 2024

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn gweithio mewn partneriaeth â Hafod a Persimmon i ddarparu tai fforddiadwy.

Pan fydd wedi'i gwblhau, bydd dros 1000 o gartrefi wedi'u creu ar safle Persimmon yn Llanilid, yn ogystal ag ysgol gynradd newydd a chanolfan yn y pentref, gan gynnwys cyfleusterau hamdden, manwerthu a chymunedol.

05 Chwefror 2024

Penodi Prif Ddylunydd ar gyfer datblygiad ysgol a chanolfan i gymuned Glyn-coch

Mae'r Cyngor yn falch o gyhoeddi ei fod wedi penodi contractwr i ddylunio ysgol gynradd a chanolfan arloesol i gymuned Glyn-coch. Bydd y cynllun yma'n cael ei gyflawni mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru erbyn 2026

05 Chwefror 2024

Chwilio Newyddion