Rasys Nos Galan 2019

Mae bron i 2,000 o bobl o bob rhan o'r DU wedi bachu lle yn rasys arobryn Nos Galan, a fydd yn cael eu cynnal ar Nos Galan yn Aberpennar.

07 Hydref 2019

Taith Pyllau Glo Cymru ar restr gwobr addysg gyda Chastell Windsor

Mae Taith Pyllau Glo Cymru yn sefyll fel teyrnged ddisglair i'n diwydiant glo a oedd wedi ysbrydoli dyfeiswyr blaenllaw Brunel a Stephenson.

07 Hydref 2019

Dathlu Wythnos Llyfrgelloedd ar hyd a lled RhCT

Lots of events are planned across RCT to celebrate Libraries Week

07 Hydref 2019

Helpu trigolion i adnewyddu eu cardiau bws

Cyn bo hir, bydd y Cyngor yn cynnal sesiynau arbennig yn Llyfrgelloedd y Fwrdeistref Sirol lle bydd staff ar gael i helpu trigolion i adnewyddu eu cardiau bws drwy wefan Trafnidiaeth Cymru

04 Hydref 2019

Cynhadledd gyntaf Gofal Plant a Chwarae ar y cyd yn llwyddiant

Mae'r Cyngor wedi cynnal ei gynhadledd Gofal Plant a Chwarae gyntaf ar y cyd i ymgysylltu â darparwyr lleol, ac yn rhan o hynny, lansiodd y cynllun Grantiau Cyfalaf Bach ar gyfer y Cynnig Gofal Plant

04 Hydref 2019

Annog Disgyblion RhCT i Greu Cerddoriaeth

Annog Disgyblion RhCT i Greu Cerddoriaeth

04 Hydref 2019

Gwaith pellach i alluogi gwaith gosod Pont Sant Alban newydd y flwyddyn nesaf

Mae'r Cyngor wedi cychwyn gwaith pellach ar Bont Sant Alban ym Mlaenrhondda, er mwyn galluogi i gynllun sylweddol ddechrau yn gynnar y flwyddyn nesaf

02 Hydref 2019

Bydd Bay City Rollers Les McKeown

Les McKeown's Bay City Rollers perform at the Coliseum Theatre, Aberdare

02 Hydref 2019

Cyngerdd Goffa

Mae tocynnau nawr ar werth ar gyfer yr Ŵyl Goffa flynyddol, a fydd yn Theatr y Parc a'r Dâr ar 3 Tachwedd..

01 Hydref 2019

Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm yn Aberpennar – penwythnos llwyddiannus o waith

Mae contractwyr y Cyngor ar gyfer Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm yn Aberpennar wedi gwneud cynnydd ardderchog dros y penwythnos, gan godi a gosod trawstiau mawr yn eu lle dros yr afon a'r rheilffordd, a hynny er gwaethaf y tywydd gwlyb...

30 Medi 2019