Skip to main content

Newyddion

Paratoi at COP26

Mae'r Cyngor yn lansio ymgyrch 'Paratoi at COP26' yn rhan o'r rhaglen 'Dewch i siarad am Newid yn yr Hinsawdd RhCT'. Bwriad hyn yw annog trigolion i drafod materion yr hinsawdd, yn ogystal â'u hystyried a chymryd camau i'w gwella.

12 Medi 2021

Y diweddaraf mewn perthynas â Chynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (WESP)

Bydd y Cyngor yn cychwyn ymgynghoriad lle gall preswylwyr ddweud eu dweud ar Gynllun Strategol Cymru mewn Addysg (WESP). Bydd yr adborth a dderbynnir yn ystod y broses yma yn helpu i lywio'r Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg...

10 Medi 2021

Dymchwel adeiladau gwag cartref gofal Dan y Mynydd yn nhref Porth

Mae gwaith bellach ar y gweill i ddymchwel hen adeiladau cartref gofal Dan y Mynydd yn nhref Porth. Byddai hyn yn galluogi Linc Cymru a'r Cyngor i ailddatblygu'r safle yn y dyfodol i fod yn gyfleuster Gofal Ychwanegol

10 Medi 2021

Contractwr yn gwirfoddoli ei adnoddau i helpu menter gymdeithasol Abercynon

Mae contractwr y Cyngor ar gyfer atgyweirio pontydd yn Abercynon, Walters Ltd, wedi gwirfoddoli i glirio erw o dir ar gyfer Cynon Valley Organic Adventures er mwyn helpu'r fenter gymdeithasol i ddatblygu ei gwaith cymunedol gwerthfawr

09 Medi 2021

Lido Ponty.

Wrth ymateb i'r galw gan y cyhoedd, mae dwy sesiwn nofio newydd yn ystod y dydd ar gael yn Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty. Bydd y sesiynau ar gael hyd at ddiwedd y tymor, sef 3 Hydref.

09 Medi 2021

Cefnogi Diwrnod y Gwasanaethau Brys 2021

Mae'r Cyngor yn falch o gefnogi Diwrnod y Gwasanaethau Brys!

09 Medi 2021

Cyngor Rhondda Cynon Taf i gynnal Ffair Yrfaoedd Rithwir

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cynnal Ffair Yrfaoedd Rithwir AM DDIM, ddydd Mercher 22 Medi, 10am-5pm. Mae'n dilyn llwyddiant ysgubol Ffair Yrfaoedd Rithwir gyntaf RhCT yn gynharach eleni.

08 Medi 2021

Gwaith diogelu maes parcio'r Stryd Fawr yng nghanol tref Aberdâr at y dyfodol

Mae'r Cyngor yn rhoi gwybod ymlaen llaw bod gwaith ar y gweill ym maes parcio'r Stryd Fawr, Aberdâr. Bydd gan y maes parcio lai o leoedd parcio o 27 Medi wrth i'r Cyngor gyflawni cynllun gwella sylweddol

08 Medi 2021

Dweud Eich Dweud Ar Gerbydau Trydan

https://dewch-i-siarad.rctcbc.gov.uk/gwefru-cerbydau-trydan

07 Medi 2021

Lansio Gwefan 'Fy Niwrnod I, Fy Newis I'

Mae'r Cyngor wedi lansio gwefan newydd i ymgysylltu â phobl ag anableddau dysgu - gan ddarparu cyfle iddyn nhw drafod yr hyn sy'n bwysig iddyn nhw ac argymell ffyrdd o wella gwasanaethau cyfredol y Cyngor ar eu cyfer

06 Medi 2021

Chwilio Newyddion