Skip to main content

Newyddion

Dirwy o £700 am dipio'n anghyfreithlon!

Dirwy o £700 am dipio'n anghyfreithlon!

10 Awst 2022

Dirwy o £4,100 am dipio'n anghyfreithlon!

Dyma'ch atgoffa na fydd Rhondda Cynon Taf yn goddef unrhyw achos o dipio'n anghyfreithlon yn y gymuned!

10 Awst 2022

Cyhoeddi Enillydd y Gystadleuaeth Ailgylchu

Aeth Cwningen y Pasg ar ymweliad arbennig i Drefforest y mis yma i goroni tair ysgol a ddaeth i'r brig yn yr Her Ailgylchu Wyau Pasg.

10 Awst 2022

CROESO RhCT mawr i bobl o Wcráin

Mae croeso mawr yn cael ei roi ar draws Rhondda Cynon Taf i holl ddinasyddion Wcráin sydd wedi'u lleoli yn y Fwrdeistref Sirol ar hyn o bryd.

10 Awst 2022

Gwobr y Faner Werdd ar gyfer Parciau RhCT

Unwaith eto, mae gan Rondda Cynon Taf rai o'r parciau gorau yng Nghymru - mae'n swyddogol! Mae Cadwch Gymru'n Daclus wedi datgelu enillwyr Gwobr y Faner Werdd eleni, sy'n dynodi parc neu fan gwyrdd o safon arbennig.

10 Awst 2022

Cegaid o Fwyd Cymru

Dychwelodd achlysur arbennig Cegaid o Fwyd Cymru i Barc Coffa Ynysangharad ym Mhontypridd y penwythnos yma gan dorri'r record flaenorol wrth i 30,000 o bobl ymweld â'r parc yn yr haul.

10 Awst 2022

Carreg filltir bwysig ar gyfer cynllun deuoli'r A4119 wrth i'r gwaith ddechrau

Bydd gwaith yn dechrau ar y safle ar 15 Awst i gyflawni cynllun deuoli'r A4119 Coed-elái. Mae'r trefniadau rheoli traffig bellach wedi'u cadarnhau, gyda'r holl waith aflonyddgar yn cael ei gynnal yn ystod y nos er mwyn tarfu cyn lleied...

05 Awst 2022

Sut mae modd dod yn rhiant maeth yn RhCT

Mae Maethu Cymru yn annog rhieni maeth i symud i garfanau awdurdodau lleol a gweithio 'fel un' i roi cymorth i'n pobl ifainc ni.

02 Awst 2022

Haf o Hwyl i Bobl Ifainc

Ledled Rhondda Cynon Taf, mae plant a phobl ifainc yr ardal yn barod i fwynhau 'haf o hwyl' yn rhan o brosiect gwerth miliynau o bunnoedd gan Lywodraeth Cymru ar draws y wlad.

01 Awst 2022

Cynllun Grantiau Tai Cymdeithasol – Abertonllwyd House

Mae'r Cyngor wedi rhannu'r newyddion diweddaraf am waith ailddatblygu Abertonllwyd House yn Nhreherbert. Mae'r gwaith yn digwydd ar y cyd â pherchnogion yr adeilad.

01 Awst 2022

Chwilio Newyddion