Canolfan Pennar Yn Agor Ei Drysau

The new Mountain Ash Community Hub (Canolfan Pennar) officially opens to the public this week

03 Mehefin 2019

Penodi contractwr newydd ar gyfer cynllun Pont Pontrhondda yn Llwynypïa

Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi y bydd y gwaith yn ailddechrau cyn hir ar Bont Pontrhondda yn Llwynypïa, yn dilyn penodi contractwr i gwblhau'r cynllun

31 Mai 2019

Mae presenoldeb yn yr ysgol yn allweddol ar gyfer eich dyfodol

Mae rhieni'n cael eu hatgoffa bod plant sy'n colli'r ysgol yn colli allan ar lawer yn fwy - yn blentyn ac yn oedolyn. Mynychu Heddiw, Cyflawni Yfory

24 Mai 2019

£3 miliwn o gyllid ar gyfer Cynlluniau Priffyrdd gan Gronfa Trafnidiaeth Leol

Mae'r Cyngor wedi derbyn £3 miliwn o gyllid gan Gronfa Trafnidiaeth Leol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019/20 – gan gynnwys cyllid arwyddocaol ar gyfer Teithio Llesol, coridor yr A4119 a chynlluniau Llwybrau Diogel yn y Gymuned yn Llwynypï...

24 Mai 2019

Grant Cynnal Canol Y Dref yn helpu busnesau lleol

Mae'r Cyngor bellach wedi cymeradwyo dros 100 o gynlluniau yn rhan o Grant Cynnal Canol y Dref – ac mae masnachwyr yn ardaloedd Treorci, Tonypandy ac Aberpennar wedi trafod sut mae'r cynllun wedi helpu i wella blaenau'u heiddo

23 Mai 2019

Let's Be Frank: Teyrnged i Frank Vickery

Let's Be Frank, RCT Theatre's tribute to valley legend Frank Vickery

22 Mai 2019

Goleuadau traffig dros dro ar Heol Penrhiw-ceibr dros gyfnod y Sulgwyn

Bydd angen goleuadau traffig dros dro ar Heol Penrhiw-ceibr dros gyfnod y Sulgwyn yn rhan o Gynllun Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm yn Aberpennar. Mae'r gwaith wedi'i drefnu ar gyfer gwyliau'r ysgol i leihau aflonyddwch

22 Mai 2019

Pennaeth y Flwyddyn

Pennaeth y Flwyddyn

22 Mai 2019

Amy yn cipio Gwobr Gwaith Ieuenctid mewn Ysgolion

Amy yn cipio Gwobr Gwaith Ieuenctid mewn Ysgolion

22 Mai 2019

Cynllun sylweddol i atgyweirio waliau afonydd yn Nhrehopcyn

Cyn bo hir bydd y Cyngor yn dechrau ar gynllun sylweddol i ymgymryd â gwaith angenrheidiol ar strwythur wal afon, sy'n cynnal yr A4058 yn Nhrehopcyn

21 Mai 2019