Skip to main content

Newyddion

Mae sesiynau nofio dŵr oer ar y penwythnos yn Lido Ponty

Dyma newyddion anhyg-oer!

26 Ionawr 2023

Grant newydd i ddosbarthu cyllid ar gyfer prosiectau cymunedol wedi'i sefydlu

Bydd y Cyngor yn sefydlu cynllun 'Grant Cymunedol Rhondda Cynon Taf' i ddarparu gwerth £4.3 miliwn o Gyllid Ffyniant Gyffredin ar gyfer prosiectau cymunedol, a bydd yn gwahodd grwpiau lleol a sefydliadau'r trydydd sector i wneud cais...

26 Ionawr 2023

Gwasanaeth Prydau yn y Gymuned i barhau i gynnig prydau poeth

Yn dilyn ymgynghoriad diweddar â'r cyhoedd, mae aelodau'r Cabinet wedi cytuno y dylai'r Cyngor ddal ati i ddarparu Gwasanaeth Prydau yn y Gymuned, sy'n darparu prydau poeth i ddefnyddwyr y gwasanaeth, a'i weithredu mewn ffordd newydd

26 Ionawr 2023

2023 i Daith Pyllau Glo Cymru ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda

P'un a ydych chi'n ymwelydd rheolaidd neu'n ystyried ymweld â ni am y tro cyntaf, efallai bydd y canllaw yma'n ddefnyddiol i ateb unrhyw gwestiynau a allai fod gyda chi - felly daliwch ati i ddarllen!

26 Ionawr 2023

Mae'r Cabinet wedi cytuno ar newidiadau o ran gwastraff ac ailgylchu

Mae'r Cabinet wedi trafod a chymeradwyo* cynigion gan swyddogion i symud i gasgliadau bagiau du/bin olwynion bob tair wythnos.

25 Ionawr 2023

Oes modd i chi gynnig gofal a chymorth

Mae modd i drigolion lleol dderbyn cyngor proffesiynol AM DDIM ynglŷn â sut i gofrestru fel busnes bach (microfenter) i gynnig cymorth yn y cartref i bobl hŷn a phobl anabl

24 Ionawr 2023

Adloniant i bawb yn ein theatrau

Daw'r flwyddyn newydd â llu o sioeau byw a ffilmiau cyffrous i theatrau hanesyddol ac eiconig Theatr y Colisëwm, Aberdâr a Theatr y Parc a'r Dâr, Treorci

23 Ionawr 2023

Cymorth ar gael wrth i'r tymheredd ostwng

Wrth i dywydd y gaeaf oeri ac wrth i'r tymheredd barhau i blymio islaw'r rhewbwynt, rydyn ni wedi bod yn gweithio gyda phartneriaid allweddol i roi cymorth i'n holl drigolion drwy'r Canolfannau Croeso yn y Gaeaf a thu hwnt

23 Ionawr 2023

Diweddariad: Sesiynau galw heibio lleol yn rhan o'r ymgynghoriad ar ofal preswyl

Mae achlysuron ymgynghori cyhoeddus wedi'u trefnu ym Mhentre'r Eglwys, Aberpennar a Glynrhedynog y mis yma, sy'n rhoi cyfle i'r cyhoedd gael rhagor o wybodaeth am y cynigion i fuddsoddi mewn gwasanaethau gofal preswyl

20 Ionawr 2023

Rhybudd Tywydd Melyn ar gyfer RhCT

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd tywydd MELYN ar gyfer Rhondda Cynon Taf hyd at 10am, Dydd Gwener, 20 Ionawr, oherwydd cawodydd o eira ac amodau rhewllyd.

19 Ionawr 2023

Chwilio Newyddion