Cynhadledd gyntaf Gofal Plant a Chwarae ar y cyd yn llwyddiant

Mae'r Cyngor wedi cynnal ei gynhadledd Gofal Plant a Chwarae gyntaf ar y cyd i ymgysylltu â darparwyr lleol, ac yn rhan o hynny, lansiodd y cynllun Grantiau Cyfalaf Bach ar gyfer y Cynnig Gofal Plant

04 Hydref 2019

Annog Disgyblion RhCT i Greu Cerddoriaeth

Annog Disgyblion RhCT i Greu Cerddoriaeth

04 Hydref 2019

Gwaith pellach i alluogi gwaith gosod Pont Sant Alban newydd y flwyddyn nesaf

Mae'r Cyngor wedi cychwyn gwaith pellach ar Bont Sant Alban ym Mlaenrhondda, er mwyn galluogi i gynllun sylweddol ddechrau yn gynnar y flwyddyn nesaf

02 Hydref 2019

Bydd Bay City Rollers Les McKeown

Les McKeown's Bay City Rollers perform at the Coliseum Theatre, Aberdare

02 Hydref 2019

Cyngerdd Goffa

Mae tocynnau nawr ar werth ar gyfer yr Ŵyl Goffa flynyddol, a fydd yn Theatr y Parc a'r Dâr ar 3 Tachwedd..

01 Hydref 2019

Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm yn Aberpennar – penwythnos llwyddiannus o waith

Mae contractwyr y Cyngor ar gyfer Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm yn Aberpennar wedi gwneud cynnydd ardderchog dros y penwythnos, gan godi a gosod trawstiau mawr yn eu lle dros yr afon a'r rheilffordd, a hynny er gwaethaf y tywydd gwlyb...

30 Medi 2019

Rhannwch eich barn am opsiynau penodol ar gyfer gwasanaeth gofal preswyl

Cyn bo hir, bydd modd i aelodau o'r cyhoedd ddweud eu dweud am opsiynau penodol am ddarpariaeth gofal preswyl y Cyngor yn y dyfodol. Mae cyfnod ymgynghori o 12 wythnos ar fin dechrau

30 Medi 2019

Gwaith Sylweddol dros y Penwythnos ar y Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm yn Aberpennar

Mae'r Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm yn Aberpennar yn cyrraedd carreg filltir gyffrous, wrth i brif strwythur y bont gael ei osod dros yr Afon Cynon a'r rheilffordd o Gaerdydd i Aberdâr. Bydd hyn yn amharu ar wasanaeth trenau, 28-29 Medi

27 Medi 2019

Lansio Cystadleuaeth Bagsy Am Oes

Rhondda Cynon Taf Council is giving its residents another great reason to recycle as it launches its BAGSY for Life competition this Recycle Week (23rd-29th September).

26 Medi 2019

Miliwn o bunnoedd ychwanegol wedi cael ei sicrhau i wella'r ddarpariaeth gofal plant yn Nhreorci

Mae miliwn o bunnoedd ychwanegol wedi cael ei sicrhau gan y Cyngor i wella'r ddarpariaeth gofal plant yn Nhreorci – dyma'r grant cyfalaf mwyaf diweddar a fydd yn helpu i roi Cynnig Gofal Plant Llywodraeth Cymru ar waith yn RhCT

25 Medi 2019