Coronafeirws – Cyhoeddiadau ynglŷn â gwasanaethau (Mawrth 18)

Mae'r Cyngor wedi gwneud cyfres o gyhoeddiadau am gau gwasanaethau a chanslo digwyddiadau yn rhan o'r ymateb i'r Coronafeirws

18 Mawrth 2020

Parc Coffa Ynysangharad – y newyddion diweddaraf

Parc Coffa Ynysangharad – y newyddion diweddaraf

10 Mawrth 2020

Cynghorwyr yn cytuno ar Strategaeth Gyllideb y Cyngor ar gyfer 2020/21

Full Council has agreed the Council's 2020/21 Budget Strategy – delivering one of the lowest Council Tax rises in Wales, an increase of £12.7m for schools and additional and important new funding for youth engagement and children's services

06 Mawrth 2020

Archwilio safleoedd tomenni a thirlithriadau yn parhau yn dilyn Storm Dennis

The Council has provided an update on its inspection of tips across Rhondda Cynon Taf after Storm Dennis and the further heavy rainfall which has followed

06 Mawrth 2020

Gwelliannau diogelwch ar groesfan ym Mhenrhiw-ceibr

Bydd y Cyngor yn cychwyn ar gyfres o welliannau i groesfan ym Mhenrhiw-ceibr er mwyn gwella diogelwch. Er mwyn cwblhau'r gwaith rhaid gosod goleuadau traffig dwyffordd ar y B4275 a chau rhan o Cross Street

06 Mawrth 2020

Ffair Swyddi fwyaf llwyddiannus Rhondda Cynon Taf hyd yma!

Daeth mwy o bobl nag erioed i Ffair Swyddi hynod lwyddiannus Cyngor Rhondda Cynon Taf am y drydedd flwyddyn yn olynol!

05 Mawrth 2020

Gofyn cymuned Aberpennar i helpu i enwi'r Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm

The Council has now begun a process in which members of the Mountain Ash community, including local schools and groups, are invited to submit their suggestions for the official name of the new Cross Valley Link Bridge

04 Mawrth 2020

Rhagor i gymorth i fusnesau gafodd eu heffeithio gan y llifogydd yn Rhondda Cynon Taf

Bydd busnesau sydd wedi'u heffeithio gan y llifogydd yn Rhondda Cynon Taf yn derbyn rhagor o gymorth gan y Cyngor, gyda rhyddhad rhag talu Ardoll Gwella Busnes (ardrethi annomestig) am gyfnod o dri mis

04 Mawrth 2020

Y Cyngor yn Lansio'i Apêl Rhoi Bwyd Mwyaf Erioed

Yn dilyn y difrod helaeth a achoswyd gan Storm Dennis, lle cafodd mwy na 500 o gartrefi eu difrodi gan lifogydd mewnol, mae'r Cyngor yn apelio am roddion bwyd i helpu'r rhai sydd wedi cael eu heffeithio

02 Mawrth 2020

Cynghorau'n bwriadu cysylltu i wella trafnidiaeth

Mae Cynghorau Caerffili a Rhondda Cynon Taf wedi symud ymlaen i gydweithio â'i gilydd i wella eu gwasanaethau trafnidiaeth

02 Mawrth 2020