Caniatâd cynllunio ar gyfer datblygu Sgwâr Rhos yn Aberpennar

Mae'r Cyngor wedi derbyn caniatâd cynllunio llawn i ailddatblygu Sgwâr Rhos (a gaiff ei alw'n Sgwâr Guto gan drigolion lleol) yng nghanol tref Aberpennar, yn rhan o gynllun adfywio

10 Ebrill 2019

Cabinet yn cefnogi prosiectau'r dyfodol er mwyn cynyddu darpariaeth Cyfrwng Cymraeg

Mae'r Cabinet wedi cytuno i ddatblygu nifer o brosiectau allweddol i gynyddu'r ddarpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg

09 Ebrill 2019

Cysylltiad di-wifr ar gael am ddim yng Nghanol Trefi

Free public-access Wi-Fi access will be rolled out across the County Borough's seven Town Centres in the coming months

09 Ebrill 2019

Pobl ifainc yn rhagori ym maes Rheolau'r Ffordd Fawr yn ystod cwis diogelwch ar y ffyrdd

Roedd gwên ar wynebau pobl ifainc o bob rhan o Rhondda Cynon Taf wrth iddyn nhw brofi eu bod nhw'n arbenigwyr ym maes Rheolau'r Ffordd Fawr trwy ragori yn ystod cwis diogelwch ar y ffyrdd blynyddol y Cyngor

08 Ebrill 2019

Rhaglen i Raddedigion a Phrentisiaethau bellach AR AGOR i ymgeiswyr

Mae ystod ddiweddaraf Cyngor Rhondda Cynon Taf o brentisiaethau a swyddi graddedig bellach ar agor i ymgeiswyr.

05 Ebrill 2019

Tymor Newydd yn Lido Cenedlaethol Cymru

Get set for 2019 season at the National Lido of Wales, Lido Ponty, with a PRICE FREEZE for adults and activity sessions and FREE SWIM for all children under the age of 16

05 Ebrill 2019

Gwaith atgyweirio wal gynnal a sefydlogi tirlithriad wedi'i gwblhau yn Heol Meisgyn

Mae'r Cyngor wedi cwblhau cynllun pwysig yn Heol Meisgyn ym Mhont-y-clun i atgyweirio dwy ran o wal gynnal a chynnal gwaith sefydlogi tirlithriad

05 Ebrill 2019

Gwaith atgyweirio sylweddol i Bont Castell Ifor yn Nhrehopcyn

Mae'r Cyngor wedi dechrau cynllun atgyweirio angenrheidiol i Bont Castell Ifor yn Nhrehopcyn, er mwyn diogelu'r strwythur yn y dyfodol trwy gynllun #buddsoddiadRhCT

04 Ebrill 2019

Gwasanaeth Cyngor i Gyn-filwyr

Gwasanaeth Cyngor i Gyn-filwyr

04 Ebrill 2019

Tywydd Drwg

Oherwydd y tywydd garw ar draws ein Bwrdeistref Sirol, mae Carfan y Priffyrdd wedi bod yn trin ein prif lwybrau dros nos ac yn oriau mân y bore.

04 Ebrill 2019