Cynigion Llwybrau Diogel mewn Cymunedau ar gyfer Cilfynydd - rhowch eich barn

Mae'r Cyngor yn ymgynghori â thrigolion ynghylch cynllun arfaethedig i wella diogelwch ar y ffyrdd ledled ardal Cilfynydd. Dyma wahodd y rheiny sydd am rannu eu barn i wneud hynny cyn i'r broses gau ar 15 Ionawr

08 Ionawr 2021

Trefniadau agor ysgolion - cyhoeddiad Llywodraeth Cymru (8 Ionawr)

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bore yma y bydd pob ysgol a choleg yng Nghymru yn parhau i ddysgu ar-lein tan o leiaf dydd Gwener, 29 Ionawr – mae'n bosibl y bydd hyn yn cael ei ymestyn hyd at hanner tymor mis Chwefror os na fydd...

08 Ionawr 2021

Achlysur Rhithwir Nos Galan yn llwyddiant!

Mae'r Flwyddyn Newydd yn golygu bod y Rasys Nos Galan Rhithwir cyntaf erioed drosodd yn swyddogol, gyda chystadleuwyr o RhCT a ledled y byd wedi cwblhau eu her 5k ym mis Rhagfyr

07 Ionawr 2021

Dweud Eich Dweud am Deithio Llesol yn Rhondda Cynon Taf

Mae modd i drigolion ddweud eu dweud am y llwybrau cerdded a beicio yn Rhondda Cynon Taf, ynghyd â nodi pa welliannau yr hoffen nhw eu gweld yn y dyfodol, trwy gymryd rhan yn ymgynghoriad Teithio Llesol diweddaraf y Cyngor

07 Ionawr 2021

Anrhydedd Blwyddyn Newydd i Lais Pobl Ifainc

Mae un o drigolion Rct, sydd wedi treulio'i fywyd gwaith cyfan yn gwella bywydau nifer helaeth o blant a phobl ifainc yn Ne Cymru wedi derbyn anrhydedd Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig yn Rhestr Anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd, 2021.

07 Ionawr 2021

Gwasanaeth bws gwennol am ddim bob awr tra bod gwaith yn cael ei gynnal ar y ffordd ym Mherthcelyn

Mae'r Cyngor yn darparu gwasanaeth bws gwennol lleol am ddim i breswylwyr, sy'n rhedeg bob awr rhwng Gorsaf Reilffordd Aberpennar a Pherthcelyn, tra bod cynllun sylweddol i osod wyneb newydd ar y ffordd yn cael ei gynnal yn Stryd Morgannwg

05 Ionawr 2021

Trefniadau ar gyfer agor ysgolion - Cyhoeddiad y Gweinidog Addysg (4 Ionawr)

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi heno (4 Ionawr) y bydd pob ysgol a choleg yn symud i ddarpariaeth dysgu ar-lein hyd at ddydd Llun, 18 Ionawr.

04 Ionawr 2021

Rhybuddion Tywydd ar gyfer Gŵyl San Steffan

Rydyn ni'n disgwyl tywydd gwael effeithio ar RhCT nes ymlaen heddiw a thrwy'r nos yn sgîl Storm Bella, gan ddod â gwyntoedd cryfion a rhagor o law dros Ŵyl San Steffan.`

26 Rhagfyr 2020

Oriau Agor y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd 2020/21

Bydd y Cyngor, gan gynnwys y ganolfan gyswllt i gwsmeriaid AR GAU o 4pm ddydd Mercher 23 Rhagfyr tan 4 Ionawr 2021

24 Rhagfyr 2020

Apêl Siôn Corn 2020 – Diolch yn Fawr

Mae Apêl Siôn Corn 2020 y Cyngor bellach wedi cau ac mae'r cannoedd o roddion ar eu ffordd i blant ledled Rhondda Cynon Taf, yn barod ar gyfer y Nadolig.

24 Rhagfyr 2020