Skip to main content

Newyddion

Diolch ichi am gefnogi ein Hapêl Siôn Corn 2022

DIOLCH enfawr i bawb sydd wedi cefnogi Apêl Siôn Corn 2022 RhCT!

09 Rhagfyr 2022

Parcio AM DDIM dros gyfnod y Nadolig yn Aberdâr a Phontypridd am y nawfed flwyddyn

Bydd menter barcio AM DDIM y Cyngor yn Aberdâr a Phontypridd dros y Nadolig yn parhau eto yn 2022, o 10am bob dydd ym mis Rhagfyr. Y bwriad yw annog trigolion i siopa'n lleol a chefnogi ein masnachwyr ar y stryd fawr dros y Nadolig

09 Rhagfyr 2022

PERCHENNOG CŴN WEDI GADAEL I DDAU GI GRWYDRO

PERCHENNOG CŴN WEDI GADAEL I DDAU GI GRWYDRO

07 Rhagfyr 2022

Rhybudd Tywydd Melyn – Amodau Rhewllyd

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd tywydd melyn am rew a fydd yn effeithio ar rannau o Rondda Cynon Taf o hanner nos tan 6pm ddydd Iau, 8 Rhagfyr

07 Rhagfyr 2022

Mae Cyngor RhCT yn Hyderus o ran Cynhalwyr

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi ennill y meincnod 'Hyderus o ran Cynhalwyr' ('Carer Confident') gan Carers UK

06 Rhagfyr 2022

Dewch i Siarad am Ailgylchu a Chasgliadau Bob Tair Wythnos

Mae'r ymgynghoriad nawr ar gael i chi ddweud eich dweud ar gynigion pwysig i gynyddu ailgylchu trwy newid i gasgliadau bagiau du/biniau olwynion bob tair wythnos.

06 Rhagfyr 2022

Byddwch yn wyrdd fel gwisg y corachod

Mae'r corachod da a drwg wedi cyrraedd Rhondda Cynon Taf a byddan nhw'n helpu trigolion i ddod o hyd i'w corachod gwyrdd 'oddi mewn' i ailgylchu cymaint ag y gallan nhw dros gyfnod y Nadolig!

06 Rhagfyr 2022

Disgyblion Ifainc yn Dathlu Gwobr Ysgolion Anogaeth

Mae disgyblion a staff Ysgol Gynradd Cwm Clydach yn dathlu ar ôl ennill Gwobr Rhaglen Genedlaethol Ysgolion Anogaeth

06 Rhagfyr 2022

Dweud eich dweud ar ddyfodol y Gwasanaeth Prydau yn y Gymuned

Rydyn ni wrthi'n cynnal ymgynghoriad ynghylch dyfodol y Gwasanaeth Prydau yn y Gymuned ar ôl i'r Cabinet gytuno i gasglu barn pobl leol am ba opsiwn fyddai orau i barhau i gynnal y gwasanaeth ond mewn ffordd newydd

05 Rhagfyr 2022

Cadarnhau cyllid ar gyfer buddsoddiadau cyffrous mewn tair ysgol

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau ei chyfraniad cyllid tuag at adeiladau ysgol newydd sbon ar gyfer Ysgol Gynradd Pont-y-clun, Ysgol Gynradd Llanilltud Faerdref ac Ysgol Gynradd Pen-y-gawsi. Bydd modd i waith ddechrau ar bob safle yn...

02 Rhagfyr 2022

Chwilio Newyddion