Prydles wedi'i llofnodi ar gyfer cynllun Hwb Cymunedol yng Nghanolfan Oriau Dydd y Santes Fair

Mae'r Cyngor wedi llofnodi prydles 99 mlynedd i drosglwyddo Canolfan Oriau Dydd y Santes Fair yn Aberdâr i Age Connects Morgannwg. Bydd hyn yn galluogi'r elusen i barhau â'i chynllun i ddatblygu Hwb Cymunedol ar y safle

08 Tachwedd 2018

Gŵyl Goffa

Gŵyl Goffa

08 Tachwedd 2018

Cae chwarae 3G newydd wedi'i gwblhau yn Ysgol Gymuned y Porth

Mae cae chwarae 3G 'pob tywydd' newydd wedi'i gwblhau yn Ysgol Gymuned y Porth ar gyfer disgyblion yr ysgol a'r gymuned ehangach. Mae'n rhan o fuddsoddiad sylweddol rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif yn yr ardal

07 Tachwedd 2018

YGG Tonyrefail bellach yn mwynhau cyfleusterau sy'n addas ar gyfer yr 21ain Ganrif

Pupils from Ysgol Gynradd Gymraeg (YGG) Tonyrefail can now enjoy 21st Century Schools facilities after significant remodelling and refurbishment was completed at the former Tonyrefail Primary building

06 Tachwedd 2018

Mae Apêl Siôn Corn 2018 bellach ar agor

Mae Apêl Siôn Corn Cyngor Rhondda Cynon Taf yn sicrhau bod pob plentyn yn cael dathlu'r Nadolig ac mae'r cynllun bellach ar agor!

06 Tachwedd 2018

Miloedd yn Mwynhau'r Rhialtwch Calan Gaeaf

Miloedd yn Mwynhau'r Rhialtwch Calan Gaeaf

06 Tachwedd 2018

Gwelliannau sylweddol wedi'u cwblhau yng Nghanol Tref Tonypandy

Council completes major improvements in Tonypandy town centre

02 Tachwedd 2018

Plac Glas ar gyfer Pencampwr y Byd Paffio

The official unveiling takes place this weekend of a Blue Plaque in memory of David Dower MBE

02 Tachwedd 2018

Mae fandaliaid di-barch wedi niweidio pob

Mae fandaliaid di-barch wedi niweidio pob

01 Tachwedd 2018

Maer yn cwrdd â grŵp 'The Knitting Nannas'

Maer yn cwrdd â grŵp 'The Knitting Nannas'

30 Hydref 2018