Y Cabinet i ystyried cynigion ar gyfer darpariaeth meithrinfa oriau dydd yn Ynyscynon

Bydd Aelodau o'r Cabinet yn trafod adroddiad yn dilyn ymgynghoriad ynghylch y newidiadau arfaethedig i ddarpariaeth meithrinfa oriau dydd y Cyngor yn Ynyscynon

14 Medi 2018

X Scream – Amser Maith yn Ôl

Byddwch yn barod ar gyfer y Calan Gaeaf mwyaf arswydus erioed

14 Medi 2018

Gwaith i lydanu'r ffordd wedi'i gwblhau yn Club Street, Aberaman

Mae'r Cyngor wedi cwblhau gwaith gwerth £100,000 i lydanu'r ffordd gerbydau yn Club Street, Aberaman, er mwyn darparu ar gyfer cynllun Gofal Ychwanegol ar safle hen Gartref Gofal Preswyl Maesffynnon

14 Medi 2018

Cynigion Ysgolion yr 21ain Ganrif pellach gwerth £23.9 miliwn ar gyfer Cwm Cynon

Bydd y Cabinet yn trafod cynigion newydd i fuddsoddi £23.9 miliwn er mwyn cyflwyno rhagor o gyfleusterau Ysgolion yr 21ain Ganrif i Gwm Cynon, a hynny er mwyn adeiladu ysgol gynradd newydd sbon a chynyddu'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg...

13 Medi 2018

Cabinet i ystyried darpariaeth addysg gynradd newydd yn Llanilid

Bydd y Cabinet yn trafod cynigion i greu darpariaeth addysg gynradd newydd yn Llanilid fydd ei hangen os bydd cynlluniau sylweddol i adeiladu 1,850 o gartrefi yn cael eu cymeradwyo

13 Medi 2018

Cyllid gwerth £2.6 miliwn wedi'i gynnig i gynyddu nifer y llefydd mewn pedair ysgol gynradd

Bydd y Cabinet yn ystyried buddsoddiad arfaethedig gwerth £2.6 miliwn i gynyddu nifer y llefydd mewn pedair ysgol gynradd lle byddai pob prosiect yn manteisio ar fuddsoddiad allanol sylweddol

13 Medi 2018

Y Cabinet yn ystyried newidiadau arfaethedig i Wasanaeth y Llyfrgelloedd Teithiol

Bydd y Cabinet yn ystyried newidiadau i Wasanaeth Llyfrgelloedd Teithiol y Cyngor, sy wedi'u cynnig i ddenu rhagor o ddefnyddwyr y gwasanaeth a sicrhau ei fod yn parhau'n gynaliadwy yn yr hirdymor ac yn berthnasol i drigolion

13 Medi 2018

Newidiadau i Gasgliadau Gwastraff o'r Ardd

Newidiadau i Gasgliadau Gwastraff o'r Ardd

12 Medi 2018

Gwaith yn dechrau ar safle cynllun parcio'r dyfodol yng Ngorsaf Reilffordd Pont-y-clun

Bydd y Cyngor yn cynnal gwaith ymchwilio ar safle Gorsaf Reilffordd Pont-y-clun yr wythnos nesaf, cyn i brosiect ddechrau a fydd yn creu dros 50 o leoedd parcio ychwanegol yn yr orsaf

12 Medi 2018

Cyfleusterau athletau gwych gwerth £3 miliwn wedi'u cwblhau yn Aberdâr

Mae cyfleusterau athletau newydd gwych yn Aberdâr bellach ar gael i glybiau lleol ar ôl i'r datblygiad gwerth £3miliwn gael ei drosglwyddo i'r Cyngor – a bydd yn RHAD AC AM DDIM i'w ddefnyddio am y chwe wythnos gyntaf

07 Medi 2018