Skip to main content

Newyddion

Cynnal a Chadw Hanfodol

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein systemau E-gyfrif ac E-Hawlio ar gael am gyfnod rhwng 14:00pm a 17:00pm ddydd Mawrth 31 Mai 2022.

31 Mai 2022

Dathlwch Jiwbilî Platinwm y Frenhines!

Mae'r Cyngor yn ymuno â'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) i sicrhau bod unrhyw fwyd rydych chi'n ei baratoi i'w weini mewn achlysur dathlu neu barti stryd yn ddiogel i'ch gwesteion ei fwyta.

30 Mai 2022

Penodi Cabinet Newydd y Cyngor

Cafodd y Cynghorydd Andrew Morgan (Ward Aberpennar) ei ailethol yn Arweinydd y Cyngor yn y 27ain Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar 25 Mai.

30 Mai 2022

Llywydd Cyngor Rhondda Cynon Taf

Mae'r Cynghorydd Gareth Hughes wedi'i benodi'n Llywydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf ar gyfer y flwyddyn i ddod.

27 Mai 2022

Sioe Ceir Clasur 2022

Bydd Taith Pyllau Glo Cymru ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda yn llawn bwrlwm y mis nesaf wrth i drefnwyr baratoi ar gyfer Sioe Ceir Clasur 2022.

26 Mai 2022

Hamdden am Oes: Gwyl Banc y Jiwbili

Hamdden am Oes: Gwyl Banc y Jiwbili

26 Mai 2022

Penodi Maer Newydd

Cafodd y Cynghorydd Wendy Treeby ei hailbenodi'n Faer Rhondda Cynon Taf yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Cyngor, a gafodd ei gynnal ddydd Mercher, 25 Mai 2022.

26 Mai 2022

Amser i Ddathlu Ailgylchu fel Brenhines!

Rhowch ddiwrnod i'r Frenhines i'ch gwastraff ailgylchu yn ystod Gŵyl Banc y Jiwbilî ac ailgylchwch fel y brenhinoedd a'r breninesau yr ydych chi yn Rhondda Cynon Taf.

25 Mai 2022

Cyn-filwr Gwrthdaro Ynysoedd Falkland Bellach yn Helpu Eraill yn eu Bywyd Bob Dydd

Tua 40 o flynyddoedd wedi gwrthdaro Ynysoedd Falkland, mae Paul Bromwell yn dal i gofio ei gyfnod yn ne'r Iwerydd, yn enwedig y diwrnod bu farw 48 o'i Gymrodyr a ffrindiau.

25 Mai 2022

Teddy Bears' Picnic

Os ewch chi i'r parc heddiw.......byddwch chi'n siŵr o gael diwrnod arbennig! Mae Picnic y Tedis yn dychwelyd i Barc Coffa Ynysangharad, Pontypridd ddydd Gwener, 17 Mehefin rhwng 10am - 2pm.

23 Mai 2022

Chwilio Newyddion