Skip to main content

Newyddion

Twtio'r A470 ar gyfer y Gwanwyn

Mae un o briffyrdd prysuraf Cymru wedi cael ei glanhau'n llwyr gan garfan Gofal y Strydoedd Cyngor Rhondda Cynon Taf mewn ymgais i fynd i'r afael â sbwriel ar ochr y ffordd.

20 Ebrill 2023

System Rhybuddion Argyfwng y DU

Bydd prawf cenedlaethol o System Rhybuddion Argyfwng newydd y DU yn cael ei gynnal ddydd Sul, 23 Ebrill

20 Ebrill 2023

Sicrhau tenantiaid ar gyfer naw o'r unedau modern newydd yn Nhresalem

Mae'r Cyngor wedi rhoi diweddariad ar y broses o sicrhau tenantiaid ar gyfer ei ddatblygiad unedau busnes modern newydd yn Nhresalem – ac mae'n falch iawn o gadarnhau bod prydlesi wedi'u cwblhau ar gyfer naw o'r 20 uned hyd yma

20 Ebrill 2023

Cynnydd y gwaith parhaus ar glawdd Glyn-coch

Gwaith yn mynd rhagddo'n dda ar y safle ar Heol Ynysybwl yn ardal Glyn-coch, gyda waliau cadw mawr bellach wedi'u gosod i ail-gynnal y strwythur ar hyd 25 metr o'r clawdd

19 Ebrill 2023

Dymchwel Pont y Castle Inn, Trefforest, yn dilyn difrod

Bydd y prif waith o ran dymchwel Pont y Castle Inn, Trefforest, yn dechrau ddydd Llun, 24 Ebrill. Bydd y gwaith a fydd yn mynd rhagddo dros yr wythnosau nesaf yn hwyluso'r gwaith o osod pont newydd yn ystod yr haf

19 Ebrill 2023

Sesiynau beicio am ddim ar gael i oedolion yn ystod yr haf eleni

Bydd ein Carfan Diogelwch y Ffyrdd yn cynnig sesiynau seiclo am ddim dros yr haf eleni i oedolion sy'n byw yn Rhondda Cynon Taf ac sy'n awyddus i fagu hyder wrth seiclo ar y ffyrdd

18 Ebrill 2023

Erlyn Perchennog-fusnes yn RhCT

Mae tafarn yn Rhondda Cynon Taf wedi'i erlyn gan Safonau Masnach Cyngor Rhondda Cynon Taf ar ôl cael ei ganfod o amnewid fodca Smirnoff â math arall o fodca

17 Ebrill 2023

Marti Pellow am berfformio yn Rhondda Cynon Taf

Bydd y canwr poblogaidd Marti Pellow yn ymweld â Theatr y Colisëwm, Aberdâr, yn ystod yr hydref eleni, a hynny'n rhan o'i daith 'Pellow Talk - The Lost Chapter

13 Ebrill 2023

Raffl Elusennau'r Maer

Mae llawer o wobrau gwych i'w hennill yn Raffl Elusennau Maer Rhondda Cynon Taf

13 Ebrill 2023

Cyllid cyfalaf sylweddol ychwanegol ar gael i ddarparwyr gofal plant

Mae'r Cyngor yn annog darparwyr gofal plant i wneud cais am ei gylch diweddaraf o gyllid Grantiau Cyfalaf Bach sydd bellach ar gael ar gyfer 2023/24. Cafodd cyfanswm o £414,000 ei fuddsoddi mewn 56 o brosiectau gwella ledled Rhondda...

13 Ebrill 2023

Chwilio Newyddion