Lido Ponty'n Croesawu 60,000 o Ymwelwyr y Tymor yma

Drwy'r gwynt a'r glaw a'r heulwen braf, mae pobl wedi heidio yn eu miloedd i Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty, dros wyliau'r haf.

20 Awst 2019

Mae Francis Rossi o Status Quo, yn dod i RCT!

Mae Francis Rossi o Status Quo, yn dod i RCT!

19 Awst 2019

Llys Cadwyn yn rhoi cyfleoedd newydd i bobl leol

Mae datblygiad Llys Cadwyn ym Mhontypridd yn rhoi cyfleoedd newydd i bobl leol yn y diwydiant adeiladu - ac mae Shermayne Young ac Ashleigh Lloyd yn enghreifftiau o'r rhai sy wedi cael cyfle i fod ar lwybr yn ôl i gyflogaeth

16 Awst 2019

Caniatâd cynllunio ar gyfer Ysgol Gynradd gwerth £10.4 miliwn newydd Hirwaun

Mae Pwyllgor Cynllunio a Datblygu'r Cyngor wedi rhoi caniatâd cynllunio i adeiladu ysgol gynradd newydd sbon, gwerth £10.4 miliwn, yn Hirwaun. Y bwriad yw ei chwblhau yn 2022

16 Awst 2019

Apêl Elusen y Maer yn Codi dros £41,000

Last year's Mayor's Charity Appeal raises over £41,000 for good causes

16 Awst 2019

Crynodeb o Ganlyniadau Safon Uwch

Learners across Rhondda Cynon Taf are celebrating their A Level results

15 Awst 2019

Cau Taith Taf ar gyfer gwaith ail-osod pont droed Nant Cae Dudwg

Bydd y Cyngor yn dechrau cynllun i ail-osod pont droed dros Nant Cae Dudwg ar Daith Taf, rhwng Trallwng a Chilfynydd. Bydd y bont newydd yn un aml-ddefnydd ac yn ychwanegu at y ddarpariaeth Teithio Llesol

15 Awst 2019

Cyngerdd Sophie Evans

Cyngerdd Sophie Evans

12 Awst 2019

'Cynghorau Balch' ar gyfer Pride Cymru 2019

Mae Cyngor RhCT a Chynghorau eraill ledled De Cymru yn dod at ei gilydd i hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth a chefnogi'r gymuned LHDTC+ yn achlysur Pride Cymru 2019.

08 Awst 2019

Achlysuron Ymgysylltu Cyhoeddus fel rhan o Sgwrs yr Haf 2019

Caiff trigolion eu gwahodd i fynd i 4 achlysur 'galw heibio' cyhoeddus yr Awst yma fel rhan o Sgwrs Haf y Cyngor. Bydd yn gyfle i ddod o hyd i fwy am fuddsoddiad parhaus a chynlluniau yn y dyfodol ar draws amrywiaeth o wasanaethau

08 Awst 2019