Rasys Nos Galan 2018 – Am Noson Wych!

Rasys Nos Galan 2018 – Am Noson Wych!

03 Ionawr 2019

Cannoedd yn mwynhau ein Sesiwn Nofio Gŵyl San Steffan!

Cannoedd yn mwynhau ein Sesiwn Nofio Gŵyl San Steffan!

03 Ionawr 2019

Paratoi ar gyfer Rasys Nos Galan 2018 heno

Gwybodaeth am achlysur Nos Galan 2018, heno

31 Rhagfyr 2018

Rasys Nos Galan – 60 o flynyddoedd

Eleni, mae hi'n ben-blwydd Rasys Nos Galan yn 60 oed, hwythau'n achlysur byd-eang a ddechreuodd ar Nos Galan enbyd o oer ym 1958.

28 Rhagfyr 2018

Oriau Agor y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd

Oriau Agor y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd

21 Rhagfyr 2018

Dymunwn Nadolig GWYRDDACH

Dymunwn Nadolig gwyrddach a Blwyddyn Newydd lân!

21 Rhagfyr 2018

Cynnig Gofal Plant am ddim wedi'i estyn i'r Sir Gyfan

Dyma atgoffa rhieni Rhondda Cynon Taf sy'n gweithio fod modd iddyn nhw fanteisio ar Gynnig Gofal Plant Llywodraeth Cymru, ar ôl i'r cynllun gael ei estyn i'r Fwrdeistref Sirol gyfan ym mis Medi

21 Rhagfyr 2018

Gwaith adeiladu wal yr afon newydd ym Mhont-y-gwaith wedi dod i ben

Mae'r Cyngor wedi cwblhau gwaith ailgodi wal yr afon ym Mhont-y-gwaith yn dilyn difrod erydu dros sawl blwyddyn – ac i leddfu unrhyw risg bosibl i adeiladau yn y dyfodol

21 Rhagfyr 2018

Strwythur prisio cyson ar gyfer caeau chwaraeon 3G wedi cael ei gytuno gan y Cabinet

Mae'r Cabinet wedi cytuno ar brisiau cyson ac oriau agor cyffredin i'w defnyddio ar draws yr holl gaeau chwaraeon 3G ac artiffisial yn Rhondda Cynon Taf - gan gynnwys gostyngiad mewn costau ar gyfer grwpiau iau

20 Rhagfyr 2018

Statws Porth Darganfod ar gyfer ein parc

Statws Porth Darganfod ar gyfer ein parc

20 Rhagfyr 2018