Gwir gost gadael gwastraff yn anghyfreithlon

In one of the largest fly-tipping cases ever investigated within the County Borough, Rhondda Cynon Taf Council has successfully prosecuted two local men who illegally dumped large amounts of household and commercial waste

12 Ebrill 2019

Dyma obeithio am ganlyniad gWYch dros y Pasg!

Dyma obeithio am ganlyniad gWYch dros y Pasg!

11 Ebrill 2019

Rhaglen 'cyllideb ar garlam' gwerth £23.5 miliwn ar waith ar gyfer cynnal a chadw ffyrdd

Mae rhaglen tair blynedd 'cyllideb ar garlam' y Cyngor ar gyfer cynnal a chadw ffyrdd wedi dechrau - a bydd tua 30 o gynlluniau trwsio ac arwynebu yn dechrau cyn bo hir, gan ddefnyddio gweithlu mewnol y Cyngor a dau gontractwr penodedig

11 Ebrill 2019

Cyhoeddi Enillydd y Gystadleuaeth Ailgylchu

Cyhoeddi Enillydd y Gystadleuaeth Ailgylchu

11 Ebrill 2019

Mae gwelliannau gwerth £450,000 i Ganolfan Chwaraeon Abercynon bron wedi cael eu cwblhau

Bydd gwelliannau i Ganolfan Chwaraeon Abercynon yn cael eu cwblhau erbyn diwedd mis Ebrill diolch i raglen waith gwerth £450,000 trwy #buddsoddiadRhCT

11 Ebrill 2019

Adborth ardderchog gan y cyhoedd yn ystod ymgynghoriad Ffordd Osgoi Llanharan

Mae'r Cyngor wedi derbyn tua 500 o ymatebion i'r arolwg ac mae preswylwyr wedi rhoi adborth ardderchog yn ystod ymgynghoriad Ffordd Osgoi Llanharan - gyda 95% o ymatebion ysgrifenedig yn cefnogi'r cynllun

10 Ebrill 2019

Caniatâd cynllunio ar gyfer datblygu Sgwâr Rhos yn Aberpennar

Mae'r Cyngor wedi derbyn caniatâd cynllunio llawn i ailddatblygu Sgwâr Rhos (a gaiff ei alw'n Sgwâr Guto gan drigolion lleol) yng nghanol tref Aberpennar, yn rhan o gynllun adfywio

10 Ebrill 2019

Cabinet yn cefnogi prosiectau'r dyfodol er mwyn cynyddu darpariaeth Cyfrwng Cymraeg

Mae'r Cabinet wedi cytuno i ddatblygu nifer o brosiectau allweddol i gynyddu'r ddarpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg

09 Ebrill 2019

Cysylltiad di-wifr ar gael am ddim yng Nghanol Trefi

Free public-access Wi-Fi access will be rolled out across the County Borough's seven Town Centres in the coming months

09 Ebrill 2019

Pobl ifainc yn rhagori ym maes Rheolau'r Ffordd Fawr yn ystod cwis diogelwch ar y ffyrdd

Roedd gwên ar wynebau pobl ifainc o bob rhan o Rhondda Cynon Taf wrth iddyn nhw brofi eu bod nhw'n arbenigwyr ym maes Rheolau'r Ffordd Fawr trwy ragori yn ystod cwis diogelwch ar y ffyrdd blynyddol y Cyngor

08 Ebrill 2019