Skip to main content

Newyddion

Gwaith atgyweirio i'w gyflawni ar lwybr Mynydd y Maerdy dros yr haf

Bydd Ffordd Mynydd y Maerdy yn cau dros yr haf er mwyn galluogi gwaith sylweddol i unioni difrod sgwrio ar ran o'r llethr o dan y briffordd – er mwyn sicrhau bod y ffordd yn ddiogel ac ar gael i fodurwyr yn y dyfodol

21 Mehefin 2022

Trwydded gyrrwr tacsi wedi'i dirymu

Mae penderfyniad gan Adran Drwyddedu'r Cyngor i ddirymu trwydded gyrrwr tacsi yn Rhondda Cynon Taf wedi'i gadarnhau yn dilyn gwrandawiad apêl lwyddiannus.

21 Mehefin 2022

Diwrnod y Lluoedd Arfog 2022

Rydyn ni'n gwahodd cymunedau Rhondda Cynon Taf i achlysur sy'n nodi Diwrnod y Lluoedd Arfog 2022

17 Mehefin 2022

Gwaith sylweddol i gyflawni Cynllun Lliniaru Llifogydd Pen Uchaf Teras Bronallt

Mae'r Cyngor wedi sicrhau swm mawr o gyllid gan Lywodraeth Cymru a bydd yn dechrau gwaith cyflawni cynllun lliniaru llifogydd sylweddol yn Abercwmboi, a hynny er mwyn lleihau'r risg o lifogydd yn yr eiddo ac ar y briffordd yn Nheras...

17 Mehefin 2022

Rhyddfraint y Fwrdeistref Sirol i'n Gweithwyr Allweddol

Bydd Cyngor Rhondda Cynon Taf yn rhoi Rhyddfraint y Fwrdeistref Sirol i'r holl weithwyr allweddol i gydnabod eu gwaith caled anhunanol a'u hymroddiad drwy gydol pandemig byd-eang COVID-19.

17 Mehefin 2022

Adborth o'r ymgynghoriad ar gynlluniau adfywio Pontypridd

Bydd y Cabinet yn trafod yr adborth a ddaeth i law yn rhan o ymgynghoriad a gafodd ei gynnal yn ddiweddar mewn perthynas â Chynllun Creu Lleoedd Pontypridd (drafft). Mae'n bosibl y bydd y Cyngor yn mabwysiadu'r cynllun yma'n dilyn ymateb...

17 Mehefin 2022

Trafod cyflogi carfan o Wardeiniaid y Gymuned

Bydd y Cabinet yn trafod cynigion i'r Cyngor gyflogi carfan newydd o Wardeiniaid y Gymuned er mwyn sicrhau presenoldeb gweladwy, sy'n tawelu meddwl, yng nghanol ein trefi, ein parciau a'n cymunedau – yn ogystal ag ariannu 10 Swyddog...

17 Mehefin 2022

Daeth Gwyl Aberdare 2022

Daeth Gŵyl Aberdâr yn ôl dros benwythnos gŵyl banc Jiwbilî Platinwm y Frenhines gan DORRI RECORD gyda'r nifer o bobl a fynychodd!

16 Mehefin 2022

Gwobr Genedlaethol i'r Dirprwy Bennaeth, Nicola Richards

Mae Dirprwy Bennaeth yn Rhondda Cynon Taf wedi ennill Gwobr Arian yng Ngwobrau Addysgu Cenedlaethol Pearson 2022.

16 Mehefin 2022

Môr-filwyr Brenhinol yn Ymweld â Chofeb y Falklands RhCT

I nodi 40 mlynedd ers Gwrthdaro'r Falklands, mae carfan o'r Môr-filwyr Brenhinol wedi talu teyrnged wrth Gofeb y Falklands ym Mharc Coffa Ynysangharad.

16 Mehefin 2022

Chwilio Newyddion