Skip to main content

Newyddion

Cadarnhau Sesiwn Nofio Gŵyl San Steffan ac Ymestyn Tymor y Lido

The Council is pleased to confirm that the National Lido of Wales, Lido Ponty, will see a final extension to the 2021 season, meaning the hugely popular facility will now close on Friday, October 29th.

18 Hydref 2021

Diwrnod Menopos y Byd

Ar Ddiwrnod Menopos y Byd eleni, mae Rhondda Cynon Taf yn cydnabod ei weithwyr sy'n fenywod ac yn tynnu sylw at waith gwych Cadw'n Iach yn y Gwaith.

18 Hydref 2021

Mae Lido Ponty bellach ar agor tan ddydd Gwener, 29 Hydref.

Newyddion cyffrous - bydd Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty, yn aros ar agor drwy gydol y gwyliau hanner tymor. Yn ogystal â hynny, bydd y Lido yn agor ar gyfer sesiwn nofio ar Ddydd San Steffan.

18 Hydref 2021

Cwblhau gwaith adeiladu cyfleuster Gofal Ychwanegol newydd Pontypridd

Mae'r Cyngor a Linc Cymru wedi cyhoeddi bod gwaith adeiladu Cwrt yr Orsaf, y cyfleuster Gofal Ychwanegol newydd ym Mhontypridd sydd â lle i 60 o breswylwyr, wedi'i gwblhau. Mae trefniadau wrthi'n cael eu datblygu i'r preswylwyr cyntaf...

15 Hydref 2021

Gwaith ar y gweill ar safle Tomen Wattstown

Bydd gwaith pwysig yn dechrau cyn bo hir ar Domen Wattstown (Hen Lofa'r Standard) er mwyn rheoli'r posibilrwydd o dirlithriad ar y safle, sydd o dan berchnogaeth breifat, yn y dyfodol. Cynhelir y gwaith o ganlyniad i bartneriaeth rhwng...

15 Hydref 2021

Y diweddaraf am waith presennol ar safle Tirlithriad Tylorstown

Mae'r Cyngor yn gwneud cynnydd da mewn perthynas â cham cychwynnol gwaith i sefydlogi'r llethr ger y llwybr sydd ar gau ar safle Tirlithriad Tylorstown. Mae disgwyl i'r gwaith yma gael ei gwblhau erbyn diwedd mis Hydref

15 Hydref 2021

Dathlu ein Mannau Gwyrdd

Mae gan ardal Rhondda Cynon Taf rai o'r parciau a mannau gwyrdd gorau yng Nghymru – mae'n swyddogol!

14 Hydref 2021

Llwyddiant yng Ngwobrau Mudiad Meithrin

The hard work, dedication and commitment of the Council's early years workforce in Rhondda Cynon Taf, through the medium of Welsh, has been officially recognised at the Mudiad Meithrin National Awards.

14 Hydref 2021

Atafael miliwn o sigaréts anghyfreithlon

Mae miliwn o sigaréts anghyfreithlon, a allai fod gwerth dros £200,000 ar y stryd, wedi'u hatafael yng Nghymru yn rhan o ymgyrch sylweddol i fynd i'r afael â masnach dybaco anghyfreithlon y wlad.

13 Hydref 2021

Llysgenhadon Gofalwn yn codi proffil Gofal Cymdeithasol yn RhCT

Mae staff gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar brwdfrydig o Gyngor Rhondda Cynon Taf yn rhan o rwydwaith cenedlaethol o Lysgenhadon Gofalwn, yn annog eraill i ystyried gyrfa werth chweil mewn gwaith gofal.

12 Hydref 2021

Chwilio Newyddion