Skip to main content

Newyddion

Mae Gwella'n Mesurau Gwrthsefyll Llifogydd yn Parhau i fod yn Flaenoriaeth

Mae Gwella'n Mesurau Gwrthsefyll Llifogydd yn Parhau i fod yn Flaenoriaeth

12 Ionawr 2023

Rhybuddion Tywydd Oherwydd Glaw Trwm

Rhybuddion Tywydd Oherwydd Glaw Trwm

11 Ionawr 2023

Gwaith cynnal a chadw wedi'i gynllunio ar y gweill yn Nhomen Wattstown

Bydd gwaith gwella mesurau draenio dŵr wyneb yn cychwyn ar safle Tomen Wattstown yn ystod y diwrnodau nesaf, yn rhan o gynllun gwaith cynnal a chadw cyfredol y Cyngor ar gyfer tomenni glo ledled y Fwrdeistref Sirol

05 Ionawr 2023

Rehdwr Dirgel Nos Galan 2022.

Mae Nos Galan 2022 yn achlysur hyd yn oed yn fwy cyffrous nawr wrth i George North, arwr Rygbi Cymru, gyrraedd Aberpennar fel y rhedwr enwog dirgel.

31 Rhagfyr 2022

Rhybudd Tywydd Melyn ar gyfer RhCT

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd tywydd MELYN ar gyfer dydd Sadwrn, Rhagfyr 31. Mae disgwyl i gawodydd trwm a tharanllyd effeithio ar Rhondda Cynon Taf

30 Rhagfyr 2022

Cyngor o ran costau ynni cynyddol ar gael gan ein Carfan Gwresogi ac Arbed

Mae llawer o bobl yn meddwl am y costau tanwydd cynyddol a'r argyfwng costau byw felly hoffen ni godi ymwybyddiaeth o'r cyngor a'r gwasanaethau sydd ar gael i drigolion Rhondda Cynon Taf

23 Rhagfyr 2022

Cyhoeddi enillydd Her y Nadolig Byddwch yn WYRDD fel gwisg y corachod

Mae ysgolion ledled Rhondda Cynon Taf wedi bod yn cymryd rhan mewn her arbennig i wneud yn siŵr ein bod ni gyd yn cael Nadolig GWYRDD.

21 Rhagfyr 2022

Gwaith adeiladu unedau busnes modern Tresalem bellach wedi'i gwblhau

Mae'r datblygiad newydd o 20 uned fusnes fodern yn Nhresalem wedi cael ei drosglwyddo i'r Cyngor wedi i'r gwaith adeiladu gael ei gwblhau - ac mae dros hanner yr unedau dan gynnig gan denantiaid posibl ar hyn o bryd

20 Rhagfyr 2022

Lansio Llyfr Ryseitiau 'The Vintage Kitchen'

Mae'r llyfr ryseitiau 'The Vintage Kitchen' wedi'i lansio mewn pryd ar gyfer y Nadolig. Mae'n llawn ryseitiau traddodiadol i'r teulu a syniadau am fwyd, straeon a 'chyfnewidiadau cynaliadwy.'

20 Rhagfyr 2022

Gwaith gwella croesfan i gerddwyr wedi'i gwblhau yn Llanilltud Faerdref

Mae gwaith wedi cael ei gwblhau i wella'r goleuadau traffig a'r llwybr troed ar Ffordd Llantrisant yn Llanilltud Faerdref (ger Rhodfa'r Bryn), a hynny'n rhan o gynllun Llwybrau Diogel mewn Cymunedau Llywodraeth Cymru

20 Rhagfyr 2022

Chwilio Newyddion