Skip to main content

Newyddion

Dechrau Gwaith Adeiladu Ysgol Gynradd Gymraeg newydd yn Rhydfelen

Mae'r gwaith cyffrous o ailddatblygu safle Ysgol Gynradd Heol y Celyn yn Rhydyfelin wedi dechrau. Trwy weithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, rydyn ni wedi buddsoddi mewn ysgol Gymraeg newydd sbon o'r radd flaenaf

22 Gorffennaf 2022

Cynlluniau buddsoddi mewn ysgolion wedi cyrraedd y cam nesaf

Mae'r Cabinet wedi derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd ar gynlluniau buddsoddi'r dyfodol ar gyfer ysgolion cynradd yn Llanilltud Faerdref, Tonysguboriau a Glyn-coch. Mae'r Cabinet wedi cytuno i symud ymlaen i gam datblygu nesaf ym...

22 Gorffennaf 2022

Teyrnged i'r Cynghorydd Anthony Burnell

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi talu teyrnged i'r Cynghorydd Anthony Burnell a fu farw ddydd Mawrth, 19 Gorffennaf.

21 Gorffennaf 2022

Cyfleusterau o'r radd flaenaf ar gyfer Ysgol Gynradd Gymraeg Aberdâr erbyn y flwyddyn academaidd newydd

Mae cynnydd aruthrol wedi'i wneud ar y gwaith o adeiladu cyfleusterau ysgol a gofal plant gwerth £4.7 miliwn yn Ysgol Gynradd Gymraeg Aberdâr – gyda'r rhan helaeth o'r gwaith wedi'i gwblhau cyn dechrau'r flwyddyn ysgol newydd ym mis Medi

21 Gorffennaf 2022

Mae cwestiynau cyflym ar Daith yr Aur Du

Mae cwestiynau cyflym ar Daith yr Aur Du, yr arddangosfeydd, yr adeiladau, y caffi, y cyfleusterau ac hygyrchedd.

20 Gorffennaf 2022

Nofio am Ddim Yn Ystod Gwyliau'r Haf

Nofio am Ddim Yn Ystod Gwyliau'r Haf

20 Gorffennaf 2022

Cau Heol Abercynon ar gyfer amnewid goleuadau'r stryd

Bydd y Cyngor yn ymgymryd â'r gwaith hanfodol i amnewid wyth o'r goleuadau stryd ar Heol Abercynon, Glyn-coch. Effaith y gwaith yma fydd cau'r ffordd yn ystod y dydd. I leihau aflonyddwch, mae'r gwaith wedi'i drefnu yn ystod gwyliau'r...

19 Gorffennaf 2022

Y Cabinet yn cytuno i ddarparu rhagor o Swyddogion Ymgysylltu â Theuluoedd mewn ysgolion ledled RhCT

Yr wythnos yma, cytunodd y Cabinet i ddefnyddio cyllid Llywodraeth Cymru er mwyn darparu rhagor o Swyddogion Ymgysylltu â Theuluoedd ledled y sir.

18 Gorffennaf 2022

Rhybudd Tywydd – Gwres Eithafol

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd tywydd AMBR o wres eithafol ar gyfer dydd Sul a dydd Llun a dydd Mawrth (17-19 Gorffennaf). Bydd yn effeithio ar Rondda Cynon Taf a sawl rhan arall o Gymru a'r DU.

18 Gorffennaf 2022

Rhowch waed a helpu i achub bywydau yn RhCT

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn galw ar drigolion lleol i roi gwaed er mwyn helpu cleifion mewn angen.

18 Gorffennaf 2022

Chwilio Newyddion