Doniau Awduron Lleol yn Disgleirio mewn Cyfrol Newydd

Doniau Awduron Lleol yn Disgleirio mewn Cyfrol Newydd

31 Gorffennaf 2019

Nifer yr ymwelwyr â Chanol Tref Tonypandy yn parhau i gynyddu

Roedd dros 133,000 o ymwelwyr â chanol y dref o fis Ebrill i fis Mehefin 2019. Mae hyn yn cynrychioli cynnydd chwarterol o 19,600 o ymwelwyr

29 Gorffennaf 2019

Parciau RhCT Ymhlith Rhai o'r Parciau Gorau Yng Nghymru

Mae parciau RhCT ymhlith rhai o'r parciau heb eu hail yng Nghymru

29 Gorffennaf 2019

Mae'r Sied yn Rhoi Bywyd Newydd i Gwpl

Mae'r Sied yn Rhoi Bywyd Newydd i Gwpl

25 Gorffennaf 2019

Gwaith atgyweirio hanfodol ar bont yr afon, Pontcynon yn Abercynon

Mae'r Cyngor wedi dechrau cynllun atgyweirio hanfodol i bont afon Pontcynon yn Abercynon, wedi'i hariannu drwy #buddsoddiadRhCT

25 Gorffennaf 2019

Daeth 40,000 o bobl i Lido Ponty Cyn Gwyliau'r Haf!

Mae dros 40,000 o bobl eisoes wedi mwynhau Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty, ers iddo ail-agor ar gyfer tymor 2019 – mae rhai wedi teithio cyn belled â Dyfnaint, Essex a Swydd Rydychen.

24 Gorffennaf 2019

Y Cyngor yn Ymateb i Argyfwng Newid yn yr Hinsawdd

Y Cyngor yn Ymateb i Argyfwng Newid yn yr Hinsawdd

24 Gorffennaf 2019

Her Ailgylchu 'Rhyd'

Rhydyfelin residents were given the opportunity to discover how they can improve the way they recycle, access the services Rhondda Cynon Taf Council has on offer and give their views on how the service can be improved.

23 Gorffennaf 2019

Dros 3,700 o bobl ifanc yn cymryd rhan ym Mhleidlais Ieuenctid RhCT 2019

Aeth dros 3,700 o bobl ifanc i fwrw'u pleidlais ym Mhleidlais Ieuenctid RhCT 2019. Yn sgil y bleidlais, sy'n cael ei chynnal gan y Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid, iechyd meddwl yw canolbwynt prosiect newydd gwerth £10,000

23 Gorffennaf 2019

Her Ddarllen yr Haf 2019

Sign up to the Space Chase in RCT this summer

23 Gorffennaf 2019