Cyngor yn cefnogi ymgyrch Bang

Cyngor yn cefnogi ymgyrch Bang

05 Tachwedd 2019

Penodi contractwr i adeiladu uned fusnes fodern gwerth £3.93 miliwn yng Nghoed-elái

Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi penodiad contractwr i adeiladu uned fusnes fodern gwerth £3.93 miliwn yng Nghoed-elái. Bydd cam cyntaf y gwaith yn dechrau ar y safle yn ddiweddarach y mis yma

05 Tachwedd 2019

Cynllun atgyweirio ceuffos yn Nhrefforest er mwyn lleddfu'r risg o lifogydd

Bydd y Cyngor yn dechrau atgyweiriadau ar geuffos yn Nhrefforest wythnos nesaf i leddfu'r risg o lifogydd yn ystod glawiad trwm - gan ofyn am gyfnodau graddol o waith ar Stryd Duke a Theras New Park

05 Tachwedd 2019

Swydd newydd i Alisha!

Mae merch leol wedi cael swydd o ganlyniad i'w phrentisaeth gyda Chyngor Rhondda Cynon Taf.

05 Tachwedd 2019

Achlysuron ymgynghori cyhoeddus ym mis Tachwedd - gwasanaethau gofal preswyl

Mae'r Cyngor yn atgoffa preswylwyr am y tri achlysur cyhoeddus sy'n cael eu cynnal y mis hwn, fel y gall pobl leol gael dweud eu dweud ar yr ymgynghoriad gofal preswyl parhaus - gyda'r achlysur cyntaf yng Nghanolfan Chwaraeon Rhondda...

04 Tachwedd 2019

Pennaeth y Flwyddyn

Pennaeth y Flwyddyn

01 Tachwedd 2019

Cynllun atgyweirio ceuffos ar Heol Caerdydd yn Rhydfelen

Cyn bo hir, bydd y Cyngor yn dechrau ar gynllun i drwsio ceuffos yn Rhydfelen er mwyn lleihau'r perygl o lifogydd yn ystod cyfnodau o law trwm. O ganlyniad, bydd angen goleuadau traffig dros dro ar ran o'r A4054 ar Heol Caerdydd

31 Hydref 2019

Cau Taith Cynon yn Hirwaun er mwyn cynnal ymchwil i ddeuoli'r A465

Bydd rhan o Daith Cynon yn Hirwaun yn cau am gyfnod er mwyn galluogi Llywodraeth Cymru i archwilio'r tir yn rhan o'i gynllun i ddeuoli'r A465 yn y dyfodol

31 Hydref 2019

Mae Gwrachod WRTHI!

Halloween is the perfect time to think GREEN and wake up to the scary consequences of not recycling!

31 Hydref 2019

Ailgysegru Cofadail y Gilfach Goch mewn Seremoni

The Cenotaph in Gilfach Goch has been re-dedicated to commemorate those from the local area who have served in the Armed Forces and made the ultimate sacrifice.

31 Hydref 2019