Adborth gwerthfawr o ymgynghoriad Canol Tref Abercynon

Mae'r Cyngor wedi cwblhau ymgynghoriad cyhoeddus ynghylch gwelliannau priffyrdd arfaethedig ledled Abercynon - cafwyd adborth gwerthfawr gan 136 o drigolion mewn arddangosfa gyhoeddus a chan 61 o bobl a gymerodd ran ar wahân

11 Hydref 2019

Maer yn croesawu Ymwelwyr y Gefeilldref

Maer yn croesawu Ymwelwyr y Gefeilldref

11 Hydref 2019

Noson Gwis Elusen y Maer

Rhondda Cynon Taf Mayor, Councillor Linda De Vet, is hosting a Charity Quiz Night

11 Hydref 2019

Aelodau'r Cabinet i dderbyn diweddariad ar y Cynllun Corfforaethol drafft

Bydd y Cabinet yn derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf am y broses o graffu Cynllun Corfforaethol 2020-2024 ('Gwneud Gwahaniaeth') a chynnal ymgynghoriad ar ei gyfer. Mae'r cynllun yn rhoi gweledigaeth ar gyfer RhCT dros y pedair blynedd nesaf.

10 Hydref 2019

Cabinet i ystyried strategaeth ddrafft y Cynllun Datblygu Lleol

Bydd y Cabinet yn ystyried dau adroddiad mewn perthynas â strategaeth ddrafft ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) rhwng 2020 a 2030 - sy'n nodi cynigion sy'n ymwneud â'r adolygiad gofynnol ac amserlenni ar gyfer ei gyflawni

10 Hydref 2019

Ymchwiliadau tir ar gyfer cynllun Ffordd Osgoi Llanharan

Cyn bo hir, bydd ymchwiliadau daear sylweddol yn cychwyn fel rhan bwysig o'r cam dylunio ar gyfer cynllun Ffordd Osgoi Llanharan

10 Hydref 2019

Y Cyngor yn sicrhau cyllid gwerth £2.58miliwn ar gyfer uned busnes fodern Coed-elái

The Council has secured £2.58m of European funding towards the creation of a quality modern business unit on the former Coed Ely colliery site – which was confirmed in an announcement by Welsh Government today

09 Hydref 2019

Adnewyddu llwybr troed Stryd y Bont yn rhan o ddatblygiad Llys Cadwyn

Bydd contractwr y Cyngor ar gyfer datblygiad Llys Cadwyn ym Mhontypridd yn cychwyn gwaith gwella'r llwybr troed o gwmpas Stryd y Bont yr wythnos yma. Bydd angen trefniadau amgen i gerddwyr i wneud hyn

08 Hydref 2019

Sesiwn gyntaf am ddim yng nghampfa newydd Canolfan Hamdden Sobell

Yn dilyn buddsoddiad o £300,000, mae campfa Hamdden am Oes a stiwdio droelli newydd sbon Canolfan Hamdden Sobell bellach ar agor, ac mae modd i chi gael eich sesiwn gyntaf yno AM DDIM!

07 Hydref 2019

Mae Ogof Siôn Corn yn dod yn ei hôl!

Dyma gyfnod mwyaf hudol y flwyddyn ar Daith Pyllau Glo Cymru ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda. Bydd Siôn Corn wrthi'n frwd yn trawsnewid hen Lofa Lewis Merthyr yn groto llawn rhyfeddodau ar gyfer y Nadolig.

07 Hydref 2019