Gwaith trwsio cwlfer yn Heol Pendarren, Y Rhigos

Bydd y Cyngor yn cychwyn cynllun o waith trwsio sylweddol i gwlfer sydd wedi'i leol o dan Heol Pendarren, Y Rhigos, cyn bo hir

13 Medi 2019

Y Cabinet yn cytuno ar ymgynghoriad pellach ar yr opsiynau ar gyfer gofal preswyl

Mae'r Cabinet wedi cytuno i ymgynghori ymhellach ar gynigion penodol ar gyfer gwasanaethau gofal preswyl ar draws Rhondda Cynon Taf, ar ôl trafod adborth y broses ymgynghori a chraffu eang

12 Medi 2019

Cynllun gosod cwlfert newydd ger Maes Chwaraeon Hirwaun

Bydd y Cyngor yn dechrau gwaith cyn bo hir i osod cwlfert newydd yn Hirwaun. Bydd angen cau'r llwybr troed tu ôl i Faes Chwaraeon Hirwaun dros dro er mwyn cynnal y gwaith

12 Medi 2019

Cyfle i ddweud eich dweud ar gynlluniau i wella llif y traffig yn Abercynon

Bydd y Cyngor yn dechrau ymgynghoriad tair wythnos cyn bo hir lle bydd modd i drigolion ddweud eu dweud ar gynlluniau drafft i wella llif y traffig trwy ganol Abercynon

11 Medi 2019

Y Newyddion Diweddaraf - Cronfa Trawsnewid ar gyfer Gofal Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Bydd cyngion i drawsnewid darpariaeth gofal cymdeithasol yn Rhondda Cynon Taf yn derbyn buddsoddiad ychwanegol gwerth £7.2 miliwn. Bwriad y buddsoddiad ychwanegol yw darparu rhagor o ddewis ac annibyniaeth ar gyfer unigolion...

10 Medi 2019

Gwaith i symud ail graen tŵr o safle Llys Cadwyn

Ymhen ychydig, bydd ail graen tŵr yn cael ei symud o safle datblygu Llys Cadwyn ym Mhontypridd, a fydd yn golygu bydd y dref ar gau drwy'r dydd ddydd Sul 15 Medi

10 Medi 2019

Prentisiaid a Graddedigion 2019 yn cychwyn ar eu taith gyda Chyngor Rhondda Cynon Taf

Mae 46 o bobl ifainc ar fin dechrau eu gyrfa â Chyngor Rhondda Cynon Taf yn rhan o'r cynlluniau diweddaraf i brentisiaid a graddedigion.

09 Medi 2019

Gwaith adeiladu i ddechrau ar Gam 2 Llwybr Cymunedol Llantrisant

Ymhen ychydig, bydd y Cyngor yn dechrau ar waith adeiladu Cam 2 Llwybr Cymunedol Llantrisant, er mwyn creu llwybr i gerddwyr a beicwyr trwy Cross Inn - sy'n cysylltu â Llwybr Cymunedol Ffordd Osgoi Pentre'r Eglwys

09 Medi 2019

Achlysuron Drysau Agored 2019

Achlysuron Drysau Agored 2019

06 Medi 2019

Ymarfer Corff i Famau!

Mae cynllun 'Made for Mams' wedi'i ddatblygu gan Chwaraeon RhCT a Hamdden am Oes i helpu menywod sy'n dymuno cadw'n heini yn ystod eu beichiogrwydd ac ar ôl rhoi genedigaeth.

06 Medi 2019