Y Cyngor yn sicrhau cyllid Llywodraeth Cymru i wella ysgolion

Mae'r Cyngor wedi derbyn £3.1m o gyllid gan Lywodraeth Cymru er mwyn cynnig rhagor o welliannau i gyfleusterau addysg. Mae hyn yn cynnwys cae 3G newydd ar gyfer defnydd ysgolion a'r gymuned yn nhref Treorci...

09 Mai 2019

Diwrnod Golff Elusennau'r Maer

Diwrnod Golff Elusennau'r Maer

09 Mai 2019

£2.5 miliwn o gyllid i gefnogi gweithredu Cynnig Gofal Plant Llywodraeth Cymru

Mae'r Cyngor wedi derbyn £2.5 miliwn o gyllid gan Lywodraeth Cymru ar gyfer prosiectau yn Ysgol Gymuned Tonyrefail, Ysgol Gynradd Gwauncelyn, Ysgol Gynradd Dolau ac Ysgol Gynradd Cwmlai – i gefnogi gweithredu'r cynnig gofal plant am ddim

08 Mai 2019

Y Cynghorydd Robert Smith

Y Cynghorydd Robert Smith

08 Mai 2019

Gŵyl Gelf Cwm Rhonnda (RAFT) 2019

Major names in the world of entertainment heading to RCT!

08 Mai 2019

Maer yn gwobrwyo 'Dinasyddion Da' Rhondda Cynon Taf

The 'Good Citizens' of RCT are to receive recognition at a special awards ceremony

08 Mai 2019

Cost Wirioneddol Tanau Gwyllt

Council joins forces with South Wales Fire and Rescue Service to raise awareness to the dangers of grass fires

08 Mai 2019

Adroddiad cynnydd Gofal Ychwanegol Aberaman - modiwlau olaf yn cyrraedd y safle

Mae'r fideo yma o safle Gofal Ychwanegol Aberaman yn dangos y cynnydd o ran gwaith adeiladu'r datblygiad gofal preswyl sylweddol. Mae 75 o fodiwlau wedi'u hadeiladu ymlaen llaw eisoes wedi eu gosod ac mae'r gweddill ar fin cyrraedd y safle

03 Mai 2019

Siop Sglods Penaluna i noddi Gŵyl Aberdâr 2019

Aberdare Festival is back over the Spring Bank Holiday Weekend, with the ever-popular, award-winning Penaluna's Famous Fish & Chips sponsoring the event on Saturday 25th May 2019.

03 Mai 2019

Buddsoddiad pellach ar gyfer Theatr y Parc a'r Dâr

Mae Theatr y Parc a'r Dâr yn Nhreorci wedi derbyn Grant Cyfalaf o £95,000 gan Gyngor Celfyddydau Cymru, sy'n dilyn ymrwymiad y Cyngor i fuddsoddi £200,000 er mwyn gwella'r lleoliad

02 Mai 2019