Gwaith i ddechrau ar y cynllun lliniaru llifogydd yn Lôn y Parc yn Nhrecynon

Gwaith i ddechrau ar y cynllun lliniaru llifogydd yn Lôn y Parc yn Nhrecynon

Bydd y Cyngor yn dechrau cynllun lliniaru llifogydd yn Lôn y Parc yn Nhrecynon, gan ddefnyddio cyllid y Cyngor ar y cyd â Llywodraeth Cymru er mwyn lleihau'r perygl o lifogydd ynghyd â chynyddu bioamrywiaeth yr ardal hefyd

05 Awst 2020

Gwaith trwsio waliau cynnal rhwng Ynysybwl a Glyn-coch

Gwaith trwsio waliau cynnal rhwng Ynysybwl a Glyn-coch

Bydd gwaith yn dechrau cyn bo hir i atgyweirio dwy wal gynhaliol rhwng Ynys-y-bwl a Glyn-coch yn dilyn difrod gan Storm Dennis – sy'n gofyn am osod goleuadau traffig dros dro a therfyn cyflymder is ar ran o'r B4273, Heol Ynysybwl

05 Awst 2020

Gwaith atgyweirio i'r cae chwaraeon 3G yn Aberdâr

Gwaith atgyweirio i'r cae chwaraeon 3G yn Aberdâr

Bydd gwaith atgyweirio'n mynd rhagddo'n fuan i unioni'r difrod gafodd ei wneud i'r cae chwaraeon 3G yn Aberdâr yn dilyn Storm Dennis – er budd timau chwaraeon lleol, ysgolion a'r gymuned ehangach

03 Awst 2020

Llyfrgelloedd RhCT yn ehangu'r gwasanaeth archebu a chasglu

Llyfrgelloedd RhCT yn ehangu'r gwasanaeth archebu a chasglu

Mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd y Cyngor yn ehangu ei wasanaeth 'Archebu a Chasglu' i gynnwys tair cangen arall, gan ddechrau ddydd Iau, 6 Awst

03 Awst 2020

Tafarndai, bariau a bwytai ar agor dan do o ddydd Llun

Er bod modd i'r holl dafarndai, bwytai a bariau ail-agor dan do o 3 Awst, mae'r Coronafeirws yma o hyd. Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn gofyn i drigolion aros yn effro a pharhau i ymddwyn yn gyfrifol er mwyn Diogelu Cymru

31 Gorffennaf 2020

Diweddariad - Hamdden am Oes

Mae cyhoeddiad Llywodraeth Cymru heddiw bod modd i gampfeydd, dosbarthiadau ffitrwydd dan do a phyllau nofio ddechrau ailagor o 10 Awst yn newyddion gwych i aelodau Hamdden am Oes

31 Gorffennaf 2020

Cynnydd ym Mharc Gwledig Cwm Dâr yn parhau

Er gwaethaf argyfwng cenedlaethol y Coronafeirws, mae gwelliannau cyffrous yn dal i fod ar waith ym Mharc Gwledig Cwm Dâr, wrth i'r Cyngor parhau i gyflwyno'i weledigaeth ar gyfer y safle Porth Darganfod poblogaidd

30 Gorffennaf 2020

Gwelliannau i ddraeniau ar hyd yr A4233, Ffordd Liniaru'r Porth (Ynys-hir)

Wythnos nesaf bydd y Cyngor yn dechrau ar gynllun pwysig i leihau'r perygl o lifogydd ar yr A4233, Ffordd Liniaru'r Porth. Bydd raid cau'r ffordd yn llawn am bedair wythnos, gyda cherbydau'n cael eu dargyfeirio ar hyd Heol Ynys-hir

30 Gorffennaf 2020

Gwaith atgyweirio parhaus i Lido Ponty a Phont Parc Ynysangharad

Mae'r Cyngor wedi darparu'r diweddaraf ar gynnydd y gwaith atgyweirio parhaus i Lido Ponty, Lido Cenedlaethol Cymru, a Phont Parc Ynysangharad yn dilyn y difrod gan storm Dennis – gyda'r ddau gynllun ar y trywydd iawn i allu ailagor yn 2021

29 Gorffennaf 2020

Gwelliannau i safleoedd bysiau rhwng Aberaman ac Abercynon

Mae'r Cyngor wedi dechrau cyfres o welliannau i safleoedd bysiau mewn 30 o leoliadau ar hyd llwybr y B4275/yr A4054 rhwng Aberaman ac Abercynon, gan ddefnyddio cyllid llawn Llywodraeth Cymru

29 Gorffennaf 2020