Skip to main content

Newyddion

Gwaith dros nos ar ffordd osgoi Pentre'r Eglwys cyn hir

Gwaith dros nos ar ffordd osgoi Pentre'r Eglwys cyn hir

Bydd gofyn cau'r A473 sef ffordd osgoi #Pentrereglwys dros nos am un noson yna cau lonydd dros nosweithiau, drwy gydol yr wythnos nesaf, ar gyfer gwaith hanfodol – mae hyn yn digwydd dros nos i sicrhau cyn lleied â phosib o amharu

18 Mehefin 2024

Cau'r ffordd yn Ystad Ddiwydiannol Gelli ar gyfer gwelliannau angenrheidiol i'r briffordd

Cau'r ffordd yn Ystad Ddiwydiannol Gelli ar gyfer gwelliannau angenrheidiol i'r briffordd

Bydd y gwaith yn mynd rhagddo o ddydd Llun 24 Mehefin i ddydd Gwener 28 Mehefin, gyda'r ffordd ar gau o 8am i 4.30pm bob dydd

18 Mehefin 2024

Cau ffordd yn ardal Porth er mwyn cynnal gwaith amnewid draen storm

Cau ffordd yn ardal Porth er mwyn cynnal gwaith amnewid draen storm

Bydd rhan 40 metr o hyd o'r ffordd ger cyffordd Rhodfa Ael y Bryn â Ffordd Kimberley yn cau o ddydd Llun, 24 Mehefin am gyfnod o bythefnos

17 Mehefin 2024

Cyflwyno Corona Chadair Eisteddfod Genedlaethol Rhondda Cynon Taf

Cyflwyno Corona Chadair Eisteddfod Genedlaethol Rhondda Cynon Taf

Heno (13 Mehefin) cyflwynwyd Coron a Chadair Eisteddfod Genedlaethol Rhondda Cynon Taf i Bwyllgor Gwaith y Brifwyl mewn seremoni arbennig yn y Guildhall, Llantrisant.

13 Mehefin 2024

Mae pethau'n prysuro yn Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty

Mae pethau'n prysuro yn Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty, gydag wyth sesiwn BOB diwrnod yr wythnos tan ddiwedd mis Gorffennaf.

13 Mehefin 2024

Caniatâd cynllunio ar gyfer y gwaith nesaf ar y llwybr i'r gymuned yng Nghwm Rhondda Fach

Mae'r Cyngor wedi derbyn caniatâd cynllunio ar gyfer dwy elfen nesaf Llwybr Teithio Llesol Rhondda Fach – i adeiladu cysylltiadau cymunedol lleol ym Maerdy, a gwella'r llwybr cymunedol presennol rhwng Glynrhedynog a Tylorstown

12 Mehefin 2024

Wythnos y Cynhalwyr 2024: Rhoi Cynhalwyr ar y Map

Mae Wythnos y Cynhalwyr (Gofalwyr) yn ymgyrch genedlaethol flynyddol sydd â'r nod o godi ymwybyddiaeth o rôl cynhalwyr, yn ogystal â thynnu sylw at yr heriau y mae llawer o gynhalwyr di-dâl yn eu hwynebu.

10 Mehefin 2024

Arddangosfa ryngweithiol newydd yn dod â hanes yn fyw yn Amgueddfa Parc Treftadaeth Cwm Rhondda

Mae dros 140 o arteffactau mwyngloddio a hanes Cymru yn cael eu harddangos sy'n golygu mai hon yw'r arddangosfa fwyaf erioed i'w chynnal yn Amgueddfa Parc Treftadaeth Cwm Rhondda.

10 Mehefin 2024

Trefniadau traffig ar gyfer gwasanaeth wrth Senotaff Aberdâr ddydd Sul

Bydd y gwasanaeth yn para tua 10 munud o 11am ddydd Sul, 9 Mehefin, ac mae wedi ei drefnu gan Gangen Aberdâr o'r Cymry Brenhinol i nodi 80 mlynedd ers glaniadau D-day

07 Mehefin 2024

Trefniadau traffig a bysiau pwysig ar gyfer achlysur Cerdded y Ffin

Mae trefnydd yr achlysur, Ymddiriedolaeth Tref Llantrisant, angen cau dwy ffordd ar wahân ddydd Sadwrn 8 Mehefin

06 Mehefin 2024

Chwilio Newyddion